Gönderen Konu: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !  (Okunma sayısı 29630 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Aybige Katun

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 10
CENGİZ HAN'IN ARAP ELÇİLERE CEVABI

Bilindiği gibi araplar Çingiz Hanın müslüman olması için çok uğraştılar. Çingiz han müslüman olsaydı koca orta asya kısa sürede müslüman olacaktı. Bu nedenle Çingiz hanı islama davet için giden Araplar ile Çingiz han”ın otağında şöyle bir konuşma geçer :

-Hanlar Hanı Cengiz Han, sizi İslama davet için geldik.

-İslam dediğiniz nedir?

-Yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa aracılığıyla tüm insanlara tebliğ edilen dindir.

-Peygamber dediğiniz nedir?-Yerlerin göklerin yaratıcısının yer yüzündeki seçilmiş temsilcisi.

-Olabilir. Tengri”nin buradaki temsilcisi de benim.

-Ama size bir kitap indirilmedi. Peygamberimize Kur”an indirildi.

-Kitabınızda ne yazıyor özetle? Araplar ihlas suresini okurlar.Çingiz han, surenin Türkçeye çevirisini ister -”De ki: O Allah, birdir. Allah, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şeyO”na muhtaçtır. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O”nun dengi değildir.

”Bunun üzerine Çingiz han bir kahkaha atar ve şöyle der:

-Siz bunları daha yeni mi öğreniyorsunuz. Biz bin yıldan beri bilir ve uygularız. Buyurun gidebilirsiniz!


Çevrimdışı Aybige Katun

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 10
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2012 »
Eski Türklerin kendi öz inançları, tek tanrıcılığa dayanır. Tarihin hiçbir döneminde Türklerin öz dininde birden çok Tanrı olmamıştır. Bugüne değin yapılan arkeolojik araştırmalar da bunu desteklemektedir. Eski Türklerden kalan arkeolojik buluntularda Tanrı yontularına ve putlara rastlanmamıştır. Tabii ki, inanç değiştirip de başka inançlara geçen ve Eski Türklerin budunsal(milli) inancı olan Gök Tanrı inancından ayrılanlardan kalan put ve Tanrı yontuları konu dışıdır. Çünkü bu ürünler, Gök Tanrı inancının kapsamı dışında oluşturulmuş nesnelerdir. Putçulukta putların, temsil ettikleri varlıkların manevi gücü ile dolu olduklarına inanılır; ama, Eski Türklerde manevi gücün biricik kaynağı Tanrı'dır. Eski Türkler, tüm evreni içeren tek ve ulu yaratıcı Gök Tanrı'nın yontusunu hiçbir zaman yapmamışlardır.
 
Konuya dilbilim açısından bakarsak da aynı sonuca ulaşırız. Eski Türklerden kalmış yazılı eserlerde, Tengri/Tanrı kelimesinin çoğul ekinin getirilmeden hep tekil biçimde kullanıldığı görülür. Çünkü, Eski Türk düşüncesinde Tanrı tektir ve birden çok Tanrı olduğu düşünülemez; buna bağlı olarak da Tanrı'lar/Tengri'ler kelimeleri Türk kültüründe yer almamıştır.
 
Konuya tarihi ve yaşanmış bir kanıt olarak İbn-i Fadlan'ın anlattıkları gösterilebilir. İbn-i Fadlan 10. yüzyılda Oğuz Türklerini halifenin elçisi sıfatıyla ziyaret eder. Daha o zaman Türkler Müslüman değildi. İbn-i Fadlan'ın anlattığına göre, o çağlarda Türkler haksızlığa uğradıklarında ya da bir zorlukla karşılaştıklarında başlarını yukarı kaldırıp Bir Tengri demektedirler. İlginçtir ki aynı gelenek bugün de sürmektedir. Bugün de Türkler haksızlığa uğradıklarında benzer biçimde, "Yukarıda Allah Var" derler. Ayrıca Ebu Dülef'de (10. yüzyıl) Oğuzlarda put bulunmadığını kaydetmektedir. 13. yüzyıl Uygur Türkleri de Tanrı'nın, insan ya da başka herhangi bir varlık biçiminde tasvir edilemeyeceğini söylemekte idiler. Bunlardan dolayı, Eski ve milli Türk inancında putçuluk yer almamış, putları korumaya yönelik tapınaklar da yapılmamıştır.
 

