GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

GAVUR EKMEĞİ YİYİP; TÜRKLÜĞE KARŞI, GAVUR KILINCI SALLAYANLAR!..

(1/11) > >>

Üçoklu Börü Kam:
Bir öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasi görüşü başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla, her tür iletişim aracı kullanılarak sözle ve yazıyla yapılan tüm eylemlere, propaganda denilir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, propaganda tek yanlıdır.

Propaganda, 2.Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Almanya'da Naziler tarafından çok korkunç bir silah olarak kullanılmıştır. Kendisi müthiş bir konuşmacı ve usta bir propagandacı olan Hitler, faşist hükümetinde bir de Propaganda Bakanlığı kurmuş, başına çok zeki ve yetenekli Dr.Joseph Goebbels'i getirmişti. Tarihçiler, Almanya'da Faşizmin yayılıp güçlenmesinde Hitler'den sonra en büyük rolü oynamış kişi olarak Goebbels'i göstermektedirler.

Tüm iletişim araçlarını, sinemalar, tiyatrolar ve sanat sergileri de dâhil tekeline geçiren Goebbels, propagandasını şu temel ilke üzerine kurmuştu:

"Eğer bir yalan, uzun bir süre yeterince tekrarlanırsa, sonunda o yalan bir gerçekmiş gibi algılanır".

Propagandanın, sürekli olarak yalan söyleme sanatı olduğunu çok iyi bilen Goebbels, yalan uydururken de şeytanca bir yol izlemiştir: Tamamı yalana dayalı bir propaganda asla yapmamıştır! Hep, söylediği büyük yalanların arasına bazı küçük doğruları da serpiştirmiştir! Böylece, dinleyicilerini ve izleyicilerini çok daha kolay kandırıp aldatmıştır!

Avrupa Birliği (AB) projesinin mimarları da, yaptıkları propagandada, Goebbels'i kendilerine örnek almışlardır. Günümüz AB propagandacıları da tıpkı Goebbels gibi, büyük yalanların arasına birkaç doğru sıkıştırarak kitleleri aldatmayı, kandırmayı hedeflemişlerdir.

AB propagandacıları, faşist Goebbels yöntemiyle propaganda yaparken, para musluklarını da sonuna kadar açmışlardır. Her yıl AB bütçesinden milyarlarca Avro, Avrupa'da AB propagandası için harcanmaktadır. Avrupa'da her yıl milyarlarca Avroyu propagandası için harcayan AB, Türkiye'de de, özellikle 1995 yılından beri, propaganda amacıyla her yıl milyonlarca Avro dağıtmaktadır.

Türkiye'de hangi kuruluşların AB'den ne zaman, hangi gerekçeyle, ne kadar para almış olduğu bugüne kadar hiçbir yerde derli toplu bir şekilde yazılmamış, açıklanmamıştır. AB'den 'Hibe' adı altında alınan karşılıksız paralarla yapılan projelerle ilgili olarak 8.241 haber medya organlarında yer almış, birkaçı hariç tamamında alınan paraların miktarı dahi belirtilmemiştir! 8.241 haberin tamamında, AB'ye övgüler dizilmiş, coşkulu söyleşiler yapılmış, parlak fotoğraflar basılmış, ama AB'den gelen paraların miktarına hiç değinilmemiş, bu paraların neden karşılıksız verildiği asla sorgulanmamıştır! Medyanın tek yanlı AB propaganda bombardımanı altında kalan Türk halkı, AB'den Sivil Toplum Örgütü adı verilen hangi tüzel kişilerin karşılıksız kaç para aldığını ve bu paraların nerelere gittiğini öğrenememiştir.

İşte şimdi sizler, AB'den para almış 315 Sivil Toplum Örgütünün adını, ne kadar parayı ne zaman hangi gerekçelerle almış olduklarını Türkiye'de ilk kez, burada okuyup öğreneceksiniz. Listeyi okumaya başlamadan önce, bir noktayı açıklıkla belirtmemiz gerekiyor: Adlarını okuyacağınız kuruluşlar, AB'den paraları yasal yollardan almışlardır. Yani, yasa dışı bir eylem, asla söz konusu değildir!

Peki, AB'den karşılıksız paralar almak, yasa dışı değilse nedir?

Bunun yanıtını, siz listeyi okuyup bitirdikten sonra vermeye çalışalım.

Aşağıdaki listeyi okurken, hiç kuşkusuz, çok şey dikkatinizi çekecek, çok şeye hayret edeceksiniz. Özellikle, alınan paralar karşılığı yapılmış olduğu söylenen projelerin adlarını okudukça şaşıp şaşıp kalacaksınız! Ben de aynı şaşkınlığı yaşadığım için, bazı projelerin İngilizce adlarını Türkçe adlarının yanına yazmak zorunda kaldım! Hatırlatmak isterim, tüm projeler hem Türkçe hem de İngilizce yazılıp Brüksel'e onay için gönderilmiştir. Dolayısıyla, projelerin hem Türkçe hem de İngilizce adları vardır.

Aşağıdaki listeyi uzun bir süre elinizden düşüremeyeceğinizi sanıyorum.


