GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!

<< < (2/65) > >>

TÜRK-KAN:
  Yahudiler, I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Türk Milleti'ne karşı İngilizlerin yanında savaşmışlardı. Yahudilerden oluşan birliğin adı Zion Mule Corps(Siyon Katır Alayı) idi.TÜRK-KAN:
I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı isyan eden Araplarla Siyonist Yahudilerin işbirliği anlaşmasını daha evvel aşağıdaki bağlantıda yayınlamıştık. Bu konuda da yayınlamakta fayda var.
https://www.hunturk.net/forum/index.php?topic=4416.msg30248#msg30248
Böri:
Evet bu kitap ve bu anlaşma önemli belgelerdir. Ben, "Yahudiler bizimle savaşmadı." demek istemedim. Tam tersine I.Dünya Savaşı'nı planlayanlar Yahudilerdi (Amerikalı Yahudiler, Fransız Yahudiler ve İngiliz Yahudiler başta olmak üzere).

"Halkımız bu konuda bilinçli değildir!" derken, halkımız birebir Ermeni zulmünü ve Yunan zulmünü yaşamıştı. Ama asıl saldırgan gücün Yahudiler olduğunun farkında değildi anlamında kullandım. Çanakkale'de bize karşı savaşan Yahudilerin mevcut olduğunu o dönemde Türk tarafının bildiğini sanmıyorum. Türkler, o askerleri İngiliz olarak görüyordu.

Ayrıca müttefikimiz olan Almanya da pek sorgulanmamıştır. Almanya içindeki Alman Yahudileri ve Alman masonları çok aktifti. Onlar Almanya'yı arkadan vurmuşlardır. Samimi olarak Türklere yardım eden Almanlar olduğu gibi, bazı Alman komutanlar ise Türk askerini kırdırtmış, adeta yenilmemizi istemişlerdir! İngilizler Kudüs'ü ele geçirdiğinde Almanlar da sevinmişlerdir! (Bu ne biçim bir müttefikliktir?)

Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'ı öldürerek I.Dünya Savaşı'nı başlatan Sırp "Kara El" cemiyeti de masonik bir cemiyettir. (Bu konu da hiçbir zaman sorgulanmamıştır!)
________________________________________

Ana konuyu bozmamak için değinmediğim konuları da yazmak istiyorum:

Yahudiler ve Masonlar, Hristiyanlığı (Katolik Kilisesi’ni) çökertmek için Rose-Croix (Gül Haç)* Cemiyeti’ni kurdular. 1400’lerden 1600’lere kadar varlığını sürdüren bu cemiyet de Protestanlığı oluşturdu.

* not: ancak örneğin 1500'lerde (o cemiyetin üyeleri dışında) kimse bu cemiyetin varlığından haberdar değildi! Günümüzde bu cemiyetle ilgili kitapları CIA yazdırtıyor! (Benim vardığım sonuç, böyle bir cemiyetin gerçekten varolduğu yönünde. Masonlar, bu anlattığım konuları zaten biliyorlar. -Ben bu bilgilere ulaşmak için oldukça emek sarfettim. Bunu belirtmek isterim.-   Aradan 500 yıl geçtikten sonra Gül Haç Cemiyeti vardı diye kitap yazmak biraz anlamsız...  Bu tür kitapları yazanlar iyi niyetli değiller ve onlar da aynı teşkilattan! İş işten geçtikten sonra bu bilgiler açıklansa ne olacak? -Yine de bilgi bilgidir diyerek bu kitapları da takip ediyorum.-)

Dante Alighieri gizli bir Tapınakçı idi (F.S.K.I.P.F.T. üyesi). Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb da gizli bir Tapınakçı idi, Leonardo da Vinci de! (Bu kişiler tarih kitaplarımızda büyük yazar, büyük kaşif, büyük sanatçı-bilimadamı olarak tanıtılır! Gerçekte hepsi Tapınakçıdır!) "Satanist" olduklarından, Büyücüler ve Simyacılar da Masondu! Tarot kartları da Masoniktir!

