Gönderen Konu: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI  (Okunma sayısı 29724 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #10 : 03 Eylül 2007 »
Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
 
 
  Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı.

Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölüne­mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-                na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.

(Ömer Seyfettin)

Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men,  il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:

... u-

çurtma değil,

...uçurt-

ma;

.................................................................................................. müdafa-

a değil,

... müda-

faa;

Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul­lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

 ................................................................................................... Edirne'

nin...

.................................................................................................. Ankara'

dan...

... 1996'

da...
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #11 : 03 Eylül 2007 »
Kısaltmalar
 
 
  Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu).

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi).

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir); m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metre kare), cm² (santimetre kare).

3. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya).

* * *

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi, kg'dan, mm'den, YKr’un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt­manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT'ye, TDK’den, THY'de, TRT'den, YTL’nin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya.

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kı­saltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan, İng.yi, vb.leri.

Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil), CMUK'un (CMUĞ'un değil), RTÜK'e (RTÜĞ'e değil), TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).

Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).
 
 

KISALTMALAR  DİZİNİ

A  Alay
 
AA  Anadolu Ajansı
 
AAFSE  Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)
 
AAM   Atatürk Araştırma Merkezi
 
AB   Avrupa Birliği
 
ABD  Amerika Birleşik Devletleri
 
ABS  Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
 
ADSL  Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
 
AET  Avrupa Ekonomik Topluluğu
 
AFP  Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)
 
Age   Adı geçen eser
 
AGİK  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
 
AGİT  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
 
agm.  Adı geçen makale
 
agy.  Adı geçen yayın
 
AI  Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)
 
AID  Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)
 
AIDS  Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
 
AİHM   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 
AİHS  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 
AK  Avrupa Konseyi
   
AKBİL  Akıllı bilet
 
AKDTYK  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 
AKM   Atatürk Kültür Merkezi
 
AKPM  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
 
AKUT  Arama Kurtarma Teşkilatı
 
Alb.  Albay
 
Alm.  Almanca
 
anat. Anatomi
 
ant.  Antropoloji
 
AO  Anonim ortaklık
 
AOÇ  Atatürk Orman Çiftliği
 
AÖF  Açıköğretim Fakültesi
 
AP   ABD Haber Ajansı (Associated Press)
 
APS  Acele Posta Servisi
 
Apt.  Apartman, apartmanı
 
Ar.  Arapça
 
ARGE  Araştırma geliştirme
 
Arş. Gör.  Araştırma Görevlisi
 
ark.  Arkeoloji
 
As.  Asker, askerî, askerlik
 
Asb.  Astsubay
 
ASELSAN   Askerî Elektronik Sanayii
 
As. İz.  Askerî İnzibat
 
ASKİ  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
 
ASO  Ankara Sanayi Odası
 
AST  Ankara Sanat Tiyatrosu
 
astr.  Astronomi
 
astrol.   Astroloji
 
AŞ   Anonim şirket
 
AŞTİ   Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
 
AT  Avrupa Topluluğu
 
Atğm.  Asteğmen
 
atm.  Atmosfer
 
ATO  Ankara Ticaret Odası
 
AÜ  Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
 
Av.  Avukat
 
B  Batı, bay
 
BAE  Birleşik Arap Emirlikleri
 
bağ.  Bağlaç
 
BAĞ-KUR  Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
 
BBC  İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
 
BCG   Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
 
Bçvş.  Başçavuş
 
BDDK  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 
BDT  Bağımsız Devletler Topluluğu
 
BE  Büyükelçi
 
belgeç   Belgegeçer (faks)
 
bitb.  Bitki bilimi
 
biy.  Biyoloji
 
bk.  Bakınız
 
Bl.  Bölük
 
bl.  Bilişim
 
BM  Birleşmiş Milletler
 
Bn.  Bayan
 
Bnb.   Binbaşı
 
bot.   Botanik
 
BOTAŞ  Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 
Böl.  Bölüm
 
bs.  Baskı, basım
 
Bşk.  Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
 
BUE  Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)
 
