Gönderen Konu: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.  (Okunma sayısı 67721 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Ö Z L E Y İ Ş (10.1946-11.1947)

1944-45 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun atlatılmasından sonra Ankara’da yayımlanan aylık Türkçü dergilerin ilki. Ekim 1946 ile Aralık 1947 arasında 15 sayı çıkarıldı.

29x21 sm. boyutlu olan dergi 3. hamur kâğıda basılıyordu. Kapağının üst ve sol yanı üzerinde kalın, renkli birer Türk desenli şerit, kalan bölümün üst kesiminde logosu ile “Bilim–sanat–ülkü” söylemi, onun altında içindekiler dizimi, sayı rakamı yer alıyordu. 20+4 sayfalı olan derginin fiyatı 25 kuruş idi.

M. Zeki Özgür (Sofuoğlu) derginin sahibi olarak görünüyordu. Yazı işleri müdürlüğünü ise Hikmet Tanyu yürütüyordu. Başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Atsız, M. Şerif Korkut, Hüseyin Nâmık Orkun, Sofuoğlu M. Zeki, Hikmet Tanyu, Tacettin M. Önger, Halit Tarancı, Aydın Yalçın, Sait Tahsin Tekeli, Selâhattin Çoruh, Kemal Edip Kürkçüoğlu, Nejdet Sançar, Tevetoğlu, Hakkı Kâmil Beşe, Samet Ağaoğlu, Abdullah Savaşçı, Sâdi Yaver Ataman, Cezmi Türk, Ârif Nihat Asya, Karamağaralı Halûk, Ali Nüzhet Göksel, Erhan Löker, Mahmut Ragıp Gazimihal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nefi Korürek, Elmas Yıldırım, Orhan Gökova, Selâhattin Ertürk, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, Mukadder Çiftfiliz, Kümbetlioğlu Hikmet, Yusuf Kadıoğlu, Şevki Berker, Osman Attilâ, vb. idiler.

Dergi, ünlü “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” dolayısıyla Türkçülere yapılan işkencelere ışık tutan yazıları ile tanınıyordu.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
A L T I N I Ş I K (01 / 09.1947)

1944-45 “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” kâbusunun sona ermesinden sonra, 15 Ocak-25 Eylül arasında, İstanbul’da 8 çıkarılan Türkçü dergi. Altın ışık: 28x20 sm. boyutlu, 16+4 sayfalı olarak yayınlandı. Kapağında, bütün sayfayı çevreleyen, Türk desenli, rengi her sayıda değiştirilen, kalın bir çerçeve vardı. Bu çerçevenin üst bölümünde iri harfli logo, çerçeve içinde kalan dik dörtgen boşlukta “içindekiler” dizimi, çerçevenin alt bölümündeki yuvarlak boşlukta ise “sayı” belirteci yer alıyordu. 25 kuruş olan fiyatı da çerçevenin sağ alt bölümüne basılmakta idi.

Altın ışık’ın kurucuları “Koloğlu İhsan, Çavdaroğlu Ahmet, Sütlaçoğlu Vahit” idiler. Sahipliğini İhsan Koloğlu, yazı işleri müdürlüğünü M. Fahrettin Kırzıoğlu üstlenmişti. Başlıca Yazarları Atsız, Muharrem Ergin, İsmail Hâmi Dânişmend, Nejdet Sançar, Mehmet Halit Bayrı, Bekir Berk, Koloğlu İhsan, Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Balcıoğlu Refik, Nâzan Dânişmend, Hikmet Dizdaroğlu, Ârif Nihat Asya, Tevetoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Ercüment Berker, Cahide Turan, Hacıbaloğlu Nuri, Türkân Türk, Hatiboğlu Ali, Demirtaşoğlu Faruk Kadri (Timurtaş), Bahadır Dülger, vb. idiler.

Zengin bir yazar kadrosu bulunan ve önemli yurt sorunlarını dile getiren dergi, anapara ve dağıtım zorlukları yüzünden, 25 Eylül 1947 günlü 8. sayısından sonra kapanmak zorunda kaldı.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
K Ü R - Ş A D (03.04.-03.11.1947)

1944-1945 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun ardından Ankara’da çıkarılan aylık “Türkçü dergi”. Nisan-Kasım 1947 arasında beş sayısı yayımlanabildi.

