TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

TÜRKÇE SÖZLÜKTEN GÜNÜN SÖZÜ

<< < (3/248) > >>

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 09.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
kulunç, -cu isim Arapça kulunc Şiddetli omuz ve sırt ağrısı: "Nefesi kulunca, sıtmaya, havaleye, saraya, çarpıntıya birebirmiş."- H. R. Gürpınar.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
intranet: İngilizce bu söz “bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, sınırlaması ve yöneticisi olan, sadece kurum veya iş yeri içinde kullanılan bilgi iletişim ağı” anlamına gelmektedir.
Bu söz için Kurumumuzca yerel ağ karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, intranet yerine yerel ağ sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
-mak, -mek ile biten mastarlardan sonra -a / -e / -ı / -i eklerinden biri geldiğinde k ünsüzü y'ye dönüşür: kazanmak-a > kazanma-y-a, aldanmak-ı > aldanma-y-ı, sevmek-e > sevme-y-e, görmek-i > görme-y-i.

Günün atasözü/deyimi :
bir göz ağlarken öbür göz gülmez
Keder veya sıkıntı varken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 10.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
polis isim Fransızca police 1. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. 2. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu: "İki gün sonra polisler eve giderek annesini götürdüler."- H. E. Adıvar. (10 nisan ilk polis teşkilatı)


Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
prime time: İngilizce bu söz “televizyonun en çok izlenen saatleri” anlamındadır.
Bu yabancı söz yerine kullanılmak üzere Kurumumuzca altın saatler karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, prime time yerine altın saatler sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
“İken” ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir: çalışır-ken (çalışır iken), durmuş-ken (durmuş iken), olgun-ken (olgun iken).

Günün atasözü/deyimi :
ay (gün) var yılı besler, yıl var ayı (günü) beslemez
Öyle zaman olur ki bir aylık kazanç insanı bir yıl geçindirir, öyle zaman da olur ki bir yıllık kazanç bir ay geçindirmeye yetmez.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 11.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
lafügüzaf isim, eskimiş (la:fügüza:fı, l ince okunur) Farsça lāf + guzāf Boş söz.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
virman: Fransızca (virement) bu söz ticarette “banka hesabındaki fonların belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması” anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için para aktarımı karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, virman yerine para aktarımı sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.

Günün atasözü/deyimi :
gülerken ısırmak
İyilik yapar görünüp kötülük yapmak.
Deyim

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 12.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
evren doğumu isim, felsefe Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
mesaj: Fransızca message bu söz “yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi” anlamındadır.
Bu söz için dilimizde ileti karşılığı bulunmaktadır.


Bundan sonra demek ki, mesaj yerine ileti sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
İki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz: Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Günün atasözü/deyimi :
ölüevinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli
İnsan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.
Atasözü

Çağrı Bey:
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 13.04.2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
mavera isim, eskimiş (ma:vera:) Arapça māverā 1. Öte. 2. Görülen âlemin ötesi.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık :
happy-hour: İngilizce bu söz “mağaza veya barlarda günün değişik saatlerinde yapılan indirim anları” anlamındadır.
Bu söz için Kurumumuzca indirim saatleri karşılığı önerilmiştir.

Bundan sonra demek ki, happy-hour yerine indirim saatleri sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: emretmek, darbetmek, dercetmek, reddetmek.

Günün atasözü/deyimi :
tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demiş
Bir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi “ister misin?” diye sorulmaz.
Atasözü

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git