Gönderen Konu: Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar  (Okunma sayısı 10820 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Burada Hayrani Ilgar beyin Türk ırkı ve ırkçılık üzerine yazdığı bir kaç makalesini alıntılayacağım.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #1 : 18 Nisan 2006 »
IRK NEDİR?

Bir mikroskop altında herhangi bir hücrenin hayvan hücresi mi,yoksa insan hücresi mi olduğunu ayırmak mümkün ise de ;bu hücrenin nasıl bir insana ait olduğunu (siyah derili mi,beyaz derili mi veya hangi milletten olduğunu ) anlamak mümkün değildir. Yine aynı şekilde insan kanı hayvan kanından ayrılabilir ama,kan grupları bütün insan tiplerinde aşağıo yukarı aynıdır. Bu sebeple hücre ve kan yapısı ve bunların tahlil edilmesi suretiyle insanlar arasında ilmî bir ırk ayırımı yapmak mümkün değildir. Daha doğru bir izahla,bu günkü ilim (benim bildiğim kadarı ile) bu ayırımı yapmaya muktedir değildir. Lâkin,ilim bu ayırımı yapamıyor diye insanlar arasında bir ırk farkı ve ayırımı bulunmadığını kabul etmek de gerçeklere uymaz. Nasılki bu günkü ilim elektriği bilerek istediği yerde kullandığı halde,kendisini mikroskop altına koyarak incelemiyorsa ,insanlar arasında mevcut olan ırk farkını da bu günkü ilim ayırmak ve tesbit etmek imkânından yoksundur.
 
 Bu gerçeğe göre,ilim adamları insan topluluklarını bazen kafatasına,bazen deri rengine ve bazen de vücut yapısına göre ırk ayırımına tâbi tutmuşlardır.
 
 Bir gerçektir ki, yüz yıllar öncesi her hangi bir ırka mensup toplumun, bugüne kadar aynı ırkî özelliklerini aynen muhafaza ettiği ve hiçbir değişime uğramadığı kabul edilemez. Savaşlar,göçler ve diğer sebeplerle toplumlar arasında meydana gelen evlenmeler,kaynaşmalar sonucu bazen mevcut ırklar yokolmuş,bazen de yeni ırklar teşekkül etmiştir. Ancak,hakim durumda ve çoğunlukta bulunan ırklar mevcudiyetlerini muhafaza edebilmişler ve çoğunluğun ırkî yapısı devam ederken azınlıkta olanlar eriyerek yok olmuşlardır.
 
 Meselâ, bu günkü Amerikan Milletinin, asırlar öncesinden aynı ırkın temsilcileri olduğu iddia edilemez. Zira bu günkü Amerikan Milleti, dünyanın çeşitli ülkelerinden, dolaysı ile çeşitli ırklara mensup insanlardan buraya göç edenlerin bir birleriyle kaynaşmasından meydana gelmiş yeni bir ırktır.Ancak yine de, aslı İngiliz olan bir erkekle aslı Fransız olan bir kadının birleşmesiyle meydana gelmiş olan bir çocuğa milliyeti sorulduğunda babasını annesinin hangi milletten olduğunu söyleyerek kendisini tanımlar. Yâni, insanoğlunun fikrinden ırk yapısını ve kim olduğu düşüncesini yok etmek asla mümkün değildir.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2006 »
IRKÇILIK NEDİR?

Aslında ırkçılık,bir kimsenin mensubu olduğu ırkı bilmesi ,ırkının değişmesini önlemesi,ayrıca ırkçılıkla milliyetçilik iç içe olduğuna göre,millî şuurunu ayakta tutabilmek ve birlik ve beraberliği temin edebilmek için devlet yönetimine başka ırka mensup kimseleri ortak etmemesi düşüncesidir.
 
 Hitler Almanyası?nda olduğu gibi,bir milletin dünyada yalnız kendi ırkının üstün olduğunu iddia etmesi ve bunun sonucu olarak öteki ırkları aşağı görüp bunlara hayat hakkı tanımaması ırkçılık değildir. Irk denen mefhumun ve gerçeğin kabul edilmesi ve bilinmesi ayrı şey,kendi ırkından başka ırklara yaşama hakkı tanınmaması,yok etmeye çalışılması başka şeydir. Ama nedense bizde,yapılan propagandaların tesiri ile olsa gerektir ki, daha çok Hitler?inki akla getirilir ve gerçek ırkçılık tehlikeli bir akım mış gibi gösterilir ve buna devam edilir.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2006 »
ATATÜRK VE IRKÇILIK

