Gönderen Konu: Eski Türklerde Şamanizm ve İnanç  (Okunma sayısı 12256 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı alkanaga

 • Yasakli
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 68


Şaman kelimesi Tunguzca “saman” kelimesinden gelmektedir. Saman, sihirbaz ya da rahip kelimesi manasındadır. Ancak Şamanın bütün  Türk milletlerde ve tarihin her döneminde bu isimle  adlandırılması aynı değildir. Örneğin,  Altay, Teleüt, Lebed, Şor, Şagay, Koybal, Kaç, Küerik, Soyon, Kumandı ve Uygur ağızlarında ise kam (gam,ham) olarak geçer. Kam genellikle “kâhin, büyücü” demektir. Ayrıca “uzman hekim, bilim adamı, felsefeci” anlamlarına da gelir.
Sibirya’da ve Kuzeydoğu Asya’da Şaman olabilme yolunun “Şamanlık mesleğinin kalıtsal aktarımı (babadan oğula geçmesi)” veya “kendiliğinden gelen bir iç çağrısı ya da seçilme” şeklinde olduğu görülmüştür. Türklerde, tek parça bir sütun taş üzerine, ölenin hayatta iken yaptıklarının yazılması ya da resmedilmesi âdetti. Bu taşa “mengü taş” demişlerdir.
Şamanlar dinsel ayinleri yönetmeleri yanında hekimlik ve şifacılık da yaparlardı. Ayrıca Şamanlık için iki konuda daha kendini gösterilmeleri ve eğitilmeleri gerekliydi. İlki kökene ait mitoloji ve eski dillere hakim olmaları, ayinler de veya nöbetler de kendilerinden geçip rüyalar ya da hayaller İle kehanetlerde bulunmalarıydı. Nöbetleri halinde kendilerinden geçer, vücudu kasılıp titrer ve bu hali esnemeler takip eder; göğsü daralır, bir takım acayip sesler çıkararak ağlar, gözleri döner, sonra birdenbire sıçrayıp ayağa kalkar, deli gibi dönmeğe başlar ve nihayet ağzından köpükler saçarak yere yıkılır, vücudu da hissizleşirdi. Daha sonra kendine gelir, normalleşirdi. Şamanlar derun kendinden geçme halinde iken ruhunun göklere çıktığına ve yeraltına inip cehennemleri gördüğüne inanırlardı ve bağlı oldukları boylar da onların boyu koruyucu özellikleri olduğuna inanırlardı. Ayrıca bazen ayinler sırasında, ya da trans nöbetlerine girmeden evvel uyuşturucu bitkiler veya mantarlar aldıkları da bilinmektedir. Uçan Çayır Mantarı olarak da bilinen "Amanita muscaria", Sibirya’da şamanlar tarafından kullanılan halüsinasyona neden olan bir mantardır.

 Ayrıca Şamanlar/Kamlar Tanrı ve koruyucu ruhlar için arak (içki) saçarlardı (dağıtırlardı). Şaman ayinlerinde Şaman davulu ve Kopuz’da kullanılmıştır. Tüm doğanın bir ruhu vardı. Dağlar ve ulu zirveleri gök tengriye yakınlığı simgeliyordu.İlahlar, yani Tanrılar gökte yaşarlar. Bunlar arasında Gök Tanrı en kudretlisi olup, diğer Tanrılar Gök Tanrı’nın yardımcılarıdır. Ruhlar ise karakter bakımından iyi ruhlar ve kötü ruhlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şaman ruhu, hakanların ruhları, kahraman ruhu, kabile ve soy üyelerinin ruhları iyi ruhlar kategorisine aittir ve bunların mensup olduğu aile ve toplumu koruduklarına inanılır. Kötü ruhlar ise kötü niyetli kişilerin, cezalandırılarak öldürülenlerin, felakete uğrayıp ölenlerin, yabancı veya düşman toplumuna mensup kişilerin ruhlarıdır. Kötü ruhlar “dev”, “albastı” ve “cin” diye üçe ayrılmaktadır.


Devler en kötü ruhlardı ve devlerin ihtiyar kişilerin, doğum yapan kadınların ve bebeklerin ruhuna zarar verip onları hasta ettiklerine inanılırdı. Doğum yapan kadınların başlarına  albastıdan koruduğu için kırmızı kurdele bağlanırdı. Diğer bir kötü ruh olan  Cinler de “temiz cin” ve “pis cin” diye ikiye ayrılırdı ve  Cinler mezarlarda ve harabelerde yaşardı. “Temiz cin” inanışa göre nispeten iyi ruh olup, insanlara pek fazla zararı dokunmaz, bu cin insanlara beyaz elbiseli erkek görünümünde rastlardı. Şamanlar da temiz cinlerin yardımıyla gizli olayları bilirler, olacak olaylardan haber verirlerdi. “Pis cin” ise zayıf da olsa insanlara zarar verebilirdi. Bu cin daha çok beyaz saçlı ihtiyar nine, beyaz keçi ve ateş biçiminde görünür ve Pis cinler inanışa göre daha çok bebeklere, loğusa kadınlara ve gebe kadınlara zarar vermekteydi.
Şamanlar tarafından yapılan “ot köçürüş”, “muska yapmak”, “kan kılmak” (hayvan kesmek), “kötü ruhları toplamak”, “katlama sihiri” gibi pek çok cinkeşlik (sihirbazlık) adetleri vardır.

