Gönderen Konu: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.  (Okunma sayısı 67715 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
M E F K Û R E (20.10.1951-10.01.1953)

“Türk Milliyetçiler Derneği organı”. Derneğin çok sayıdaki şubeleri arasında iletişim sağlamak ereği ile, 34x24 sm. boyutlu olarak çıkarılan haftalık haber gazetesi.

Başlangıçta tek yaprak (2 s.) olarak yayımlanan gazete, sonraki sayılarında iki yaprak (4 s.) olarak çıkarıldı. Çıkış sürecinde yayınlanan sayıların toplamı 31’dir. Bunun sebebi, malî sıkıntılardı. Ayrıca, eldeki kıt imkânlarla bir dizgievi (mürettiphane) kurulmasına girişilmişti. Bu yüzden gazete 24 Mayıs-20 Aralık 1952 arasında çıkarılamadı. Kurulan dizgievinde ise, ancak 2 sayısı hazırlanıp yayınlanabildi.

Sahibi Türk Milliyetçiler Derneği, ilk 27 sayısında “neşriyatı idare eden” Cevdet Kıraç idi; bu görevi 28. sayıdan başlayarak Mehmet Ateşoğlu üstlendi. Gazetede T.M.D. Genel Merkezinin bildirileri, genelgeleri ve Genel Merkez ile şubelerin etkinliklerine ilişkin haberler yer alıyordu. Ayrıca her sayıda birkaç yazıya da yer veriliyordu. Yazıları yayınlananlar; Karamağaralı Halûk, Ziya Gökalp, Ali Çankaya, Erhan Löker, Ateşoğlu Mehmet, Hâmidoğlu H. Fethi Gözler, Topallıoğlu Abdülhâdi (Toplu), Hüseyin Nâmık Orkun, Abdullah Savaşçı, Remzi Oğuz Arık, Atsız, Kırzıoğlu M. Fahrettin, Reşat Özbayoğlu, Said Bilgiç, Ali Uygur ve Ali Fuat Başgil ile Sefercioğlu Necmeddin idiler.

1952’nin sonlarına doğru aleyhinde başlatılan ve başbakan Adnan Menderes’çe de desteklenen amansız bir kampanya sonunda Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması üzerine Mefkûre’nin yayımı da son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
A R A S (01-06.1952)

“Aylık edebî, siyasî, Türkçü dergi”. Ocak-Haziran 1952 arasında, Ankara’da, 6 sayı çıkarıldı.

Dergi, 28x20 sm. boyutlu ve 16 sayfalı idi. Kapağına iri harflerle yazılı olan logosu renkli zeminde beyaz olarak veriliyordu. Logo altındaki alana her sayıda değişik resimler veya tasarımlar konuyordu. Kapağın alt bölümünde de, tek satır üzerinde; ‘sayı’ belirteci, yayımlandığı ay ve 25 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

Çoğu Kars ve çevresinden olan Ankara Üniversitesi öğrencisi gençlerin girişimi ile çıkarılan Aras’ın sahipliği görevini Tevfik Turan Atasever üstlenmişti. İlk dört sayıda yazı işleri Abbas Gökçe’nin, son ikisinde ise yine T.T. Atasever’in sorumluğunda idi.

Dergide, düşünce yazıları yanında çok sayıda şiire de yer verilmekte idi. Cevat Rifat Atilhan, M. Emin Resulzâde, Mirza Bala, Hüseyin Nâmık Orkun, Mehmet Sâdık Aran, Tevetoğlu Fethi, Erhan Löker, Sami Yavrucuk, Abbas Gökçe, Tevfik Turan Atasever, Basri Gocul, Mustafa Ernam, Abdullah Savaşçı, Mirza Bala, Ahmet Karaca, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Mehmet Ateşğlu, Fahri Ersavaş, Kurt Tarık Özhan, İnci Kartalkaya yazarları arasında idiler.

Derginin 6’ncı sayısına konulan ‘Dinlenme tatilimiz’ başlıklı notta “Sizlere belki de acı bir haber veriyoruz. ‘Aras’ bu sayıdan sonra dört aylık bir dinlenme tatiline başlıyor. Bu kararımıza bilhassa 1) okuyucularımızın ekserisinin muhtelif okullarda bulunmaları ve tatil münasebetiyle memleketlerine dönmeleri, 2) Aras’ı çıkaranların da üniversiteli gençler olup tatil dolayısıyla dağılmaları sebep oluyor” açıklaması ile dergi “tam tatil”e girmiş ve bir daha yayımlanamamıştı.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
O Ğ U Z (03-05.1952)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Aylık olarak, Mart-Mayıs 1952’de, Ankara’da üç sayı çıkarıldı.