İşte, liste başlıyor:

TÜRKİYE'DE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN PARA ALAN  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ(Ankara Ticaret Odası Raporudur)
1 - SENDİKALAR:

Al Sana 550.128 Avro, İşçilerine İnsan Haklarına Saygıyı Öğret!
DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu - Genel Başkan: Süleyman Çelebi - Projenin Adı: DİSK Üyelerine İnsan Haklarına Saygıyı Öğretme. - Tarih: 30.05.2002 - AB'den Aldığı Para: 550.128 Avro

DİSK-Dev. Maden-Sen: Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası - Genel Başkan: Çetin Uygur - Projenin Adı: Tavşanlı İlçesinde İşsiz Kalan Maden İşçilerine İş Bulma. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 141.950,11 Avro

DİSK-Dev. Maden-Sen: Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası - Projenin Adı: Özel Sektör Madencilik Alanlarında Ekonomik ve Sosyal Hakların Tanımı, Kalkındırılması ve Uygulanması. - Tarih: 06.09.2004 - AB'den Aldığı Para: 83.189 Avro

TEK-GIDA İŞ Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi - Genel Başkan: Mustafa Türel - Bölge Temsilcisi: Mecit Amaç - Projenin Adı: Özelleştirme Sürecinde Olan İş Yerlerindeki İşçilerin Yeniden Eğitimi. - Tarih: 30.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 161.062,14 Avro

HAK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonu - Genel Başkan: Salim Uslu - Projenin Adı: Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Sosyal Ortaklık. - Tarih: 20.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 169.963 Avro

Türkiye Barolar Birliği - Başkan: Avukat Özdemir Özok - Projenin Adı: Hukuk Mesleğine Enformasyon. - Tarih: 28.10.2004 - AB'den Aldığı Para: 36.384 Avro

TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu - Genel Başkan: Derviş Günday - Projenin Adı: Deneyimlerin Paylaşılması, Fırsatların Yaratılması ve İşbirliği Konularında AB Uygulamalarının Değerlendirilmesi. - Tarih: 20.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 142.189 Avro

1.500 Türk Kadını Girişimcilik Becerisi Öğrensin Diye, AB'den 1.040.000 Avro Hibe geldi!
TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu - Projenin Adı: Türkiye'de 5 Eğitim Merkezi Açarak Bu Merkezlerde 1500 Kadına Girşimcilik Becerisini Öğretmek ve Pazarlama, Yönetim, Finans Konularında Eğitmek. - Tarih: 1995-1999 süreci - AB'den Aldığı Para: 1.040.000 Avro

HİZMET-İŞ Sendikası - Genel Başkan: Mahmut Arslan - Projenin Adı: İnşaat İşçileri ve Teknisyenlerinin Mesleki Eğitimi. -Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 167.002,50 Avro

MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kudatgobilik - Projenin Adı: Otomotiv Endüstrisi İçin Elektronik Kontrol Teknisyeni Eğitimi. -Tarih: 21.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 184.896 Avro

MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Projenin Adı: İstihdamda Yeni Ufuklar. -Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 142.158 Avro

MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Projenin Adı: AB Sürecinde Diyalog ve Mesleki Eğitim ve Öğrenimde İşbirliği. - Tarih: 01.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 148.078,58 Avro

İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası - Yönetim Kurulu Başkanı: M. Şükrü Koçoğlu - Yönetim Kurulu: Atilla Önen (Başkan Yrd.), Necati Ünal (Başkan Yrd.), Celal Koloğlu, Erhan Peker, İsmail Çelik, Mehmet Güneş, Gürhan Özdemir, Oktay Varlıer - Projenin Adı: İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sıfır Mesleki Kaza Eğitimi - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 137.132,86 Avro

Genç Türk İşsizler Yeni Ufuklara Kavuşsun Diye, AB 187.580 Avro Bağışladı!
İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası - Projenin Adı: Genç İşsizlere Yeni Ufuklar - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 187.580,54 Avro

İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası - Projenin Adı: İnşaat Sektöründe Mesleki Standartlar ve Uygulamalı Eğitim - Tarih: 04.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 143.835,78

İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası - Projenin Adı: Mesleki Yeteneklere Bağlı Ölçümler ve Değerlendirmeler. - Tarih: 04.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 144.268,33 Avro

TEKİS, Türk Özel Eğitim Kurumları İşverenler Sendikası - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kutadgobilik - Projenin Adı: Nitelikli Otel Elemanı Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 121.338 Avro

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kutadgobilik - Projenin Adı: Eğitim ve İstihdamda Verimliliği Artırma. - Tarih: 19.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 152.414 Avro

Demiryol-İş, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası - Genel Başkan: Ergün Atalay - Yönetim Kurulu: Hüseyin Demir, Recep Fil, M.Edip Gülnar, Taki Ulusoy, Yusuf Seçinalp, Yunus Büke - Projenin Adı: Kaynak Teknisyenlerine Mesleki Eğitim. - Tarih: 17.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 107.886,56 Avro

Liste bitecek, sayfalara sığacak gibi değil ki. Gavur ekmeği yiyip, gavur kılıncı sallayanlar devam ediyor

gurturk:
Sonrada utanmadan meydanlarda gösteri yapar,eylemlerde bulunurlar,işçi hakkını savunmaktan sözederler.

Üçoklu Börü Kam:
(Ankara Ticaret Odası Raporudur)Liste bitecek, sayfalara sığacak gibi değil ki. Gavur ekmeği yiyip, gavur kılıncı sallayanlar devam ediyor

2 - ODALAR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Başkan: Kutbettin Arzu - Projenin Adı: Küçük ve Ortaboy İşletmeler İçin E-Ticaret Eğitimi - Tarih: 20.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 172.242 Avro

Diyarbakır'ın Geleneksel El sanatlarının Tanıtımı Bile AB'ye Dert Oldu, 369.000 Avro Yolladı!
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Projenin Adı: Diyarbakır'da Geleneksel El Sanatlarının Tanıtımı. - Tarih: 28.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 369.000 Avro

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Projenin Adı: Pazarı İzleme ve Mesleki Nitelik Kazanma. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 120.075,08 Avro

Diyarbakır Barosu - Başkan: Avukat M. Sezgin Tanrıkulu - Projenin Adı: Güneydoğu'da Adaletten Yararlanmayı Artırma: Herkes İçin Adalet. - Tarih: 23.12.2003 - AB'den Aldığı Para: 454.649 Avro