21x29 sm. boyutlu olan derginin kapağında “Dönersek kahbeyiz millet yolunda bir azimetten” söylemi altında renkli logo, onun altındaki boşluktaTürkçülükle ilgi bir resim veya içindekiler dizimi, sayı bildirimi, yayınlanış tarihi, ve fiyatı bulunuyordu. Derginin fiyatı 25 kuruştu.

Sahibi ve yazı işleri müdürü Karamağaralı Halûk Opan olan Kür-Şad’ın yazarları arasında Atsız, Hüseyin Nâmık Orkun, Ârif NihatAsya, Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Çivicioğlu Ârif (Hikmet Tanyu),Mustafa Aydınoğlu (M. Zeki Sofuoğlu), Ağaoğlu Samet, MehmetAltunbay, Fazıl Bayraktar, Bahadır Dülger, Karamağaralı Halûk,Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Osman Attilâ, Ahmet Ellezoğlu, AbdullahSavaşoğlu (Savaşçı), Mehmet Balkan, Orhan Gökova, Gülahmedoğlu Azmi (Güleç), Osman Attilâ, vb. bulunmakta idi.

Güçsüz malî imkânlarla çıkarılan dergi, biri iki sayı bir arada (4-5. sayı) olmak üzere beş sayı çıkarılabildi. Önemi, 1944-1947 Türkçülük dâvâsındaki bazı savunmalardan ilk kez parçalar sunması idi

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
K A L E M (08.1948--02-03.1950)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Ağustos 1948 ile Şubat-Mart 1950 arasında, Adana’da 15 sayı çıkarıldı.

Kalem, 29x17 sm. boyutunda idi. Her sayısı 16 sayfa yayınlanıyordu. Bazan bu sayı artabiliyordu. Kapağının üst bölümünde büyük harflerle yazılmış logosu, onun altında “Milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Bunun altındaki boşlukta kimi zaman “içindekiler dizimi”, fakat çoklukla resim bulunuyordu. Kapak sayfasının altında da, tek satırla yıl ve sayı belirteci, 25 kuruş olan fiyatı ve yayınlanış ayı verilmekte idi. Ara sıra iki sayı bir arada çıkıyordu. Çıkış sıklığı da pek düzenli değildi.

Kalem dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü Enver Binokay’dı. Dergide elliyi aşkın yazar ve şairin yazı, şiir ve hikâyeleri yayımlandı. Bu yazılar ona, yerel bir yayın organı olmaktan çıkarıp millî bir nitelik kazandırmıştı. Yazarları arasında Ârif Nihat Asya, Cezmi Türk, Remzi Oğuz Arık, Şevket Kutkan, Ziya İlhan Zaimoğlu, M. Zeki Sofuoğlu, Mustafa Ârif Arık, Fahri Ersavaş, Naci Kum, Lütfi Ayda, Hamit Salih Asyalı, Yalçın Ceylanoğlu, Vehbi Cem Aşkun, İbrahim Zeki Burdurlu, Lütfi Oğuzcan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necati Enez Kâhyaoğlu, Ayhan Hünalp, Necmeddin Sefercioğlu, D. Ali Güven, vb. bulunuyordu.

Bu derginin bir özelliği, değerli şair Ârif Nihat Asya için, siyasî sebeplerle Adana’dan Edirne’ye sürgün edilmesi üzerine bir özel sayı (4-5. sayı) çıkarması ve daha sonraki sayılarında Asya’nın Edirne’den gönderdiği “taşlama”ları yayımlamasıydı. Remzi Oğuz Arık’ın, komünizm ve tehlikesi hakkındaki dizi yazıları da önemli idi.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
KOMÜNİZME KARŞI M Ü C A D E L E (01.08.1950-15.05.1952)

14 Mayıs 1950 seçiminin ortaya çıkardığı serbestlik ortamı içinde iyice azgınlaşan komünistlerle mücadele ereğiyle İstanbul’daki milliyetçi üniversite gençlerinin 15 günde bir çıkardığı “milliyetçi siyasi dergi”. 01 Ağustos 1950-15 Mayıs 1952 arasında 36 sayı yayınlandı.