28x21 sm. boyutunda 2. hamur kâğıda basılı 20 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki renkli ve Türk süsleme sanatı örnekli bir kalın çerçeve içine alınmış, büyük harflerle oluşturulmuş logosu, “milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi, içindekiler dizimi; çerçevenin altında da sayı belirteci ve çıkış tarihi ile 30 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

“Sahibi ve neşriyat müdürü” A. Mustafa Ernam, sekreteri H. Rıdvan Çongur olan derginin “milliyetçi görüş ve düşünceye uygun her çeşit yazıya açık” olduğu belirtiliyordu. Yazılar yanında şiirlere ve hikâyelere de yer verilmekte idi. Ayrıca, 2. sayfasındaki “dergiler, gazeteler, konferanslar” bölümünde, başka yayın organlarında yayımlanmış önemli ve ilgi çekici yazılardan alıntılar ve Türkçülük ile ilgili haberler; “Oğuz antolojisi” başlıklı orta sayfalarda da, önemli eski metinlerden ve şiirlerden alıntılar ve aktarmalar sunuluyordu.

Oğuz’un başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Nâmık Orkun, Abdülkadir İnan, Osman Yüksel, Şerif Korkut, Mustafa Ernam, Nâtık Poyrazoğlu, Şazi Turan idiler. Ahmet Tufan Şentürk, H. Rıdvan Çongur, Sami Ferliel, Basri Gocul, Ziya Gökalp şiirleri yayınlananlar arasında bulunuyordu.

Dergi, parasızlık ve dağıtım imkânsızlığı yüzünden ancak üç sayı yayımlanabildi.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
T Ü R K D Ü Ş Ü N C E S İ (12.1953-04.1960)

“Aylık fikir ve sanat dergisi”. Peyami Safa yönetiminde, Aralık 1953 ile Nisan 1960 arasındaİ stanbul’da çıkarıldı. Bu süre içinde 63 sayısı yayımlandı.

23x16 sm. boyutunda olan derginin iç sayfaları 3. hamur, kapağı 1. hamur kâğıda basılıyordu. Mavi renkli olan kapağında logo, cilt ve sayı belirteçleri yer almakta idi. Dolgun ve zengin bir içerikle çıkan dergide, ilk sayısında yayımlanan “program”a uygun yazılara yer veriliyordu. Toplum hayatının her dalındaki önde gelen bilim, düşünce ve sanat adamlarının yazılarını yayımlayan Türk düşüncesi’nin başlıca yazarları şunlardı: Peyami Safa, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Mesut Cemil Tel, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Agâh Sırrı Levend, M. Celâl Saygın, Sâmiha Ayverdi, Selâhattin Batu, Ahmet Ateş, İbrahim Kafesoğlu, Abdülkadir Karahan, Sermet Sami Uysal, Fatma Seza Bilen, M. Türker Acaroğlu, Nurettin Sevin, İzzettin Mete, Ali Nihat Tarlan, Rifat Necdet Evrimer, İbnüttayyar Semahattin Cem, Feridun Nafiz Uzluk, Malik Aksel, Ali Said Yüksel, Elif Naci, Halide Dolu, İsmail Hâmi Dânişmend, Reşat Ekrem Koçu, Edibe Dolu, vb. Dergide İsmet Tümtürk, M. Necmettin Hacıeminoğlu, Azmi Güleç gibi Türkçülerin yazıları ile Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Osman Attilâ, İbrahim Minnetoğlu, Yahya Benekay gibi şairlerin şiirlerine de yer veriliyordu. Ayrıca, yabancı yazarlardan yapılmış önemli çeviriler de yayımlanıyordu.

Türk düşüncesi, yayımlandığı yıllarda Türk toplumunun düşünce hayatına önemli katkılarda bulundu.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
G U R B E T (05.11-1954)

Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılışından sonra, Ankara’da ancak altı sayı çıkarılan bir dergi.