Van Barosu - Başkan: Avukat Ayhan Çabuk - Projenin Adı: Bölgesel İnsan Hakları Merkezi. - Tarih: 21.10.2004 - AB'den Aldığı Para: 70.226 Avro

Antalya Barosu'na 100.000 Avro: Demokratikleşme Bilincini Arttır!
Antalya Barosu - Başkan: Av.Zeki Durmaz - Projenin Adı: Demokratikleşme Bilincinin Arttırılması, Modern Demokratik Devletin ve AB İnsan Hakları Kavramlarının Tanıtılması. Bu Proje, Alman Friedrich Naumann Vakfı ile Birlikte Yürütülmüştür. – Proje Uygulama Sürecinde Baro Başkanı: Av. Osman Güven (1994-98) - Tarih: 01.01.1997 - AB'den Alınan Para: 100.000 Avro

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: Gümüş ve Oltu Taşından Mücevher Tasarımı, Üretimi ve Pazarlaması Eğitimi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Alınan Para: 124.989 Avro

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası - Projenin Adı: Muhasebe Yardımcısı Eğitimi. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 63.490,50 Avro

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası - Başkan: Osman Yıldırım - Projenin Adı: Kadın ve Genç Girişimcilerin Desteklenmesi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 63.801 Avro

Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: Deri Sanayisinde Yenileme ve Değişim. - Tarih: 28.02.2005 -AB'den Aldığı Para: 70.365,21 Avro

Kayseri Ticaret Odası - Hasan Ali Kilci - Projenin Adı: Profesyonel Eğitim Hizmetlerinin ve İşbirliği Kapasitesinin Geliştirilmesi. - Tarih: 18.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 77.407 Avro

Kayseri Oto Sanatkârları Odası - Projenin Adı: Bilgisayar Yardımlı Oto Mekanik Araçların Eğitim Merkezi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 82.118,25 Avro

Kayseri Ticaret Odası - Projenin Adı: Türkiye'de Kayseri'de ve Yörelerinde Genişleme Amaçlı İletişim Stratejisinin Yerel Enformasyon ve Kültürel Etkinlikler Aracılığıyla Uygulanması. - Tarih: 28.03.2005 - AB'den Aldığı Para: 44.000 Avro

Kayseri Ticaret Odası - Projenin Adı: Personel Değerlendirme. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 158.565,35 Avro

Konya Ticaret Odası - Hüseyin Üzülmez - Projenin Adı: Mesleki ve Teknik Girişimcilikte Otomotiv Mekanik-Elektronik Deneyim ve Bilgiyi Geliştirme. - Tarih: 02.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 199.585 Avro

Konya Sanayi Odası - Başkan: Mustafa Boydak - Projenin Adı: Konya Sanayisinde CAD-CAM ve Otomasyon Teknoloji Kullanılarak Teknik Elemanların Niteliklerini ve Yeteneklerini İlerletme. - Tarih: 03.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 198.450 Avro

Konya Sanayi Odası - Projenin Adı: Endüstriyel Otomasyon Eleman Eğitim Merkezi. - Tarih: 03.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 152.140 Avro

Konya Torna Kaynak ve Oto Tamircileri Odası - Projenin Adı: Teknik Elemanların Eğitimi - Tarih: 05.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 1888.319,47 Avro

Konya Ticaret Odası - Projenin Adı: Konfeksiyon Sanayisi İçin Mesleki Eğitim. - Tarih: 27.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 181.212,90 Avro

Konya Sanayi Odası - Projenin Adı: Konya'da Enformasyon Teknolojileri Merkezi kurulması. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 108.574,43 Avro

Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası - Başkan: Cemalettin Akdoğan - Projenin Adı: Girişimcileri ve Girişimciliği Tanıtma Merkezi İçin Yatırım Danışmanlığı. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 172.957,50 Avro

Bursa Elektronikçiler Odası - Projenin Adı: Bilgisayar Teknik Hizmet Eğitim Programı. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 48.384,46

Denizli Marangozlar ve İnşaatçılar Odası - Projenin Adı: Bilgisayarda Mobilya Tasarımı. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 54.934,34 Avro

Bursa Elektrik Teknisyenleri Odası - Projenin Adı: Destekleme Pano Eğitimi. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 37.730,61 Avro

Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası - Projenin Adı: Baskı Tasarımında Mesleki Öğrenim. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 67.796,38 Avro

Bursa Dokumacılar Odası - Projenin Adı: Tekstil ve Dokunmuş Kumaşta Mesleki Geliştirme Desinatörlük Kursu. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 63.964,28

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası - Projenin Adı: Ürünlerin Toplanması, Stoklanması ve Nakliyesi Eğitimi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 58.577,25 Avro

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: EN 287 Standardında Kaynak tekniklerinin Eğitimi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 77.397,75 Avro

Bursa Elektronikçiler Odası - Projenin Adı: Mekotronik Teknik Elemanların Eğitimi. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 65.972,25 Avro

Zonguldak Esnaf ve Sanatkârları Odası Birliği - Projenin Adı: İşsizler ve Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalmışlara Mesleki Eğitim. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 110.497,50 Avro

Gaziantepliler Kilim Dokumasını Öğrensinler Diye AB'den 126.129 Avro Hibe!
Gaziantep Sanayi Odası - Başkan: Nejat Koçer - Projenin Adı: Kilim Tasarımı Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 126.129,15 Avro

Gaziantep Ticaret Odası - Başkan: Mehmet Aslan - Projenin Adı: Gıda ve Halı Sektörüne Nitelikli Eleman yetiştirme Eğitimi. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 140.051,48 Avro

Adana Ticaret Odası - Başkan: Şaban Baş - Projenin Adı: Dış Ticaret ve Kambiyo Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 58.322,63 Avro