Atatürk,milletlerin ırk ırk ayrılmış olduklarını biliyor ve Türk Milleti?nin d e bozulmamış,vasfını kaybetmemiş bir ırka mensup olduğunu biliyordu. Bu sebeple de koyu ve samimi bir Türk Milliyetçisi idi. Bu düşünce ve inançladır ki, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ?Türk Tarih Kurumu?nu, ?Türk Dil Kurumu?nu kurmuş ve bunların yardımı ve çalışmaları ile Türk?ün tarihini,ırkî yapısını meydana çıkarmak ve ilmi bir esasa bağlayıp sonuçlandırmak istemişti. Yine aynı gaye iledir ki,ırkların ayırımına esas olmak üzere kafatası ölçme işlerine girişmiş ve bunları o dönemin tarih kitaplarında yerini almasına önem vermiştir.Atatürk zamanında okullarda okutulan tarih kitaplarında ırklara ait geniş bilgiler,Türk ırkına ait geniş anlatımlar ve kafatası ölçülerine göre ırkların tasnifi resimleriyle yer almıştır. Ayrıca, Atatürk?ün direktifi ile hazırlanan ve hattâ kontrolünden geçmek sureti ile yayınlanıp Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ?İnkilap Dersleri? kitaplarına ait aşağıdaki belgeler,yeteri derecede Atatürk?ün ırkçılık hakkındaki görüşlerine ışık tutar :
 
 
 
 1940 yılında baskısı yapılan,Halkevleri konferansları serisinin 19. yayını olan ve Türk Dili uzmanlarından Dilaçar?ın ifadeleri dikkete değer : ?Türkçülük ırkçı olmadığı için noksandır.Kemalizm ona ırkçılığı ilave etmiştir.?
 
 C.H.P. Sekreteri Recep Peker tarafından 1934-1935 de İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde okutulmak üzere hazırlanan ve Atatürk?ün izni ile yayamlanan ?İnkilap Dersleri? adlı kitabın KAN başlıklı yazısında : ?Tek bir şey,Türk kanı, bütün bu gürültüler içinde temiz kalmıştı. Batı Türkleri bu çöküntü içinde kanının arılığını korudu ve sakladı. Dünyaya batırlık örneği gösteren Osmanlı Ordusunun yüksekliği,devlet idaresinin kötülüğüne rağmen, bu orduları yaratan Türk Ulusu?nun kanındaki yücelikten ileriye geliyordu.? denmektedir.
 
 Yine Atatürk?ün Mahmut Esat Bozkurt?a hazırlattığı ve tashihini bizzat yaptığı Üniversitelerde ?Atatürk İhtilâli? adlı eserden örnekler verelim??Bir ihtilâl,hangi millet hesabına yapılırsa,mutlaka o milletin öz evlâdının eliyle yapılmalı ve onun elinde ? bulunmalıdır. Meselâ, Türk İhtilâli, öz Türkler?in elinde kalmalıdır.Hem de kayıtsız şartsız. Yabancıların yardımı ile başarılan ihtilaller,yabancılara borçlu kalırlar. Bu borç ödenmez? Türk?ün en kjötüsü,Türk olmayanın en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu?nun bahtsızlığı,ekseriya,mukadderatını Türkler?den başkasının idare etmiş olmasıdır.sayfa:228?
 
 
 
 ?Türk devleti işlerinde Türkler?den başkasına inanmayalım. Türk Devleti işlerinin başına öz Türkten başkası geçmemelidir. Ali Seydi rahmetli merak etmiş, Devleti Osmanile tarihinden bir istatistik çıkarmış,buna göre 200 kadar sadrazamdan (başbakandan) yüzde on?u Türk olup üst tarafı yabancı milletlerdendir ! Bu hallere göre kötü idareden şikayet biz Türklerin hakkı iken,talihin ne acı cilvesidir ki, fenalıkların belli başlı sebebi olan gayritürkler şikayetçi olmuşlardır.sayfa:445-446?
 
 
 
 Yine Atatürk tarafından hazırlattırılıp,g özden geçirdiketen sonra 1. baskısı1932 yılında yapılan 4 ciltlik tarih kitaplarının 1. cildinde :?Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan Türk ırkı,benliğini en çok muhafaza etmiş olan bir ırktır.sf.20? denmektedir. Aynı sayfaya devam edelim??Görüyoruz ki, tarihte daima göze çarpan birlik arzeden Türk ırkı daima hâkim kalan bariz uzvî vasıfları ile dimağın en kuvvetli mahsulü olan harslariyle (kültürleriyle),tarihi müşterek hatıralariyle,aynı zamanda bu günkü millet tarifine de uygun büyük bir cemiyettir. Bütün tarihte böyle büyük bir ırkı,bir millet halinde g örmek bilhassa zamanımızdaki insan heyetlerinin pek çoğuna nasip olmayan büyük bir kuvvet ve büyük bir şereftir.?
 