Bul.  Bulvar, bulvarı
 
Bulg  Bulgarca
 
BÜ   Boğaziçi Üniversitesi
 
C   Cilt
 
Cad.  Cadde, caddesi
 
CAEC  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
 
cal  Kalori
 
CAO  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)
 
CC  Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 
CD   Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
 
CDH  Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)
 
CE  Avrupa Konseyi (Council of Europe)
 
CENTO   Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)
 
CIA   ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)
 
CIF  Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
 
CIOS   Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)
 
CIP   Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
 
CIP  Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
 
cm   Santimetre
 
CMUK   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 
CNRS  Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)
 
coğ.  Coğrafya
 
COMECON   Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
 
cos  Kosinüs
 
CSO   Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
 
Cum. Bşk.   Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
 
CÜ   Cumhuriyet Üniversitesi
 
ÇAYKUR  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 
çev.  Çeviren
 
ÇS   Çimento Sanayisi
 
ÇUKOBİRLİK   Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 
ÇÜ  Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
 
Çvş.  Çavuş
 
D  Doğu
 
dal   Dekalitre
 
dam  Dekametre
 
DAP   Doğu Anadolu Projesi
 
db.  Dil bilimi
 
dbl.  Dil bilgisi
 
DDT  Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
 
DDY   Devlet Deniz Yolları
 
DEÜ  Dokuz Eylül Üniversitesi
 
dg   Desigram
 
DGM   Devlet Güvenlik Mahkemesi
 
DGS   Dikey Geçiş Sınavı
 
DHMİ   Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 
DİE   Devlet İstatistik Enstitüsü
 
dk.   Dakika
 
dl   Desilitre
 
DLH   Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 
dm   Desimetre
 
DMO   Devlet Malzeme Ofisi
 
DNA   Deoksirübo nükleik asit
 
Doç.   Doçent
 
doğ.  Doğum tarihi
 
DPT   Devlet Planlama Teşkilatı
 
Dr.  Doktor
 
drl.  Derleyen
 
DSİ    Devlet Su İşleri
 
DSÖ  Dünya Sağlık Örgütü
 
DT   Devlet Tiyatroları
 
DTCF   Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 
DTÖ   Dünya Ticaret Örgütü
 
DÜ   Dicle Üniversitesi
 
Dz. Kuv.   Deniz Kuvvetleri
 
Dz. Kuv. K.  Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
 
dzl.   Düzenleyen 

Kısaltmalar devam edecektir
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #12 : 03 Eylül 2007 »
Kısaltmalar (Devamı)

EAC  Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)
 
EAT
 Eski Anadolu Türkçesi
 
EBU
 Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)
 
Ecz.
 Eczacı
 
ed.
 Edebiyat, editör
 
EEG
 Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
 
EFT
 Elektronik fon transferi
 
EFTA
 Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)
 
EGO
 Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
 
EİEİ
 Elektrik İşleri Etüt İdaresi
 
EKG
 Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
 
ekon.
 Ekonomi
 
EMG
 Kas akım grafiği (Electromyographie)
 
EMK
 Elektromotor kuvvet
 
Ens.
 Enstitü, enstitüsü
 
EPA
 Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
 
EPDK
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
 
ERDEMİR
 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
 
Erm.
 Ermenice
 
ESA
 Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
 
ESHOT
 Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
 
ET
 Eski Türkçe
 

 Ege Üniversitesi
 
F
 Fiyat, fiyatı
 
f.
 Fiil
 
Fak.
 Fakülte
 
FAO
 BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)
 
Far.
 Farsça
 
FBI
 ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
 
fel.
 Felsefe
 
FIBA
 Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
 
FIDE
 Uluslararası Satranç  Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
 
FIFA
 Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
 
FILA
 Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
 
FIR
 Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
 
fil.
 Filoloji, filolojisi
 
FİSKOBİRLİK
 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 
fiz.
 Fizik
 
fizy.
 Fizyoloji
 
FKB
 Fizik, kimya, biyoloji
 
FM
 Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
 
Fr.
 Fransızca
 

 Fırat Üniversitesi
 
G
 Güney
 
g
 Gram
 
GAP
 Güneydoğu Anadolu Projesi
 
GATA
 Gülhane Askerî Tıp Akademisi
 
GAZÜ
 Gaziantep Üniversitesi
 
GB
 Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)
 
