Gönderen Konu: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?  (Okunma sayısı 13556 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı TANRIKUT

 • Türkçüler mutlak kurulacak olan, "Turan İmparatorluğunun" mimarlarıdır.
 • Otağ Sorumlusu
 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 94
 • Gökbörü Türkçüler Derneği
  • TÜRKÇÜ GELECEK BİRLİĞİ
ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« : 12 Mart 2012 »
TÜRKÇÜLÜĞÜN ATATÜRK SONRASI NASIL, KARALANDIĞINI ANLATAN, TARİHSEL SÜRECİ SORGULAYAN BİR YAZI..

Son yıllarda -bilhassa 1944′ten bu tarafa Mustafa Kemal’i tutar veya onun izinden gider görünerek Türk Milliyetçiliği olan Türkçülüğe ”Irkçılık-Turancılık” isnadıyla saldırmak moda haline gelmiştir. Hâlbuki aynı zihniyetle hareket edince ”Irkçı -Turancı töhmet altında kalacak şahıslardan biri de Mustafa Kemal’dir. Bu iddianın müddeileri, aşağıdaki suallerimizi vicdanlarının sesini dinleyerek ve tarihi zemine dayanarak, cevaplandıran okuyucularımızın bizzat kendileri olacaktır.

Irkçılık içtimai hadiselerin sebeplerini antropolojik temele dayandırmak bakımından ele alındığı takdirde ”Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyen Mustafa Kemal’in çapraşık sosyal meseleleri halledecek ilkeyi, kanda aramak suretiyle ırkçılığını ilan ettiği açık değil midir?

Mustafa Kemal’in, bu sözü manasını anlamadan sarf ettiğini hiç kimse iddia edemeyeceğine göre, sualimize menfi cevap vermeye imkân var mıdır?

Irkçılık, yabancı ırktan gelenlerin önemli mevkilere geçirilmesi bakımından ele alındığı takdirde; ” Aranıza alacağınız arkadaşların mümkünse kanını tahlil edin” fetvasını veren ve !!Türk Irkından olmayan askeri mekteplere giremez” hükmünü yıllarca tatbik edenlerin iplerini elinde tutan Mustafa Kemal’in ırkçılığını görmemek için kör, anlamamak için de  aptal olmak gerekmez mi?

Irkçılık, kendi ırkının üstünlüğünü iddia etmek bakımından ele alındığı takdirde, ”Bir Türk cihana bedel” diyen Mustafa Kemal, ırkımızı üstün tutmak suçunu işlemiş olmuyor mu? Türk Irkının medeniyet kurma kabiliyetinin üstünlüğünü yıllarca okul sıralarında Türk yavrularına telkin ettiren ve hatta bütün dünyadaki menşei meçhul veya münazaalı insanları Türk Irkından çıkmış gösterecek kadar ırkçılık yapan Mustafa Kemal değil midir?

Irkçılık, milletin tarifinde ırka da yerini verenlerin ve soyunu inkar soysuzluğuna düşmeyenlerin alnına yapıştırılacak veya vurulacak bir damga olarak alındığı takdirde; milleti tarif ederken mühim bir unsur olarak kan birliğini de alan bu parti zihniyetine (1944′ten sonra değiştirilmiştir.)geçirdiği gibi mektep sıralarında okunacak kitapların yazarlarına da empoze eden Mustafa Kemal’in ırkçılığı inkar edilebilir mi?

Türkçülere ”Irkçı” bağırılmasından kısa bir zaman evvel,”Şefin (İnönü) direktifiyle Hatay’da A. Dilaçar tarafından verilen ve CHP konferanslar serisinin 19. kitabında basılan konferansta (Kitap 1940′ta basılmıştır. İlk konferansa bakıla)-mealen- ”Tükçülük ırkçı olmadığı için noksandır. Kemalizm ona ırkçılığı ilave etmiştir.” denilmesi neyi tasdik ve neyi inkâr eder?

Nihayet bol tahsisatlar yaparak… kafataslarını ölçtürerek ilmi değerini kaybetmiş şekliyle dahi ırkçılığı benimseyen Mustafa Kemal değil midir?