 Hayatı müddetince bu alanda daha pek çok sözler söylemiş,işler yaptırmış olan Atatürk?ün söz ve hareketlerinden biz,ancak bir kaç örnek vermiş olduk. Bütün bunlara : ?Ne mutlu Türküm diyene!?,?Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur? ve ?Bir Türk dünyaya bedeldir!? gibi ölümsüz sözlerini de ilave edebiliriz.
 
 
 
 Atatürkçülük sözle olmaz?Atatürk?ü gerçek fikirleri ve düşünceleriyle bilmek gerekir?
 
 Muhakkak ki, herkes mensubu bulunduğu ırkı ile övünür,şeref duyar.Merhum Rıza Nur Beğ?in dediği gibi, biz de : ?En büyük övüncüm,Türk yaratılmış olmamdır!...? ve Atatürk?ün : ?Ne mutlu Türküm diyene!..? sözlerini övünçle tekrar ederiz.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #4 : 18 Nisan 2006 »
ATATÜRK VE TÜRK IRKÇILIĞI

Dört bir tarafı düşmanlarla çevrilmiş ve bu düşmanların,aralarında yaptıkları anlaşmalarla Türk?ü tarih sahnesinden silmeye karar vermiş olarak var güçleriyle Anadolu içlerine yürüdükleri bir zamanda ,Türkiye Türkü?nün başına geçerek Türk?ün yok edilemeyeceğini Ahmet Hikmet Müftüoğlu?nun dediği gibi ? Bir dağ başında tek bir Türk kalsa da yine bir Yıldırım,bir Fatih ve bir Yavuz olur ;düşmanlarının beynine iner!? inancına uygun olarak ve buna iman ederek hareket eden Mustafa Kemal ; Türk?ü yok olmaktan,tarih sahnesinden silinmekten kurtarmıştır. Mustafa Kemal?i küçük göstermek isteyenler : ? Yalnız başına bir adam ne yapabilir ki ?..? derler.? İstiklâl Savaşı,aslında bütün bir milletin çalışmasiyle,gayretiyle kazanılmıştır.? derler. Doğrudur?Bir kişi,bu kadar kalabalık ve güçlü düşmanla,elde silâh ve yeteri kadar savaş aracı bulunmadan tek başına bir şeyler yapamaz. Ama,başına gerçek bir lider, güçlü bir kumandan olmadığı takdirde,teşkilatsız,disiplinsiz ve silâhsız bir kalabalığın da bir şeyler yaptığına ve zaferler kazandığına tarih tanıklık etmez? Bizzat Mustafa Kemal?in dediği gibi :?Kazanılan zaferler büyük Türk Milleti?nindir!..? Ancak,milletin başına geçip milleti zafere ulaştıran kumandanın ve liderin de bu zaferin kazanılmasında payı çok ,pek çok büyüktür? İşte Mustafa Kemal?in büyüklüğü buradadır.
 
 Bizde her nedense yasakların ve zorlamaların muhalefeti artıracağı,itiraz ve kötülemelerin önlenemeyip yıkıcı bir hal alacağı bir türlü kavranamamıştır. Atatürk hakkında çıkarılan ?Atatürk?ü Koruma Kanunu? da böylesine faydasız ve faydasız olduğu kadar zararlı bir ortam yaratmaktadır. Zira, Atatürk?e karşı olanlar kanundan korkuları sebebiyle aleyhteki propagandalarını el altından yürütmekte ve daha da zararlı olmaktadırlar.
 
 Bilhassa son yıllarda Atatürk?ün karşısında olanların el altından yürüttükleri aleyhteki faaliyetleri dikkate alınınca,Atatürk?ün yalnız ve yalnız Türk Milleti?nin yok olmaması için milletin başına geçerek akıl almaz güçlük ve mahrumiyetler içinde İstiklâl Savaşı?nı başlatmış olması bile,bütün aleyhte söylenti ve düşmanlıkları yok edecek derecede güçlü bir delildir.

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #5 : 18 Nisan 2006 »
TÜRK MİLLETİNİN IRKİ YAPISI

Türk Milleti,kendi ırkî özelliklerini yitirmemiş nadir toplumlardandır. Tarih öncesinden beri,Türk toplulukları daima başka Türk toplulukları ile karışmış,karışarak çoğalmış ve birlikte devletler kurmuş olmasından ve Türk olmayan bazı toplumlarla karşılaşıp bunlarla meydana gelen kaynaşmalarda Türk toplumu daima çoğunlukta ver hakim durumda bulunmasından, meydana gelen değişmede azınlıkta olan ırklar erimiş,yok olmuş ve fakat çoğunlukta bulunan Türk ırkı asliyetini muhafaza edegelmiştir.
 
