Gönderen Konu: Kürt adının geçtigi iddia edilen ''Elegeş Anıtı''  (Okunma sayısı 13558 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kuzey kurtları

 • H U N
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 60
  • Tüm Turan Burada
Elegeş Anıtı

Kürtlerin bir Türk oymağı olduğu iddiasının kaynağı, Yenisey yakınlarındaki “Elegeş Dikili Taşı” üzerindeki kayıtlardır. (Yıl 720 )

Elegeş Anıtı, Orta Asya ‘da Kürt oymağı (aşireti, kabilesi) hanı Alp Urungu’nun Orhun Alfabesi ve Türkçe olarak yazılmış Mezar Taşı ‘dır Aşağıdaki resimler bu anıtı, yazıları ve tercümelerini ihtiva eder.


Esas kaynak metindeki 8. satıra dikkat!.  “KÜRT ALP ER URUNGU” !..Bu konun gerçeği ve aslı aşağıdaki gibidir.

Elegeş Yazıtı;

Birçok Türk; Kürtlerin Orta Asya çıkışlı olduğunu sözde bir belge ile ispat etmeye çalışır. Bu belgeleri ise Elegeş Yazıtlarıdır ve yazıttaki bir kelimenin ‘kürt’ olarak geçtiği ve dolayısı ile Kürtlerin Türk boyu oldukları iddia edilir.

Bizi kızdıran budur. Şimdi konuyu mantıklı ve bilimsel ele alalım:

Yazıtın metninde Kürt kelimesinin geçtiği iddia edilen harfler grubu şudur:

kÖrtlKN

Hüseyin Namık Orkun 1940 yılında Elegest yazıtını Türkiye’de yayımlamıştır (Eski Türk Yazıtları. İstanbul, 1940, c. 3, s. 179-185). Orkun, metinde geçen bu harfler grubunu ‘kürt el kan’ diye okumuş ve “Kürt elinin hanı” diye tercüme etmiştir.

Elegest yazıtı, en son olarak 1995’te Talat Tekin tarafından yeniden yayımlanmıştır (Türk Dilleri Araştırmaları, c. 5, 1995, s. 19-32). Tekin, aynı ibareyi ‘körtle kan’ olarak okumuş ve “körtle han” diye tercüme etmiştir.

‘Körtle’ ‘guzel’ demektir.

Göktürk yazı sisteminde çoğu sessizlerin kalın ve ince olmak üzere iki işareti vardır. Ünlüler yönünden Göktürk alfabesi fakirdir ve Türkçede ki 8 sesli karşılığında yalnızca
4 işaret vardır. Ayrıca, sesliler özellikle ortada çok zaman yazılmazlar. a/e sesini karşılayan işaret kelime başında genellikle yazılmaz. Sonda ise, birleşik yazımlar dışında bütün sesler yazılır.

kÖrtlKN şeklinde yazı çevrimi yapılan harfler grubunda iki kelime bulunduğu açıktır. Söz konusu kelimede son iki harf kalındır. Önceki harflerin tümü ise incedir. Bir kelime hem ince, hem de kalın olamayacağı için bu harfler grubunda iki kelime olduğu kesindir. Sondaki kalın olan kelime üzerinde tereddüt yoktur. Bu kelime ‘kan’ , yani bizim lehçemizdeki ‘han’ sözüdür. Sorun birinci kelimededir.

Birinci kelime için şu alternatif okumalar mümkündür: kört(e)l, kört(ü)l, kör(e)t(e)l, kör(e)tl(e), körtl(e), kürt(e)l, kürt(ü)l, kür(e)t(e)l, kür(e)tl(e), kürtl(e)…

Seçeneklerde bulunan parantez içindeki ünlüler yazıtta harfle yazılmamıştır. Göktürk alfabesinde ö ve ü sesleri aynı işaretle yazılır.

Yenisey Yazıtlarının söz konusu satırı hakkında başlıca üç farklı fikir var:

1. “Men Körtül Kan Alp Urungu” (Ben kuvvetli Kağan Alp Urungu): Bu fikri destekleyenlerin başında Erk Yurtsever gelmektedir. Kendisi Orkun ve Yenisey (Elegeş) Yazıtlarını bizzat yerinde inceleyerek bu sonuca varmış bir Türkiyatçı ve Türkçüdür.

