TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

TÜRKÇE SÖZLÜKTEN GÜNÜN SÖZÜ

(1/248) > >>

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumunun çok yararlı bir hizmeti devam etmektedir.

Türk Dil Kurumu, sisteme abone olanlara, e posta yoluyla her gün bir yabancı kelimenin Türkçe karşılığını, ilaveten atasözü ve yazım kuralları gibi çok güzel bilgiler göndermektedir.

Düşündüm ki, Türk Dil Kurumunun bu hizmetini, günlük olarak, otağımıza asarak; Türkçemizi geliştirip, sadeleştirerek Türk Dil Kurumunun bu çalışmasından, olabildiğince, yararlanalım.

Türk demek, Türkçe demektir!

Her Türk; dünyanın en güzel ve en zengin dili olan, Türkçemizi gerek yazı ve gerekse konuşmasında özenle kullanmalı, özentiliğin ve aşağılık kopleksinin en belirgin işareti olan, yabancı kelimeler kullanmaktan kaçınmaldır.

Unutmayınız ki Türkçe ile anlatılamayan bir şey, başka hiç bir dille anlatılamaz !!!

Ağzımızda; anamızın ak sütü gibi, temiz ve helâl TÜRKÇEMİZ olsun...

TTK.

Börü Kam

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 31.03.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü:
şizofreni isim, tıp Fransızca schizophrénie Gerçeklerle olan ilişkilerin büyük ölçüde azalması, düşünce, duygu ve davranış alanlarında önemli bozulmaların ortaya çıkması vb. belirtiler gösteren bir ruh hastalığı.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık:
fobi : Fransızca kökenli (phobie) fobi sözü “Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku.” anlamındadır.
Bu söz için yılgı karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, fobi yerine yılgı sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı:
Hane kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane.

Günün atasözü/deyimi:
korku dağları bekler (aşırır) Korku her yerde varlığını gösterir.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 01.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü:
nisan bir isim Nisanın birinci gününde yapılan aldatma veya şaka, nisanbalığı, nisan bir şakası.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık:
sürpriz: Fransızcadan dilimize giren sürpriz (surprise) sözü “Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren veya üzen olay, beklenmedik durum.” anlamında kullanılmaktadır. Bu yabancı söz için şaşırtı karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, sürpriz yerine şaşırtıcı sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı:
Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

Günün atasözü/deyimi:
kış kışlığını, kuş kuşluğunu gösterir
Her olay, her varlık özelliğini belli eder.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 02.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü:
kanser isim, tıp Fransızca cancer Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urların yol açtığı hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana: "Doktorlar, kendisinde ilerlemiş bir kanser bulmuşlardır."- F. R. Atay.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
advertorial: İngilizce advertisement (duyuru, ilan; tanıtma) ve editorial (başmakale, yazı işleri) sözlerinden oluşan advertorial, “Tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı bir biçimde anlatmak amacıyla haber biçiminde hazırlanıp sunulan reklam.” anlamında kullanılmaktadır. Bu yabancı söz için Kurumumuzca tanıtıcı reklam karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, advertorial yerine tanıtıcı reklam sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt vb. yer adları bitişik yazılır: Çanakkale; Şebinkarahisar; Beşiktaş.

Günün atasözü/deyimi :
çok baharın otunu yemek
Hayatı dolu dolu yaşamış olmak.
Deyim

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 03.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
ukala dümbeleği isim Aklı ermediği hâlde her konuda fikir yürüten, bilir bilmez her şeye karışan kimse:
"İyi halt etmişsin, dedim. Senin ne üstüne vazife a ukala dümbeleği, onların kendi aralarında temizlenecek hesapları varmış."- H. Taner.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
inovasyon: İngilizce inovasyon (innovation) sözü “Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması.” anlamına gelmektedir.
Bu söz için Kurumumuzca yenileşim karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, inovasyon yerine yenileşim sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek, çam devirmek.

Günün atasözü/deyimi :
mart kuruluk, nisan yağmurluk
Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister.
Atasözü

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git