Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
TÜRK - TURAN DÜNYASI / DÜNYA'NIN GÖZÜNDE TÜRKLER!
« Son İleti Gönderen: turania_25 07 Haziran 2023 »
•Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Albert Sorel

•Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord Byron

•Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. Comenius (Çek Bilgini)

•Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. Gelland (Fransız Bilgini)

•Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar oluşturur ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnayev (Rus Komutan)

•Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. Moltke

•Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. Andreas Phitiades

•Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri, başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.  Mulman

•Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. Kayzerling

•Türk milleti, ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türkler’in mesleği askerliktir. Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin, hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.  Donaldson

•Türk kadınlarının en büyük süsü, Türk oluşlarıdır. Onlar, süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Lady Mary Wortley Montagu

•İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır; erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar, vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

•Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet, ona tabiatın hediyesidir. Pierre Loti

•Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Demirbaş ŞARL

•Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur. Tasso - İtalyan Şair

•Eğer, bir Türk devleti olmasaydı mutlaka oluşturmak gerekirdi. Thiers

•Savaşın zevkini almak isteyen herkes, Türklerle savaşmalıdır. Towsend (İngiliz Komutan)

•Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan, yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. William Martin

•Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse, çekinmeden canını feda eder. Albert Einstein

•Türkler Asya'nın güçlü ulusudur. Albert Sorel

•Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler, yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. Sir Julien Corbet

•Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Decamps (Fransız ressam)

•Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. Baron Büsbek

•Türkler’in doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. Charles Macfarlene

•Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. Onları bu yola niçin sürüklemeli?  Antoine Galland

•Türkler’le dost ol, ama düşman olma. Gianni de Michelis

•Türkler’in, avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir. Lord Beaconsfield

•Türk dilini incelerken, insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. Max Muller

•Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar, medeniyetin birer ziynetidir. Alman tarihçi Hammer
42
TÜRK - TURAN DÜNYASI / Ynt: TÜRKLER
« Son İleti Gönderen: turania_25 06 Haziran 2023 »
Bunların dışında, kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren birçok Türk Topluluğu vardır.
Genelde eski Sovyet coğrafyasında yaşayan bu toplulukların, bir kısmının isimleri;

-   Tofalar,
-   Yaka Türkmenleri,
-   Afganistan Türkmenleri,
-   İlu Türkleri,
-   Aynallu Türkleri,
-   Aymaklar,
-   Hamseler,
-   Stravopol Türkmenleri,
-   Teleütler,
-   Culimler,
-   Barabalar,
-   Öngütler,
-   Kızıllar,
-   Hoşballar,
-   Biltirler,
-   Kamasinler,
-   Culımlar,
-   Kızılderililer, sayılabilir…


Dünyada yaşayan Türk nüfusu, 250.000.000’u bulmaktadır.
Bu da Çinliler, Hintliler, Endonezyalılar’dan sonra Türk Milleti’ni, dünyanın en kalabalık 4. nüfusu yapmaktadır.
43
TÜRK - TURAN DÜNYASI / Ynt: TÜRKLER
« Son İleti Gönderen: turania_25 06 Haziran 2023 »
TÜRK AZINLIKLARI:


Güney Azerbaycan Türkleri: İran’da varlığını sürdüren 30.000.000 Azerbaycan Türk’ü bulunmaktadır.


Kaşkay Türkleri: İran’da 2.500.000 Kaşkay Türk’ü yaşamaktadır.


Nogay Türkleri: Rusya Federasyonu, Türkiye, Romanya ve Türki Cumhuriyetleri’nde toplam 400.000 civarında Nogay Türk’ü yaşamaktadır.


Ahıska Türkleri: Türkiye dışında, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında Ahıska Türk’ü yaşamaktadır.


Balkan Türkleri: Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler, 1.000.000 civarındadır.


Irak Türkmenleri: Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde 3.500.000 civarında Türkmen soydaşlarımız mevcuttur.


Kaçkar Türkleri: İran’da 25-30.000 Kaçkar Türk’ü yaşamaktadır.


Karay Türkleri (Karaim Türkleri): Dini inanış olarak museviliği seçen Türklerdir. Başta Rusya ve İsrail olmak üzere, dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.


Kırımçak Türkleri: Bir başka yahudi Türk boyudur. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yoğunluktadır. Sayıları 10.000 civarındadır.