2. “Men Kört İl Kan Alp Urungu” (Ben Kürt Kağanı Alp Urungu): Bu fikri de Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun ortaya atmıştır. Orkun’un bu fikri “resmi tez” adına ortaya atmış olmalı.

3. “Men körtle Kan Alp Urungu” (Ben Güzel Kağan Alp Urungu): Bu fikir de Prof. Dr. Talat Tekin’e ait. Hatta Tekin biraz daha ileri giderek bu yazıtları “Körtle Kan Yazıtları” olarak adlandırır.

Seçenekler çok olmasına rağmen, bunlardan yalnızca birisi doğrudur. Peki doğru olanı nasıl tespit ederiz? Bunun yolu şudur: O metnin bulunduğu lehçe (burada söz konusu olan Göktürkçedir) incelenir, doğru olduğu varsayılan kelime başka metinlerde de geçmelidir. Kelime, sadece o lehçede değil, onun devamı olan lehçelerde de tespit edilebilmelidir. Ayrıca doğru olan kelimenin bir etimolojisi ve çözülebilir bir yapısı olmalıdır.

Ana hareket noktası budur. Bu çok hassastır ve daha da ayrıntıları vardır. Ama, burada daha fazla detay vermeye gerek yoktur.

Bu seçenekler arasında yalnızca körtle biçimi doğrudur. Çünkü, yalnızca bu kelime hem Göktürkçede, hem de Uygurcada geçmektedir. Kelime Uygurcanın çok yaygın bir kelimesidir ve “güzel” anlamına gelmektedir.

Öteki kelimeler Elegest yazıtının bağlı olduğu Göktürkçede ve onun devamı olan Uygurcada geçmemektedir. Sonuç olarak, Talat Tekin’in okuyuşu, yani ‘körtle kan’ şekli doğrudur.

(Baskın Oran: Böylece, Orta Asya Türkleri de Kürt, tövbe tövbe, Kürtler Orta Asya Türkü oluyorlar. Ben bu konuyu yıllar önce emekli profesör Talat Tekin hocaya sormuştum, gülmüştü: “O öyle okunmaz ki, yanlış okumuşlar, ben bunu Türk Dilleri Araştırmaları dergisinde “Elegest (Körtle Han) Yazıtı” adıyla yayınladım (cilt 5, 1995, s.19-32), doğru okunuşu Men Körtle Han Alp Urungu’dur; Körtle ‘güzel’ demektir, ikinci Elegest yazıtında da geçer” dedi.) Ayrıca bu kelime; hiç sözü edilmeyen ikinci Elegeş Yazıtında da “güzel” anlamında kullanılmıştı.
Kürtlerin dil, tarih veya soy olarak Türklerle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler Türklükten uzaklaşmış bir Türk boyu da değildir.
Kişi her zaman dinini değiştirme imkanına sahiptir ama SOYUNU ve KAN’ını DEĞİŞTİREMEZ.

Çevrimdışı Çağrıbey

 • [GÖKBÖRÜ ANKARA]
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2150
 • Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

Bu konun gerçeği ve aslı aşağıdaki gibidir.

Elegeş Yazıtı;

Birçok Türk; Kürtlerin Orta Asya çıkışlı olduğunu sözde bir belge ile ispat etmeye çalışır. Bu belgeleri ise Elegeş Yazıtlarıdır ve yazıttaki bir kelimenin ‘kürt’ olarak geçtiği ve dolayısı ile Kürtlerin Türk boyu oldukları iddia edilir.

Bizi kızdıran budur. Şimdi konuyu mantıklı ve bilimsel ele alalım:

Yazıtın metninde Kürt kelimesinin geçtiği iddia edilen harfler grubu şudur:

kÖrtlKN

Hüseyin Namık Orkun 1940 yılında Elegest yazıtını Türkiye’de yayımlamıştır (Eski Türk Yazıtları. İstanbul, 1940, c. 3, s. 179-185). Orkun, metinde geçen bu harfler grubunu ‘kürt el kan’ diye okumuş ve “Kürt elinin hanı” diye tercüme etmiştir.

