GENEL KONULAR OTAĞI > Tarihte Bugün

TARİHTE BUGÜN 13 MAYIS

(1/1)

Çağrıbey:
13 Mayıs 1277   

Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçe'yi resmi dil ilan etti.

Türk Dil Bayramının 734. yılı

Çağrıbey:
13 Mayıs 1915   

Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki ''Muaveneti Milliye'' muhribi, Golyak zırhlısını torpilleyerek batırdı.
 
Atatürk'ün Kuzey Grubu Komutanlığı'na raporu: "Kolordu'nun isteği gereğince karşımdaki düşmanı Arıburnu'ndan atmak için canımı fedadan bir an tereddüt etmem. Komuta ettiğim birliği dahi son ere kadar ölüme gönderebileceğime güvenim var. Ancak, fayda verecek sonucu ortaya koyacağına kesin olarak inandığım evvelki raporumda da arz ettiğim üzere, ağır topçunun ateş himayesi altında yeni bir tümenle taarruzun yapılması gerekli olduğunu arz eylerim."

Atatürk'ün, İngilizlerin günlerdir Arıburnu'ndan devamlı asker çıkarması üzerine -subay ve askerlerimizi maddeten ve manen uyanık ve emirlere hazır bulundurmak üzere- bildirisi: "...Bölge komutanları, son erimize kadar ölmek veyahut karşımızdaki düşmanı bir fert kalıncaya kadar denize dökmek amacıyla taarruz ve hücuma hazırlanacaktır. Komutanlar bu görüş açısından her türlü tertibat ve incelemelerini bitirip hücuma hazır olduklarını bana bildireceklerdir."
 

Çağrıbey:
13 Mayıs 1919   

İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

Çağrıbey:
13 Mayıs 1981   

Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı.

Çağrıbey:
13 Mayıs 1999   

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı bombalı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git