Gönderen Konu: Türkçe ve diğer diller (Çince, Japonca, Korece, Eski Mısır dili, vb.)  (Okunma sayısı 42302 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
men (Sumerce) = men, ben, 1.ci şahıs

sag (Sumerce) = sag, sağ, sağlam

sig (Sumerce) = sıg, sığ

tah (Sumerce) = tak-, takmak, bağlanmak

tega (Sumerce) = teg-, değmek

tibira (Sumerce) = "metal"  / temir = "demir" sözcüğüne benziyor!

tin (Sumerce) = tın, tin ("ruh, nefes, soluk")

tuku (Sumerce) = toku- , dokumak

ud (Sumerce) = öd ("zaman")

udi- (Sumerce) = udı-, uyumak

ur (Sumerce) = or- ("vurmak, kesmek, biçmek")

uş (Sumerce) = us ("akıl")

uş (Sumerce) = iş

zag (Sumerce) = sag, sağ taraf

zibin (Sumerce) = çibin, cibin ("sinek")     > cibinlik!

Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Yukarıdaki sözcüklerin denklikleri bir bakışta görülebilir...

______________________________________

Ancak bu sözcüklerden başka, ilk bakışta tam anlaşılamayan sözcükler de vardır... Bunlar da "ses değişiklikleri" olmuştur.

Osman Nedim Tuna bunları da belirtir:

D (Sumerce) >  Y (Türkçe)

G (Sumerce) > Y (Türkçe)

N (Sumerce) > Y (Türkçe)

Ş (Sumerce) > Ç (Türkçe)

R (Sumerce) > Z (Türkçe)   / not: Ana Altay dili ile Türkçe arasında da R > Z ses değişmesi vardır!

Ş (Sumerce) > L (Türkçe) / not: Ana Altay dili ile Türkçe arasında tam tersine olarak L > Ş ses değişmesi

vardır! (Önemli olan iki sesin birbirine dönüşebilmesidir! Esasında: L > LÇ > LŞ > Ş biçiminde olmuştur bu dönüşüm...

G (Sumerce) > NG (Türkçe)


Bu ses değimesi kuralları bilinince "görünüşte birbirine benzemeyen sözcüklerin" de gerçekte aynı kökten geldiği anlaşılabilir...


_____________________________________

Bir de Sumerceyi hangi dönemin Türkçesi ile karşılaştırıyoruz?


Ana Altay dili ile Türkçe arasındaki ses değişmesi kurallarını da buraya ekliyorum:


L (Ana Altay) > Ş (Türkçe)

R (Ana Altay) > Z (Türkçe)       / R > RS > Z aşamasından geçerek...

N (Ana Altay) > Y (Türkçe)

D (Ana Altay) > Y (Türkçe)

C (Ana Altay) > Y (Türkçe)

M (Ana Altay) > B (Türkçe)
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ses değimesi kuralları bilinince rahatlıkla kavranılan denklikler:


dar (Sumerce) = yar-, yarmak

dib (Sumerce) = yip, ip

tir (Sumerce) = yir, yer, yeryüzü

giş (Sumerce) = yış ("orman")   / ilginç bir iddia!

gud (Sumerce) = ud ("sığır, öküz")      / not: Baştaki "G" sesi düşmüş!

nigin (Sumerce) = yıgın, yığın, yığılmış, küme

adakur (Sumerce) = adak, ayak ("içki kadehi")

kudim (Sumerce) = kuyum     > kuyumculuk!

har (Sumerce) = kaz-, kazmak   / R > Z ses değişmesiyle bu sözcük Ana Türkçede "kar-" biçimindedir!


Osman Nedim Tuna'nın kitabında daha çok sayıda örnek vardır...

Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Bu yazıyı neden yazdığımı burada da belirtiyorum:


Alıntı
Korece, Japonca, Fince, Kızılderili dilleri, Moğolca ve Sumerce zaten Türkçe ile akraba dillerdir! Yazım bunun delillerini gösteriyor... Yazının amacı bu konunun bilimsel bir gerçek olduğunu göstermektir!

Çince ve Tibetçe gibi diller ile de sözcük alışverişinde bulunulmuştur!

Eski Mısırcadan geçen sözcükleri genelde bu sözcükler Arapça ve Yunanca sanıldığı için, bunun "yanlış" olduğunu göstermek için belirttim.

