TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

TÜRKÇE SÖZLÜKTEN GÜNÜN SÖZÜ

<< < (2/248) > >>

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 04.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
hizmete özel isim 1. Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim. 2. Kurum, kuruluş vb.nde belirli işler için kullanılmak üzere ayrılmış taşıt.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
glasyolog: Fransızca glasyolog (glaciologue) sözü “Buzul bilimi uzmanı.” anlamındadır.
Bu yabancı söz için buzul bilimci karşılığı uygun görülmüştür.

Bundan sonra demek ki, glasyolog yerine buzul bilimci sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Batı kökenli alıntıların içindeki veya sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: dogma, magma; arkeolog, monolog.

Günün atasözü/deyimi :
yağmur yemek
Yağmurda iyice ıslanmak, sırılsıklam olmak.
Deyim

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 05.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
avukat isim, hukuk Fransızca avocat 1. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. 2. mecaz Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse: "O mirasın ağırlığı altında ezilip susacaklarına, bir de ülkemizde insan haklarının avukatı kesilmiyorlar mı cin ifrit oluyorum."- A. İlhan. (Avukatlar günü)

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
avangart: Fransızca (avant-garde) bu söz “bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser” anlamına gelmektedir. Bu yabancı söz için dilimizdeki öncü sözü uygun bir karşılıktır.

Bundan sonra demek ki, avangart yerine öncü sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: bağır / bağrım, geniz / genzi; çevir- / çevril-.

Günün atasözü/deyimi :
nisan yağmuru; altın araba, gümüş tekerlek
Nisan da yağan yağmur ürünleri bereketli kılar, çiftçiyi zengin eder.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 06.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
olimpiyat isim Fransızca olympiade 1. Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, amatörlerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, basketbol, voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların katıldığı uluslararası spor yarışmaları, olimpiyat oyunları. 2. Bazı alanlarda düzenlenen yarışma: "Balkan Olimpiyatı'na birinciler gidecek dendi mi bizim ekip hava aldı demektir."- H. Taner. 3. eskimiş Yunanistan'da Zeus onuruna yapılan yarışmalar. (İlk modern olimpiyat)

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
orijinal: Fransızca orijinal (original) sözü “yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan” anlamına gelmektedir.
Bu söz için dilimizde özgün karşılığı bulunmaktadır.

Bundan sonra demek ki, orijinal yerine özgün sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözlerin ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlü düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda, aşağda değil aşağıda.

Günün atasözü/deyimi :
oyun bağlamak
Güreşte rakibe bir oyun uygulayıp onu sonuçlandırmadan beklemek.
Deyim

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 07.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
sağlık bilgisi isim Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen. (Dünya sağlık günü)

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
on-line: İngilizce bu söz bilişimde “bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma” anlamında kullanılmaktadır.
Bu söz için Kurumumuzca çevrim içi karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, on-line yerine çevrim içi sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra virgül konur: Peki, gideriz. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.

Günün atasözü/deyimi :
sağlık varlıktan yeğdir
Sağlıktan büyük zenginlik olmaz.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 08.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
babayani sıfat (babaya:ni Türkçe baba + Farsça -āne Gösterişi ve özentisi olmayan: "Padişah bakmış, babayani, hırpani bir derviş. Ne gelir ki böylesinin elinden?"- E. Şafak.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
frekans: Fransızca frekans (fréquence) sözü fizikte “ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı” anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için dilimizde sıklık karşılığı bulunmaktadır.

Bundan sonra demek ki, frekans yerine sıklık sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Okuyor muyuz? Güler misin, ağlar mısın?

Günün atasözü/deyimi :
ayağı (ayakları) suya ermek
Bir gerçeği anlayarak aklı başına gelmek.
Deyim

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git