TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK - TURAN DÜNYASI

Türk Târihi ve Türk Dili Üzerine Çalışmış Olan Büyük Âlimler

<< < (2/2)

Böri:
Hüseyin Namık Orkun'un 4 ciltlik "Türk Tarihi" adlı kitabının (Akba Kitabevi, 1946) yeni baskısı yapılmamıştır.

-Türkiye'deki belirli odaklar, Türk Tarihi'nin bilinmesini istemiyor!-

Bu değerli eserin yeni baskısı yapılabilir mi? Bu konuya dikkat çekmek istedim...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git