35x25 sm. boyutunda, dört sayfa olarak tasarlanmış bir yayın organı idi. Başlangıçta 10 kuruş olan fiyatı, 34. sayıda 15 kuruşa çıkarılmıştı. İmtiyaz sahipliğini 1-15. sayılarında Bekir Berk, sonrakilerde F. Berk’ üstlendi; “yazı işlerini fiilen idare eden olarak, sırası ile Bekir Berk, Hüseyinbeyoğlu Nurettin (Özdemir), Erdoğan Özbenli, Hayrettin Özgüven ve Mehmet Emin Alpkan görev yaptılar.

Tam adı Komünizme karşı mücadele olan bu gazete-derginin geniş bir yazı kadrosu vardı. Düşünce ağırlıklı yazıların ve şiirlerin yer aldığı Mücadele’nin başlıca yazarları şunlardı: Nurettin Topçu, Bekir Berk, Mirza Bala, Evliyaoğlu Gökhan, A.T. Kâhyaoğlu, A. Demirkapılı, Cevat Rifat Atilhan, Fethi Tevetoğlu, Hasan Ferit Cansever, İsmet Tümtürk, Haşim Nahit Erbil, Z. Urazoğlu, Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Akkoyunlu, Mehmet Kaplan, Nejdet Sançar, A. Rıza Akdemir, M. Saffet Engin, Sezai Yılmaz, Nejat Tahsin Alper, Elmas Yıldırım, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Ârif Nihat Asya, Sofuoğlu M. Zeki, Zeria Karadeniz, Ali Fuat Başgil, Çavuşoğlu M. Turgut, FahriErsavaş, Hayrettin Özgüven, Hüseyinbeyoğlu Nurettin Özdemir, Hayrettin Özgüven, İzettin Şadan, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Turgut, İsmail Hâmi Dânişmend, Kamberoğlu Cahit Aydoğan, Zeki Velidî Togan, vb. Ayrıca, son sayılarında Jean-Paul Sartre, Alain, Mahatma Gandi, G. Tokayev, Williams C. Bullit gibi yabancı yazarlardan yapılan çeviriler de yayımlandı.

“Ekim ayından itibaren yine faaliyete geçmek üzere, geçen yaz olduğu gibi yine neşriyatımızı tatil ettiğimizi muhterem okuyucu ve bayilerimize bildiririz” açıklamasının verildiği 15 Mayıs 1952 günlü 36. sayıdan sonra Mücadele bir daha yayımlanamadı.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
T Ü R K E L İ (05.12.1951-05.01.1953)

“On beş günde bir çıkar gayrı siyasî milliyetçi dergi”. Türk Milliyetçiler Derneği şubesinin yayın organı olarak, Afyonkarahisar’da, 05 Aralık 1951-05 Ocak 1953 arasında, yayımlandı. Bu süreçte 27 sayısı çıkarıldı.

28x21 sm. boyutlu ve 8 sayfalı olan derginin ilk sayfası kapak olarak kullanılıyordu. Kapağın üst bölümünde kırmızı renkli logo; bunun altındaki boşlukta da bazen bir resim, bazen içindekiler dizimi, bazen de her ikisi birden yer alıyordu. Ayrıca yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi ve fiyatına yer veriliyordu.

Türkeli’nin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmet Sadettin Aygen’di. Dergide Türkçülüğe ve Türk Milliyetçiler Derneği’ne ilişkin haberler yayımlanıyordu. Yazı, şiir ve “Eşrefi Zaman” mahlaslı taşlamaları ile Tahsin Burdurlu; yazı ve/ya şiirleri ile Metin Kanıpak, Mehmet Sadettin Aygen, İsmail Özalp, M. Saim Özmen, Edip Ali Bâki, Mehmet Ateşoğlu, Naim Güler, Basri Gocul, Cemal Oğuz Öcal, B. Ferit Öngören, Poyrazoğlu M. Fehmi, H. Fethi Gözler, Mustafa Ernam, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Y. Gencosmanoğlu), Ayhan İnal, Fahri Ersavaş, Alparslan Kırgızoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, vb. katkıda bulunanların başlıcaları idiler.