Kamuk Türkleri: Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleri’dir. Nüfusları 500.000 civarındadır.


Salar Türkleri: Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan Türk topluluğudur.


Dolgan Türkleri: Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan, sayıları 10.000’i bulan Türk topluluğudur.


Şor Türkleri: Sibirya’da yaşayan 20.000 civarındaki Türk topluluğudur.


Suriye Türkleri:  Günümüzde sayıları 1.500.000’i bulan Oğuz Türkmenleri’dir.


Yugur Türkleri: Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 olan Türk topluluğudur.


Terekeme Türkleri: Genellikle Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak Türkleri’dir.


Halaç Türkleri (Kalaç): İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000’i bulan Türk topluluğudur.


Şahseven Türkleri: İran’da; Kum, Tahran, Kazvin ve Zevcan'da yaşayan, sayıları 300.000’i bulan Azerbaycan Türkleri’dir.


Nayman Türkleri: Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000’u bulan Türkler’dir.


Avrupa Türkleri: Almanya başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.
44
TÜRK - TURAN DÜNYASI / Ynt: TÜRKLER
« Son İleti Gönderen: turania_25 06 Haziran 2023 »
ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ

Altay Cumhuriyeti: 300.000 / Gorno-Altaysk

Başkurtistan: 5.300.000 / Ufa

Çuvaşistan Cumhuriyeti: 1.800.000 / Şupaşkar

Dağıstan Cumhuriyeti: 3.500.000 / Mahaçkala

Doğu Türkistan: 30.000.000 / Urumçi

Gagavuzya: 200.000 / Komrat

Hakasya: 600.000 / Abakan

Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti: 1.200.000 / Nalçik

Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti: 700.000 / Çerkessk

Karakalpakistan: 1.400.000 / Nukus

Nahçıvan: 500.000 / Nahçıvan

Tataristan: 4.500.000 / Kazan

Tuva Cumhuriyeti: 388.000 / Kısıl

Yakutistan: 1.200.000 / Yakutsk
45
TÜRK - TURAN DÜNYASI / Ynt: TÜRKLER
« Son İleti Gönderen: turania_25 06 Haziran 2023 »
YAKLAŞIK RAKAMLARLA TÜRKİ CUMHURİYETLERİ VE TÜRKLER

Türkiye Cumhuriyeti: 85.000.000 / Ankara

Azerbaycan Cumhuriyeti: 12.000.000 / Bakü

Kazakistan Cumhuriyeti: 17.400.000 / Astana

Türkmenistan Cumhuriyeti: 6.000.000 / Aşkabat

Özbekistan Cumhuriyeti: 31.000.000 / Taşkent

Kırgızistan Cumhuriyeti: 6.200.000 / Bişkek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 300.000 / Lefkoşa
46
TÜRK - TURAN DÜNYASI / TÜRKLER
« Son İleti Gönderen: turania_25 06 Haziran 2023 »
Türkler'in, savaşçı bir ırk ve göçebe kültüre sahip olduğunu, M.Ö. 1700'lü yıllara kadar gittiği, sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmekte... Bilinen ilk Türk devleti, İskitler (Sakalar) olarak tarihte yer almıştır.

Türkler, yoğun olarak; Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan,  Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran'da bulunmakta.

Irak, Rusya, Balkanlar ve diğer çeşitli Avrupa ülkelerinde de azınlık konumunda da bulunan, Türk kökenli halklar da mevcut soydaşlarımız vardır.
47
GÜNCEL / Ynt: 2023 Mayıs Seçimleri
« Son İleti Gönderen: Yarlıg 04 Haziran 2023 »
Evet kesinlikle devletin ve sivil hayatın tamamında yer kaplamalıyız.Bir genç olarak bende her yerde her tanıdığım veya tanıştıklarıma bunu aşılmaya çalışıyorum ve gayretlerimin lafta kalmaması için mücadele ediyorum.Karınca kaderince herkes uğraşmalı..Dediklerinize katılıyorum Bozkurt42 Bey.Kusura bakmayın moralimiz bozuk olduğu için ister istemez parlayabiliyoruz.Kandaşlarımdan özür dilemek ten hiç gocunmam , tekrardan özür dilerim yanlış birşey dediysem..Ayrıca Otağa geç katıldım ama çok renkli ve bilgilendirici bir forum.👌🏼🇹🇷
48
GÜNCEL / Ynt: 2023 Mayıs Seçimleri
« Son İleti Gönderen: Bozkurt42 03 Haziran 2023 »
Sn Yarlıg  öncelikle Otağ' a hoş geldiniz. Her ne kadar giriş selamınızı göremesekte. 1 yıl önce Türk Otağ'ına kaydınız anlaşıyor.