 İnsan ırklarındaki bu değişme ve yok olma kanunundan ve tarihten habersiz kimseler, Türk toplumunda çeşitli renkte göz ve saç yapısının bulunmasını Amerika ve İsviçre gibi ülkerce yapılan ırk aleyhindeki prtopagandanın tesirine kapılarak,Türk ırkının karışmış ve asliyetini kaybetmiş olması sonucuna bağlamaktadırlar. Halbuki Ortaasya Türkleri arasında mevcut Türk kavimleri arasında çeşitli renkte göz ve saça sahjip olmaları sonucudur ki, bu günkü Türk toplumu mevcut şekilde görülmektedir.
 
 Her ne kadar İmparatorluk döneminde sınırlarımızın çok g eniş olmasından,çeşitli ırklara mensup insanlar bulunmakta ise de,Türkler?e has olan ?yabancılarla evlenmeme? geleneği Türk ırkının karışmasını önlemiştir.
[/b]

Çevrimdışı Kayrakan_GokBoru

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 136
  • KKGB
Irkçılık Üzerine Makaleler - Hayrani Ilgar
« Yanıtla #6 : 18 Nisan 2006 »
MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞININ BÖYLESİ

En üst tabaka yetkililerinden arada bir şöyle sözler duyuyoruz : ?Renge , ırka ,dine dayalı ; milliyetçiliğe karşıyız !...? Allah aşkına bu ifadenin gerçeklerle ilgisi var mıdır ?.. Meselâ ele alalım ,milliyet? nedir ?ırk? nedir?.. Önce bunun sağlıklı bir tarifini yapmak gerekiyor. ?Milliyet? ,millî olma hali,aynı soya bağlı olma hali demektir. ?Milliyetsiz? ise, millet ve yurt sevgisi bulunmama ; millî duyguları zayıf olma halidir?Bir kimse eğer ?milliyetçiyim? diyorsa onda SOY şuurunun bulunması şarttır. Meselâ, bir ermeni milliyetçi olduğunu söylerse,onun milliyetçilik anlayışında muhakkak ermeni soyundan gelmenin şuuru var demektir.Bu,her soya mensup insanlar için geçerli bir görüştür.

 Irk görüşüne gelince?Irk ;soy,nesil demektir. Dünyada soyu ve nesli olmayan tek bir varlık vardır. O da KATIR?dır. Çünkü kadır doğurmaz? Eğer bir insan soy ve neslini bilmiyorsa,inkâr ediyorsa o insan katır zümresinden sayılır.

 Bu günkü dünyada soyunu ve ırkını inkâr eden veya bu düşünceye karşı çıkan insanların bulunduğu tek ülke Türkiye?dir dense yeridir. Hiçbir ülkede devletin veya iktidarın başı olan kimselerden böyle ?ırka dayalı milliyetçiliği kabul etmiyoruz.? diye bir söz duyamazsınız?Çünkü, milliyetçiliğinin özü.ve temeli ırka dayanır. Siz ırkı kabul etmiyorsanız asla milliyetçi de olamazsınız.
 
 ?Dine dayalı milliyetçiliğe? gelince. Böyle bir ifadenin Türkçe?de de mantıkta da yeri yoktur. Çünkü din, düşünceye ve inanca dayalı bir kavram iken milliyetçilik ırka,soya ve maddî düşünceye dayalı bir kavramdır. Aslında bu şekilde konuşanlar bilerek veya bilmeyerek yanlış tarif yapıyorlar. Din konusunda konuşurken ?Din birliğine dayalı milliyetçiliği? diye söylenir. Aslında bu ifade de pek doğru sayılmaz. Çünkü, din birliğine dayalı bir harekete de milliyetçilik değil,

 Haaaa? Bir zamanlar Türkçüler?e faşist adı takılmıştı ve Hitler milliyetçiliği ile özleştiriliyordu. O günlerde bu hususta çok yazdık,şimdi tekrar etmek gerekiyor demektir?Türkçüler?in Alman faşizmi ile asla benzerliği ve ilgisi yoktur ve olamaz da? Çünkü Alman faşizminde kendini dünyanın en üstün ırkı görme ve öteki ırklara yaşama hakkı tanımama diye bir anlayış esasta olmasına karşılık, Türkçü?ler başka ırkların varlığına da yaşama haklarının bulunduğuna da inanır. Tarih Türkler?deki bu özelliğe şahittir. Hele hele,Türkçülük yapmak,içimizdeki azınlıkları kışkırtır vehmi Türkçülüğe ihanettir. Türkler?deki ırkçılığın böylesine sadesi,böylesine kardeşlik yaratmışlığı başka ırklarda asla yoktur? Türkçülükten korkmak,Türkçülüğü karalamak Türklüğe ihanetten başka bir şey değildir?