GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Tarikat ve Cemaat Gerçeği - Siyasal İslâmcılıkla Yüzleşme.

<< < (18/22) > >>

Irkci10ur:
Geçen haftalarda muhacir bunlar, din kardeşiyiz.

İnsaf biraz da... deniliyordu.

Ne oldu da plân değişti, plânlar yapılır oldu.

Üçoklu Börü Kam:
Dini yobazlardan koruyun! Aksi halde dünyayı dinden korumak gerekir!

Mevlana Celaleddin Rûmi

Yüksek ahlâk ve toplumsal uzlaşı kurallarını içeren dinin; siyaset, ticaret, ideoloji ve her türlü politik argümanın dışında tutulması gerekir.
Aksi halde insanoğlunu ve dünyayı kana boyamak isteyen politikacıların en büyük silahı olarak kullanılmaya devam edecektir.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

Fatih:
İki tane kız çocuğu Hristiyan oldu diye Bursa Amerikan Kız Lisesini, peşinden de Mason localarını kapatan Atatürk din düşmanı, buna karşın, her birisi birer casusluk merkezi olan ve dini kisve altında Türk düşmanlığı yapan; kilise, havra ve sinegogları, hem de masraflarını hazineden karşılayarak, yeniden ihya edip, faaliyete sokan RTE dindar ve Müslüman öyle mi?

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, söz konusu Türk Milletine ve Türk devletine düşmanlık olduğunda, siyasal İslâmcılar; teröristlerle de, bölücülerle de, etnik azınlıklarla da, misyonerlerle de, velhasılı bütün muzır yapılarla ortak paydada buluşuyor, aynı yerde duruyor, aynı çanaktan yiyip, aynı deliğe pisliyorlar.

Siyasal İslâmcılığın gerçek yüzü budur.

Siyasal İslâmcıların temel felsefesi Türk düşmanlığı, nihai gayeleri ise; Gâzi Başbuğ ATATÜRK tarafından, Türk kimliği ve hakimiyeti üzerine kurulmuş olan laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, yerine ümmet merkezli federetif bir rejimin yürürlükte olacağı kozmopolit bir devlet kurmaktır.

Türk Milletinin en büyük düşmanı, diğer düşmanları da hortlatarak, ihya ve himaye eden, siyasal İslâmcılardır.

Siyasal İslâmcılık, bir milli güvenlik sorunudur.

Akp'sini, haziran 2023 de, başımızdan def edemezsek bundan sonra, başkaca bir seçim olmayacak bir sitemin inşaa edileceği gerçeğini kabullenmek zorunda kalacağız.

Bu sözler kıyamet senaryosu, komplo teorisi veya karşı siyasi muhalefet argümanları değil, gerçeğin beyanıdır.

Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.

Çağrıbey:
Katıra, baban kim? Diye sormuşlar.
Katır, babam eşek demeye utandığından, at dayım olur, demiş.
Bizim kara kaşlı, elâ gözlü, selvi boylu, ağzı ballı, endamı şanlı siyasal İslâmcılar, vatandaştan topladıkları paraya faiz verilerek paranın değeri korunup, üstüne kâr sağlanacak diyemedikleri için, kur garantisi diyorlar.
Yani bunlar işlerine gelince din modeli, olmadı Çin modeli, daha olmadı cin modeli, yani her halükarda milletin sırtına bin modeli geliştiriyorlar.
Model geliştirmede üzerlerine yok, maşallah!

Hz. Muhammed (sav) Peygamber der ki:
Öyle bir zaman gelecek ki insanlar haramları helâl göstermek için onların adlarını değiştirecek.

Kur koruma, kur farkı, fiyat güncelleme, vade farkı, kâr payı, kâr ortaklığı vb. adlarla yapılan bütün iş ve işlemler, faizin adının değiştirilmesidir.

Kâr ortaklığı yaptığını söyleyen yatırım bankalarının; aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kâr payı yüzdelerine bakıyorsun, bankaların faiz yüzdeleriyle, noktasına, virgülüne, küsûratına kadar aynı.
Oysaki ticarette kâr, zararın kardeşidir ve kesin kâr garantisi olmadığı gibi, milimi milimine, kar yüzdesini önceden öngerebilmek de mümkün değildir.
Bu yalancı ve istismarcı siyasal İslâmcılar, faizden rahatsız olan insanların paralarını, kâr ortaklığı adıyla toplayıp, faiz sistemine dahil ediyorlar.
Aslında para sahipleri de bunun farkında ama, o kıt akıllarıyla İslâm dininde hile-yi şeriyye denilen yöntemle, Allah'ı kandırmaya yelteniyor.
Bu siyasal İslâmcı zihniyet böyle bir soysuzluktur.
Allah ile insanları aldattığı yetmiyor gibi, bir de, Allah'ı kandırmaya yelteniyorlar.
Herkesi Allah ile korkutup, Allah'tan korkmayan bir zümredir bu siyasal İslâmcılar.