Elegest yazıtı, en son olarak 1995’te Talat Tekin tarafından yeniden yayımlanmıştır (Türk Dilleri Araştırmaları, c. 5, 1995, s. 19-32). Tekin, aynı ibareyi ‘körtle kan’ olarak okumuş ve “körtle han” diye tercüme etmiştir.

‘Körtle’ ‘guzel’ demektir.

Göktürk yazı sisteminde çoğu sessizlerin kalın ve ince olmak üzere iki işareti vardır. Ünlüler yönünden Göktürk alfabesi fakirdir ve Türkçede ki 8 sesli karşılığında yalnızca
4 işaret vardır. Ayrıca, sesliler özellikle ortada çok zaman yazılmazlar. a/e sesini karşılayan işaret kelime başında genellikle yazılmaz. Sonda ise, birleşik yazımlar dışında bütün sesler yazılır.

kÖrtlKN şeklinde yazı çevrimi yapılan harfler grubunda iki kelime bulunduğu açıktır. Söz konusu kelimede son iki harf kalındır. Önceki harflerin tümü ise incedir. Bir kelime hem ince, hem de kalın olamayacağı için bu harfler grubunda iki kelime olduğu kesindir. Sondaki kalın olan kelime üzerinde tereddüt yoktur. Bu kelime ‘kan’ , yani bizim lehçemizdeki ‘han’ sözüdür. Sorun birinci kelimededir.

Birinci kelime için şu alternatif okumalar mümkündür: kört(e)l, kört(ü)l, kör(e)t(e)l, kör(e)tl(e), körtl(e), kürt(e)l, kürt(ü)l, kür(e)t(e)l, kür(e)tl(e), kürtl(e)…

Seçeneklerde bulunan parantez içindeki ünlüler yazıtta harfle yazılmamıştır. Göktürk alfabesinde ö ve ü sesleri aynı işaretle yazılır.

Yenisey Yazıtlarının söz konusu satırı hakkında başlıca üç farklı fikir var:

1. “Men Körtül Kan Alp Urungu” (Ben kuvvetli Kağan Alp Urungu): Bu fikri destekleyenlerin başında Erk Yurtsever gelmektedir. Kendisi Orkun ve Yenisey (Elegeş) Yazıtlarını bizzat yerinde inceleyerek bu sonuca varmış bir Türkiyatçı ve Türkçüdür.

2. “Men Kört İl Kan Alp Urungu” (Ben Kürt Kağanı Alp Urungu): Bu fikri de Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun ortaya atmıştır. Orkun’un bu fikri “resmi tez” adına ortaya atmış olmalı.

3. “Men körtle Kan Alp Urungu” (Ben Güzel Kağan Alp Urungu): Bu fikir de Prof. Dr. Talat Tekin’e ait. Hatta Tekin biraz daha ileri giderek bu yazıtları “Körtle Kan Yazıtları” olarak adlandırır.

Seçenekler çok olmasına rağmen, bunlardan yalnızca birisi doğrudur. Peki doğru olanı nasıl tespit ederiz? Bunun yolu şudur: O metnin bulunduğu lehçe (burada söz konusu olan Göktürkçedir) incelenir, doğru olduğu varsayılan kelime başka metinlerde de geçmelidir. Kelime, sadece o lehçede değil, onun devamı olan lehçelerde de tespit edilebilmelidir. Ayrıca doğru olan kelimenin bir etimolojisi ve çözülebilir bir yapısı olmalıdır.

Ana hareket noktası budur. Bu çok hassastır ve daha da ayrıntıları vardır. Ama, burada daha fazla detay vermeye gerek yoktur.

Bu seçenekler arasında yalnızca körtle biçimi doğrudur. Çünkü, yalnızca bu kelime hem Göktürkçede, hem de Uygurcada geçmektedir. Kelime Uygurcanın çok yaygın bir kelimesidir ve “güzel” anlamına gelmektedir.

Öteki kelimeler Elegest yazıtının bağlı olduğu Göktürkçede ve onun devamı olan Uygurcada geçmemektedir. Sonuç olarak, Talat Tekin’in okuyuşu, yani ‘körtle kan’ şekli doğrudur.