Derneğin kapatılışı Türkçülerin çok üzülmelerine sebep olmuş Genel Merkezdeki yöneticilerin, yurdun dört yanındaki seksen dolayındaki şubenin üyeleri ile bağlantısı kesilmişti. Hem onlarla haberleşmeyi sağlamak, hem de onlara Ankara’yı ziyaretlerinde başvuracakları bir adres oluşturmak için dergi çıkarılmasına karar verildi. Çıkarılacak dergiye bir ad aranırken rahmetli şair Osman Attilâ’nın “Baştan başa” adlı şiirinin bu mısraları hatırlandı:

Hemşehrim, ne sen sor, ne ben açayım;
Sözüm bitmez tasa, tükenmez derttir.
Aynı minval üzre, nere kaçayım?
Bu memleket baştan başa gurbettir…

Yıllardır karşılaşageldikleri olumsuzluklar, Türkçülerde kendi yurtlarında ‘gurbet’i yaşadıkları duygusunu oluşturmuştu. Bu duygunun etkisi ile çıkacak dergiye Gurbet adını vermeyi kararlaştırdılar. İlk sayısının çıkarılması, dergi için bir yönetim yeri ve telefon sağlanması aylıklardan veya harçlıklardan katılan paralarla gerçekleştirilecekti. İlk iş olarak yönetim yeri ve telefon işi çözümlendi. Ulus’ta, Sanayi Caddesindeki Koloğlu Apartmanı’nın, 3. katında, 18 numaralı, sobayla ısıtılabilen, harap dairesi kiralandı: tabiî bir de posta kutusu. Ardından yasal işlemlerin tamamlanmasına girişildi.

Derginin hukukî sorumlulukları, o sırada Ankara Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 2 andamız arasında paylaşıldı. Ayhan Aybar sahiplik, Mustafa Ernam da mes’ul müdürlük görevini üstlendi. Ardından kapak tasarımı yapılması ve yazı sağlanması işine geçildi. Derginin Nisan 1954 başında çıkarılması kararlaştırılmıştı. Ama basma işinde önemli bir güçlük ortaya çıktı: Ankara basımevleri, 1954 seçimleri yüzünden, tümüyle doluydu. Ondan dolayı ilk sayıyı Ankara dışındaki bir kentte bastırma zorunluluğu doğdu. O sırada Eskişehir’de bulunan H. Rıdvan Çongur’un aracılığı ile, oradaki Yeşilnur Basımevi ile anlaşıldı ve Mart ayının ortalarında müsvetteler ona gönderildi. Basma işi sürerken yeni, acı bir talihsizlikle karşılaşıldı. Ankara’daki Türkçü büyüklerden Remzi Oğuz Arık, 04 Nisan 1954 günü, tartışmalı bir uçak kazasına kurban gitmişti. Gurbet’in başyazarlığını da lûtfen kabul eden ve derginin adını taşıyan ilk yazısını da vermiş bulunan Arık Hoca’nın bu beklenmedik yitirilişi bütün Türkçüleri perişan etmişti. Kısa bir panik evresinden sonra, Eskişehir’deki sayının basma işinin, durdurularak ertelenmesine ve ilk sayının ‘Remzi Oğuz Arık Sayısı” olarak Mayıs 1954’te çıkarılmasına karar verildi. Bu ilk sayı, Rahmetlinin dost ve andalarından sağlanan 28 yazı ve demeçle, 44 sayfa olarak çıkarıldı.17 Eskişehir’de bekleyen yazılar da, yeni yazılar eklenerek, 2. sayıyı oluşturdu. Gurbet yayın hayatına böyle talihsizlikler içinde girdi.

Dergi, 24x16 sm. boyutlu ve aylık olarak çıkarıldı. Her sayısı 32+4 sayfa idi. 1. hamur kâğıda basılan kapağı, her sayıda rengi değiştirilen bir logo zemini ve onun sol yandaki uzantısı ile kalan boşluğa konulan ilgi çekici fotoğraflardan oluşuyordu. Kapağın sol yanındaki renkli şerit üzerinde, o sayıda yazı ve şiirleri yayımlananların adları, sayı belirteci ile tarih ve fiyat verilirdi. Ancak, logo zemini kara olarak basılan ilk kapağın resme ayırılmış bölümünde, Remzi Oğuz Arık’ın, kendi el yazısı ile oğlu Oluş’a yazdı_ı “Oğlum: Küçük bir eyi hareket böyük bir eyi niyetten üstündür, unutma! 9.II.1949. R.O. Arık” cümlesi ile “ Remzi Oğuz Arık’ın aziz hâtırası önünde huşû ile eğiliyoruz” sözleri yer alıyordu.