Ceyhan Ticaret Odası - Projenin Adı: Örme Çorap Üretimi Eğitimi. - Tarih: 27.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 67.082,18 Avro

Osmaniye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası - Projenin Adı: Bilgisayarla Muhasebecilik Öğretimi. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 44.973,75 Avro

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası - Hasan Hüseyin Kaçıkoç - Projenin Adı: Isparta Kilim Dokuma, Pazarlama ve Destekleme. - Tarih: 28.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 157.554,45 Avro

Denizli Elektrikçiler Odası - Projenin Adı: Mesleki Gelişme Duyarlılığı ve SVET Uyum Çalışmaları. - Tarih: 24.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 67.555,41 Avro

Bursa Elektronikçiler Odası - Projenin Adı: Çırak Yetiştirme Uygulaması Olmayan Yerlerde Mesleki Eğitim. - Tarih: 26.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 49.442,34 Avro

Eskişehir Sanayi Odası - Başkan: Savaş M. Özaydemir - Projenin Adı: Mesleki ve Teknik Öğrenimde Yeni Teknolojilerin Kullanılması - Tarih: 31.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 44.900 Avro

Turgutlu Elektrikçiler Odası - Projenin Adı: Mikro İşlemci Programlayıcıların ve Uygulayıcıların Geliştirilmesi. - Tarih: 31.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 34.876 Avro

Bursa Kumaşçılar ve Benzeri Girişimciler Odası - Projenin Adı: Çıraklık Eğitiminin Bulunmadığı Alanlarda Mesleki Yetenek Belgesi ile Ödüllendirme. - Tarih: 01.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 33.615,12 Avro

Mersin Sanayi ve Ticaret Odası - Başkan: Kadri Şaman - Projenin Adı: Turizm Sektörüne Orta-Derecede Nitelikli Eleman Eğitimi. -Tarih: 03.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 137.789,89 Avro

Mersin Sanayi ve Ticaret Odası - Projenin Adı: Bambu Mobilya Üretimi Eğitimi. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 63.857,33 Avro

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası - Projenin Adı: Mersin Yöresinin Antik Tarih ve Kültürü. - Tarih: 31.12.2002 - Aldığı Para: 45.399 Avro

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği - Projenin Adı: CAD-CAM'e Odaklı Eğitim Kapasitesini Artırmak. - Tarih: 07.06.2005 - ABden Aldığı Para: 33.676,11 Avro

Ege Bölgesi Sanayi Odası - Başkan: İ.Tamer Taşkın - Projenin Adı: Tekstil Sektörüne Kalite Kontrol Elemanları Eğitimi. - Tarih: 20.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 88.123 Avro

Ege Bölgesi Sanayi Odası - Projenin Adı: Bilgisayar Kullanarak Kumaş Tasarım Kursları. - Tarih: 06.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 117.996,89 Avro

Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası - Projenin Adı: Meslek Eğitim Merkezi kurma ve İşletme. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 88.909,50 Avro

TMMOB, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası - Projenin Adı: Bilgisayar Yardımlı Tasarım (CAD) Uygulamalarına Dayalı Çizim Teknikleri ve Coğrafi Enformasyon Sistemleri (GIS) Eğitim Programı. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 75.000 Avro

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi - Genel Başkan: Gökhan Günaydın - Adana Şube Başkanı: Ayhan Barut - Projenin Adı: İşsiz Ziraat Mühendislerine Mesleki Eğitim Kursları. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 62.914,05 Avro

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi - Projenin Adı: Mesleki Becerileri Geliştirme Kursları. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 52.074,23 Avro

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Burdur Ziraat Odası - Projenin Adı: Burdur Tarım Sektöründe Emeğin Geliştirilmesi ve Yeni Tarım Teknikleri. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 160.043,25 Avro

Ankara Sanayi Odası - Başkan: Zafer Çağlayan - Projenin Adı: Mesleki Danışmanlık ve İş Kulübü Hizmetleri Sunumu. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 119.380,73 Avro

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: Kumaş Desen Tasarımında Bilgisayar Kullanımı Kursları. - Tarih: 03.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 117.383,92 Avro

Ege Bölgesi Sanayi Odası - Projenin Adı: Giyim Sanayisinde Üretim Kursları. - Tarih: 20.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 121.054,25 Avro

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası - Projenin Adı: Bilgisayar Yardımlı Tasarım ve Enformasyon Teknolojileri Eğitim Merkezi Kurulması. - Tarih: 27.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 118.256,40 Avro

Bandırma Ticaret Odası - Başkan: Osman Kocaman - Projenin Adı: Genç İşsizlerin Okuma-Yazma Yeteneklerini Artırarak İş Bulma Olanakları Yaratmak. - Tarih: 25.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 63.642,29 Avro

İzmitli Çiftçilere Hayvan Yetiştirmesini Öğrenmeleri İçin AB'den Karşılıksız 130.672 Avro!

İzmit Ziraat Odası - Projenin Adı: Tarım Sektörünü Kalkındırmak İçin Hayvan Yetiştirme Eğitimi. - Tarih: 25.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 130.672,40 Avro

İzmir Ayakkabıcılar Odası, İşletmelerüstü Çıraklık Kalfalık Eğitim Merkezi - Projenin Adı: İşsizlere Ayakkabı Üretim Eğitimi Kursu. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 72.405 Avro

Çamlıyayla Ziraat Odası - Projenin Adı: Tarımı Kalkındırma. - Tarih: 24.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 25.603,76 Avro

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası - Mehmet Balduk - Projenin Adı: Konutlara Doğal Gaz Kurulması ve Uygulanması Eğitimi. - Tarih: 24.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 75.330 Avro

Aydın Ticaret Odası - Başkan: Mustafa Baştuğ - Projenin Adı: Dış Ticaret Uzmanı Eğitimi. - Tarih: 25.02.2005 - Aldığı Para: 39.427,09 Avro