Çevrimdışı TANRIKUT

 • Türkçüler mutlak kurulacak olan, "Turan İmparatorluğunun" mimarlarıdır.
 • Otağ Sorumlusu
 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 94
 • Gökbörü Türkçüler Derneği
  • TÜRKÇÜ GELECEK BİRLİĞİ
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2012 »
Atalarımızın inancı, Gök Tanrı = Kök Tengri inancıdır. Eski Türkçe'de Tanrı sözcüğü Tengri biçiminde söylenirdi. Eskiden Kök olarak söylenen gök sözcüğü ise Eski Türkçe'de ulu, yüce, kutsal demekti. İşte Kök Tengri/Gök Tanrı deyiminde geçen kök/gök sözünün taşıdığı anlam ulu, yüce, kutsal'dır. Buna bağlı olarak da, Kök Tengri/Gök Tanrı deyimi Ulu Tanrı, Yüce Tanrı anlamlarına gelir. Tanrı sözcüğü, bütün Türk şive ve lehçelerinde ortak olarak vardır. Türkçe'nin temel sözcüklerindendir. En aşağı 2500 yıllık bir geçmişi olan öz Türkçe Tanrı kelimesi, Moğolca ile birlikte kimi Asya dillerine de yerleşmiştir.Söz konusu olan tek bir yaratıcı Tanrı ve bu tek Tanrı'ya yapılan saygı dolu bir sesleniştir.

 Zaten Eski Türklerin kendi öz inançları, tek tanrıcılığa dayanır. Tarihin hiçbir döneminde Türklerin öz dininde birden çok Tanrı olmamıştır. Bugüne değin yapılan arkeolojik araştırmalar da bunu desteklemektedir. Eski Türklerden kalan arkeolojik buluntularda Tanrı yontularına ve putlara rastlanmamıştır.

 Gök Tanrı'nın özelliklerinden söz etmek gerekirse şunlar söylenebilir: Öncelikle tektir, eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcıdır; bilinen ve bilinmeyen her şeyi O yaratmıştır.Canlılara yaşam verir. Ölüm onun iradesine bağlıdır. Varlıklara yaşam verdiği gibi, dilediğinde de onu geri alır.Göktürklerin savaştan önce zafer için Tanrı'ya dua ettiklerini belirten Çin kaynaklarına göre, Tardu Kağan 590 yılında bir savaştan önce atından inerek Tanrı'ya yakarmıştır.Göktürklerden kalan Orhun Anıtları'na göre Tanrı, evrenin ilk nedenidir, yani yaratıcısıdır.

 İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları,eski Türk inancında da mevcuttu.

 Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı. Göğün ve yeraltının 7 katı olduğuna inanılırdı.

 İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu. Kurban olarak koç ve aygır geçerliydi. Türklerde insan kurban etme gibi vahşi uygulamalar bulunmadığı gibi, egemen oldukları yerlerde de bu gelenekleri kaldırmağa çalışmışlardır.

 Bu inancın kalıntılarını bugün birçok Türk Halkları'nda, örneğin Altay-Türkleri ve Yakutlarda bulmak olasıdır; ama, Tengriciliği çoktan bırakmış halklarda da bu inancın birçok parçası; İslam, Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik ya da Taoizm ile birlikte, geleneksel kültür olarak hâlâ sürmektedir. Örnek olarak, ağaca çaput bağlama, su dökerek uğurlama, tahtaya vurmak, kurşun dökmek, kırmızı kurdela, rakı içmek gibi gelenekler ve Türkiye Türkçesindeki "Utançtan yedi kat yerin dibine girdim" deyimi gösterilebilir. Yine, ölen birisin ardından yapılan mevlid törenleri (haftası, kırkı, elli ikisi ve yılı diye de bilinir) ve ölünün ardından helva yemek ve yedirmek Şamanist dönemden Tengri dinine ondan da Türklere geçmiş bir gelenektir.Ayrıca insan şekilli mezar taşları da tengri dininden kalmadır.

 Göktürk yazıtlarında bulunan diğer bir cümle, Tengricilikteki mahşer günü hakkında bir fikir verir:

 Üze Tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun ilingin törüngün kim artatı udaçı erti?