Selahattin Ertürk’ün verdiği kaynaklara aynı sayıda Orkun adıyla şu eklemeyi yapıyor: Mustafa Kemal’in açıkça ırkçı mahiyet taşıyan sözlerinden ikisi daha:

1. Bu vesileyle muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki, başına geçireceği insanların kanındaki cevher-i asliyi tayin etmekten bir an yoksun olmasın

2. Kanın taşıyandan başkasına inanma! (eski adliye bakanı ve profesör Mahmut Esat Bozkurt’un ”Anadolu İhtilali” kitabından menkul)

Biz burada bu görüşe sadece işaret etmek istiyoruz. Bunlara dair kaynaklar pek bol görünüyor. Hatta Türk tarihi, Türk dili, Türk folkloru, kültürü üzerindeki çalışmalar yanında, -bir vakitler- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesiye ilgili olarak bazı yayınlar elde mevcuttur. Türk Kan Grupları, Türk Kafa Tasları, Türk Saçları, Türk Beyinleri vs.’nin incelenmesi, doktora konusu olarak seçilmesi acaba ne maksatla olmuş ve bu kitaplar ne maksatla yayınlanmıştır? Üzerinde elbette durmaya ve düşünülmeye değer.

Bu kitaplar makaleler ciddi bir emek mahsulü olarak görülebilir. Pek tabiidir ki Türk Irkının ölçüleri, vasıfları, kökleri, onun maddi cephesi üzerinde önemle incelenmeye değer konulardır.

Bu hususta bir vakitler çok fazla çalışmalar oluyordu. 1944 yılında birden vücuda gelen baskı havası içinde bu türlü çalışmalar ya durmuş veya anlam ve yönünü değiştirme mecburiyetinde kalmıştır. Türk Irkı ile ilgili ve Atatürk’ün de tarih kongrelerinde huzurunda ifade edildiği gibi, bu çalışmalara dair dikkate değer yayınlara işaret etmek istiyoruz. ”

”Kız ve Erkek Çocukları Üzerine Antropometrik Araştırmalar, prof. Dr. Şevket Aziz Kansu1939, Dil ve Tarih – coğrafya Fakültesi Türk Antropoloji Ve Etnoloji Enstitüsü Neşriyatı. Keza Anadolu’nun Irk Tarihi Üzerine Antropolojik Bir Tetkik Prof. Dr. Ş. Aziz Kansu, 1939. Gene Antropoloji ve Etnoloji Yayınlarından No.22. Dr. Nermin Aygen, Türk Beyinleri Üzerine ilk Antropolojik Araştırma. Profesör Ş. A. Kansu’nun önsözü ile (İngilizcede özetlenerek), Ankara 1941 İdeal Basımevi.

Bu DTCF yayınlarının bazıları 1944 yılına kadar devlet büyüklerinin konuşmaları yanı sıra, devrin muhtelif tanınmış şahısları tarafından CHP NAMINA YAPILAN IRK VE VERASETLE, verasetin önemi ile ilgili konferans ve yayınlarını, Ülkü dergisindeki makaleleri şimdilik bir tarafa bırakalım. TBMM Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatından adet:37. Islahı Irk. Piyerson. Mustafa Rahmi, İstanbul 1939 Matbaai Amire kaydıyla künyesini çıkardığımız kitabın ilk cümlesiyle son cümlelerini ele alacağız. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ YAYINI ÜZERİNE DİKKATİ ÇEKERİZ:

ISLAHI IRK

BUGÜN EN MÜHİM İŞLERİMİZDEN BİRİ (IRKI ISLAH) OLMALIDIR. Bu mülahazaya mebnidir ki ben, bu risalecik ile zamanımızda garpta başlı başına koca bir ilim olan (ıslahı ırk) ilmi üzerine nazarı dikkate celp etmeye çalışacağım.(sf.3) “Her ırk istikbalini iyi veya kötü kendi hazırlar. Teali (yükselme) veya tereddi(soysuzlaşma, dejenere olma)sinin ipi ucu kendi elindedir. Bu bapta doğru yolu gösteren Nasyonal Öjenik- Milli Islahı Irk İlmidir. (sf.14) Belki bazılarının köprünün altından çok su geçtiğini, bu fikirlerin o zaman parlayıp söndüğünü sanacaklardır. Hayır. Buyurunuz, bir vesika daha: Yedinci Milli Türk Tıp Kurultayı, Öjenik Tatbikatı. Raportör: Prof Dr. Ali Esat Birol, Ankara 1938. İstanbul “Kader Basımevi”. Bunun da ilk cümlesi “Nüfus süratle çoğalmaya ne kadar şiddetle arzumuz varsa kalite cihetinden yüksek, yurda faydalı vatandaşlara da o derece ihtiyacımız vardır.