Faşizm de Masonluğun icadıdır. Mussolini’yi iktidara Masonlar getirdi. (Bunun böyle olduğu, Türk masonlarının çıkarttığı Mimar Sinan Dergisi'nde de belirtiliyor!) Ancak faşizm, "görünüşte" Yahudiliğe ve Masonluğa karşıydı.

Hitler’i de iktidara Masonlar getirdi! Thule Cemiyeti (Thule-Gesellschaft) Masonik bir cemiyetti. Kurucusu Rudolf von Sebottendorf bir masondu. Thule Cemiyeti, Nazi Partisi’ni kurmuştur (NSDAP = Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi)!

Alman halkının çoğunluğu, zaten I.Dünya Savaşı’nı kaybettikleri için ABD’den, İngiltere’den, Fransa’dan, SSCB’den ve Yahudilerden nefret ediyordu. Savaş sonrası bir de "hiperenflasyon" sorunu yaşanmıştı. Almanlar intikam almak istiyordu. -Ben Hitler dahil birçok Alman milliyetçisinin "samimi" olduklarına inanıyorum.- Ancak Nazilerin içinde ikili oynayan "ajanlar" da vardı! Bir çok Nazi, savaş sonunda ABD ile işbirliği yaptı. Amerikalılar bu Nazileri "suçsuz" görüyordu, belki en başından beri bunlar "Amerikan ajanı" idi. Nazilerin içinde "gizli masonlar" ve "gizli Yahudiler" de vardı! NASA bile eski Naziler sayesinde kuruldu! (Wernher von Braun Naziydi.) Ayrıca II.Dünya Savaşı sonrasında Amerikan istihbaratında, Alman istihbaratında ve Gladio da eski Naziler görev aldı.

II. Dünya Savaşı'nda önce Almanlar Avrupa'yı elegeçirdi, daha sonra ABD Avrupa'yı "kurtardı"! Nihai amaç zaten Avrupa'nın Amerikan egemenliğine girmesiydi! (Bugün bile Fransızlar ve Belçikalılar, ABD'yi kurtarıcı olarak görüyorlar.)


Üçoklu Börü Kam:
Sayın Böri Kardeşim,
Değerli paylaşımlarınız için sağolun!
Yahudiler tartışmasız olarak Türlüğün düşmanıdır. Aynı zamanda Yahudiler, inançları gereği, bütün insanlığı kendilerine hizmetkar ve köle olarak gördüklerinden tarih boyunca Yahudi olamayan milletlere karşı, başta ekonomik olarak sömürme olmak üzere, her türlü düşmanlığı sinsice yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar.
Tarih boyunca en büyük güç her yer ve zamanda para olmuştur. Paranın gücünün farkında olan Yahudiler bulundukları her yerde "pahada ağır, yükte hafif" olarak tabir edilen değerli şeylerin ticaretini yaparak maddi olarak güçlenmiş ve genel kabule göre de dünya finansının kontrolünü ellerinde tutmayı başarabilmişlerdir.

TTK.

Böri:
Seyredenler bilir, Mel Gibson’ın oynadığı "Braveheart" (Cesur Yürek) filmi görünüşte İngiltere'ye karşı İskoçya'nın Bağımsızlık savaşını anlatmakla birlikte gerçekte İskoçya Kralı Robert Bruce'u anlatmaktadır. Filmde bu nedenle İskoçlar övülmekte, İngilizler yerilmektedir... İlk bakışta İngilizlerin kötülenmesi garip gelebilir çünkü genelde İngiltere'yi eleştiren hiçbir film yapılmamıştır. Ancak İngilizleri yenen İskoçya Kralı Robert Bruce, Tapınakçıları da himaye eden biridir. "Cesur Yürek" ünvanı da sanıldığı gibi Mel Gibson'ın oynadığı William Wallace'a ait değil, İskoçya Kralı Robert Bruce'a ait bir ünvandır. -Filmde İskoçya Kralı Robert Bruce, İngiltere'ye karşı bir türlü savaşmak istememekte ve temkinli davranmaktadır. İskoç köylü kahraman William Wallace (Mel Gibson) ise İngiltere'ye karşı savaşır ama yakalanarak idam edilir. Yaptığının hata olduğunu ve hayattaki en önemli şeyin İskoçya'nın bağımsızlığı olduğunu sonunda anlayan Kral Robert Bruce, İngiltere'ye karşı savaşmaya karar verir ve zafer kazanır. Film böyle sona erer.-