 (Üstte gök yıkılmazsa, altta yer delinmezse (çökmezse), Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilir?)

 Böylece Göktürklerde dünyanın sonunun 'gök'ün yıkılması ve yerin çökmesi ile gerçekleşeceğine inanıldığı söylenebilir

 Tengriciler, doğaya çok önem verirler. Doğada bir dengenin olduğuna, bu dengenin değiştirilmesi durumunda insanların ve diğer canlıların zarar göreceklerine inanılır.

 Tengriciler, kendi dinlerinin, kitaplı dinlerden önce var olduğuna inanırlar.

 Tengricilik'de erkeğin toplumdaki statüsü kadınınkinden üstün değildi.Bir erkek sadece bir eşit kadınla evlenebilirdi. Evlilikte mülk erkek ile kadınındı. Kadın savaşta erkeğinin yanında, barışta karar meclislerinde yer alırdı.

 Kadınlar devlet başkanı bile olabilirlerdi; Delhi Türklerinde Raziye Sultan, Kutluk Devleti’nde Türkan Hatun gibi. Aynı dönemlerde Araplar, “Cahiliye dönemini” yaşıyorlardı.

 Bir erkek, istediği kadar kadın alabilirdi, istediği zaman da satabilirdi. Kadının deve kadar değeri yoktu. Erkekler, kız çocuklarını kuma gömerek öldürebilir, kız doğuran kadınları da cezalandırabilirlerdi.

 GÜNÜMÜZDE TENGRİCİLİK

 Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bu rejimden kurtulmuş olan Türk halkları tekrar kendi köklerini ve milli kişiliklerini aramaya başlamışlardır. Bu gelişme 1990'lı yıllarda ilk başta Tataristan'da, sonradan Rusya'da ve Kırgızistan'da belli olmuştur. Zamanla Tengricilik halkın arasında yaygın olan bir heves olmaktan çıkmış, devlet tarafından desteklenmeye ve enstitüleri kurulmaya başlanmıştır. Böylece 1997 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Tengrici bir topluluk kurulmuştur ve en son verilere göre 500.000 resmî üyeye sahiptir.Tengriciliğin Kırgızistan'da bulunan başka önemli bir kuruluşu da "Tengir Ordo" (Tengri'nin Ordusu)'dur. Bu kuruluş Kırgızistan'ın parlamentosunda milletvekili olan Dastan Sarygulov tarafından kurulmuş ve yine kendisi tarafından yönetilmektedir.Ayrıca Tengricilik araştırma merkezidir. Bu kuruluş İstanbul Üniversitesi'nin Türk Dünyası Araştırma Merkezi ile bir işbirliği yapmaktadır. Tengir Ordo'nun çalışmalarına zamanla diğer Türk halklarının da ilgisi artmış ve Orta Asya'da çok kez basına yansımıştır.

 Türkiye'de de bazı entelektüel ve milliyetçi çevreler arasında "Göktanrı dini" dedikleri Tengriciliğe karşı ilgi artmaktadır.

not: internetten alınarak düzenlenmiştir.

Çevrimdışı Mokan

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 9
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2012 »
O halde Ülgen,Kara-han,Umay,Erlik-han gibi tanri adlari ne oluyor aciklama yapabilir misiniz?
Bunlar mele adlari mi?Yoksa kutsal ruh adlari mi?
Bilgili olan andalarin yazilarini bekliyorum.
Esenlikler dilerim.

Çevrimdışı motun yabgu

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1566
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #4 : 15 Aralık 2012 »
Mitolojik Türk Tanrıları
21 Ocak 2012