Bu kitapta ırsi olarak hangi hastalık, hangi suçların işlendiği, bunların kısırlaştırılması gerektiğine dair 7. Milli Tıp Kongresinin müşterek kararları vardır. Veraset faktörü hakkında bilgi sunulmaktadır. “Bir şahısta verasetle intikal eden ırsi evsafın değiştirilmesi kabil olmadığı halde bir milletin ve ırkın evsafını değiştirmek kabildir” diyorlar. Anormallerin kısırlaştırılması, bir takım deliller öne sürülerek teklif edilmektedir. Bütün bunlar Türkiye’deki tıp kongresinde oluyor. Kitabın son sözü “Kuvvetli ve kültürlü olarak dünyada layık olduğumuz mevkii tutmak için yeni esaslara uygun bir nüfus siyaseti takip etmemiz lazımdır” deniliyor.
KAYNAK: Prof. Dr. Hikmet TANYU (ATATÜRK ve TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KİTABI)


Çevrimdışı TÜRK-KAN

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2182
 • UÇMAĞA VARDI, TANRI DAĞLARINDA!
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #1 : 13 Mart 2012 »
KAYNAK: Prof. Dr. Hikmet TANYU (ATATÜRK ve TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KİTABI)

 Bu kitabı, her Türk Milliyetçisi mutlaka okumalıdır.

 Yazı ve aktarım için sağol, Anda ! Değerli bir paylaşım olmuş.

 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TÜRKLÜĞÜN VE TÜRKÇÜLÜĞÜN ÇIKARDIĞI SON BÜYÜK TÜRK BAŞBUĞU'DUR !

 
23 EKİM 2023'DE, ELİM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU, UÇMAĞA VARDI.
ŞİMDİ; TANRI DAĞINDA, ATALAR YURDUNDA, ATSIZ ATA MAKAMINDA, BAŞBUĞLAR OTAĞINDA, ERİNÇ İÇERİSİNDE!

Çevrimdışı TANRIKUT

 • Türkçüler mutlak kurulacak olan, "Turan İmparatorluğunun" mimarlarıdır.
 • Otağ Sorumlusu
 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 94
 • Gökbörü Türkçüler Derneği
  • TÜRKÇÜ GELECEK BİRLİĞİ
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #2 : 13 Mart 2012 »
VAROL ANDAM. BENDE 1981 BASKISI VAR. OKUDUĞUMUZ VAKİT DÜNÜN TÜRKÇÜ MÜCADELESİNİ GÖRÜYORUZ, BİRAZ İMLA EKSİĞİ OLSA DA, DÖNEM,NE GÖRE EMSALSİZ BİR ESER, HERKESE TAVSİYE EDERİZ...
TTK

Çevrimdışı orkun06

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 10
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2012 »
Irkçılık, denince, A.Hitler veya Mussolini anlayışları öne sürüldüğü için veya o takdirde, G.M.K.Atatürk ırkçı değildir.
Fakat, normal anlamda, Atatürk'ün kadim, köklü Türk milletinin özüne duyduğu büyük saygı ve onun korunmasına
verdiği önem ve sevgiyi belirtmek istendiğinde, evet, diyebiliriz.

Çevrimdışı daglargibi

 • Yasakli
 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 250
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #4 : 10 Temmuz 2012 »
Atatürk mileti ümmet analyisindan ulus anlayisina gecirmistir ki bu o dönem icin hcite kolay yapilabilecek bir hareket degildir. Atatürk  Irkci midir ? ben buna evet diyemem bunun en önemli nedeni sudur cumhuriyet ilani sonrasi arnavutluk ve balkanlar da Türk nüfusun yani sira arnavut nüfus ülkeye akin etmis bunlar devlet yönetiminde etkin yerlere de sahip olmuslardir. Peki Atatürk ün yakin arkadasi oldugu söylenen salih bozok arnavut kökenlimidir ?Atamizin kafatasi calismalari yaptirdigi ve irk bilincinde oldugu da yadsinamaz bir gercektir belki o dönemin sartlarinda Irkci gözükmek istemedi ama Irk bilinci vardi ata da.

Çevrimdışı TÜRK-KAN

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2182
 • UÇMAĞA VARDI, TANRI DAĞLARINDA!
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #5 : 10 Temmuz 2012 »
BAŞBUĞ ATATÜRK: TÜRK VE TÜRKÇÜLÜK ALEYHİNDE BULUNANLARI EZECEĞİZ !
https://www.hunturk.net/forum/basbug-ataturk-turk-ve-turkculuk-aleyhinde-bulunanlari-ezecegiz--5481.html

23 EKİM 2023'DE, ELİM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU, UÇMAĞA VARDI.
ŞİMDİ; TANRI DAĞINDA, ATALAR YURDUNDA, ATSIZ ATA MAKAMINDA, BAŞBUĞLAR OTAĞINDA, ERİNÇ İÇERİSİNDE!