Mevlana Celaleddin Rumi, bundan yedi, sekiz yüz yıl önce boşuna,
İslamı yobazlardan koruyun, aksi halde dünyayı İslâm'dan korumak gerekir.
Dememiş.

Ne Mutlu, Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.

Fatih:

--- Alıntı yapılan: Egenin Efesi - 04 Ocak 2022 ---İLAHİYATÇI PROF. DR. GÜNER AKÇA, ACABA  KUR'AN'DA NELER YOK DEYİP ARAŞTIRMIŞ, BİLELİM İSTEMIŞ VE YAYINLAMIŞ.

ÇOK ENTERESAN ve ÇOK EZBER BOZAN DURUMLAR VAR.

Buyurun birlikte okuyalım ve öğrenelim Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini.
Doğru bildiğimiz yanlışlar, veya yanlış bildiğimiz doğrular...

Gökbörü'nün izinde Tanrı Türk'ü Korusun!

1 - Tüm Şefaat sadece Allah'a aittir. Şefaat ya Resullulah,  ya Ali,  ya Geylani, ya Gavs vs. yok.

2 - Mehdinin geleceği yok...

3 - Kabir hayatı, kabir azabı yok...

4 - Miraç yok.

5 - Kadercilik yok...

6 - Recm cezası yok.

7 - Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok.

8 - Hac’da şeytan taşlama, hacer-ül esved taşına el yüz sürme yok.

9 - Mezhepler yok.

10 - Altın/İpek erkeğe haramdır, yok.

11 - Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok.

12 - Kıyamet alametleri yok.

13 - Erkek/Kadın sünnet olmak yok.

14 - Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok.

15 - Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok.

16 - Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok.

17 - Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok.

18 - İnfakta/zekatta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin.

19 - Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allahadır.

20 - Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok.

21 - Mevlid yok.

22 - Salavat yok.

23 - Sünnet namaz zorunluluğu yok.

24 - Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok.

25 - Muska/Büyü/Nazar yok.

26 - Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye birşey yok. İman eden her erkek ve kadına farzdır.

27 - Kölelik/Cariyeliği teşvik yok.

28 - Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı cenaze duasıdır.

29 - Kaza namazı yok.

30 - Haremlik/Selamlık şartı yok.

31 - Kadının sesi haramdır yok.

32 - Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece Kadir gecesi özeldir.

33 - Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murad beklemek yok.

34 - Sırat Köprüsü yok.

35 - Kuranın saydığı haram yiyecekler. dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.

36 - Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.

37 - Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok.

38 - Teravih namazı yok!

49 - Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.

40 - Hem askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi birşey yok.

41 - Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok.

42 - Ölüye telkin ve ıskat yok.

43 - Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok.

44 - Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.

45 - Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok.

46 - Kuranda 6236 ayet var, 6666 ayet yok.

47 - Çocuk yaşta evlilik yok.

48 - Namus/zinada kadın erkek farkı yok.

49 - 61 gün oruç tutma cezası yok.

50 - Türbede dilek dilemek yok.

51 - Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik İslamda yeri yok.

52 - Kuran anlaşılması zor bir kitaptır, yok.

53 - Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yok.

54 - Resul ve Nebi var, Peygamber kelimesi ise kuranda yok.

55 - Kuran okumak için abdest şartı yok.

56 - Sakala jilet vurmak haramdır diye bişey yok.

57 - Cehennemde yanıp çıkma yok.

58 - Din değiştirenin (Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bişey yok.

59 - Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bişey yok.

60 - Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.

61 - İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın diye bişey yok.

62 - Hadisler kesin peygamber sözüdür diye bişey yok.

63 - Hadis, Fıkıh kitaplarında kuran dışında hükümler vardır diye bişey yok...

--- Alıntı sonu ---Gerçek din ve ilim adamı Prof. Dr. Mehmet Okuyan hocaya kulak verelim.

KURAN'DA VAR OLDUĞU SANILAN
 YOKLAR DİZELGESİ

1- Tüm Şefaat sadece Allaha aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok

2- Mehdinin geleceği yok

3- Kabir hayatı, kabir azabı yok

4- Miraç yok.

5- Kadercilik yok

6- Recm cezası yok

7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok

8- Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok

9- Mezhepler yok

10- Altın/İpek erkeğe haramdır, yok

11- Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok

12- Kıyamet alametleri yok

13- Erkek/Kadın sünnet olmak yok

14- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok

15- Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok

16- Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok

17- Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok

18- İnfakta/zekâtta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin

19- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok.

Sorgusuz itaat yalnızca Allah’adır.

Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git