Türk Milliyetçiler Derneği’nin Ocak 1953’de siyasî bahanelerle tedbirli olarak kapatılmasından sonra, Şubat 1953’de çıkan 27. sayısı ile yayımına son verilme zorunda kalınan Türkeli dergisinin Ağustos 1952 tarihli 18. sayısı, “Türk Milliyetçiler Derneği I. Kurultayı sayısı” olarak, 16 sayfa yayımlandı. Bu sayı, Dernek üzerinde araştırma yapacaklar için önemli bir kaynaktır.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
O R K U N - I (06.10.1950-18.01.1952)

Büyük Türkçü Atsız’ın çıkardığı, bizim ‘Orkun süreci’ diye adlandırdığımız süreçte yayımlanan dergilerin üçüncüsüdür. 14 Mayıs 1950’de gerçekleşen iktidar değişikliğinden sonra çıkarılmağa başlanmıtı. Derginin bir özelliği, birçok Türkçünün maddî ve manevî desteği ile çıkarılmış olmasıdır.

28x21 sm. boyutla 16 sayfa yayınlanan derginin ilk sayfası ‘kapak’ hizmeti görüyor; orada, büyük, iri ve kırmızı harflerle basılan logodan sonra, ayrı bir satırda “Bütün Türkler bir ordu” söylemi veriliyor; bunları çerçeve içindeki ‘İçindekiler’ dizimi, büyük ve iri rakamlarla basılmış sayı belirteci, yayınlanış tarihi ve ’25 kuruş’ olan satış fiyatı izliyordu. Dergi, bu kapak düzenini 53’üncü sayıya kadar sürdürdü, 54’üncü sayıdan başlanarak kapakları resimli olarak sunulmaya başlandı. Tabiî, bu durumda, kapaktaki tasarımda yalnız ad, özdeyiş ve ‘sayı’ya yer verilir oldu.

Haftada bir Cuma günleri yayımlanan derginin imtiyaz sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü, “Orkun ailesi adına” İsmet Tümtürk üstlenmişti. Atsız’ın adı ise, “başyazar” olarak sunuluyordu.

Orkun’un 68 sayısında 250’yi aşkın yazar ve şairin yazı ve şiirleri yayımlandı. En çok yazısı yayımlanan yazarlar Atsız, Çiftçioğlu Nejdet Sançar, Sofuoğlu M. Zeki, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Faik Gözübüyük, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Lütfi Önsoy, Mehmet Kaplan, Yılanlıoğlu, Namık Zafer Alpsü, Cumalıoğlu Fehmi, M. Şerif Korkut, A. Kazganoğlu (Alparslan Türkeş) idi. Yazısı çıkan başka kişiler arasında Mustafa Hakkı Akansel, Ziya Gökalp, Ali Nüzhet Göksel, Hacıömeroğlu Mustafa, Kırzıoğlu M. Fahrettin, Refet Körüklü, Rıza Nur, Bekir Sıddık Özyıldırım, Abdülhadi Toplu, Tahsin Ünal ve Zeybekoğlu (Muharrem Ergin) gibi tanınmış Türkçüler de dikkati çekiyordu. Ayrıca 11 de imzasız yazıya yer verilmişti.

Dergide şiir ve/ya manzumeler de önemli bir yer tutuyor: Hayalî Hasan Yavaş, Tahsin Burdurlu (‘Eşref-i Zaman’ mahlâsı ile), Tevfik Turan Atasever, Fazıl Bayraktar, Ayhan İnal, Kadıoğlu Süleyman, M. Zeki Akdağ, Püsküllüoğlu Turan Ali, Türkmenoğlu Ali Rıza Özer, Gökdereli Sezai Yılmaz, Çobanoğlu Kâzım Poyraz, Mustafa Kayabek, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu), Basri Gocul, Fahri Ersavaş, Kirtişoğlu Bekir, Refet Körüklü, Atsız, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Gülahmedoğlu Azmi (Güleç), Rıza Nur bunlar arasında idi.