(Baskın Oran: Böylece, Orta Asya Türkleri de Kürt, tövbe tövbe, Kürtler Orta Asya Türkü oluyorlar. Ben bu konuyu yıllar önce emekli profesör Talat Tekin hocaya sormuştum, gülmüştü: “O öyle okunmaz ki, yanlış okumuşlar, ben bunu Türk Dilleri Araştırmaları dergisinde “Elegest (Körtle Han) Yazıtı” adıyla yayınladım (cilt 5, 1995, s.19-32), doğru okunuşu Men Körtle Han Alp Urungu’dur; Körtle ‘güzel’ demektir, ikinci Elegest yazıtında da geçer” dedi.) Ayrıca bu kelime; hiç sözü edilmeyen ikinci Elegeş Yazıtında da “güzel” anlamında kullanılmıştı.
Kürtlerin dil, tarih veya soy olarak Türklerle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler Türklükten uzaklaşmış bir Türk boyu da değildir.

Hüseyin Namık Orkun'un dayanaktan yoksun bir zırvadan ibaret olan soysuz kürdün Türk olduğu fitnesine karşı Talat Tekin'in ortaya koyduğu ilmi ve tarihi temellere dayalı gerçek yanıt budur.
Bu güzel ve önemli paylaşımından ötürü değerli kuzey kurtları kandaşımızı kutlarım.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
Elegeş Anıtı

Kürtlerin bir Türk oymağı olduğu iddiasının kaynağı, Yenisey yakınlarındaki “Elegeş Dikili Taşı” üzerindeki kayıtlardır. (Yıl 720 )

Bu konulari 10 sene once konusuyorduk, ben sadece tarihe takildim. Cunku Elegest yazitlari Orkun abidelerinden en az 100 sene eskidir, halbuki 720 yili olmasi
bulundugu cografya gozonune alindiginda da mumkun degildir. 150 sene in, 570 yilinda anlasalim Kuzey Kurtlari.  ;)

Hani kro kardesligi ile sucladigimiz MHP ve ulkuculer var ya, aslinda bu konuda son yillarda en guzel aciklamayi yine onlar yaptilar.
Hani 1000 yillik kardeslik soylemi vardi ya, aslinda bu soz bir milat idi, bir devrim idi.
Cunku bu konuda anlatildigi gibi, nasil ki dune kadar krolar Turk soyundan inanci dayatiliyordu ya, iste aslinda 1000 yillik kardeslik soylemi ile
aslinda ayni soydan olmadigimiz, sadece son 1000 sene icinde Anadolu'da olusan bir komsuluktan olusan beraberlik vurgulanmis oldu.

Ki bu sozunun manasi aciktir, son 1000 yildir beraberiz, ondan once ise birbirimizle hic ilgimiz yok manasina gelmektedir  ;)
TTK

Çevrimdışı Kurtkaya

 • Otağ Sorumlusu
 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 412

Ki bu sozunun manasi aciktir, son 1000 yildir beraberiz, ondan once ise birbirimizle hic ilgimiz yok manasina gelmektedir  ;)

MHP nin kürtlerle ilgili olarak ortaya sürdüğü 1000 yıllık kardeşlik zırvası pek kabul edilir bir herze değil ama işe bu mantıktan bakıldığında en azından alçak kürdü Türk kabul etmediği sonucu çıkıyor ki bu da bir şeydir!?
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun.

Çevrimdışı Gorunmez Boz

 • Kurtuluş Türklüktedir, Türk Türkleştikçe güçlenir.
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 26
Kandaşlar, biz ırkımızdan gizlenen bir gerçek ki ilk insan kürt sonra ilk peygamber son peygamber savaş açıp savaş kapatan hatta Fransızca da ki vih eki büyük kürt ilahi şarkıcısı hz. ibo tatlıses in vıy vıy vıy şembambe şarkısından gelir.

Kandaşlar işte yukarıda yazanlar nasıl aptalca ise sözüm ona ırk bile olmayan en çirkin  arap karısı ile en 3 harfli ermeni birleşmesi kürt olur  bunlarda biz halkız der kardeşiz der ama hiç bir şey değildir.

