Gönderen Konu: Anaerkil bir Millet , nasıl oldu'da Ataerkil oldu ?  (Okunma sayısı 13165 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Sencer Atmaca

  • Türkçü-Turancı
  • ***
  • İleti: 102
İlk olarak Kadının Türk tarihindeki yeri ve önemine değinmek istiyorum.

İnanç ve mitolojik açıdan ele alırsak Türk kadını çağlardan bu yana kutsal kabul edilmiş ve Gök Tengri İnancına göre göğün yedi kat üstünde yani Gök Tengrinin yanında kabul edilmiştir.Ayrıca katun ve hakan yer ve gökün evlatları sayılıp hiç bir zaman ayrılmamışlardır.Bu yüzden de Türk Mitolojisinde de büyük öneme sahip olup yer almıştır.Örneklerle açıklamak gerekir ise Gökana,Akana,Umay,od ana,Ayazıt,Akkız gibi kadın Tanrıçalar yer almıştır.

Ayrıca Oğuz Kağan destanında Oğuz Ata'nın eşlerinden biri Nurlu bir Işıktan,diğeri ise kutsal bir ağaçtan meydana gelerek Türk soyunun devamını sağlamıştır.Aynı şekilde Bozkurt destanında da Türk soyunu devam ettirecek çocukları saklayıp onları emziren dişi bir Bozkurttur.Aynı Bozkurt Ergenekon Destanında Türklere Yol gösteren dişi bozkurt ''Asena''dır.

Eski Türk Toplum yapısı anaerkil ağırlıklı bir yapıya sahipti.Kadın erkek ile aynı haklara sahipti.Mirasta eşitlik,boşanma,şahitlik gibi bir çok konuda erkek ile eşit bir yapıda idi.Keza devlet yönetiminde de söz sahibiydi.Katun Toy meclisinde Hakanın yanında yer alır,söz sahibi olur ve alınan kararlarda onunda onayı olurdu.Gerektiğinde(varis yoksa ya da varis küçük ise)Devleti yönetirdi.Bunun en büyük örneği Tomris Hatun'dur.Bilindiği üzere Tomris Hatun eşi öldükten sonra başa geçmiştir.Pers Hükümdarı Kirus Tomris Hatun'un oğlunu bir baskın ile öldürüyor ve Türk topraklarına saldırarak Tomris Hatun'u kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak istiyordu.Bu saldırılar üzerine Tomris Hatun büyük kısmı kadın okçulardan oluşan bir ordu kurarak yenilmez denilen Büyük Kirus'u yeniyor ve onu kan dolu bir fıçıda boğuyor.

Devlet yönetimine bir diğer örnek ise Metehan'ın eşidir.Metehan'ın Katununun kadınlardan kurduğu ve büyük kısmı okçulardan oluşan onbin kişilik bir ordusu olduğu söylenir.Hatta Çinlilerle yapılan ilk barış anlaşmasını Tanrıkut Mete'nın Katunu imzalamıştır.

Bir diğer husus ise Türk milletinin kadınıyla-erkeğiyle savaşçı bir millet olması.Kadın erkeğiyle birlikte savaşır idi.Yukarıda bahsettiğimiz Tomris Hatun buna en güzel örneklerdne biridir.Bir diğer örnek ise''Bacılar Tesşilatıdır''İslamiyet öncesi varlığı bilinen,islamiyet sonrasında da varliğını devam ettiren bu teşkilat savaş meydanlarında ve devlet teşkilatında büyük yararlılıklar göstermiş bir teşkilattır.Arap gezgini İbni Batuta bu savaşçı Türk Bacılarını görünce''“Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türkler’in kadınlarına gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinden daha üstündür.” diyerek Türk toplumunun kadına verdiği öneme kendisine şahit olarak çok şaşırmıştır.Bacılar Özellikle Talas Savaşında ve Malazgirt Savaşında büyük yarar sağlamışlar ve bu savaşların kazanılmasında etkili olmuşlardır.