GB
 Güneybatı
 
GB
 Gümrük Birliği
 
GD
 Güneydoğu
 
Gen.
 General
 
geom.
 Geometri
 
gn.
 Genel
 
Gnkur.
 Genelkurmay
 
GOÜ
 Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
 
Gön.
 Gönderen
 
gr.
 Gramer
 
Grt
 Groston
 
GSM
 Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
 
GSMH
 Gayrisafi millî hasıla
 
GSYH
 Gayrisafi yurt içi hasıla
 

 Gazi Üniversitesi
 
H
 Hicri
 
HA
 Harp Akademisi
 
HABITAT
 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
 
HAVAŞ
 Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
HDD
 Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
 
hek.
 Hekimlik, hekim, hekimi
 
HIV
 AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
 
hl
 Hektolitre
 
hlk.
 Halk ağzı
 
hm
 Hektometre
 
HMUK
 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
 
HO
 Harp Okulu
 
Hst.
 Hastane, hastanesi
 
Hs. Uzm.
 Hesap Uzmanı
 
huk.
 Hukuk
 

 Hacettepe Üniversitesi
 
Hv. Kuv.
 Hava Kuvvetleri
 
Hv. Kuv. K.
 Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
 
Hz.
 Hazret
 
Hz.
 Hizmet, hizmette
 
hzl.
 Hazırlayan
 
Hz. öz.
 Hizmete özel
 
IAAF
 Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)
 
IAEA
 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)
 
IATA
 Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
 
ICAO
 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)
 
ICJ
 Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)
 
ICRC
 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
 
IDA
 Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)
 
IDB
 İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)
 
ILO
 Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)
 
IMF
 Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
 
INTERPOL
 Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
 
IOC
 Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)
 
IPI
 Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)
 
IRO
 Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)
 
ISBN
 Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
 
ISMN
 Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
 
ISO
 Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)
 
ISSN
 Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)
 
ITO
 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
 
İbr.
 İbranice
 
İETT
 İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
 
İKÖ
 İslam Konferansı Örgütü
 
İMKB
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
 
İng.
 İngilizce
 
is.
 İsim
 
İSDEMİR
 İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
 
İSKİ
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
 
İSO
 İstanbul Sanayi Odası
 
İsp.
 İspanyolca
 
İŞKUR
 Türkiye İş Kurumu
 
işl.
 İşleyen
 
İŞOT
 İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
 
İt.
 İtalyanca
 
İTB
 İstanbul Ticaret Borsası
 
İTO
 İstanbul Ticaret Odası
 
İTÜ
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 
İÜ
 İstanbul Üniversitesi
 
İZTB
 İzmir Ticaret Borsası
 
İZTO
 İzmir Ticaret Odası
 
J
 Jandarma
 
JAL
 Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
 
Jap.
 Japonca
 
jeol.
 Jeoloji
 
JGK
 Jandarma Genel Komutanlığı
 
K
 Kuzey
 
K
 Komutan, komutanlığı
 
KARDEMİR
 Karabük Demir Çelik Fabrikaları
 
KB
 Kuzeybatı
 
KBB
 Kulak, Burun, Boğaz
 
KD
 Kuzeydoğu
 
KDV
 Katma değer vergisi
 
KEİ
 Karadeniz Ekonomik İş Birliği
 
kg
 Kilogram
 
KGB
 Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
 
KHK
 Kanun hükmünde kararname
 
KİK
 Kamu İhale Kurumu
 
kim.
 Kimya
 
KİT
 Kamu İktisadi Teşekkülü
 
KKK
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 
KKTC
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 
km
 Kilometre
 
KMS
 Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
 
KOBİ
 Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
 
KOİ
 Kamu Ortaklığı İdaresi
 
koor.
 Koordinasyon
 
Kor.
 Kolordu
 
Kora.
 Koramiral
 
Korg.
 Korgeneral
 
KOSGEB
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 
KPDS
 Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
 
krş.
 Karşılaştırınız
 
KTÜ
 Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Kur.
 Kurmay
 
Kur. Bşk.
 Kurmay Başkanı, Başkanlığı
 

 Kırıkkale Üniversitesi
 
l
 Litre
 
Lat.
 Latince
 
LCV
 Lütfen cevap veriniz
 
LES
 Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
 
LİBOR
 Londra bankaları gecelik faiz oranı
 
LP
 Uzunçalar (Long play)
 