Başlığın adı "Türkçe ve diğer diller" olduğu için Türkçede yer alan Avustralya Yerli dilinden gelme sözcükleri de ekledim... (Sonuçta bu sözcükler İngilizce değil!)
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
"çam" (Türkçe) sözcüğünün ("çam ağacı") ,


çamh (Korece) "meşe ağacı" = cham-namu (Modern Korece)

tamu-kui (Japonca) "dişbudak ağacı"


ile aynı kökenden geldiği gösteriliyor... (Rusların "Babil Kulesi" sitesinde!)
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Macarca:

yazılış-okunuş:

dzs (Macarca) = "c" (Türkçe okunuşu)

cs (Macarca) = "ç"

zs (Macarca) = "j"

sz (Macarca) = "s"

s (Macarca) = "ş"

j (Macarca) = "y"

ö (Macarca) = "ö"

ü (Macarca) = "ü"


atya (Macarca) = ata, baba

anya (Macarca) = ana, anne

ded (Macarca) = dede

csanak (Macarca), okunuşu: çanak = çanak

törveny (Macarca) = töre

ökör (Macarca) = öküz     / not: Ana Türkçe ile Türkçe arasında R > Z değişmesi!

erdem (Macarca) = erdem

tarlo (Macarca) = tarla

buza (Macarca) = buğday

arpa (Macarca) = arpa

alma (Macarca) = alma, elma

tenger (Macarca) = deniz       / not:Türkçede  tengir > tengirs > tengiz > deniz değişimi yaşanmıştır...

balta (Macarca) = balta

teve (Macarca) = deve

bika (Macarca) = boğa

kecske (Macarca), okunuşu: keçke = keçi

bicska (Macarca), okunuşu: biçka = bıçak


çok sayıda örnek vardır...

_______________________________________

Ana Türkçe  (Hun dili) :

https://www.hunturk.net/forum/ana-turkce-4679-s0.htmlTürkçenin kendisidir!  :asker:
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Sumerce:


"Sumer Dili ve Grameri" (Mebrure Tosun - Kadriye Yalvaç), "Sumer, Babil, Assur Kanunları" (Mebrure Tosun - Kadriye Yalvaç) adlı eserlerin sonunda Sumerce-Türkçe sözlük bulunmaktadır...

adda (Sumerce) = ata, baba

E (Sumerce) = ev, tapınak

erin (Sumerce) = er ("asker")

id (Sumerce) = ırmak   / Türkçe "İtil" sözcüğü ile ilgili???

ka (Sumerce) = kapı

ia (Sumerce) = yağ


Alıntı
yağ (Türkçe) = you (Çince), okunuşu: yoğ

olduğunu da belirtmiştim... Aynı sözcük Sumerce de "ia" biçiminde yer alıyor. Büyük ihtimal ile bu sözcük Orta Asya'daki Türklerin atalarından hem Mezopotamya'ya hem de Çin'e geçmiştir!

________________________________________

Bir de Türkmenistanlı yazar Begmyrat (Begmırat) Gerey'in "5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları" adlı eseri vardır.
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Kızılderili dillerini incelemek isteyenler için İngilizce güzel bir site var:


http://www.native-languages.org/
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Etrüsk Dili:

Bu konuda daha önce yazdıklarımı buraya ekliyorum:


Alıntı
Etrüskler Türk değildir! Bu konu sonlandırılmalıdır.

(Bende Etrüsk diliyle ilgili Larissa Bonfante'nin "Reading the past - Etruscan" adlı eseri var... Eserin sonunda da Etrüsk Dili Sözlüğü var. Türkçeye benzeyen bir dil değil!)

Ayrıca internet üzerinden çok sayıda Etrüskçe-İngilizce sözlüğe ulaşılabiliyor. Türkçe ile ilgisi yok!


Alıntı
apa (Etrüskçe) = baba

papa (Etrüskçe) = dede

demektir...

Bir tek bu sözcükler benziyor. Ancak bu sözcükler diğer dillerde de vardır: baba(Çince) = baba(Farsça) = "baba" anlamında...
___________________________________

Etrüsklerin "Turan" adında bir Tanrıçaları vardır... Ama bunun Turancılıkla bir ilgisi yoktur!

(Büyük bir ihtimalle Etrüskler, bu sözcüğü komşuları Latinlerden almışlardır: Matrona > Turan )


_____________________________________

Latince: Latincede bile Türkçeye benzeyen tek tük sözcükler vardır... Fakat bu sözüklerin Türk asıllı (!?) Etrüsklerden  Latinceye geçtiği iddiaları saçmadır ve doğru değildir!Pars / Bars (Türkçe) sözcüğü, leopar sözcüğüne benzemektedir!


Leopar < Leopardus (Latince) > Leopard (İng.)

Leo-pard / Leopar = "Aslan" + "Pars"


Leopard: late 13c., from O.Fr. lebard, leupart (12c., Mod.Fr. léopard), from L.L. leopardus, lit. "lion-pard," from Gk. leopardos, from leon "lion" + pardos "male panther," which generally is said to be connected to Skt. prdakuh "panther, tiger."


pardus = pardos = pars denkliği açıktır! Sözcük sonuçta Hint (Sanskrit) kökenli!

Kaynak:

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=leopard&searchmode=none

Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Osman Karatay, "Türklerin Kökeni" adlı eserinde Türkçeyi, Moğolca-Macarca-Fince ve Slav dilleri ile karşılaştırmıştır... Kitabında bu diller ile ilgili listeler vardır.
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!