Gönderen Konu: İslam ve Türklük meseleleri- Ateistlik ve Deistlik Türkçülüğe Uygunmudur?  (Okunma sayısı 31767 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı GÖK BÖRTECİNE

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 6
 • TURAN'I BEKLİYOR,KIZIL ELMA'YI DÜŞLÜYOR...
İslamiyet'i kabul edip yaşıyor olmakla "Araplaşma"yı birbirine karıştıranlar ne yazık ki Türklük'lerini de unutuyorlar,İslamiyet'i de..Bazı otağlarda Türkçü geçinen propagandacılar da İslamlaşmak ile "Araplaşma"yı karıştıranları baz alarak,onları kanıt göstererek Türkçülük adı altında İslamiyet'e sataşıp onu lekelemeye kalkışıyorlar...

Yazık,çok yazık..Umarım ki Tanrı bizlere yardım eder ve esenliğe çıkabiliriz..Bütün andalarıma esen olsun...ULU TANRI TÜRK'Ü KOLDASIN...

Çevrimdışı topuz

 • Türkçü-Turancı
 • ***
 • İleti: 89
İslamiyet'i kabul edip yaşıyor olmakla "Araplaşma"yı birbirine karıştıranlar ne yazık ki Türklük'lerini de unutuyorlar,İslamiyet'i de..
Yazık,çok yazık...


Gök Börtüçine kandaşım, kimler Türklüklerini ve islamlıklarını unutuyor? Türkçülük bir soy birliğidir. İslamcılık ise bir ümmet birliğidir. Bir Türkçü müslüman da olabilir, ateist de, Kam da...

Bu onun kişisel tercihidir. ancak İslamlaşmak demek, ümmetleşmek demektir ki, benim elin arabıyla, kırosuyla, ya da malezyalısıyla bir alakam yoktur. ben onları sırf müslümanlar diye kendime kardeş olarak görmem. çünkü adı üstünde, kardeş, yani karındaş olmak demek bir soy birliğini gösterir.

Siz müslüman mısınız, yoksa değil misiniz? Bu beni ilgilendirmiyor. her türlü seçiminizi takdirle karşılarım, ancak islamcıysanız, ki bu ümmetçi olduğunuz anlamına gelir, bu otağdaki fikirlerle yollarınız ayrılır demektir.

Şunu da unutmayın; "Türk - İslamcıyım" diyenler, aslında ümmetçidirler ki, bunlara rahatlıkla arap milliyetçisi diyebiliriz. Tıpkı bu tartışmayı açarak, içindeki arap zihniyetini açığa çıkaran, ve daha sonra da "ŞUTLANAN" ramazan - 60 adlı kişi gibi...

Tanrı Türk'ü korusun!..
Kızıl Elmada Buluşalım!..

Çevrimdışı Atçeken Beği

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 227
topuz,

Bence bir Türkçü ateist olamaz.Ateist olan Türkçü ''Tanrı Türk'ü korusun!'' sloganımızı nasıl kullanacak?Bence her Türkçü,öyle ya da böyle bir şekilde Tanrı'ya inanmalıdır.

GÖK BÖRTEÇİNE'nin,İslâmlaşmaktan kastı,İslâm dininin gereklerini yerine getirmek sanırım.Kötü niyetle kullandığını sanmıyorum.Ben, ''Ulu Tanrı Türk'ü Korusun'' diyen hiç bir Türk-İslâm sentezcisi görmedim.

Esen Olsun!
Oturup düşündüğümde yetim olmadığımı gördüm! Oğuz Han gibi atası, Dede Korkut gibi muallimi, Köroğlu gibi ağabeyi, Mahtumkulu gibi akıl hocası olan birisi hiç yetim olur mu?
Saparmurat Türkmenbaşı

Çevrimdışı TiginNoyan

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 549
 • Inançu Apa Yargan Tarkan Köl Tigin
  • Steppe History Forum
11 Kasım 2007 toplantımızda bu konu da konuşuldu. Büyüklerimiz, sayın yöneticilerimiz bize "Ateist Türkçü olamaz" diye bir durumun söz konusu olmadığını, böyle bir kuralın bulunmadığını söylediler.