LPG
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
 
Ltd.
 Limitet
 
M
 Miladi
 
m
 Metre
 
Mac.
 Macarca
 
Mah.
 Mahalle, mahallesi
 
Mah.
 Mahkeme, mahkemesi
 
man.
 Mantık
 
mat.
 Matematik
 
MB
 Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)
 
Md.
     Müdür, müdürlük, müdürlüğü
 
MEB
 Millî Eğitim Bakanlığı
 
mec.
 Mecaz
 
MGK
 Millî Güvenlik Kurulu
 
mim.
 Mimarlık
 
min.
 Mineraloji
 
MİT
 Millî İstihbarat Teşkilatı
 
MK
 Medeni Kanun
 
MKE
 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 
MKS
 Metre-Kilogram-Saat
 
MKYK
 Merkez Karar Yönetim Kurulu
 
mm
 Milimetre
 
MOSSAD
 İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
 

 Milattan önce
 
MPİ
 Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 
MPM
 Millî Prodüktivite Merkezi
 
MS
 Milattan sonra
 
MSÜ
 Mimar Sinan Üniversitesi
 
MTA
 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 

 Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi
 
Müh.
 Mühendis, mühendisi, mühendislik
 
Mür.
 Müracaat
 
müz.
 
 
MYK
 Merkez Yönetim Kurulu
 
NASA
 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)
 
NATO
 Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
 
NOTAM
 Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
 
Nö.
 Nöbet, nöbetçi
 
Nö. Sb.
 Nöbetçi subayı
 
Nu.
 Numara
 
OAPEC
 Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
 
ODTÜ
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
OECD
 Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)
 
Okt.
 Okutman
 
Onb.
 Onbaşı
 
OPEC
 Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)
 
Opr.
 Operatör
 
Or.
 Ordu
 
Ora.
 Oramiral
 
Ord.
 Ordinaryüs
 
Org.
 Orgeneral
 
Ort.
 Ortaklık, ortakları, ortaklığı
 
OSB
 Organize Sanayi Bölgesi
 
Osm. T.
 Osmanlı Türkçesi
 
OYAK
 Ordu Yardımlaşma Kurumu
 
ÖİB
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 
öl.
 Ölüm tarihi
 
ör.
 Örnek
 
ÖSS
 Öğrenci Seçme Sınavı
 
ÖSYM
 Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
 
ÖTV
 Özel tüketim vergisi
 
ÖYK
 Özelleştirme Yüksek Kurulu
 
ÖYS
 Öğrenci Yerleştirme Sınavı
 
öz.
 Özel
 
ped.
 Pedagoji
 
PEN
 Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
 
PETKİM
 Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
 
PK
 Posta kutusu
 
PO
 Petrol Ofisi
 
POAŞ
 Petrol Ofisi Anonim Şirketi
 
Port.
 Portekizce
 
Prof.
 Profesör
 
psikol.
 Psikoloji
 
PTT
 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
 
RAM
 Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
 
RC
 Kızılhaç (Red Cross)
 
RCD
 Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)
 
RNA
 Ribo nükleik asit
 
ROM
 Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
 
Ro-Ro
 Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)
 
RTÜK
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 
Rum.
 Rumence
 
Rus.
 Rusça
 
S
 Sayı
 
s.
 Sayfa
 
sa.
 Saat
 
SALT
 Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)
 
SAS
 Su Altı Savunma (Komandoları)
 
SAT
 Su Altı Taarruz (Komandoları)
 
Sb.
 Subay
 
SBF
 Siyasal Bilgiler Fakültesi
 
SEK
 Süt Endüstrisi Kurumu AŞ
 
SEKA
 Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
 
sf.
 Sıfat
 
SHÇEK
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 
SKT
 Son kullanma tarihi
 
