TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRKÇÜLÜK

Atsız Ata'nın Moiz Kohen Hakkındaki Düşünceleri

(1/1)

Kayrakan_GokBoru:
Atsız Ata'nın Moiz Kohen Hakkındaki Düşünceleri

Gökalp'in mason olduğu konusunda bir iddia olunca bunu hiç düşünmeden kabul edip yayan,fakat Gökalp'in masonluğunu iddia eden kaynaktan Şeyhülislamların mason olduğu iddia edilince susan yahut bu veriden Gökalp'e atılan iftira ile Türkçülüğe vurdukları damga gibi İslamcılığı masonlukla ilişkilendirmek gibi bir zekilik yapmayan siyasi İslamcıların Türkçülüğe sataşmak için sık sık kullandıkları bir başka kişi Munis Tekinalp takma adlı Yahudi Moiz Kohen'dir.

Öncelikle şunu sormalı...Biz Türkçülükte Gökalp'i,Atsız'ı,Sançar'ı bir yol gösterici olarak benimsiyoruz.Peki hangi Türkçü Moiz Kohen'i bir yol gösterici olarak seçiyor?Hadi Gökalp'e kürt dediniz onun arkasından giden çok ama Moiz Kohen'in izinden giden kim?Türkçülüğü bulandırmak için Türkçü derneklere giren bu yahudi çaşıtın Türkçülüğe yamanması hangi mantığa yorulabilir?Moiz Kohen Türkçülerin hala daha okumasına vesile olan hangi kitap,makale,şiir yazmıştır?Moiz Kohen'in Türkçülüğe ne gibi bir katkısı olmuştur?Hiç....

Atsızcılar olarak Moiz Kohen konusundaki görüşümüz Atsız Ata'nınki ile aynıdır.Z Vitamini adlı kitabından alıntılıyorum.

"Falih Rıfkı Atay zaten hazırlıklıydı. Cebinden bir kağıt çıkararak Şengül üniversitesinin profesörlerini saymaya başladı:..............Profesör Moiz Tekinalp, ekonomik milliyetçilik kürsüsünde ilim tarihimize yeni ufuklar açacaktır. Kendisi her ne kadar Turan adlı bir kitabın müellifi ise de bunun bir mürettip yanlışı olduğunu, kitabın adı Tevrat olacakken eski harflerdeki karışıklık sebebiyle sondaki ?te? harfinin bir noktasının düştüğünü, böylece ?nun? haline geldiğini ve Turan okunduğunu ispat etmiştir"

Dileriz yağılarımız Türkçülüğe saldırmak için daha akla yatar şeyler bulurlar.

Saygılarımla...

K.K.G.B

TÜRK-KAN:
Böylelikle Türkçü Turancılara yahudi siyonist mason uşağı diye iftira atan sentezci ümmetçi takımının palavraları çürütülmüş oluyor.

TTK

Kayrakan_GokBoru:

--- Alıntı yapılan: TÜRK-KAN ---Böylelikle Türkçü Turancılara yahudi siyonist mason uşağı diye iftira atan sentezci ümmetçi takımının palavraları çürütülmüş oluyor.

TTK
--- Alıntı sonu ---


Türkçülüğün yanlızca Türk budununun çıkarlarına göre şekillenmiş bir ülkülem olduğunu defalarca beyan etmemiz ve bu düstura göre Türkçülüğü savunmamıza rağmen bu ne idüğü belirsizlerin karalamaları artık iyice çocukça duruyor.

Herşey aslında döner....Türkçülük de tüm karaçalmalara rağmen çağı geldiğinde Türk budununun gönlündeki yerini alacaktır.

TTK

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git