İskoçya Kralı Robert Bruce, şimdiki İngiltere / B.Britanya Kraliçesi II.Elizabeth'in atasıdır. (İngiliz Kraliçesi I.Elizabeth çocuksuz olarak ölünce, İskoçya Kralı James İngiltere'nin de kralı olur ve iki ülke "Büyük Britanya" adıyla birleşir. O gün bugündür İngiltere'yi bu hanedan yönetir. -Alman asıllı Hannover Hanedanından I.George, anneannesi bu İskoç Stuart Hanedanından gelen biri olduğu için İngiltere Kralı olabilmiştir. Hannover Hanedanı gerçekte İskoç Stuart Hanedanı'nın bir yan dalıdır.- Kraliçe II. Elizabeth'in soyağacını  daha önce yazmıştım.)
________________________________________

Masonlarla ilgili bir komplo teorisini görüşlerinize sunmak istiyorum:

MASON DERECELERİ:

1)Çırak
2)Kalfa
3)Üstad / Usta
4)Sır Üstadı
5)Yetkin Üstad
6)Sır Sekreteri
7)Nazır ve Yargıç
8)Bina Emini
9)Dokuzlar Seçilmişi
10)Onbeşler Seçilmişi
11)Yüce Seçilmiş Şövalye
12)Büyük Mimar Üstad
13)Dokuzuncu Kemer Şövalyesi
14)Yetkin Seçilmiş Tam ve Yüksek Mason
15)Doğu Şövalyesi
16)Kudüs Prensi
17)Doğu ve Batı Şövalyesi
18)Rozkrua Şövalyesi
19)Yüksek İskoçyalı
20)Yaşamboyu Üstad
21)Prusya Şövalyesi
22)Lübnan Prensi
23)Tabernakl Başkanı
24)Tabernakl Prensi
25)Tunç Yılan Şövalyesi
26)Triniter İskoçyalı
27)Mabet Komandörü Şövalyesi
28)Güneş Şövalyesi
29)Aziz Andre Şövalyesi
30)Kadoş Şövalyesi
31)Büyük Denetici
32)Royal Sır Yüksek Prensi
33)Egemen Büyük Genel Denetici

(Toplumumuzda ne yazık ki işadamı, avukat, doktor, dişçi, profesör, bankacı, siyasetçi, spor kulüplerinde yönetici, vb. çok sayıda kişi bu dereceleri almak için uğraşıyor!)

KOMPLO TEORİSİ: Masonluk 33 derecedir. 33 sayısıyla bir mesaj mı veriliyor?

Bingöl'de 33 erin şehit edilmesi (1993)

Erzincan / Başbağlar Katliamı: 33 sivilin öldürülmesi (1993)

Sivas Katliamı (1993) : 37 kişi öldürüldü ama basın ilk gün "33 kişi öldü" diye haber yaptı.

Dersim olayları (1937) : 33 Jandarmanın öldürülmesiyle başlıyor! "İhsan Sabri Çağlayangil'e göre, 1937 yılında Atatürk Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere Dersim'e gelecekti. Bu köprünün bir ucunda güvenliği sağlamak amacıyla bir askeri karakol bulunuyordu. İsmail Hakkı adlı bir teğmen'in komutasındaki karakola isyancılar tarafından saldırı düzenlenir. Karakol yakıldı, 33 askerin tümü öldürüldü."

Atatürk Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştı ama Masonlar aktifti!


Bunlar bir tesadüf mü?


Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git