Türklerin kadına verdiği öneme bir örnekte Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek efsanesini gösterebiliriz.Bilindiği üzere Banu Çiçek güçlü bir hatundu ve güreşte sırtını yere getiremediği kimse yoktu.Gerçi bizim bakanımıza göre bizimn kültürümüzde kadın-erkek güreşemez ama bahsettiği kültür hangi kültür onu bilemedim!


İslamiyetle birlikte kadının önemi azalmaya başlasa da İslamiyet döneminde de büyük kadın kahramanlarımız olmuştur.Bunlara kısaca örnek vermek gerekirse Dilşad Hatun(Ipar Hanım),Nene Hatun,Kara Fatma,Nezahat Onbaşı,Şerife Bacı,Kara Fatma,Halime Çavuş,Gördesli Makbule Hanım,Binbaşı Ayşe,Klavuz Hatice,Sabiha Gökçen gibi bir çok Kahraman Türk kadını mevcuttur.

Ayrıca savaşçı Türk Kadınları Özellikle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında keskin nişancı olarak düşman ordusuna büyük korku salmıştır.Yukarıda bahsettiğimiz Nezahat Onbaşı cepheden cepheye koşarak 100den fazla düşman askerini öldürmüştür.Aynı zamanda kendisi meclis tarafından''İstiklal Madalyası verilmesine karar verilen ilk kişidir.

Kısacası Türk kültüründe,töresinde kadın çok büyük bir öneme sahip idi.Büyük destanlar yazarak düşmanın korkulu rüyası olmuştur.


Tengri Biz Menen.

 :asker: :prbay :asker:
Bütün yazılarımın, fikirlerimin ve yaptıklarımın sorumluluğunu üzerime almaktan bir an bile çekinmem.. Fikir ve kanaatlerimde samimiyim.. Olayların pundunu bularak yaşamadım.. Esen rüzgara göre dönmedim... Yalnızlıktan korkmadım..Namert köprüsünden geçmemek için selde boğulmayı tercih ettim..

Çevrimdışı karamanlu

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 3
eski türkler anaerkil değildi.  bu kadar şeyi nasıl uydura biliyorsunuz.

1. gök tengri inancında hiç kimse Gök Tengrinin yanında kabul edilmemiştir.
2. tüm dünya mitolojilerinde kadınlar vardır. Türklerde Tanrıçalar olduğu gibi mısırlılarda, yunanlarda, romalılarda ve diğerlerinde de Tanrıçalar vardır. Ama bu olay bu toplumları  anaerkil yapmıyor.  Zaten en önemli tanrılar hep erkektir- Göktanrı, Ülgen, Erlik
3. Mete Hanın okçuları kadınlardan kurmasını nereden çıkardın? Böyle birşey yok. Herhangi bir kaynakta geçmiyor. Metenin karısı antlaşma imzalamıyor. Mete ve Çinliler arasındaki çin prensesinin Meyenin eşi olması ve yıllık haraç ödemesi şartlarıyla antlaşması imzalanmıştır - Bu da Metenin birden fazla eşi olduğunun kanıtlarından biridir.
4. Anadoludaki bacılar teşkilatı uyduruk birşeydir. ibn Batuta da bacıları falan görmemiştir. Talas ve Malzgirt savaşlarında da bacılar yoktur. Varsa hangi kaynaklarda geçiyor buyur göster.
5. tomirisin hem kendisi hem de Türk olması tartışmalı bir konudur. kirosun kaynaklarda massagetlerle savaşta öldüğü geçiyor tomris bir hikayedir.


Türklerde kadınların önemi ve kadınlara saygı araplarla-iranilerle kıyasta daha fazladır ama bu eski Türklerin anaerkil olduğunu göstermez. Türklerde soy baba hattıyla geçer. Hatunun (kağanın ilk karısının) önemi vardır ama kağan ondan daha önemlidir. Tudunlar ve sair önemli mevkilerde de erkekler olur, devleti kağan yönettiği gibi kabileleri, eyaletleri de erkekler yönetir. Genellikle durumlar böyledir. Ayrıca sıradan halk genellikle tekeşli olsa da kağanlar, yabgular çok eşli oluyordu. Türklerde kadına hep değer verilmiştir ama türkler hep erkek ağırlıklı ataerkil bir toplum olmuşlar .