Türük Oguz begleri bodun eşid: üze teŋri basmasar asra yir telinmeser Türük Bodun iliŋin törügün kim artatı utaçı erti? Türük Bodun ertin, ökün!

Çevrimdışı Çağrıbey

 • [GÖKBÖRÜ ANKARA]
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2149
 • Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

11 Kasım 2007 toplantımızda bu konu da konuşuldu. Büyüklerimiz, sayın yöneticilerimiz bize "Ateist Türkçü olamaz" diye bir durumun söz konusu olmadığını, böyle bir kuralın bulunmadığını söylediler.


Sanırım, TiginNoyan Bey'in, bir yanlış anlaması sözkonusu.
Zira 11 Kasım 2007 de yapılan Ankara toplantısında bu konu "ateist Türkçü olabilir" şeklinde değil deist, yani Tanrı'yı kabul etmek kaydıyla, hiç bir dine bağlı olmamak, şeklinde ifade edilmişti.
Ben şahsen ateist bir kişinin Türkçü olabileceğini kabullenemem.
Nedenine gelince: Ateizm insan doğasına aykırı olup, tamamen materyalist düşünce uzantısı bir anlayıştır. Marksizmin temel anlayışı olan materyalizm, Türkçü toplumcu anlayışla bağdaşmayacağına göre ateizmin de, Türkçülük içerisinde yer bulması sözkonusu olamaz.
Kelime anlamı bakımından yola çıktığımızda bile ateizm; Tanrıyı ve dolayısıyla da bütün dinleri reddettiğinden, Türklüğün ayrılmaz kökleri, kültür ve ahlakının temeli olan Gök Tenğri İnancını da, doğal olarak, reddedeceğinden bu mantıktan bakıldığında da, ateist birisinin Türkçü olamayacağı sonucu çıkmaktadır.
Türkçü bakış açısından dinlere evet, deizme evet, ateizme hayır demek gerekir.

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana...

Saygılarımla.

Çağrıbey


Çevrimdışı Temir Yalıg

 • Türkçü-Turancı
 • ****
 • İleti: 184
 • TÜRK'ÜM BAŞKA ÜNVAN İSTEMEM
Değerli arkadaşlar , konuyu farklı farklı yerlere götürmüş ve bazı yanlış anlamalara sebebiyet teşkil edecek mahiyette cevaplar yazmışsınız.

Tigin Noyan kandaşım , toplantıda bu konuya pek fazla değinilmedi. Sadece kişinin dini inanışlarının kendini bağlayacağı ifade edildi. Ateistten Türkçü olmaz.Din ve Türkçülük adı altında bir çalışmayı daha sonraki bir toplantımızda ayrıntılı olarak tartışırız.

Çağrıbey kandaşım , biraz kavram karmaşasına yol açabilecek bir ileti sizinkisi.Zirâ ateistten Türkçü olamayacağı gibi sonradan sonradan icad edilen bir kavrama tâbi olan deistler de Türkçü olamazlar.Hülasa, Pierre Viret ismindeki ecnebi, 'deist ' tabirini ilk kez Instruction Chrestienne adlı eserinde kullanmıştır.Peki nedir bu deist zırvası? İşte Türk Dil Kurumu'nun tanımı :

-"Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık." manasına gelir.