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: Büro Yönetimi ve Sekreter Becerileri Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 174.656,93 Avro

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası - Projenin Adı: Amasya'yı Yeni Pazarlara Sokmanın Eğitim Programı. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 96.099,95 Avro

Amasya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârlar Odası - Projenin Adı: Elektronik Araçların Genel Bakımı ve Onarımı Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 11.347,50 Avro

Eskişehir Sanayi Odası - Başkan: Savaş M. Özaydemir - Projenin Adı: Kalite Kontrol Elemanlarının Eğitimi. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 30.064,50 Avro

Eskişehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası - Projenin Adı: İş Yaratma. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 64.686 Avro

Şereflikoçhisar Ticaret Odası - Başkan: Nizam Ali Emekçi - Projenin Adı: Engellilerin Toplumla Sosyal ve Mesleki Bütünleşmesi. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 55.651,86 Avro

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası - Başkan: Suat Öztürk - Projenin Adı: Yeni İş Yerlerinin Kurulmasını Destekleme Eğitim Kursu. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 122.679,90 Avro

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası - Başkan: H. Yalçın Meçikoğlu - Projenin Adı: Bucak'ın Antika Mermerlerini ve Taşlarını İşleme Eğitim Merkezi Kurulması. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 63.750 Avro

Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Projenin Adı: Mesleki Bilgi ve Becerileri Geliştirme. – Tarih: 22.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 25.042,50 Avro

AB'den Antalya Oto Tamircilerine Karşılıksız 102.911 Avro!
Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - Başkan: Orhan Tolunay - Projenin Adı: Oto Onarımında Yeni Onarım Araç ve Gereçlerinin Kullanımı. - Tarih: 14.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 102.911,95 Avro

İSO, İstanbul Sanayi Odası - Başkan: C. Tanıl Küçük - Projenin Adı: İSO'nun Mesleki Eğitim Kapasitesini Güçlendirme. - Tarih: 04.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 97.772 Avro

İSO, İstanbul Sanayi Odası - Projenin Adı: KOBİ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşyerleri İçin Yeni İş Kurma Eğitimi. - Tarih: 12.05.2005 - AB'den Aldığı Para: 41.761,57


Liste bitecek, sayfalara sığacak gibi değil ki. Gavur ekmeği yiyip, gavur kılıncı sallayanlar devam ediyor

gurturk:
Anda, bence yardım almayanları yaz , daha kolay olur.

Üçoklu Börü Kam:
(Ankara Ticaret Odası Raporudur)Liste bitecek, sayfalara sığacak gibi değil ki. Gavur ekmeği yiyip, gavur kılıncı sallayanlar devam ediyor

3 - VAKIFLAR

Turistik Hediyelerin Tanıtımında Demokrasinin Payı: AB'den 153.098 Avro Hibe!
TDV, Türk Demokrasi Vakfı - Başkan: Emre Kocaoğlu - Projenin Adı: Dekorasyon ve Turistik Hediyelerin Tanıtımı ve Satışı. - Tarih: 28.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 153.098,84 Avro

TDV, Türk Demokrasi Vakfı - Projenin Adı: Türkiye'nin AB Üyeliği, Etkileri, Sorumlulukları ve Çıkarları Konusunda Toplumsal Kurumların ve Mesleki Örgütlerin Öğrenimi. - Tarih: 31.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 500.000 Avro

TDV, Türk Demokrasi Vakfı - Projenin Adı: Demokratik İlkeleri Yayılması ve Temelde İnsan Hakları Bilincinin Yaratılması. - Tarih: 01.01.1997 - AB'den Aldığı Para: 250.000 Avro

ÇEV, Çağdaş Eğitim Vakfı - Başkan: Gülseven Yaşer - Projenin Adı: Beyoğlu Mozaik ve Çini Çarşısı. - Tarih: 29.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 113.501,25 Avro

AB'den Bir Kucak Sevgi Karşılığı 71.856 Avro Hibe!
ÇEV, Çağdaş Eğitim Vakfı - Projenin Adı: Bir Kucak Sevgi (An Embrace of Love). - Tarih: 29.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 71.856,65 Avro

ÇEV, Çağdaş Eğitim Vakfı - Projenin Adı: Yaşama Geri Bakış (Looking Back to Life). - Tarih: 07.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 498.385 Avro

TKV, Türkiye Kalkınma Vakfı - Başkan: Zeki Ünver - Projenin Adı: Türkiye'de Demokrasi, İnsan Hakları ve Sivil Katılım Ağı. - Tarih: 09.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 600.000 Avro

TKV, Türkiye Kalkınma Vakfı - Projenin Adı: Avrupa El Kitabı. - Tarih: 17.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 114.089 Avro

TKV, Türkiye Kalkınma Vakfı - Projenin Adı: İşsizlik ve Güvenlik Problemleri Van ve Diyarbakır'da Sürekli Göçün ve Beraberinde Yoksulluğu Getiren Aşırı Büyümenin Başlıca Nedenidir. Projenin Amacı Bu Problemlerle İlgili, Gelecekte Hükümet Örgütlerinin Desteğini Kazanma Amaçlı Olarak Halkı Sorunlardan Haberdar Etme ve Bilinçlendirme. - Tarih: 1995-1999 süreci - AB'den Aldığı Para: 150.000 Avro

ŞIRGEV, Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfı - Başkan: Osman Güneş, Vali - 2.Başkan: Mustafa Yel, Vali Yrd. – Üyeler: Hüsnü Onuk, Abdurrahman Batıhan, Mehmet Yarka - Projenin Adı: Şırnak El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme. - Tarih: 09.09.2005 - AB'den Aldığı Para: 448.776 Avro