Sl.
 Slavca
 
Sn.
 Sayın
 
sn.
 Saniye
 
snt.
 Santral
 
Sok.
 Sokak
 
sos.
 Sosyoloji
 
SOS
 Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
 
sp.
 Spor
 
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu
 
SSCB
 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
 
SSK
 Sosyal Sigortalar Kurumu
 
STK
 Sivil Toplum Kuruluşu
 
STÖ
 Sivil Toplum Örgütü
 

 Selçuk Üniversitesi
 
Ş
 Şirket
 
Şb.
 Şube
 
T.
 Türkçe
 
t
 Ton
 
TAEK
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 
TAI
 Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)
 
TAO
 Türk Anonim Ortaklığı
 
tar.
 Tarih
 
TARİŞ
 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 
TASS
 Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
 
TAŞ
 Türk Anonim Şirketi
 
Tb.
 Tabur
 
TBB
 Türkiye Barolar Birliği
 
TBMM
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 
T.C.
 Türkiye Cumhuriyeti
 
TCDD
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
 
TCK
 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
 
TCK
 Türk Ceza Kanunu
 
TCMB
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
TCZB
 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 
TDÇİ
 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
 
TDİ
 Türkiye Denizcilik İşletmeleri
 
TDK
 Türk Dil Kurumu
 
TEAŞ
 Türkiye Elektrik Üretim AŞ
 
TEDAŞ
 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
 
TEFE
 Toptan eşya fiyatları endeksi
 
TEİAŞ
 Türkiye Elektrik İletim AŞ
 
tek.
 Teknik, teknoloji
 
TEK
 Türkiye Elektrik Kurumu
 
tel.
 Telefon
 
telg.
 Telgraf
 
TEM
 Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
 
TETAŞ
 Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ
 
TGC
 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 
TGS
 Türkiye Gazeteciler Sendikası
 
Tğm.
 Teğmen
 
THA
 Türk Haberler Ajansı
 
THK
 Türk Hava Kurumu
 
THK
 Türk Hukuk Kurumu
 
THY
 Türk Hava Yolları
 
TIR
 Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
 
tic.
 Ticaret
 
TİGEM
 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 
TİKA
 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 
TİM
 Türkiye İhracatçılar Merkezi
 
TİSK
 Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
 
tiy.
 Tiyatro
 
TKAE
 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
 
TKB
 Türk Kadınlar Birliği
 
TKF
 Toplu Konut Fonu
 
TKİ
 Türkiye Kömür İşletmeleri
 
TL
 Türk lirası
 
tlks.
 Teleks
 
tls.
 Telsiz
 
TM
 Türk malı
 
TMMOB
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 
TMO
 Toprak Mahsulleri Ofisi
 
TOBB
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 
TODAİE
 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
 
TOEFL
 Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
 
TOKİ
 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
Top.
 Topçu
 
TP
 Türk Petrolleri
 
TPAO
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 
TR
 Türkiye
 
TRT
 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 
TSE
 Türk Standartları Enstitüsü
 
TSİ
 Türkiye saati ile
 
TSK
 Türk Silahlı Kuvvetleri
 
TT
 Türkiye Türkçesi
 
TTB
 Türk Tabipleri Birliği
 
TTOK
 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
 
TTKB
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 
TTK
 Türk Tarih Kurumu
 
Tug.
 Tugay
 
Tuğa.
 Tuğamiral
 
Tuğg.
 Tuğgeneral
 
TUS
 Tıpta Uzmanlık Sınavı
 

 Trakya Üniversitesi
 
TÜBA
 Türkiye Bilimler Akademisi
 
TÜBİTAK
 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 
TÜFE
 Tüketici fiyatları endeksi
 
Tüm.
 Tümen
 
Tüma.
 Tümamiral
 
Tümg.
 Tümgeneral
 
TÜPRAŞ
 Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
 
TÜRDOK
 Türkiye Dokümantasyon Merkezi
 
TÜRKSAT
 Türk uydusu (Turkish satellite)
 
TÜRSAB
 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
 
TÜTAV
 Türk Tanıtma Vakfı
 
TV
 Televizyon
 
TZDK
 Türkiye Zirai Donatım Kurumu
 
TZOB
 Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 
UEFA
 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)
 
UFO
 Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
 
UHF
 Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
 
UK
 Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)
 
UN
 Birleşmiş Milletler (United Nations)
 