Biz Türkler gerek tarih öncesi prehistorik çağlarda gerekse yazının icad edilmesiyle başlayan tarihi çağlarda her daim Tanrı'ya inanmış ve bir âhlaki bütünselliğe tâbi olmuş bir milletiz.Atalarımız gerek savaşlarında gerekse iç mücadelelerinde hep Tanrı'nın ismini zikretmişler ve güçlerini Tanrı'dan almışlardır.Türklerin ilk çıkış noktası olan Orta Asya'ya baktığımızda atalarımızın ekseriyetle Tek Tanrı(Gök Tanrı) inancına sahip olduklarını görmekteyiz.Kabaca bir ifadeyle Türk Dini;İçerisinde şamani unsurlar ekseriyetle bulunan,Türk gelenek,görenek,kültürleri ve Atalar Kültü'nden oluşan Tek Tanrı inancına dayalı bir inanç sistemidir.Bu ifadelerime şöyle bir itiraz gelebilir:

-Ama efendim! Örneğin Altay Türkleri'nin Milli Destanında (Altay Yaratılış Destanı) birden fazla Tanrı'nın varlığına dair izler görüyoruz.Bu destandaki motifler sizin Türk dini tanımızla çelişmiyor mu?

-El-cevab : Hayır efendim! Çelişmiyor.Oğuz Türklerinin mitolojisine peyderpey mesafeli kalan Altay Destanındaki motifler dâhi Türkler'in en eski çağlardan beri tek Bir Tanrı'ya taptıklarının göstergeleridir.Kanıtları mı? Buyrun:

*Türk Mitolojisi hususunda Türkiye'de üstad sayılabilecek yegane isimlerden biri de kuşkusuz rahmetli tarih profesörü Bahaeddin Ögel'dir.Bahaeddin Ögel'in Türk Mitolojisi kitabının birinci cildinin 437. sayfasındaki ifadeyi aynen yazıyorum;

-Altay Yaratılış Efsanesinde Yüce ve Tek Tanrı'nın Varlığına İnanılıyordu:
Bay Ülgen burada bütün varlığın ve kâinatın sahibi ve yaradıcısı olarak görülmüyor.O daha ziya,Yakut Türklerindeki bir çok yaratıcı(Yayuçı) ruhlar gibi,ikinci derecede ve yardımcı bir Tanrı'dır.Bu sebeple dünyayı yaratmadan önce,Büyük Tanrı'nın kutsal bir ilhamı,Bay-Ülgen'in bütün varlığını sarmıştı.bu sırada dünya sonsuz bir denizden başka bir şey değildi.

*Görüldüğü üzere Türklerde şamani motiflerin en çok görüldüğü Altay-Yakut Türklerinde dahi esas güç ve yaradan 'TEK TANRI'DIR.'

Kahraman ceddimiz bu emsalsiz gücünü ve kudretini Tanrı'dan almışlardır.Zirâ Hun Türkleri'nin Başbuğu Attila;"Ben ve milletim Tanrı'nın kırbacıyız.
Tanrı yoldan çıkan milletleri
cezalandırmak için bizi gönderir."
şeklinde bir ifadede bulunmuştur.Ki bu ifade de Tanrı'nın Türkler için ne denli önemli ve kutsiyet arzettiğini gösterir.

-Deizme tekrar gelelim.Evet,deizmde Tek Tanrı'ya inanılır.Ancak;deist felsefe doğaüstü olayları ,destanları ,ilâhi-geleneksel töreye bağlı hukuku,kutsal metinleri  ve ahlaki öğeleri tümden reddeder.

BİZLER TÜRKÇÜYÜZ-TURANCIYIZ.EVET BU BAĞLAMDA MUHAFAZAKARIZ VE GELENEKÇİYİZ.GÜCÜMÜZÜ TANRI'DAN,TANRI'NIN İLÂHİ GÜCÜNDEN VE GELENEK-TÖREYE BAĞLI HUKUKUMUZDAN ALIYORUZ.BU BAĞLAMDA TANRITANIMAZLIĞI(ATEİZM) VE İLAHİ GÜÇLERİ,TÖREYİ,KUTSALİYETİ REDDEDEN,TANRI'NIN DÜNYAYI TARATIP BAŞIBOŞ BIRAKTIĞINA İNANAN SAFSATACI DEİSTLERİ KABUL ETMİYORUZ.BİR TÜRKÇÜ ATEİST VE DEİST OLAMAZ.

