GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Tarikat ve Cemaat Gerçeği - Siyasal İslâmcılıkla Yüzleşme.

<< < (18/18)

Irkci10ur:
Geçen haftalarda muhacir bunlar, din kardeşiyiz.

İnsaf biraz da... deniliyordu.

Ne oldu da plân değişti, plânlar yapılır oldu.

Üçoklu Börü Kam:
Dini yobazlardan koruyun! Aksi halde dünyayı dinden korumak gerekir!

Mevlana Celaleddin Rûmi

Yüksek ahlâk ve toplumsal uzlaşı kurallarını içeren dinin; siyaset, ticaret, ideoloji ve her türlü politik argümanın dışında tutulması gerekir.
Aksi halde insanoğlunu ve dünyayı kana boyamak isteyen politikacıların en büyük silahı olarak kullanılmaya devam edecektir.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

Fatih:
İki tane kız çocuğu Hristiyan oldu diye Bursa Amerikan Kız Lisesini, peşinden de Mason localarını kapatan Atatürk din düşmanı, buna karşın, her birisi birer casusluk merkezi olan ve dini kisve altında Türk düşmanlığı yapan; kilise, havra ve sinegogları, hem de masraflarını hazineden karşılayarak, yeniden ihya edip, faaliyete sokan RTE dindar ve Müslüman öyle mi?

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, söz konusu Türk Milletine ve Türk devletine düşmanlık olduğunda, siyasal İslâmcılar; teröristlerle de, bölücülerle de, etnik azınlıklarla da, misyonerlerle de, velhasılı bütün muzır yapılarla ortak paydada buluşuyor, aynı yerde duruyor, aynı çanaktan yiyip, aynı deliğe pisliyorlar.

Siyasal İslâmcılığın gerçek yüzü budur.

Siyasal İslâmcıların temel felsefesi Türk düşmanlığı, nihai gayeleri ise; Gâzi Başbuğ ATATÜRK tarafından, Türk kimliği ve hakimiyeti üzerine kurulmuş olan laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, yerine ümmet merkezli federetif bir rejimin yürürlükte olacağı kozmopolit bir devlet kurmaktır.

Türk Milletinin en büyük düşmanı, diğer düşmanları da hortlatarak, ihya ve himaye eden, siyasal İslâmcılardır.

Siyasal İslâmcılık, bir milli güvenlik sorunudur.

Akp'sini, haziran 2023 de, başımızdan def edemezsek bundan sonra, başkaca bir seçim olmayacak bir sitemin inşaa edileceği gerçeğini kabullenmek zorunda kalacağız.

Bu sözler kıyamet senaryosu, komplo teorisi veya karşı siyasi muhalefet argümanları değil, gerçeğin beyanıdır.

Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.

Çağrıbey:
Katıra, baban kim? Diye sormuşlar.
Katır, babam eşek demeye utandığından, at dayım olur, demiş.
Bizim kara kaşlı, elâ gözlü, selvi boylu, ağzı ballı, endamı şanlı siyasal İslâmcılar, vatandaştan topladıkları paraya faiz verilerek paranın değeri korunup, üstüne kâr sağlanacak diyemedikleri için, kur garantisi diyorlar.
Yani bunlar işlerine gelince din modeli, olmadı Çin modeli, daha olmadı cin modeli, yani her halükarda milletin sırtına bin modeli geliştiriyorlar.
Model geliştirmede üzerlerine yok, maşallah!

Hz. Muhammed (sav) Peygamber der ki:
Öyle bir zaman gelecek ki insanlar haramları helâl göstermek için onların adlarını değiştirecek.

Kur koruma, kur farkı, fiyat güncelleme, vade farkı, kâr payı, kâr ortaklığı vb. adlarla yapılan bütün iş ve işlemler, faizin adının değiştirilmesidir.

Kâr ortaklığı yaptığını söyleyen yatırım bankalarının; aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kâr payı yüzdelerine bakıyorsun, bankaların faiz yüzdeleriyle, noktasına, virgülüne, küsûratına kadar aynı.
Oysaki ticarette kâr, zararın kardeşidir ve kesin kâr garantisi olmadığı gibi, milimi milimine, kar yüzdesini önceden öngerebilmek de mümkün değildir.
Bu yalancı ve istismarcı siyasal İslâmcılar, faizden rahatsız olan insanların paralarını, kâr ortaklığı adıyla toplayıp, faiz sistemine dahil ediyorlar.
Aslında para sahipleri de bunun farkında ama, o kıt akıllarıyla İslâm dininde hile-yi şeriyye denilen yöntemle, Allah'ı kandırmaya yelteniyor.
Bu siyasal İslâmcı zihniyet böyle bir soysuzluktur.
Allah ile insanları aldattığı yetmiyor gibi, bir de, Allah'ı kandırmaya yelteniyorlar.
Herkesi Allah ile korkutup, Allah'tan korkmayan bir zümredir bu siyasal İslâmcılar.

Mevlana Celaleddin Rumi, bundan yedi, sekiz yüz yıl önce boşuna,
İslamı yobazlardan koruyun, aksi halde dünyayı İslâm'dan korumak gerekir.
Dememiş.

Ne Mutlu, Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git