TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

ACI ÇEKİYORUM !

(1/1)

atsizcerisi:
ACI ÇEKİYORUM !

Kırmızı çizgiler pempeye dönüyorsa
Ayılar dağlardan ovalara  iniveriyorsa
Şehirleri altını üstüne getiriveriyorsa
İş birlikçiliğiyle övünüp  başa getiriliyorsa
Mezar böceği gibi her şeye saldırıyorsa
Özgürlük adına bu işler yapılıyorsa
Bunun adına da kader deniliyorsa
Birisi çıkıpta bu kanayan yüreğime bir kurşun sıkabilse
Yinede dinmeyecektır çektiğim acılar asla ve asla.

Mehmet ULUS
  15.02.2006

www.kerkukluulus.com.tr.tc
www.kerkuk.efsanesi.com

irfan:
BEŞİKE HÂDİSESİ İÇİN

Çıkıyor gönüllere istimdadı
Sâmiamda vatanın feryâdı
Çıkıyor gönüllere istimdadı
Yaralı bir ananın evlâdı
Etmesin mi anaya imdadı?

Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
Edelim sıhhatini istimzaç;
Etmeyelim kimseyi izaç?

Zırhlılar her yeri tehidt ediyor,
Makedonya bunu tes'it ediyor.
İnkırazı bize teyit ediyor.

Yemenin purişi malumu cihan
Ne için eyledi millet isyân?
Zulme ister mi bu yoldan burhan
Turuşkalar bile aldı meydan

Hani kânun-u adaâlet nerede?
Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
Haricen mülk-ü himaye nerede?
Bizde evvelki şecaat nerede?

Gelse Ertuğrul şöhret-i pervas
Eder elbette tahayyür ibraz
Vatanın feyzine kâdir olamaz
Yeniden fethine verseydi cevâz...

Yıldırım görse şu ahvâlimizi
Ateş kahrı yakar hâlimizi,
Af eder mi bizim efâlimizi,
Mahveder cumle-i emsâlimizi,

Ey büyük Fâtih'i İstanbul'un...
Bu revş olmadı mı makbulün
Sây ile toplanılan mahsulün
Berhava oldu fakat meçhulün...

Yazık oldu Vatana âh yazık...
Her ağızdan çıkıyor: Eyvâh yazık!..
Acısın bizlere, âh yazık!

MUSTAFA KEMAL
? Sinop 25 Kânunu Evvel 321 (1905)

Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler...
Kâbusi hiyanetle vatan can çekişirken
Âtimizi dendanı harisin kemirirken
Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
Hürriyetin enfası ile herkes uyandı.

MUSTAFA KEMAL
ŞANLI ORDU GAZETESİ : 24 Kasım 1908

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git