GENEL KONULAR OTAĞI > Tarihte Bugün

TARİHTE BUGÜN 10 MAYIS

(1/2) > >>

Çağrıbey:
10 Mayıs 1799

Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napoleon Bonaparte'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.

Çağrıbey:
10 Mayıs 1868 

''Danıştay'' kuruldu.
''Şurayı Devlet'' adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başladı.
 

Çağrıbey:
10 Mayıs 1919
 
İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.
 

Çağrıbey:
10 Mayıs 1920

Ahmet Aznavur'un Adapazarı'nı işgali.

Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetler, Adapazarı'nı ele geçirdi.


Çağrıbey:
10 Mayıs 1921  

Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de ''Müdafaayı Hukuk Grubu''nu kurdu.
 

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git