TAP Vakfı, Türkiye Aile Planlaması Vakfı - Yönetim Kurulu: Prof.Dr.Baran Tuncer (Başkan), E.Org.Necati İkizoğlu (Başkan Yrd.), Zeynep Göğüş (Başkan Yrd.), Nuri Çolakoğlu, Bülent Eczacıbaşı, Kaya Erdem, Dalya Garih Herzikowitz, Erdoğan Karakoyunlu, Caroline Koç, Meltem Kurtsan, Canan Pak. - Projenin Adı: Sağlık Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyeleri Aracılığıyla İyileştirilmesi. - Tarih: 02.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 335.878 Avro

Türk Gençlerinin Cinsel Sağlık Eğitimi İçin, AB'den 248.126 Avro Bağış!
TAP Vakfı, Türkiye Aile Planlaması Vakfı - Projenin Adı: Gençlere Cinsel Sağlık Tanıtımı. - Tarih: 10.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 248.126 Avro

TESEV, Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfı - Yönetim Kurulu: Can Paker (Başkan), İshak Alaton (Başkan Yrd.), Mete Sayıcı (Başkan Yrd.), Osman Kavala, Dr.Vural Akışık, Selim Alguadiş, Oğuz Özerden, Dr.Yılmaz Argüden, Hasan Karacal - Projenin Adı: Vatandaşların Bilgi Edinme Haklarının Yasalarca Geliştirilmesi ve Toplumun Bu Konuda Duyarlılığının Artırılması İçin Kampanya. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 86.129 Avro

TESEV, Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfı - Projenin Adı: Devletin Açık Politikalar Üretimini Desteklemek, Devlet Kurumlarının Şeffaflığını ve Sorumluluğunu Arttırmak ve Hâlihazır Yapının Nasıl Reforma Tabi Tutulacağı Konusunda Açık Bir Tartışma ve Diyalog Forumu Oluşturmak. - Tarih: 01.01.1997 - AB'den Aldığı Para: 600.000 Avro

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Yönetim Kurulu: Suay Aksoy, Suavi Aydın, Halim Bulutoğlu, Esra Danacıoğlu, Edhem Eldem, Ferdan Ergut, Sülün Falay, Murat Güvenç, Dilara Kahyaoğlu, Etyen Mahçupyan, Nevra Necipoğlu, Ersin Salman, Orhan Silier, İlhan Tekeli, Bülent Ünal, Sabri Yetkin - Projenin Adı: İlk ve Ortaöğrenim Okulları Ders Kitaplarında İnsan Haklarının Tanıtımı. - Tarih: 21.05.2002 - AB'den Aldığı Para: 375.923 Avro

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Projenin Adı: Türkiye'de İnsan Haklarını ve Sivil Toplumu Yeniden Düşünüş. - Tarih: 13.08.2002 - AB'den Aldığı Para: 408.091 Avro

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Projenin Adı: Yetişkinler ve Çocuklar İçin Avrupa Hakkında Tarihi Yayınlar. - Tarih: 25.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 181.140 Avro

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Projenin Adı: Kadınlara Oyuncak Üretiminin Öğretilmesi ve Onların Eyüp'te Fener-Balat Semtinde Kendi İş Yerlerini Kurmalarına Yardın Edilmesi. -Tarih: 08.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 67.767,35 Avro

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı: Dr.Metin Eriş - Projenin Adı: Türk El Sanatları ve Girişimcilik. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 157.179,15 Avro

TÜRSAK, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - Başkan: Engin Yiğitgil - Projenin Adı: 6. Uluslararası Sinema ve Tarih Toplantısı. - Tarih: 31.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 50.000 Avro

TİHV, Türkiye İnsan Hakları Vakfı - Genel Başkan: Yavuz Önen - Projenin Adı: İşkenceden Kurtulmuş Olanların Tedavi ve İyileştirme Merkezi. - Tarih: 25.03.2003 - AB'den Aldığı Para: 700.000 Avro

Demokrasiyi Hareketli İzleyin, AB'den 90.000 Avro Hibeyi Alın!
TİHV, Türkiye İnsan Hakları Vakfı - Projenin Adı: Demokrasiyi Hareketli İzleme. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 90.000 Avro

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı - Yönetim Kurulu: Ayşe Güney Haştemoğlu, Nurcan Denizli, Hasibe Yeta Şen, Necla Basut, Meri Altıntaş, Esin Üçüncüoğlu, Nevin Özgün. - Projenin Adı: Meslek Fırsatları Eğitimi ve Toplumsal Destek. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 89.161,76 Avro

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı - Projenin Adı: Suç İşleme Olasılığı Yüksek Koşullarda Yaşayan Gençlere İnsan Hakları Bilgisini Verme ve İş Bulmaya Dönük Eğitim. - Tarih: 21.10.2004 - AB'den Aldığı Para: 71.620 Avro

Plastikte Yeni Bir Adım Atın, AB'den 128.754 Avro'yu Kapın!
PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı - Başkan: İ. Selçuk Aksoy - Projenin Adı: Plastikte Yeni Bir Adım. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 128.754 Avro

TOSYÖV, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı - Başkan: Hilmi Develi - Başkan Yardımcısı: A. Kurtçebe Alptemoçin - Projenin Adı: OSTİM Sanayi Bölgesi'nde Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Verimliliğini Artırma. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 91.425 Avro

Türklerin Üreme Sağlığının Gelişmesinde Dindar Elemanların Kullanılmasını Öngören AB, Masraflar İçin 235.027 Avro Bağışladı!
Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı - Başkan: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Karagöz - Projenin Adı: Üreme Sağlığı Düzeyini Yükseltmek İçin Dindar Elemanların Kullanılması.(Use of Religious Personel to Increase the Level of Reproductive Health). - Tarih: 15.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 235.027 Avro