BİR TÜRKÇÜ'NÜN DEİST OLAMAYACAĞININ İSPATI DA ŞUDUR;
-Bilindiği gibi Türk Devlet geleneği Kut inancına dayalı bir yapıya sahiptir.Bu yapıya göre Tanrı,Türkler arasındaki kuvvetli ve dirayetli olan bir kişioğluna 'Kut' yetkisini verir ve bu kişiyi ululardı.Bu kişi de buna müteakiben Tanrı'dan kut adlığı için KAGAN olurdu.

Bir Türkçü her şeyden evvel,Türk devlet geleneğine tâbi olmak,saygılı olmak durumundadır.Türklerde Tanrı inancı ve Tanrı'nın dünya işlerine ekseriyetle müdahale ettiği dini inanç sistemi bulunduğu halde bugün Deistten de Türkçü olur gibi bir ifade kullanma lüksüne kimse sahip değildir.Filhâkika, Yolbaşcımız Bilge Atsız Ata da yazılarında bu konuya birçok kez değinmiştir.Türkçüler laiktir âmenna...Ancak ve ancak Türkçüler aynı zamanda gelenekçidirler de.Din ve inanç elbette Tanrı ile insan arasındadır.Ancak Türkçülük ülküsü,milli değerler bağlamında muhafazakar gelenekçi bir hüviyettedir.Türkçülerin cemiyetine tâbi olan bir insan da bu gelenekçi yapının amentüsü olmuş olan bazı geleneksel ve ilâhi değerlere de tabi olmak zorundadır.

Esenlikler dilerim.
TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN!
TÜRK IRKI SAĞOLSUN!

Çevrimdışı TÜRK-KAN

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2182
 • UÇMAĞA VARDI, TANRI DAĞLARINDA!
 Ateist bir Türkçü görmedim. Ki öyle olduğunu iddia eden bir şahıs, en basitinden Türkçülerin TANRI TÜRK'Ü KORUSUN nidası ile ters düşecektir. Böyle bir şahsın; inanmadığı TÜRK'ÜN TANRISINA, dolayısıyle TÜRK'Ü TÜRK yapan en değerli olguya, TÜRK AHLAKI İLE TÖRE'SİNE, fikir bazında da TÜRKÇÜLÜK'e bağlı ve adapte olması mümkün değildir.

   
23 EKİM 2023'DE, ELİM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU, UÇMAĞA VARDI.
ŞİMDİ; TANRI DAĞINDA, ATALAR YURDUNDA, ATSIZ ATA MAKAMINDA, BAŞBUĞLAR OTAĞINDA, ERİNÇ İÇERİSİNDE!