UNAC
 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)
 
UNESCO
 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
 
UNICEF
 Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)
 
UNO
 Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)
 
UPI
 Uluslararası Basın Birliği (United Press International)
 
UPU
 Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)
 
USA
 Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)
 
USAŞ
 Uçak Sanayi AŞ
 

 Uludağ Üniversitesi
 
Uzm.
 Uzman
 
Ü
 Üniversite
 
Üçvş.
 Üstçavuş
 
ÜDS
 Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı
 
ÜFE
 Üretici fiyatları endeksi
 
ünl.
 Ünlem
 
Ütğm.
 Üsteğmen 
 
ÜT
 Üretim tarihi
 
vb.
 Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
 
vd.
 Ve devamı, ve diğerleri
 
VDMK
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 
Vet.
 Veteriner
 
VHF
 Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
 
VIP
 Çok önemli kişi (Very Important Person)
 
vs.
 Vesaire
 
w
 Elektrik güç birimi (Watt)
 
WAP
 Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)
 
WB
 Dünya Bankası (World Bank)
 
WHO
 Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
 
WTO
 Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)
 
Yrd. Doç.
 Yardımcı Doçent
 
Yay.
 Yayını, yayınları
 
Yb.
 Yarbay
 
YDS
 Yabancı Dil Sınavı
 
Yd. Sb.
 Yedek subay
 
YKr
 Yeni kuruş
 
YÖK
 Yükseköğretim Kurulu
 
YÖS
 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
 
YSE
 Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
 
YSK
 Yüksek Seçim Kurulu
 
YTL
 Yeni Türk lirası
 
YTÜ
 Yıldız Teknik Üniversitesi
 
Yun.
 Yunanca
 
YURTKUR
 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 
Y. Mim.
 Yüksek mimar
 
Y. Müh.
 Yüksek mühendis
 
Yüzyıl
 
 
YYÜ
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 
Yzb.
 Yüzbaşı
 
zf.
 Zarf
 
ZF
 Ziraat Fakültesi
 
zm.
 Zamir
 
ZMO
 Ziraat Mühendisleri Odası
 
zool. Zooloji 

Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #13 : 03 Eylül 2007 »
YAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

+ Toplama işareti, artı
-  Çıkarma işareti, eksi, kısa çizgi
x Çarpma işareti, çarpı
÷ Bölme işareti, bölü
/ Bölme işareti, bölü, eğik çizgi
: Bölme işareti, bölü, iki nokta
Ö
 Karekök işareti
= Eşitlik işareti
% Yüzde işareti
′      Üs işareti
§ Paragraf işareti
 ∫ Paragraf işareti
./.    Çeviriniz
* Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce varsayım işareti
°         Derece işareti
¢           Dakika işareti
=>       Devam işareti
®
 Devam işareti; gönderme işareti
~ Benzerlik, yaklaşıklık, denklik işareti
> Büyük; dil bilgisinde çıkma işareti
< Küçük; dil bilgisinde gelişme işareti
@        Yaklaşık olarak eşit
·  Bitti
***   Bölüm sonu işareti
±   Eksiği veya fazlası
$ Dolar 
€ Avro
@ Kuyruklu a
© Telif hakkına sahip (copyright)
®  Telif hakkı alınmış (registered)

---------------------------------------------------------------------

Bu bilgilerin tamamı, Türk Dil Kurumu Bilgi Bağından alınmıştır

http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFD157CB4DF4A46466

Türk Dil Kurumuna, bu çalışmalarından ötürü, minnet ve şükranlarımızı sunarız.

TTK
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

tungatonyukuk

 • Ziyaretçi
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #14 : 04 Eylül 2007 »
Esenlikler;

Emeğinize sağlık,bu bilgiler güzel..

Çevrimdışı Almıla

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 186
 • Gökbörü Asena Gençlik
Ynt: TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI
« Yanıtla #15 : 14 Eylül 2007 »
Üçoklu Börü büyüğümüz;
Paylaşımlarınız için teşekkür ederim gayet açıklayıcı ve güzel bilgiler var.
Esenlikler...
TTKvY
YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN, CİHAN SENİNDİR!