Mitolojik Türk Tanrıları, Tanrıçaları ve Ruhları
Mitolojik Türk Tanrıları
Tengere Kayra Kan: Göğün onyedinci katında oturur. Kayırıcı Gök Han.Evrenin kaderini belirler.
Ürün Aar Toyon: Göğün dokuzuncu katında katında oturur. Dünyayı ve insanları o yaratmıştır. İyilik ve iyilikle ilgili kavramlar bu tanrıyla ilgilidir.
Ülgen: Göğün onaltı veya onyedinci katında oturduğu varsayılan hava durumu, doğurganlık ve verimliliği yöneten Tanrı olarak kabul edilir. Daha sonraları Göktanrı’nın yerini almıştır.
Erlik: Yeraltında yaşar.kötülük tanrısıdır.Lanetlidir.Şeytanla bir tutulabilir.
Umay: Bereketin sembolü ana Tanrıçadır.Doğacak çocukları o belirler.Hayvan ve insan yavrularını korur.(Ayızıt,Ayısıt)
Yayık: Tanrı Ülgen’in habercisidir. İnsanları kötülüklerden korur. Şamanlar ayin sırasında tanrılardan haber alabilmek için Yayık’ın yardımını alırlar.
Suyla: Su, ay ve güneş parçalarından oluşmuştur. Kurbanların ruhunu Yayık’la birlikte Tanrı Ülgen’e götürür. İnsanları korur, hayatlarındaki değişikleri Ülgen’e bildirir. Şamanların ayin sırasında, yolunu şaşırmasına neden olan kötü ruhlardan korur.
Karlık: Suyla ile birlikte görülür, işareti dumandır.
Utkucı: Şamanın kurbanını baş Tanrı Ülgen’e iletir. Yeryüzüne inmez. Şamanı gökte karşılar ve Ülgen’in elçisidir.
Ana Maygıl: Milleti, ulusları koruyan Tanrıçadır.
Ak Ene-Ana: Hiçbirşey yaratılmadığı zamanda sonsuz sulardan çıkıp Tanrı Ülgen’e yaratma ilhamını verip, yarattıklarına ruh üfleyen Tanrıçadır.
Albastı: Alkarısı, Al ana, Al karısı gibi kötü ruhlar Umay’ın sonradan başkalaşıp olumsuz anlamda değişen şeklidir. Lohusalara dadanır, onlara eziyet eder.
Albız: İnsanları kandıran cinler veya şeytanlardandandır.
Kızagan Tengri: Gökyüzünün dokuzuncu katında oturan savaş tanrısıdır.
Abra: Erlik hizmetindeki yer altı yılanı. Bazen timsaha benzer bir şekilde de tasvir edilir.
Abzar İyesi: Çula, Kura, Tirgen İyesi olarak da adlandırılır. Evlerin avlusunun koruyucu ruhudur.
Adagan: Dağ ve dağ hayvanlarını koruyan, zarar veren olduğunda çok kızan tanrıdır.
Akbüke: Hastalıkları iyileştirir. Ak yılanlı asasıyla hastaları iyileştirir. Onun yılanı ısırdığında zehirlemez.
Congolos: Kışın en soğuk zamanında ortaya çıkıp evlerin dışından bir kişinin adını söyler ve onu peşine takarak kaybolmasına neden olur. Kayıp cinidir. Congolos’un kaybettiği kişi asla geri dönemez.
Bekenbey: Adalet tanrısına verilen addır. Adil insanları ve adaleti korur. Adaletsizleri cezalandırır.
Basaman: Denizlerden sorumlu tanrıdır.
ÜZE TENGRI TEMÜR CIDA OKLAR BIRLE BIR BULUT

  BASBUGUMUZ TANRIKUTTUR TANRIKUTTUR

                       TANRIKUT.

Çevrimdışı motun yabgu

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1566
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #5 : 15 Aralık 2012 »
O halde Ülgen,Kara-han,Umay,Erlik-han gibi tanri adlari ne oluyor aciklama yapabilir misiniz?
Bunlar mele adlari mi?Yoksa kutsal ruh adlari mi?
Bilgili olan andalarin yazilarini bekliyorum.
Esenlikler dilerim.

                                  Millete Türkce dersi vermeye kalkisiyorsun , kendin ITCE (kürtce) Mele yazmakta sakinca görmüyorsun ? Bu nasil istir ?
ÜZE TENGRI TEMÜR CIDA OKLAR BIRLE BIR BULUT

  BASBUGUMUZ TANRIKUTTUR TANRIKUTTUR

                       TANRIKUT.

Çevrimdışı Mokan

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 9
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #6 : 15 Aralık 2012 »
O halde Ülgen,Kara-han,Umay,Erlik-han gibi tanri adlari ne oluyor aciklama yapabilir misiniz?
Bunlar mele adlari mi?Yoksa kutsal ruh adlari mi?
Bilgili olan andalarin yazilarini bekliyorum.
Esenlikler dilerim.