Çevrimdışı ilteris_kagan1985

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
öncelikle sitede yeni oldugmu söyleyeyimki yargısız infaza kurban gitmeyeyim
hiç bir Türk Milliyetçisi ve ülküçüsü Türklüğü savunan bir kişiye düşman gözüyle bakamaz .ülküçüleri yerden yere vurmuşsunuz arkadaşlar çahil, kabadayı geçinen,yüzük takan,tesbih sallayan ,hayatında kitap okumamış ve buna benzer bircok yersiz yakıştırmalar. birkaç bölüm okudum sizin ne yapmaya çalıstıgınızı ,amacınızın ne olduğunu kestiremedim, Türkün Türkten başka dostu yoktur bu tüm ülkücülerin savundugu en temel fikirlerden biridir. burada onları dışlamakla bir yere varamazsınız böyle yapmakla sayınız bir elin parmaklarını gecemez .hepimizin hedefi TURAN ama böyle biribirimizi dışlamakla nasıl gerçeklestireceğiz. birleşmemiz gerekirken gün gectikçe daha da bölünüyoruz hedefimiz bölünerekmi gercek olacak bölünerekmi bir bayrak altında toplanacağız ,düşmanları güldürmekten başka birşey yapmıyoruz Atalarımızın kemiklerini sızlatıyoruz, hepimizin hedefi aynı ama yolları farklı bu da ne yazıkki hepimizin boşa kürek çektiğinin göstergesidir.
bir arkadaş demişki ateistliği savunabiliriz bunu engelleyecek bir kural yokmuş bu arkadaş hangi kurallara göre yaşıyor bilmiyorum ama benim atam diğer milletler put denen taşa,ota çöpe taparken TEK TANRI İNANÇINI yaşıyordu, bence o arkadaşada bişeyler söyleyin hemen atın yasaklayın aranızda işi yok çünkü o da ülkücüler gibi cahil kitap falan okumuyor anlaşılan
aslında konuşulacak cok şey var ama neye nerden başlayacağız tek eksiğimiz zaten bu aramızda diyalog yok kimse kimseye tahammül edemiyor ve gördüğüm kadarıyla hemen engelleniyor ben bu OTAĞI kötülemek için yazmıyorum bu her forumda aynı .arkadaşlar bir dakika bile zaman kaybına tahammülümüz olmaması gerekirken Urumçi,Kerkük ,Turan illerinin çoğu yangının içindeyse bizim burda böyle anlamsız kavgalarla boşa harcayacak zamanımız olmamalı
TANRI TÜRKÜ KORUSUN O ZATEN YÜCE
YA OLACAĞIZ,YA ÖLECEĞİZ,ÖLDÜLÇE DİRİLİÇEĞİZ

Çevrimdışı topuz

 • Türkçü-Turancı
 • ***
 • İleti: 89
Gök Börtecine kandaşa verdiğim yanıt, sanırım yeni bir tartışmayı başlattı; "Türkçü adam, ateist olabilir mi? yoksa Olamaz mı?"

İsterseniz söz konusu andaya verdiğim yanıtı tekrar gözden geçirelim:
İslamiyet'i kabul edip yaşıyor olmakla "Araplaşma"yı birbirine karıştıranlar ne yazık ki Türklük'lerini de unutuyorlar,İslamiyet'i de..
Yazık,çok yazık...


Gök Börtüçine kandaşım, kimler Türklüklerini ve islamlıklarını unutuyor? Türkçülük bir soy birliğidir. İslamcılık ise bir ümmet birliğidir. Bir Türkçü müslüman da olabilir, ateist de, Kam da...

Bu onun kişisel tercihidir. ancak İslamlaşmak demek, ümmetleşmek demektir ki, benim elin arabıyla, kırosuyla, ya da malezyalısıyla bir alakam yoktur. ben onları sırf müslümanlar diye kendime kardeş olarak görmem. çünkü adı üstünde, kardeş, yani karındaş olmak demek bir soy birliğini gösterir.

Siz müslüman mısınız, yoksa değil misiniz? Bu beni ilgilendirmiyor. her türlü seçiminizi takdirle karşılarım, ancak islamcıysanız, ki bu ümmetçi olduğunuz anlamına gelir, bu otağdaki fikirlerle yollarınız ayrılır demektir.

Şunu da unutmayın; "Türk - İslamcıyım" diyenler, aslında ümmetçidirler ki, bunlara rahatlıkla arap milliyetçisi diyebiliriz. Tıpkı bu tartışmayı açarak, içindeki arap zihniyetini açığa çıkaran, ve daha sonra da "ŞUTLANAN" ramazan - 60 adlı kişi gibi...

Tanrı Türk'ü korusun!..

Daha sonra, Türk Kan ve Temir Yalığ kandaşlarımız, ateist Türkçü olamayacağını belirtmişler. Bu değerli iki kandaşımızın fikirlerine katılmıyorum.

