GENEL KONULAR OTAĞI > SORU-CEVAP

Irkçıyız.

<< < (2/2)

Çağrıbey:

--- Alıntı yapılan: Çebi - 27 Ocak 2023 ---devlete karşı başka bir devletin körüklemesiyle yapılan isyanlar ( Osmanlı- Safevi zamanındaki ) asla kabul edilemez bu Türkçü düşünceye aykırıdır. Kısacası devlet içinde başka devlet uzantısıyla isyan etmek veya teşebbüs ettiklerinden dolayı iyi değiller.

--- Alıntı sonu ---

Safeviler Türk devleti değil mi, Sayın Çebi Bey?
Akkoyunlu Hakanı Uzun Hasan'ın torunu olan Şah İsmail'in başında olduğu Safevi devletinin resmi dili Türkçeyken ve yöneticiler Türk olmakla iftihar ederken, Osmanlı resmi dili Arapça, Farsça karışımı olan, uydurukça Osmanlıcayı icat ederek Türkleri ve Türkçeyi hor ve hakir görmüştür.
Türkmenler, Osmanlı himayesinden, akın akın kaçıp , Safevilere niçin sığınıyor?
Bunu bir araştırın isterseniz.

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla
Çağrıbey

Çebi:
Çağrıbey, tavsiyelerin için teşekkür ederim ama ben bu tavsiyeleri sizin için düşünüyorum. Evet Osmanlıda kullanılan melez bir dil vardı. Evet Safevi Devleti Türk devletiydi ama öncelikle cihan imparatorluğu değildi çünkü Osmanlıda olan teknoloji yoktu, ordusunda top bile yoktu, Türkmen atlıları vardı. İkinci olarak Osmanlı devletinin içinde Şia örgütlenmeleri yapıyordu ve yönetime kışkırtıyordu. Osmanlıdan akın akın kaçanlar Şia ayaklanmalarına katılanlar ( yaşın yanında kuru yanmıştır tabii ) ve bağımsızlık isteyen beyler. Evet Osmanlının Türkler hakkında yanlış politikalarına çok kızıyorum ama onlarda benim geçmişim sonuçta yanlışı doğrusuyla sevmek gerekir. Sonuç olarak Osmanlının içindeki kızıl başlar ülkeyi parçalama gayesindeydi bundan dolayı iyi değiller.

Üçoklu Börü Kam:
Konu daha önce, Ekim 2013 de, Otağımızda tartışılmıştır.

Tarihi şahsiyetleri yaşadıkları çağın gerçeklikleri ışığında değerlendirmek gerekir.
Bu günün gerçekleriyle düne bakıldığında düne dair doğrular yanlış, yanlışlar da doğru gözükebilir.
Şah İsmail'de Yavuz Sultan Selim'de kendi hükümranlıklarını korumak ve daha da genişletmek amacında olduklarından bu amaç belli bir noktadan sonra diğeriyle çatışmayı zorunlu ve hatta kaçınılmaz kılmıştır. Bu iki Türk şahsiyetin yegane amacı kendi hükümranlık alanlarını genişletmek ve hükümranlıklarını tehdit eden tehlikeleri bertaraf etmektir ki her ikisi de bu amaçları doğrultusunda mezhep odaklı argümanlar ve stratejiler geliştirmiş ve de her ikisi de kendi hakimiyet alanlarında diğerlerine yaşam hakkı tanımamıştır. Yavuz'un Şah İsmail yandaşı paranoyasıyla katlettiği Türkmen kadar Şah İsmail'in de Yavuz yandaşı paranoyasıyla katlettiği Türkmen vardır. Yani her zaman olduğu gibi bu ikisinin çekişmesinde de olan garip Türk'e olmuştur. Ve hatta aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bu yaranın Türklüğü mezhep odaklı bölme ve arasına derin husumetler sokma amacıyla kaşınmasından bile hala Türklük zarar görmektedir.
Hal bu iken biz hala neyin davasını gütmekte ve kavgasını yapmaktayız?

Bu konularla ilgili Otağımızda yer alan şu konu başlıklarına bir göz gezdirip, gereksiz tartışmaya son verelim.

1 - Şah İsmail Xetayi.

2 - BUNLARIN KANINDAN SÜPHE ET

3 - OSMANLILAR DÖNEMİNDE TÜRKLÜĞE BAKIŞ

4 - OSMANLI TÜRKMENİ KÜRTE FEDA ETTİ

5 - KIZILBAŞLIK

6 - Kılıçlar Parladığı Sürece

7 - GÜNEY AZERBAYCAN HAKKINDA

8 - Caferiler?

9 - Azeri Türkleri mi?Azerbaycan Türkleri mi?

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git