Çevrimdışı Atsızcı Türk

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 302
Ynt: ATATÜRK IRKÇI MIYDI?
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2012 »
Kimileri bilgisizlikten yapıyor bunu, kimileri art niyetten. Bilgisiz ama temiz yürekli Türklere Atatürk'ü daha iyi tanıtmak gerek. Yani Atatürk'ün ırkçılığını yoğun bir şekilde herkesin ulaşabileceği yerlerde anlatmak gerek.

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2254
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #7 : 19 Ekim 2012 »
Türk çocuklarına "muhtaç oldukları kudretin damarlarındaki asil kanda bulunduğunu" söyleyen/anımsatan/farkettiren bir insan Türkçülük dışında hangi tarife sığabilir ki?
Gazi Başbuğumuz Atatürk yalnızca Türk Milletinin değil, tarihin kaydettiği en büyük milliyetçidir.
Bu milliyetçilik: Birilerinin dediği gibi sadece kültürel olmaktan ibaret değil, "damarlarındaki asil kan" ibaresiyle Türklüğün kan ve soy olarak, yani biyolojik olarak da, insanlığın en ileri milleti olduğunu içermektedir.

TTK.
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı KÜR ŞAD 2023

 • Türkçü-Turancı
 • ***
 • İleti: 104
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #8 : 14 Şubat 2013 »
Türkiye'de tek kafatasçı vardır, o da Atatürk'tür." Nihal ATSIZ
Afet İnan'ın doktora tezi için 60.000 kafatası Atatürk'ün emriyle incelenmiş, Türk ırkının brakisefal kafatası tipine mensup olduğu Atatürk döneminde teşhis edilmiştir. Brakisefal tipi sadece Türklere mahsus olmadığı için kafatasına itibar etmiyoruz ancak gerçek budur.
IRKÇILIK Hitler veya Mussolini anlayışıyla ele alınamaz. Çünkü bunlar zavallı ırklardır ve kendilerini üstün göstermek için saldırgan ve yok edici bir üslup benimsemişlerdir. Osmanlı orduları Almanyada savaşacak ordu bulamazken, Almanlar kaçmışken, bu ırk nasıl üstün görülebilir? Nazilik sapkınlıktan başka bir şey değildir.
Oysa Türk milleti 5000 yıllık geçmişe 2700 yıllık devlet geleneğine sahiptir. Bu yönüyle en eski 2 milletten biridir. Tarih üstün olmayanları elemiştir.
 Türk devleti 3 kıtaya hükmetmiştir, demek ki devlet teşkilatımız üstündür.
Türk dili mükemmeldir, demek ki kültürümüz üstündür.
Türk ordusu kahramandır, demek ki askerlik niteliğimiz üstündür.
Tac Mahal 7 harikadan biridir, demek ki sanatta üstünüz.
Hiç kimse bir Türk üstün yaratılmıştır, normal insan 50 kg kaldırırken, Türk 250 kg kaldırmaktadır, ya da Türk'ün 4 kolu 6 ayağı vardır demiyor zaten. Üstünlük tarihtedir ve belgeleri ortadadır.
Başkalarını yok etmek ve öldürmek, saldırıcılık, soykırım şüphesiz suçtur Ancak insanın ırkını sevmesi ve üstün görmesi suç değil, histir. :prbay
TÜRK'E KEFEN BİÇENİN ÖLÜMÜ KORKUNÇ OLUR!

Çevrimdışı Karakalpak

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 29
Ynt: ATATÜRK IRKÇIMIYDI?
« Yanıtla #9 : 21 Şubat 2013 »
Şimdi sözüm ona Atatürkçü olan Ulusalcı taban Atatürk'ü kendi ideolojisine alet etmek için Atatürk ırkçı değildi der. Hatta o kadar ileri gidenler olur ki, Başbuğ Atatürk'ün milliyetçi dahi olmadığını iddia ederler.

Oysa Gençliğe Hitabesinde; Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur demesi,

Kendi döneminde askeri okullara, veteriner fakültelerine ve hemşire okullarına giriş şartı olarak Türk ırkından olmayı şart koşması,

Umumi Müfettişlikler kanalıyla Doğu ve Güneydoğuda doğal asimilasyon yöntemleriyle Kürtleri Türkleştirmeye çalışması,

Türk üremelidir diye düşünerek Şark Islahat Raporlarını hazırlatması,

Ne Mutlu Türküm Diyene, Bir Türk Dünyaya Bedeldir, Türk Yıldırımdır, Kasırgadır, Dünyayı Aydınlatan Güneştir türü cümlelerin kendisine ait olması Atatürk'ün Türkçü olduğunu göstermeye yeterde artar bile.

Başbuğ Atatürk kesinlikle büyük bir Türkçü, ekonomik açıdan ise Devletçi ve Toplumcudur.