Şimdi; düşününüz, diyelim ki ben bir ateistim, (Hemen belirteyim, değilim. Bizi yaratan ve Türk'a dünyayı yönetmekle görevlendiren Ulu Yaratıcıya biat ederim. Öyle olmasaydı, her iletimin sonunda 'Tanrı Türk'ü korusun!..' demezdim zaten) peki benim ateist olmam, damarlarımda dolaşan asil kanı lekeler mi?

Bu soruya yanıt verilmesi gerekir.

Bir diğer mesele de, Başbuğumuzun, kesin olarak bir laiklik savunucusu olduğudur. Eğer ki başbuğumuzun yolundan ilerliyorsak, biz de laik olmak zorundayız demektir. Ki bu durumda, insanları dinlerine göre değil, ya da Tanrıya inanmalarına göre değil; fakat soylarına göre sınıflandırmamız gerekir demektir.

Son olarak, Türk Kan kandaşım;

Ateist bir Türkçü görmedim.
  

Demiş...

Açık söyleyeyim; ben de görmedim. Ancak bir gün görürsem, bu durumda, kendi soydaşımı da dışlamam.
Kızıl Elmada Buluşalım!..

Çevrimdışı GÖK BÖRTECİNE

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 6
 • TURAN'I BEKLİYOR,KIZIL ELMA'YI DÜŞLÜYOR...
topuz anda demiş ki;

"Gök Börtüçine kandaşım, kimler Türklüklerini ve islamlıklarını unutuyor? Türkçülük bir soy birliğidir. İslamcılık ise bir ümmet birliğidir. Bir Türkçü müslüman da olabilir, ateist de, Kam da...

Bu onun kişisel tercihidir. ancak İslamlaşmak demek, ümmetleşmek demektir ki, benim elin arabıyla, kırosuyla, ya da malezyalısıyla bir alakam yoktur. ben onları sırf müslümanlar diye kendime kardeş olarak görmem. çünkü adı üstünde, kardeş, yani karındaş olmak demek bir soy birliğini gösterir.

Siz müslüman mısınız, yoksa değil misiniz? Bu beni ilgilendirmiyor. her türlü seçiminizi takdirle karşılarım, ancak islamcıysanız, ki bu ümmetçi olduğunuz anlamına gelir, bu otağdaki fikirlerle yollarınız ayrılır demektir.
Şunu da unutmayın; "Türk - İslamcıyım" diyenler, aslında ümmetçidirler ki, bunlara rahatlıkla arap milliyetçisi diyebiliriz. Tıpkı bu tartışmayı açarak, içindeki arap zihniyetini açığa çıkaran, ve daha sonra da "ŞUTLANAN" ramazan - 60 adlı kişi gibi...

Tanrı Türk'ü korusun!.."


Sayın andam kimlerin Türklük'lerini ve İslam dinini unuttuğunu yazdığım iletide belirtmiştim zaten..

İletimde kullandığım "İslamlaşmak" sözünü de İslam dinini kabul edip,O'nu yaşamak anlamında kullandım ben,eğer ki yanlış anlamda olduysa kusura bakmayın..

İslam dinine inanan bir TÜRK ile İslamcı olan bir TÜRK'ün birbirine karıştırılmaması gerekir,bu bağlamda da Müslüman andaların kırılabileceğini belirtmek isterim.O yüzden bu otağın fikriyle,anlayışıyla yollarımın ayrılmadığına benim inancım tamdır sayın andam.Yolları ayrılıp da kimlerin "ŞUTLANAN" olduğu da beni ilgilendiren bir konu değil,üzgünüm..

Son olarak istemi yabgu andama anlayışı ve peşin hükümlü olmamasından dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve eklemek istiyorum :Bir TÜRK kendisinin ve ırkının yaratıcısı olan ULU TANRI'yı unutuyorsa,O'nu reddediyorsa,kabul etmiyorsa o kişi oğlu TANRI'NIN KIRBACI olmak sıfatına layık bir kişi olamaz.TÜRK ışığını TANRI'dan,gücünü kanından alır hepinize esen olsun...

ULU TANRI TÜRK'Ü KOLDASIN...