"-3"

İçeriklerde toplam 18 sayfa.

1-->> BÜTÜN TÜRKLERİN BİLMESİ GEREKEN BİR DESTAN: ÇANAKKALE SAVAŞLARI

2-->> DEVŞİRME ÇABALARINA KARŞI TÜRK MİLLETİNİN 1000 YILLIK DİRENİŞİ

3-->> Çinlilerden Uygur Türklerine saldırı

4-->> Batı Avrupa Hunları

5-->> AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR -3

6-->> TÜRK DESTANLARI

7-->> Gagavuz Yeri( GÖKOĞUZ )

8-->> ATATÜRKÇÜLÜK EDEBİYATI-II

9-->> Özbekistan

10-->> Orkun Abaçası

11-->> Asya Hunları

12-->> Türkmenistan

13-->> Tuva Cumhuriyeti

14-->> Kabartay - Balkar Cumhuriyeti

15-->> Tataristan

16-->> TABGAÇ DEVLETİ

17-->> AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR-1

18-->> KÜRTLER VE KOMÜNİSTLER