Kaynaklar
Mircae Eliade, Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri, çev. İsmet Birkan, İmge Kitabevi, Ankara 2006, s. 31.
W. Radloff, Sibirya’dan II (Aus Sibirien), çev. A. Temir, Maarif Basımevi, İstanbul 1956, s. 19-20.
Alimcan İnayet, Alimcan İnayet, “Bugünkü Uygurlarda Şamanlık ve Bir Şaman Duası: Azâim Koşıkı” Halkbilimi Dergisi, 2009
http://www.timeturk.com/tr/2012/12/22/yilbasi-uyusturucu-mantarlar-ve-samanizm.html
TANRI TÜRK'Ü KORUSUN

Çevrimdışı Çağrıbey

 • [GÖKBÖRÜ ANKARA]
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2150
 • Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Ynt: Eski Türklerde Şamanizm ve İnanç
« Yanıtla #1 : 05 Ekim 2015 »
Otağımızda en çok yer alan konulardan bir tanesi eski Türk inançları üzerinedir.
ARA düğmesine basıp çıkan kutucuğa Şamanizm yazdığınızda karşınıza onlarca konu çıkmaktadır.
Ben bazı bağlantıları veriyorum. Üzerlerine tıklayarak konulara ulaşabilirsiniz.
1-Şamanizm Nedir?
2-Abdülkadir İnan - Şamanizm
3-ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNİ
4-ŞAMANİZM ÜZERİNE BİLGİLER-I
5-TENGRİCİLİK-I
6-GÖKTÜRKLER VE GÖK TANRI DİNİ-I
7-ŞAMANİZM ÜZERİNE BİLGİLER-II
8-GÖKTANRI DİNİ-ERLİK...
9-GÖKTANRI DİNİ-ÜLGEN ...
10-GÖKTANRI DİNİ - TANRIÇA UMAY
11-GÖKTENGRİ HAKKINDA
12-ŞAMAN FOTOĞRAF GALERİSİ
13-İlk Türklerin eski dünyanın dört tarafı ile temasları
14-GÖKTANRI DİNİ-KUTSAL ATALAR MAĞARASI KÜLTÜ
15-TENGRİCİLİK-II
16-TÜRKLERDE HAYAT AĞACI BİLGELİĞİ
17-Türklerin Geleneksel Kamlık İnancı
18-Gök Tanrı Dini tek Tanrılı bir dindir !
19-SİZİ GÖK TANRI'YA İNANMAYA ÇAĞRIYORUZ!
20-Türklerde "9" Rakamının Önemi
21-Türk insanı ve inançları
22-KAM İNANCININ DİĞER DİNLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE
23-HAKAS TÜRKLERİNDE KAMLIK İNANCI -II
24-KIYAMET, KALGANÇI ÇAK YADA ULUĞ GÜN!
25-Orta ve Aşağı Dünya Tanrıları
26-Altay Türklerinin Yaratılış Efsanesi
27-YARADILIS DESTANI
28-GÖKTÜRKLER VE GÖK TANRI DİNİ-II
29-GÖKTÜRKLER VE GÖK TANRI DİNİ-III
30-Şaman Ritüellerinden Alevi Semahlarına Esrarlı Yolculuk.
31-Aynı Tengri’nin Çocukları
32-Türkçülük ve İslam
33-Türklerin İnanç Sistemi

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey

Çevrimdışı alkanaga

 • Yasakli
 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 68
Ynt: Eski Türklerde Şamanizm ve İnanç
« Yanıtla #2 : 05 Ekim 2015 »
Gerçekten kuvvetli bir arşivi varmış Otağın...
TANRI TÜRK'Ü KORUSUN

Çevrimdışı Yüzbaşı Sançar

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 246
Ynt: Eski Türklerde Şamanizm ve İnanç
« Yanıtla #3 : 05 Ekim 2015 »
Gerçekten kuvvetli bir arşivi varmış Otağın...
Gökbörülerin Otağı Huntürk gerçek manada Türkçü bir akademidir.
Türkçülükle ilgili en özgün, sağlam ve berrak bilgiler Huntürk Türkçü Otağınının eşsiz arşivlerinde Türk çocuklarının faydasına hazır olarak barındırılmaktadır.
Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun.
Yüzbaşı Sançar Uçmağa varalı on üç yüz yıldan çok oldu. Onun düştüğü meçhul yerde, ay ışıklı yaz gecelerinde hâlâ ıztıraplı kahkahalar ve şeref ilahileri işitilir. Bu ilahiler rüzgârın çıkardığı sestir. Onu herkes işitir. Fakat o ıztıraplı kahkahaları herkes duyamaz. Onun yankılarını uzak, yakın ellerden, ancak içinde Tanrı Dağı’nın odu yanan gönüller sezer. Bu ıztıraplı kahkahalar Yüzbaşı Sançar’ın soyu, onun düştüğü yerde zafer töreni yapıncaya kadar yıllarca, belki yüzyıllarca sürüp gidecek…

Çevrimiçi Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ynt: Eski Türklerde Şamanizm ve İnanç
« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2024 »
Şamanizm’i eski Türk dini olarak belirtmek veya tanımlamak hatalıdır.

Çünkü eski Türk dininin boyutları Şamanizm’i aşmaktadır.

Bununla birlikte Şamanizm, eski Türk diniyle öylesine iç içedir ki, bu bakımdan denilebilir ki, Şamanizm; hem mistik, hem büyü, hem de kelimenin geniş anlamıyla, eski Türk dininin bir bölümü olarak kabul edilebilen, erken dönem, vecd tekniklerinden birisidir.

Bu açıdan Şamanizm, olsa olsa, eski Türk dininin sadece bir boyutunu oluşturmaktadır.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!