İKV, İktisadi Kalkınma Vakfı - Başkan: Davut Ökütçü - Başkan Yardımcıları: Yılmaz Kanbak, Zeynep Bodur Okyay - Yönetim Kurulu: Prof.Dr.Haluk Kabaalioğu, Ömer Cihad Vardan, Mehmet Rıfat Akyüz, Dr.Mazhar Basmacı, Şaban Baş, Hasan Büyükdere, Yavuz Canevi, Fatih Dalan, Adil Göksu, Engin Keçeli, Güney Kıldıran, Tuğrul Kudatgobilik, Tahsin Öztiryaki, Ertuğ Yaşar. – Projenin Adı: AB ile Katılım Müzakereleri Süreci. - Tarih: 18.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 124.338 Avro

İKV, İktisadi Kalkınma Vakfı - Projenin Adı: Küçük ve Ortaboy İşletmelere Gümrük Birliği Hakkında Bilgi Ağı Kurmak. - Tarih: 03.10.1996 - AB'den Aldığı Para: 158.568 Avro

İKV, İktisadi Kalkınma Vakfı - Projenin Adı: AB Müktesebatının Uygulanışının Türk İş Dünyasına Etkileri. - Tarih: 20.03.2003 - AB'den Aldığı Para: 78.258 Avro

UPAV, Ulusal Politika Araştırma Vakfı - Başkan: Dr.Yavuz Ege - Başkan Yardımcıları: Mehmet Daşer, Hüsamettin Nebioğlu - Yönetim Kurulu: Prof.Dr.Sahir Çörtoğlu, Prof.Dr.Müslim Ekni, Prof.Dr. Gazi Özhan, Dr.Özhan Üzümcüoğlu, Zeynep Arat, Hamit Camiloğlu, Duygu Eroğlu, Taylan Erten, Şakir Karpar, Vecdi Sevig, Selami Şengül. - Projenin Adı: AB'nin Enerji Politikası ve Türkiye'ye Yansımaları. - Tarih: 01.03.2003 - AB'den Aldığı Para: 99.518 Avro

Eruh Köylüleri, Ağaç Aşılamasını ve Budamasını Bilmiyorlarmış!
Eruh Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Projenin Adı: Ağaç Aşılama ve Budama Eğitim ve Uygulaması. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 84.936,75 Avro

Keban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Başkan: Kaymakam Adem Uslu (Görevi Kasım 2005'de bitti). - Projenin Adı: Kilim Dokuma Eğitimi. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 77.647,50 Avro

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı - Başkan: Prof.Dr.Ayşe Soysal - Projenin Adı: Girişimci Eğitimi. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 109.155,75 Avro

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı - Projenin Adı: İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programları. - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 104.478,08 Avro

Reklâmcılık Mesleki Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı - Projenin Adı: Hâlihazırda İşsiz Reklâm ve Pazarlama Elemanlarının İş Bulma Olanaklarını Artırma. - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 118.739,85 Avro

IBC, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - Başkan: Recep Üker - Projenin Adı: Ardahan'da Doğum Sağlığı - Tarih: 09.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 267.016 Avro

MEKSA, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı - Başkan: Dr.Erdoğan Okyay - Projenin Adı: Bilgisayar Kullanarak Tasarım ve Ürün Teknolojisi - Tarih: 20.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 89.000 Avro

MEKSA, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı - Projenin Adı: Otomotiv Sektöründe Çalışan Elemanların Öğrenim Derecesini Yükselme. - Tarih: 28.04.2005 - AB'den Aldığı Para: 113.931 Avro

MEKSA Vakfı, Erzurum Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisat Kurulması Eğitimi. - Tarih: 30.06.2005 - AB'den Aldığı Para: 40.749,34 Avro

MEKSA Vakfı, Şanlıurfa Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Otomotiv ve Metal Eğiticilerin Eğitimi. - Tarih: 08.07.2005 - AB'den Aldığı Para: 52.347,88 Avro

MEKSA Vakfı, Şanlıurfa Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Üst Düzey Yönetici Yardımcısı Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 41.850 Avro

MEKSA Vakfı, İmes Sanayi Sitesi İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Autocad R14 Mekanik Dizüstü Bilgisayar Yardımlı Tasarım Teknik Eğitim. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 21.998,25 Avro

MEKSA Vakfı, Atatürk Oto Sanayi Sitesi Motor Tamircileri İşletmeleri - Projenin Adı: Otomotiv Elektronik ve Tanı Koyma Eğitimi. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 38.286 Avro

MEKSA Vakfı, Doğu Sanayi Sitesi Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Bilgisayar Yardımlı Tasarım Eğitimi. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 20.205 Avro

MEKSA Vakfı, Kocaeli Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Perakende Satış Elemanları Eğitim Programı - Tarih: 24.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 79.568,25 Avro

MEKSA Vakfı, Van Hizmet Meslekleri Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Gümüş Nakış Atölye Eğitimi. - Tarih: 21.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 88.785 Avro

MEKSA Vakfı, Diyarbakır İşletmelerüstü Eğitim Merkezi - Projenin Adı: Otomotiv Motor Onarım Teknisyenleri Eğitimi. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 46.878,75 Avro

Türkler Arıcılık Öğrensin Diye, AB 11.672 Avro Hibe Etti!
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - Projenin Adı: Arıcılık Eğitimi. - Tarih: 31.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 11.672,25 Avro

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Projenin Adı: Konfeksiyon Üretimi Eğitimi. - Tarih: 11.01.2005 - AB'den Aldığı Para: 159.204,75 Avro

Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı - Projenin Adı: Öğrenme Merkezleri Aracılığıyla İş Yaratmak ve Gelir Kazanmak. - Tarih: 04.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 69.872,23 Avro

ODTÜ Eymir Kültür Vakfı - Başkan: Ayşe Taylan - Projenin Adı: Yunanistan ile Türkiye Arasında Barış İçin Kadınları Güçlendirme Programı. - Tarih: 06.08.2002 - AB'den Aldığı Para: 200.000 Avro