Orkun’un ikinci sayfası genelde Türkçü şiirlere, üçüncü sayfası baş yazıya, öteki sayfaları ise yazılara ve yine şiirlere ayrılırdı. Arka kapak diyebileceğimiz son sayfa ise, genellikle, “Ülküdaşlarla başbaşa” başlığı altında okuyucu mektuplarına verilen karşılıkları, dergininin duyurularını, Türklük ve Türkçülük haberlerini verirdi. İç (çoklukla orta) sayfalarında, olayları mizahî tavırla yansıtan kısa yazıların bulunduğu “Orkun’dan sesler” sunulurdu.. İmzasız olan bu fıkraları, genelde, Nejdet Sançar yazardı.

Derginin başka bir hizmeti de, 1944-45’de, Türkçülerin uğradığı devlet terörünü yansıtan “1944-1945 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” başlıklı yazı dizisi idi. Metnini Atsız ve Nejdet Sançar’ın yazdğı bu yazı dizisi, kısa aralıklarla, 3’üncü sayıdan 62’nci sayıya kadar yayınlandı. Dizide yer alan bilgiler anılan olaylarla ilgili araştırmalar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Fakat, yazık ki, yarım kalmıştır.

Son sayılarda da “Dünden sesler” başlığı altında eski ve ünlü Türkçülerin yazı ve şiirleri yayımlandı.

Orkun’da “Türkelinin köy ve kasabaları” ana başlığı altında, ülkemizin 29 köy, kasaba ve kentini tanıtan yazılar da yayımlandı. Ayrıca 32 “Türk fikir ve sanat adamı” hakkında irdeleme ve tanıtma yazılarına yer verildi. Derginin 11 Ocak 1952 günlü 67’nci sayısında, 1-67. sayıları içine alan bir “fihrist” yayınlandı (8-16.) ve 68’nci sayının son sayı olacağı duyuruldu. 18 Ocak 1952’de yayınlanan 32 sayfalı son sayıda yer alan makale ve şiirler, tabiî olarak, fihristte yer almamıştı. Oysa, onda da çok önemli yazılar vardı: Veda / Atsız (2-7.), Köy enstitüleri hakkında umumî olarak düşünceler / Kadıoğlu (8.), Türkçülük bahsinde gaflet / Nejdet Sançar (9.), Mehmetçikle beş ay … / Röportaj, Nuran Kitapçı (10-11.), Bir beyanname münasebetiyle / İsmet Tümtürk (12-16.), Hoş geldiniz ülkü kardeşlerimiz / Röportaj, İmzasız (18-21.), Enstitülerde okutulması yasak edilen dergiler / İmzasız (24-25), Orkun kapanıyor / İsmet Tümtürk (26-31). Ayrıca, Hocaoğlu S. Ertürk, Ayhan İnal, Yıldırım Niyazi Gençaydın, Kaplan Kural, Ziya Gök Alp, Kamberoğlu Cahit Aydoğan ile Türkmenoğlu Ali Rıza Özer ve Mehmet Emin Buğra’nın birer, Atsız’ın iki şiiri ile Hocaoğlu Selâhattin Ertürk’ün “Hikmet damlaları” başlıklı özdeyişlerine yer verilmişti. Bunlar arasındaki Atsız’ın “Veda” yazısı özellikle üzerinde durulmağa, okunmağa ve saklanmağa değer bir yazıdır. Bu yazısında Atsız, Türkçü gençlere unutulması mümkün olmayan öğütler vermekte idi. İsmet Tümtürk’ün “Orkun kapanıyor” başlıklı yazısı da hem derginin neden kapandığını anlatıyor, hem de başarılı bir yayın için neler yapılması gerektiğini açıklıyordu.