                                  Millete Türkce dersi vermeye kalkisiyorsun , kendin ITCE (kürtce) Mele yazmakta sakinca görmüyorsun ? Bu nasil istir ?

Ben kroca bilmem ayrica kro da degilim.Orda melek yazmak istedigimi bes yasindaki cocuk bile bilir.Duzenleyabilseydim duzenlerdim ,ne yazik ki duzenleme dugmesi yok.
Sorun ne biliyor musunuz? Siz kendi kafanizda bi Türkculuk uydurmussunuz ve karsiniza gercek bi Türkcu ciktiginda saldiri yapiyorsunuz.Iste sorun bu.
Yazdigim sorulara yanit vermek yerine saldiriyi secmeniz sizin aslinda Türkcu degil ummetci sentezci oldugunuzu gosterir.

Yönetici Notu:
BU OTAĞDA UKELALIĞA, HADDİNİ BİLMEZLİĞE ve BÜYÜKLERE SAYGISIZLIĞA ASLA İZİN VERİLMEZ.
BU NEDENLE YASAKLANDIN.
HAYDİ BAŞKA KAPIYA...

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2250
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #7 : 15 Aralık 2012 »
                                 

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                            

                           

         

Yukarıda Türk Mitolojisinde yer alan önemli şahsiyetlerin resimleri yer almaktadır. Bu şahsiyetlerle ilgili açıklamalar ayrıca verilecektir.
Esasına bakılırsa Gök Tenğri İnancı tek Tanrı inancına sahiptir. Tanrı adıyla yer alan bir takım şahsiyetler Gök Tenğri adına bir takım işlerle yetkili kılınmış kutsal varlıklardır. Şayet bu varlıklarıın her birisi birer Tanrı olarak alğılanır/kabul edilirse -ki bu büyük bir hata ve hatta Türk inanç sistemine hakarettir- ortaya Gök Tenğri inancının çok tanrılı bir inanç sistemi olduğu gibi bir garabet çıkar. Türk milli inanç sistemi olan Gök Tenğri Dini tek Tanrı inanacına sahiptir ve bu Tanrının adı da her şeye güç yetiren, her şeyi var eden, Türk'e kut verip Türk'ü yeryüzünün idaresine atayan Gök Tenğri'dir.

Bir küçük uyarı:
motun yabgu kandaşımız içtenliğinden en küçük endişemiz olmayan tam inanmış bir Türkçüdür. Lakin bir hakkı hak sahibine vermek gerekirse Mokan kullanıcı adlı arkadaş iletisinde de açıkladığı gibi bir yazım hatası sonucu "melek" yerine "mele" yazmış ve ileti düzenleme olanağı olmadığından da bu düzeltmeyi yapamamıştır. Bunun böyle olduğuna ben inandım. Ancak kişioğlu olmanın gereği motun yabgu kandaşımız durumu yanlış anlamış ama bu defa da Motun esip gürleyip bir Türkçünün bir başka Türkçüye asla söylememesi gereken sözleri sarfederek gereksiz gerginlik ve kırgınlığa neden olmuştur.
Şimdi her iki kandaşımıza düşen birbirlerini yanlış anladıklarını farkedip bu kırgınlığı ortadan kaldırmalarıdır.

Sağlık ve esenlik dileklerimle...

TTK.


Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Antepli Bozkurt

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 540
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #8 : 15 Aralık 2012 »
Motun Yabgu Anda 40 yıllık Türkçüdür, Uslübunuza dikkat edin, sayın Mokan bey! Tanımadığınız kişilere nasıl böyle rahatca ithamda bulunuyorsunuz.

Çevrimdışı motun yabgu

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1566
Ynt: Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
« Yanıtla #9 : 15 Aralık 2012 »
Sayin genel baskanim ! Mokan kandasimizin son iletisinden sonra kendisini yanlis anladigimi kabul ediyorum . Kabul etmedigim sentezci ümmetci yakistirmasi . Mesele sahsim adina kapanmistir . T.T.K.
ÜZE TENGRI TEMÜR CIDA OKLAR BIRLE BIR BULUT

  BASBUGUMUZ TANRIKUTTUR TANRIKUTTUR

                       TANRIKUT.