Ad

TÜRK OTAĞ'INDAN...

Otağımız Arşiv Yayımındadır.[aktif olmayabilir]

Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın
bulunması birinci şarttır.

Hüseyin Nihâl Atsız 

TÜRKÇÜ KİMDİR?
Yorum

TÜRKÇÜ KİMDİR?

Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ve kötü ne varsa, hepsi, geçici bir hastalığın belirtisidir ve geçmiş zamanlarda bizi ileri götüren, zaferden zafere yürüten erdemlerin hepsi kanımızda, ruhumuzda, içimizde gizli bir halde yaşamakta, belirecek imkan

Ey Türk! Titre ve Kendine Gel!
Yorum

Ey Türk! Titre ve Kendine Gel!

EY TÜRK!, Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

TÜRKÇÜ ŞEHİT SÜLEYMAN ÖZMEN
Yorum

TÜRKÇÜ ŞEHİT SÜLEYMAN ÖZMEN

Süleyman hayatının başındaydı. Ne kapitalist, ne burjuvaydı. Gönlü iman ve vatan sevgisiyle dolu, tertemiz bir Türk çocuğuydu. Hepimiz için öldü. Süleyman sizlersiniz. Süleyman yaşayacaktır!Kan yerde kalmaz! Süleyman Özmen şehit oldu. Kuşatılmış, aç bırakılmış arkadaşlarına ekmek götürürken... O şeh