Bu kapanış olayı üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Atsız, Orkun’un kapanışını “Birçok Türkçünün maddî ve manevî yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idâre edenlerin yorgunluğu yüzünden kapanıyor. Bu kararı verenlerin ıztırabı büyüktür. Uzun konuşma, tartışma ve danışmalardan sonra, yapılacak bir şey olmadığı için bu neticeye varılmıştır.”13 diye belirtiyordu. Tümtürk ise, bu konuda şunları yazıyordu: “Orkun mevcut veya ilerisi için melhuz bir hükûmet müdahalesi yüzünden kapanmıyor. Orkun para sıkıntısı yüzünden de kapanmıyor. Para bakımından kendi yağıyla kavrulmaktaydı, hatta kâr da bırakmağa başlamıştı. Orkun’un kapanması sebebi haftalık bir derginin çıkması için gerekli zaman ve çalışmayı harcıyacak arkadaşların bulunmayışıdır. Bellibaşlı ülküdaşlarımızı vazifelerinin İstanbul dışı yerlere bağlaması ve bilhassa Atsız’ın uzun zamandır teşhis olunamayan müzmin hastalığı sebebiyle dergide çalışamaması Orkun için acı talhsizlikler olmuştur.”14 İster istemez inanmak zorunda kaldığımız bu gerekçeler bizim için inandırıcı değildi. Bundan dolayı, o dönemin Türkçü gençleri olarak üzüntümüzü ve acımızı içimize gömmek zorunda kalmıştık. Gerçek sebep yıllarca sonra, Atsız’ın mektupları15 yayımlanınca anlaşıldı.

Rahmetli Atsız, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı beğe gönderdiği bir mektupta, Orkun’un kapatılmasını Türkçü saymadığı birini savunan ve öğen bir yazının haberi olmadan yayımlanmasına duyduğu öfke sebebiyle istemişti.

Sebep ne olursa olsun, Türkçü bir kuşağın yetişmesini sağlayan Orkun’un kapatılması o kuşağın mensuplarını çok yaralamış ve ümitsizliğe itmişti. Bir yıl sonra, yurt çapında örgütlenmeyi başarmış olan ve “Veda” yazısında Atsız beğin çevresinde toplanılmasını
öğütlediği Türk Milliyetçiler Derneği’nin de kapatılması ise, o dönemin Türkçü gençliği için tam bir darbe oldu.16

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
T A N R I D A Ğ I – II (05.11.1950-20.01.1951)

Türk Gençlik Teşkilâtı üyesi gençlerin İstanbul’da çıkardığı “siyasî Türkçü dergi”.

35x25 sm. boyutunda 8 (son iki sayısı 4) sayfa olarak çıkarılan derginin ilk sayfasının tepesinde, renkli olarak, büyük harflerle yazılmış ad logosu vardı “Her ayın beşinde ve yirmisinde” çıktığı belirtilen bu “on beş günlük” yayın organı, 05 Aralık 1950-20 Ocak 1951 arasında, 7 sayı yayımlanabildi.

Metin Ören, Ömer Öztürkmen ve Necati Tanrıkulu, Tanrıdağ’ın sahipleri olarak görünüyordu. Bunlardan Necati Tanrıkulu “yazı işlerini fiilen idare eden”, Ömer Öztürkmen “müessese müdürü” olarak görev yapacak, Metin Ören ise “teknik işler” ile uğraşacaktı. 3. sayıda N.Tanrıkulu görevlerinden ayrılmış, yazı işlerini fiilen idare eden’liğe Cahit Çakmak getirilmişti. 4. sayıda bu görevi Orhan Özar, 7. sayıda Kubilay İmer üstlendi.

Derginin yazarları Ârif Nihat Asya, Nurettin Topçu, Osman Yüksel, Cevat Rifat Atilhan, Ziya Uygur, Mustafa Müftüoğlu, Hüseyin Namık Orkun, Nejdet Sançar, Gökhan Evliyaoğlu, Tanrıdağlı Nurettin Özdemir, Ömer Öztürkmen, Orhan Özar, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Şadi Pehlivanoğlu, Yusuf İnan, Kemal Uysal (Cabıoğlu), Mehmet Akıncıoğlu, Çömezoğlu, Abdullah (Battal) Taymaz, İlhan Darendelioğlu, Hasan Ferit Cansever, İzzet Mühürdaroğlu, Kubilay İmer, M. Yaşar Aşkın, Mahmut Esat Bozkurt, Orhan Türkdoğan, Vecdeddin Benderli, Saffet Engin, Besim Atalay, Faruk K. Demirtaş (Timurtaş), Yavuz Türkcan, Yusuf Boztan, Mevlânaoğlu, vb. idiler. Rıza Nur ve Ahmed Ağaoğlu’dan da alıntılar yapılmıştı.