İsterse onlar ateşi bulan toplum olsun ateşe karşı gelirim, elektrik ile ısınırım benim fikirim budur.

Türkçü Gelecek ağabeyler, o zaman bunların hiç bir şeyi kalmaz bizde bu ırk bile olmayanları neden tartışıyoruz ki.

Esen olun.

Görünmez BOZkurt

Çevrimdışı exqlox33

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Bazı tarihçiler orada geçen Kürt adının boy olması halinde Doğu ve Güney Doğuda bulunduğu iddaa edilen Kürtler değil . Macaristan'ın tarihinde ortaya çıkan Kürtler olduğu sanılıyor.

Çevrimdışı BalamirHan

 • Tengri Biz Menen
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 37
 • Түрк Итикaм Комaндосу, Бозкурт Бирлиги
Hahahaha! Çok güldüm!
Kandaşlar, ben Kürt toplumunu; salak evlatlara benzetiyorum. Neden, diye soracak olursanız zira bu soysuzların beyini yoktur, her şeye atlarlar, geçenlerde bir hain sitesine göz atıyordum. Gülmekten elimdeki çay bardağı yere düştü. Konu neydi biliyor musunuz ırkdaşlarım? Kürt Mitolojisi ve Tanrıları! Hahahahahha! Hala aklıma geldikçe gülerim.  Her şeyden önce Kürt diye bir ırk ve kavram yoktur. Satılmış ve ulusal tarih bu haysiyetsizlerin Arap, Türkmen, İrani ve diğer Orta Doğu ve Anadolu halklarının kırması olduğunu bir türlü idrak edemiyor.
Çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
Pkk'ya Ermeni demek nasıl ki pkk içinde bulunan ezici çoğunluğu kürt teröristlerden oluşan oranlamayı yersiz bir reddediş ise, kürt diye birşey yoktur demek galiba bir o kadar yersiz bir reddediş ve inkar olur.

Kürtleri seven bir Türkçü yoktur, 2014'te bu eşyanın doğasına aykırı olacaktır, fakat kürtler beyinsiz demek basit bir inkardır bence, Türkiye'de ciddi sayıda başarılı iş adamları var, sanatçıları, bilmem neleri var, o da yetmez her üniversitemizde kürtler var. Belki toplum içinde genelleme yapıldığında kürtlere böyle söylenebilir fakat gerçekten ciddiye alınacak boyuta geldiler. Elbette bunda yurt içinden ve uluslararası platformlardan gördükleri özel ihtimam ve desteği gözardı etmemeliyiz.
TTK

