TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ

ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU

(1/8) > >>

Üçoklu Börü Kam:
ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK  ABAÇASI:

GENEL BİLGİLER:

Türk yazısı sağdan sola yazılır.
Türk yazısında büyük harf - küçük harf ayırımı yoktur.
Yazı bir taşa yazılıyor ise taş dikildiğinde sağ üst köşesinden aşağıya doğru okunur.
Kelimeleri birbirinden ayırmak için ( : ) işâreti kullanılır. Bu işâret satırların ilk kelimelerinin önünde kullanılmazken, satırların son kelimelerinin sonunda kullanılır.
Taş yazıtlarda birinci satırın üstüne ve altına, tâkîb eden satırların altlarına bir çizgi çizilir.
Türk yazısında bugün kullandığımız C, F, H, J ve V harfleri yoktur.
Açıklamalar:
1- Bu yazıda belirtilmeyen imler ayrıca verilecektir.
2- Önemsiz istisnâlar göz ardı edilmiştir.
3- Bu çalışma, "Türk Yazısı'nın günümüzde de kullanılması" amaçlanarak yapılmıştır.

NOT:
AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU ANLAŞILMASI ve OKUNMASI İÇİN BİLGİSAYARINIZDA ORKUN YAZI FONTUNUN YÜKLÜ OLMASI GEREKİR.

ŞAYET BİLGİSAYARINIZDA ORKUN YAZI FONTU YÜKLÜ DEĞİLSE, ORKUN HARFLERİ, LATİN ABAÇASI ŞEKLİNDE GÖZÜKECEKTİR.

Orkun yaz fontunu indirmek için tıklayınız : http://www.htdosya.com/s12-orkun-abacasi-icin-font-dosyasi.html
Windows için C:>Windows>Font klasörüne indirdiğiniz dosyayı yapıştırın.


ORKUN ABAÇASI FONTU

http://hunturk.net/h281-orkun-abacasi-font-dosyasi.html //indir 1


http://www.htdosya.com/s12-orkun-abacasi-icin-font-dosyasi.html //İndir 2

//hunturk.net

Üçoklu Börü Kam:
GÖKTÜRK - LATİN KLAVYE ÖRNEĞİ

Üçoklu Börü Kam:
SESLİ HARFLER


Dört tânedirler. Her biri hem kalın hem de ince iki sesle okunurlar. Bu bakımdan bu 4 sesli harf 8 sese karşılık verir. Buna karşılık sessiz harflerin bâzıları ince veya kalın sesli harflerle okunmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Yalnız Yenisey yazıtlarında kullanılmış olan ve e ile i arası (é) ses veren bir diğer sesli harf daha vardır ki, Türk Yazısı'nın en gelişmiş hâlinin Orkun yazıtlarında kullanıldığı kabûl edildiğinden bu harf konumuzun dışında bırakılmıştır. Harf şöyledir: ğ

Sesli harfler şunlardır:

A = A , E

I = I , İ

O = O , U

Ö = Ö , Ü

(Toplam 4 harf...)

A = A , E
Kelime başında yazılmaz.
Birinci hecede sessiz harften sonra yazılmaz.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelime sonunda yazılır.
"kollamak, inlemek, yalamak, bilemek" gibi fiillerin "la (le)" hecelerinde yazılır.

I = I , İ
Kelime başında yazılır. (Ancak ık=Q  ve iç=c  harflerinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (iç=c  harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelime sonunda yazılır.

O = O , U
Kelime başında yazılır. (Ancak ok (uk)= q  harfinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (ok (uk)= q  harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelimenin son hecesi ismin i  (u) hâline âit ise bu hecede yazılır: KONÇuYUĞ, KaRLuKUĞ gibi...
Kelime sonunda yazılır.
Ancak kelimede ok (uk)= q  harfi var ise ayrıca bu O  harfini eklemek gereksizdir: TOKuNDuRMaK, SOKuŞTuRMaK gibi...

Ö = Ö , Ü
Kelime başında yazılır. (Ancak ök (ük)= X harfinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (ök (ük)= X harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Ancak kelimede ök (ük)= X  harfi var ise ayrıca bu Ö harfini eklemek gereksizdir: YÜKüNDüRMeK, SÖKüRTüRMeK gibi...

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.
BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Üçoklu Börü Kam:
SESSİZ HARFLER  (KALIN VE İNCE SESSİZLER)

Üçoklu Börü Kam:
Hem kalını hem de incesi bulunan sessiz harfler şunlardır:

B =    Ab   
b =    eB     
D =    aD     
d =    eD     
G =    aG     
g =    eG     
K =    aK     
k =    eK     
L =    aL     
l   =    eL     
N =    aN     
n =    eN     
R =    aR     
r =    eR     
S =    aS     
s =    eS     
T =    aT     
t =    eT     
Y =   aY     
y =    EY

(Toplam 20 harf...)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.
BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git