Tanrıdağ, kâğıt sağlayamamak (ve elbette malî imkânsızlıklar) dolayısıyla, yayınına, 27 Şubat 1951 günlü 7. sayısı ile son vermek zorunda kaldı.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
B Ü Y Ü K D Â V Â (25.01-10.04.1951)

“Her ayın onunda ve yirmi beşinde çıkar milliyetçi gazete”. 25 Ocak- 10 Nisan 1951 arasında, Kayseri’de, 6 sayı yayımlandı.

Yarım boy gazete biçimindeki bu on beş günlük dergi, 42x28 sm.lik boyutla, dört sayfa olarak yayınlanıyordu. Fiyatı on kuruştu. ilk sayfasının üst bölümünde büyük harflerle oluşturulmuş, mavi renkli logosu, iki yanında da kimlik bilgileri ile bir bozkurt resmi ve “Tanrı Türk’ü korusun”söylemi yer alıyordu.

Büyük dâvâ’nın sahibi Yahyâbeyoğlu Âsım, Yazı işleri müdürü Mehmet Güçlü idi. Dergi düşünce yazıları yanında çok sayıda şiire de yer veriyordu. Başlıca yazarları arasında Çivicioğlu Hikmet Tanyu, Sofuoğlu M. Zeki, Tevetoğlu, Fındıkoğlu Z. Fahri, Ömeroğlu Nihat Çetin, Akkoyunlu Hüseyin Avni, Cahit Okurer, Özyedekçi Kâzım, Kütükoğlu Bekir, Mehmet Sâdık Aran, Yılanlıoğlu, Ateşoğlu Mehmet, Hacıpaşaoğlu Servet, Fazlıoğlu Cemal Oğuz Öcal, Fahri Ersavaş, Ayhan İnal, Yahyâbeyoğlu Âsım, Hayâlî Hasan Yavaş, Haznedaroğlu M. Nuri Bayhan, Ali Fuat Azgur, vb. bulunuyordu.

Bu gazete-dergi, dağıtım sorunları yüzünden, ancak 6 sayı çıkarılabildi ve yayımına 10 Nisan 1951’de son verildi.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
TÜRKLÜK VE MUKADDESAT DÜŞMANLARIYLA SAVAŞ
(02.03.-08.06.1951)

“Milliyetçi siyasî dergi” olarak Ankara’da, milliyetçi gençlerin çıkardığı yayın organı. Kırmızı büyük harflerden oluşan Savaş logosunu üstteki satıra yazılan “Türklük ve mukaddesat düşmanlarıyla” ibaresi tamamlıyordu

25x35 sm. boyutla, 4 sayfalı olarak on beş günde bir, 4 sayı çıkarılabildi. Bu ‘gazete-dergi’nin sahibi ve ‘neşriyatı fiilen idare eden’i Hüsameddin Akmumcu idi. ilk sayfaları, genelde, günlük olaylara ilişkin haber ve yorumlara, öteki sayfaları ise makale ve fıkralara ayırılmıştı.
Mahmud Aydın Elbeyioğlu, Mehmed Altunbay, Abdülhâdi Toplu, Ali Fuat Başgil, Ömer Yücesoy, Göncüoğlu Yusuf Tahir, Mehmet Altınsoy, Feyzi Sacit Aybar, Zeki Özker, M. Zeki Sofuoğlu, Akgün Ayata, Nurettin Topçu, Erhan Löker’in yazılarını yayınlayan Savaş’ta, çoklukla o yılların güncel sorunu olan “irtica” konusu ele alınmış, Türkçü derneklerin etkinlik ve bildirileri yansıtılmış ve Türk Milliyetçiler Derneği’nin kuruluşuna ilişkin bilgiler verilmişti.

Savaş, yayımına 08 Haziran 1951’de çıkan 4. sayısı ile son vermek zorunda kaldı.

Kaynak: TURANİA.NET