Buradaki rahatlama kelimesi olan "müsterih"'e takılmayın. Sokak kültüründe bazen anlatmak istediğimizi karşıt kelimelerle anlatırız.

Konuya dönersek; sizin yazdıklarınızı bizler 90'lı yıllardan beri, teşkilâtlara gir çık yapa yapa, herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sokağa çıktığında herkes sıkıntılı. Bakınız ne diyoruz. En ücra kılcak damarlara kadar, devletin her kademesinde görev almalıyız.

Türk çocuğu, ASKER, ÖĞRETMEN, DOKTOR, DEVLET ADAMI olmalı öncelikle. Bunun için çabalamalı. 

TÜRK IRKININ üstünlüğüne inanmış, iyi bir bürokrat olmalı.

Gücümüz ne kadar siyaset için, ne yapabiliyoruz. Bizler gibi düşünenleri nasıl meclise gönderebiliriz.

Arap, Kürt nufusu hızla çoğalmakta. Çerkezler sinsice kültürlerini yaymakta.

Örneğin, Türk Çocuğu öğretmen olacak, Talim Terbiye Kurulu başkanlığında kitap yazım komisyonunda  yer alacak, Tarih kitabını adam gibi yazılmasını sağlacak.

Sokaktaki gerçek şu; her genç kısayoldan rahat iş bulma derdinde. Türklük bilinci adam gibi vereceğiz, o gençte adam gibi dersini çalışacak, adam gibi bir mesleğe sahip olacak.

Bazı istekler sancılıdır. Gelişmesi, büyümesi zordur.

Arap Kürt kırması kansız köpeklerin, tarikatçıların, cemaatçilerin, GDO'lu p*.lerin devamlı önümüze gelmesini istemiyorsak, sancılı süreçleri iyi atlatmalıyız.


Seçimler hakkında görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Otağımız arşiv gibi sapa sağlam. 18 yıl olmuş.. .
49
GÜNCEL / Ynt: 2023 Mayıs Seçimleri
« Son İleti Gönderen: Yarlıg 02 Haziran 2023 »
Türk toprakları işgal altında iken ; Türkün kızları tecavüz ve taciz edilip öldürülürken ; Türk'ün erkekleri cephede vurulurken, bu yaşadıklarımızı Türklük ve Türkçülüğün inşaa planı olarak görmek veya vardır bir hayır tavrı takınmak , benim şahsi fikirlerime göre kanına ihanettir.Başbuğ Mustafa Kemal'in bir Cumhuriyet Subayının şehit edilmesine ithafen , Menemenin , dinini ve namusunu koruyan orduya muamelesi bu mudur diyerek , orayı ateşe vermesi, apaçık , Türk Milletinin çıkarlarını kusursuz koruyan bir karardır.Nerden nereye..Siz istediğiniz kadar müsterih olun.Gazi Başbuğun Arap toprakları hakkındaki analizleri ve politikaları tamamen yaşanmış hakikatler üzerine idi.Ne zamandan beri birilerine yanaşır , kıvırır oldu Türkçüler?
TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİ , MİLLİ BEBLİĞİNİN VAROLUŞ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA.BUNU GÖRMEK İÇİN ALLAME-İ CİHAN OLMAYA GEREK YOK.
50
GÜNCEL / Ynt: 2023 Mayıs Seçimleri
« Son İleti Gönderen: turania_25 01 Haziran 2023 »
Bozkurt42; siyaset olmadan hükümet oluşmuyor, hükümetsiz de devlet yönetilmiyor. O yüzden tabi ki de Sn.Atsız'ın da belirttiği üzere, Türkçülüğün iktidara geçmek için mutlaka parti kurması lüzumu yoktur. Türkçülük beyinle ve gönüllere şuurla yerleştikten sonra bu, partisiz de olabilir.
Sayfa: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10