Çevrimdışı BalamirHan

 • Tengri Biz Menen
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 37
 • Түрк Итикaм Комaндосу, Бозкурт Бирлиги
Sanırım, 4_hilal adlı kandaşımızın eleştiri okları bir bir bana hedef almakta...
Kendi öz düşüncelerimin yanlışlık ve doğruluk mukayesesini üstü açık, eleştirmekte. Hayali'nin de dizelere gam vurduğu gibi: Cihân-ârâ cihân içindedür arayıbilmezler. O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.
Düşüncelerim birer 'basit inkar' olmaktan ziyade; senelerdir yaptığım Sosyolojik gözlemlerin birer savıdır mamafih her birinde gerçeklik payı kısmen vardır, diye düşünmekteyim. Kürtler pek tabi ki beyinsizdir ve bu bir ön yargı değil mecazdır. Her üniversitede Kürt kökenli insanlar var, kendinin bile bilmediği Kürt dilinin en hararetli savunmasını yapan, güzide fakültelerde okumakta (?), her daim krizi fırsat belleyip adi emellerine diz vuran Kürtler... Güney Doğu'da görev yapan bir Uzman Çavuş kardeşimizin, dost meclisinde, yaptığı bir açıklamaya göre; şu noktaya vurgu yapmak istiyorum: Türkiye, hassas bölgedeki noktalarda Kürt azınlıklarına o dönem için ÖSS ve KPSS sorularını sızdırıyorlardı sırf dağa kaçmasınlar, diye. Zira üniversitede gördüğüm, eline 10 lira versen, marketten para üstünü hesaplayamayan insanlar Tıp Fakültesi, Mühendislik gibi çok ekstrem bölümler okumaktaydı. Tabii bu size göre 'basit bir inkar' niteliğindeyse, görüş mesafenizi çok az daraltıp bir de bu noktadan bakmanızı dilerim.
Türkiye'de ciddi sayıda başarılı iş adamları saf bir zekanın ürünü değil bence 30 senelik Kürt direnişinin, kriz-fırsat dengelemesidir. O başarılı ve haysiyetsiz, vatan haini sanatçılar içinde başarı çok basit bir şey: 20 milyon azınlık, 20 milyon içselleştirdikleri acı ve Fakir Edebiyatı, erkeksi şarkılar, dağlar, özgürlükler, olmayan kahramanlıklar vesaire. Bu şartlarda eline saz almak ve isot yemekten gırtlağı patlayan 'ezilmişlerin' sanatı, ezilmişlere güzel gelir. Bu da sanat bakımından aç olan Anadolu insanı için seninde dediğin gibi başarıdır (!)
Ben ciddiye alacak bir toplum görmüyorum ben asıl ciddiye almayan bir toplum görüyorum... O da naçizane Türk milleti. Zamanında bunların ucuz iş gücünden yararlanmasaydı halkımız, bu derece olacaklarını sanmıyorum.
Ben; Meta Han'dan, Atatürk'e, Orta Asya'dan, Anadolu'ya kadar, o bahsedilen kesimi sevmiyorum ve bir Türkçü olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Herkesin acısı kendinedir belki bu konuda bu yüzden bu kadar çirkefleşebiliyorum zira bu soysuzlar yüzünden ülkem 30 senedir, milli gelirinden kısmakta ve bu adilerin bütün yolsuzluklarını ben Batı'da ödemekteyim. Bugün; istediğim okulu okuyamadıysam, istediğim mesleği icra edemediysem, istediğim kızı alıp evlenip; yıllık izinlerim de Orta Asya'yı gezemediysem apaçık suç burada, benim değil, onlarındır! Çünkü ben devlete molotof atmadım, kardeşlerimi sakat gösterip devletten maaş almadım, dağda ölen itleri şehit gösterip maaş almadım! 2014, değil yıl 3000'de olsa duygunun soyut doğasının yanıltıcılığının aykıriyeti kadar bunlardan nefret ediyorum ve inkar ediyorum.
Böyle soğuk bir hoş geldin görmemiştim...
Çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
Öncelikle Yenisey'deki Elegeş Anıtlarının birinin yanlış tercümesi ile ortaya çıkan durumdan dolayı, neredeyse resm'i tarihi delil kabul edip onlara Türk denildi.

Evet Burhan Çaçan kürtçenin yasak olduğu dönemde, ipek mendil dane dane, yudular serdiler güle, ana celalımı yudular başucunda döne döne, diye Türkçe eserler ile meşhur olmuştu. İzzet Altınmeşe devlet sanatçımız olup her yıl yılbaşı programlarına çıkıyordu. Selahattin Alpay Türkçe uzun havalar söylüyordu, Nuri Sesigüzel Türk gibi söylüyordu.

Anlattıklarında haklısın BalamirHan fakat mesele o kadar basit değil, kürtler ciddiye alınmadığı için midir Türk genç kızlarımız bu krolardan hoşlanıyor. Özcan Deniz gibi ne idüğü belirsiz bir pkk'lıyı seven albümlerini alan Türkler aptal değilde, kürtler mi aptal.

Bilmiyorum, amaç senin nezdinde bu kürtler aptal diyip kestirip atma genellemesini yapanlar idi, sadece sen değil.

İsot konusuna da ben güneyli olduğum için takılıyorum. Isı otu yani isot, Urfa kontluğu dönemi hariç, 1000 senedir kesintisiz Türklerin idaresinde bulunmuştur, isot kürtçe olmadığı gibi Türk biberi, baharatıdır.
İyi acıyı Antep'te Baraklar, Maraş'ta da Türkmenler yer, Urfa'da da Adana'da da.
İsot iyidir, o ezilmişlerin dediğin ezgilerde bizim uzun havamız, bizim bozlağımızdır.


TTK