TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

TÜRKÇEYE NASIL KIYDIK?

<< < (10/11) > >>

Fatih:

--- Alıntı yapılan: turania_25 - 13 Kasım 2015 ---
Siz dediğiniz BİZ; (her kimsek size göre)


--- Alıntı sonu ---

Sayın turania_25 Soydaşım.
Türkçede karşınızdaki kişiye "siz" demek, ötelemek, ötekileştirmek, farklılığını belirtmek anlamından önce saygı, değer verme, ululama anlamlarında kullanılır. Ben de size siz derken saygı kastıyla siz demiştim. Sen demek, özellikle yazışma dilinde, kaba ve uygunsuzdur. İşte Türkçenin inceliği ve zekası da bu noktada da kendisini gösteriyor. Türkçe hiç bir dilde olmadığı şekilde kendi iç zekasına ve diğer kelimelerle kurduğu bağı bu zekayla işleten bir yapıya sahiptir. Türkçedeki bu özellik başka hiç bir dilde yoktur.

Diğer bir hususa gelince:


--- Alıntı yapılan: turania_25 - 14 Kasım 2015 ---
Kasıt Allah ise bu Tanrı da olabilir ancak, karşı çıktığımız durum sadece şu ki, Tanrı ve tanrılar yada Tanrıçalar var.


--- Alıntı sonu ---

Diye yazmışsınız. Doğrudur. Diğer kandaşlarımızın iletilerinde de belirttikleri gibi yabancı dillerden çeviri yapılan kitap ve bilhassa filmlerde Godd, Gor, vb. yerine Tanrı, tanrılar, Tanrıçalar gibi çeviri tercihleri yapılarak Tanrı kavramı binlerce yıldır anlaşıldığı anlamın dışında olumsuz yeni anlam yüklenmelerine maruz kalmıştır. Bu çevirilerde ilah, ilahe, ilahlar, ilaheler denilseydi aynı akıbete İlah kavramının da düşmesi kaçınılmaz olacaktı.
Türk inanç sisteminde hiç bir zaman çok Tanrılı bir anlayış yoktur. İslam inancında da yer alan bazı melek ve özel görevli varlıklara benzer manevi varlıklar Türk inanç sistemini iyice özümseyememiş olan antik Yunan kültür altyapısına sahip oryantalistler tarafından tanrılar, olarak tanımlanmıştır. Tabi tanrılar olunca bunlara birer eş de lazım olacağından Tanrıçalar da oluşturulmuştur. Anlaşılacağı üzere Türk inanç sistemindeki bir, tek, öncesiz ve sonrasız, doğmamış ve doğurmamış olan, her şeye güç yetiren, bir, benzersiz ve sonsuz güç sahibi Tanrı anlayışı yavaş yavaş bulandırılarak öylesine kirletilmiştir ki son zamanlarda Tanrı deyince adeta başka dine ve putperestliğe mensupluk nişanesi gibi algılanmaya kadar varmıştır.
Türk inanç sisteminde tanrılar, Tanrıçalar kavramı hiç bir zaman yokken İslam öncesi Araplarda bunlar bol bol ve neredeyse her kabileye ve kişiye bir tane düşecek kadar çoğaltılmış, erkekli, dişili bir sürü ilahlar ve ilaheler ihdas edilmiştir.
Yani dişili erkekli çok ilahlığın ya da tanrılığın kökeni, her türlü sapkınlık, çirkinlik ve çarpıklığı varlıklarında barındıran antik Yunan ve Araplara dayanmaktadır.

Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.

turania_25:
Siz dediğiniz BİZ; (her kimsek size göre)


turania_25:
Siz dediğiniz BİZ; (her kimsek size göre)

Bu cümlemizde gönül kırgınlığı oldu ise affola... Lakin, ''siz'' kelimesi bazen kinayeli anlamda kullanılınca, şahsıma ait olan anlam çıkarılabiliyor ama madem ki kasdınız saygı ifadesi idi, o zaman kusurumuzu ve bakış açımızı düzelterek, teşekkürlerimizi iletmek bize has bir duruş olsun :idea: Teşekkür ederim, sağolun...

turania_25:
Sayın Fatih Kandaşım;

Şu cümleniz, konu bütünlüğü ve fikir birliği açısından inanın beklentilerimin üstünde bir cümle oldu.

''Anlaşılacağı üzere Türk inanç sistemindeki bir, tek, öncesiz ve sonrasız, doğmamış ve doğurmamış olan, her şeye güç yetiren, bir, benzersiz ve sonsuz güç sahibi...'' bu tanımlamanın adına Tanrı diyorsanız hemfikiriz ki öyle düşündüğünüz aşikar bir durum...

Çağrıbey:
Camiiye gidiyorsunuz.
Kur'ân okunuyor, Arapça!
Dua ediliyor, Arapça!
Namaz kılınıyor, Arapça!
Camii çıkışında, adet olduğu üzere, para toplanıyor.
Camiiye yardım isteniyor, TÜRKÇE!
Görevlilere, her şeyi Arapça yaparken, neden sadece para toplamak Türkçe? Diye sorsan cevap hazır:
- Millet, para yardımı istendiğini, anlamaz!?

Mantık şu:
İnsanlar ibadetlerinde ve Tanrı'ya yakarışlarında, bir papağan gibi, ezberlerini tekrar edecek, ne dediğini bilmeyecek, ne denildiğini anlamayacak, ama aynı mekanda kendisinden para istendiğini anlasın diye Türkçe konuşulacak?
Dünyada; kendi diliyle, ibadet etmeyen/edemeyen tek millet Türklerdir.
Dünyada ne dediğini anlamadan, ibadet ettiğini sanan tek millet Türklerdir.
Türkler, yüzyıllardır uygulanan bir baskıyla, kabiliyetli papaganlara dönüştürülmüştür.

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi, yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git