TOHAV, Toplumsal Hukuk Araştırmalar Vakfı - Başkan: Av.Şehnaz Turan - Projenin Adı: Azınlık Dillerinin Kullanımında Yasal Yardım Eğitimi. - Tarih: 29.02.2004 - AB'den Aldığı Para: 44.990 Avro

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı - Başkan: Şakir Eczacıbaşı - Projenin Adı: Yeni Müze Çalışmaları Uzman Eğitimi - Tarih: 28.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 42.214,50 Avro

Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı - Projenin Adı: İstanbul'da Yaşayan Azınlıkların Toplumsal Sorunlarını İfade Etmede Bir Modern Yöntem. - Tarih: 30.12.2003 - AB'den Aldığı Para: 47.670 Avro

ŞURKAV, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı - Başkan: Şanlıurfa Valisi Şemsettin Uzun - Projenin Adı: Geleneksel Kilim Türlerinin ve Desenlerinin Tanımı ve Üretimlerinin Canlandırılması. - Tarih: 15.09.2005 - AB'den Aldığı Para: 195.425,10 Avro

Türk-Yunan Gençlerinin Buluşması İçin AB'den 49.852 Avro Harçlık!
TOBAV, Tiyatro Opera Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı - Başkan: Tamer Levent - İstanbul Şube Başkanı: Murat Karasu - Projenin Adı: Ege'nin Komşuları Gençlerin Buluşması. - Tarih: 31.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 49.852 Avro

Fethiye Sağlık Vakfı - Başkan: İsmail Başoğlu - Projenin Adı: Yalnız Değilsiniz. (You are not alone). - Tarih: 10.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 258.669 Avro

Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı - Başkan: Z. Dina Topbaş Şakir - Projenin Adı: Ergenlerin Cinsel Sağlık Hakları. - Tarih: 10.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 356.616 Avro

Gençlerimizin Bilinçlenmesi İçin AB, 297.000 Avro Bağışladı!
Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı - Başkan: Kenan Okan - Projenin Adı: Bilinçli Gençler. - Tarih: 07.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 297.000 Avro

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - Projenin Adı: Engelli Çocuklar İçin Mesleki Eğitim ve Sosyal Uyum Kursları. - Tarih: 25.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 40.743,74 Avro

IPS İletişim Vakfı - Projenin Adı: Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı. - Yönetim Kurulu: Füsun Özbilgin, Ertuğrul Kürkçü, Nadire Mater, Tuğrul Eryılmaz, Prof.Dr.Şahika Yüksel - Proje Danışmanı: Nadire Mater - Proje Koordinatörü: Ertuğrul Kürkçü - Tarih: 17.11.2003 - AB'den Aldığı Para: 809.760 Avro

KEDV, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı - Başkan: Şengül Akçar - Vakfı Destekleyen Kuruluşlar: AB, BM-UNDP, Global Fund for Women (ABD), Path Finder Fund (ABD), Bernard van Leer Foundation (Hollanda), American Jewish World Service (ABD), NOVIB (Hollanda), CIDA (Kanada), Citybank, İngiliz Konsolosluğu, Kanada Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu. - Projenin Adı: Kadınların Çalışmalarına Destek. - Tarih: 27.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 87.688,79 Avro

KEDV, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı - Projenin Adı: Özellikle Ortaklık, Katılım , Savunma Mekanizmaları, Kurumsal kapasite Oluşturulması ve İletişim Ağları kurulması Üzerine Odaklanarak Kadınların Girişimciliğini Desteklemek. - Tarih:01.01.1997 - AB'den Aldığı Para: 200.000 Avro

Kadın Dayanışma Vakfı - Başkan: Prof.Dr.Leziz Onaran - Projenin Adı: Aile İçi Şiddet Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi. - Tarih: 21.06.2004 - AB'den Aldığı Para: 78.984 Avro

Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı - Projenin Adı: Olba Plato Uygarlığı, Doğa, Tarih ve Kültür Turizmi Geliştirme. - Tarih: 29.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 159.030 Avro

İstanbul Sanat Müzesi Vakfı - Projenin Adı: Sanatçılar Toplantısı. - Tarih: 31.12.2002 - AB'den Aldığı Para: 10.000 Avro

Kelkit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Başkan: Kelkit Kaymakamı Avni Oral - Projenin Adı: Kadın İstihdamını Geliştirme. - Tarih: 22.12.2004 - AB'den Alığı Para: 156.627 Avro

BSV, Başak Kültür ve Sanat Vakfı - Başkan: Şahhanım Kanat - Projenin Adı: Çalışarak Mesleki Beceri Elde Etme. - Tarih: 23.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 113.981,18 Avro

LÖSEV, Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı - Başkan: Dr.Üstün Ezer - Projenin Adı: Zorunlu Göçle Karşı Karşıya Bulunan Lösemili Çocuk Sahibi Ailelere İş Bulma ve Mesleki Beceri Kazandırma. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 80.750,25 Avro

Marmara Gurubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı - Başkan: Dr. Akkan Suver - Projenin Adı: Toplumsal Total Örgüt. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 104.289,53 Avro

Ostim Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı - Başkan: Orhan Aydın - Projenin Adı: Ostim Danışmanlık Merkezinin Kurulması. - Tarih: 20.12.2004 - AB'den Aldığı Para: 87.009 Avro

Osmaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Projenin Adı: Konfeksiyon Üretimi Eğitimi. - Tarih: 25.02.2005 - AB'den Aldığı Para: 64.338,98 Avro

Liste bitecek, sayfalara sığacak gibi değil ki. Gavur ekmeği yiyip, gavur kılıncı sallayanlar devam ediyor

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git