Ancak 6 sayı yayınlanabilen derginin 5’inci sayısı Eylül-Ekim 1954 tarihini taşıyordu. Kasım 1954’te de son sayısı çıkarılabildi. Buna rağmen çok sayıda yazarın ilgi çekici yazıları ve şiirleri yayımlandı.

Gurbet’in ilk sayısında, Remzi Oğuz Arık’ın “Gurbet” adlı başyazısı ile birlikte, Tahsin Tekeli, Edhem Menemencioğlu, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Lûtfullah Erdem, Şemseddin Günaltay, Necati Akder, Şahap Nazmi Coşkunlar, Hamdi Ragıp Atademir, Fikret Arık, Bedi Ziya Egemen, Mücellitoğlu Ali Çankaya, Abdülhâdi Toplu, Naşit Kızılay, Sofuoğlu M. Zeki, Oğuz Bülent Nayman, Behçet Kemal Çağlar, Osman Attilâ, Ali Uygur, Erhan Löker, Mahmut Aydın Elbeyioğlu, Karamağaralı Halûk, Yılanlıoğlu İ. Hakkı ve Sefercioğlu Necmeddin’in yazıları, Atsız, Cezmi Türk ve Hikmet Bayur’un demeçleri, Yılanlığlu İ. Hakkı ile Sadık Çavuş’un manzumeleri yer alıyordu. Sayfaların boş kalan yerlerine de Arık’ın ilgi çekici yazılarından aktarılan parçalar konulmuştu.

Derginin öteki sayılarında ise, Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Suut Kemal Yetkin, Hüseyin Namık Orkun, Mücellitoğlu Ali Çankaya, M. Şakir Ülkütaşır, H. Rıdvan Çongur, Osman Keskioğlu, İzzet Deliçay, Hikmet Aslanoğlu, Naim Buluç, Celâl Hayri, Abdülkadir İnan, Yılanlıoğlu Fahriye, H. Fethi Gözler, Kâmil Özden, Aclan Sayılgan, Enise Yener, Suat Uzer, Okçuoğlu (Nejdet Sançar), İrfan Alıcıoğlu, Ateşoğlu Mehmet, Macide Vildan Kunter, Safa Ş. Erkün, Osman Ersoy, Halim Baki Kunter, Azmi Güleç, M. Şerif Korkut, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Serhadlaroğlu, Tahsin Ünal’ın yazıları, Mustafa Ârif Arık, Rıza Ümit, Suat Uzer, Müşir Kaya Canpolat, Mehmet Turan Yarar, Ayhan İnal, Âşık Cevdet (Arslangül), Cahit Aydoğan, Şemsi Belli, Azmi Güleç, Osman Bolulu, Nurettin Özdemir, H. Rıdvan Çongur, Bumin Ay, Ârif Nihat Asya, Nahit Güçlü, Sabri Tandoğan, Ahmet Petekçi, Erol Yahya Bensoy, T. Turan Atasever, Şahinkaya Dil, Ali Püsküllüoğlu, Yılanlıoğlu Fahriye, Fahri Ersavaş, Erdil Özkan, Mehmet Gökalp, Kaya Özdemiroğlu, Kubilay Görür, Hikmet Tanyu, Behçet Kemal Çağlar, Özgül Özgüven, Nahit Güçlü, Ali Rıza Özer ve Kadir Pencaplıgil’in şiirleri yayınlandı. Son sayısında, Necati Akder’in “Ziya Gökalp ve ötesi” adlı 16 sayfalık incelemesi de ek olarak verildi.

Dergi, sağlanabilen anaparanın tükenmesi ve bayi engelinin aşılamaması üzerine, 6. sayıdan sonra kapanmak durumunda kaldı. Fakat yönetim yeri, telefonu ve posta kutusu uzun süre Türkçülerin haberleşmesine ve görüşmesine hizmet etti.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
 TÜ R K D Ü N Y A S I (02-03.1955)

Türk dünyasına ilişkin inceleme, araştırma yazılarını ve haberleri yayımlamak amacıyla Şubat 1955-Mart 1955 aylarında, İstanbul’da, iki sayı çıkarıldı.

25x17,5 sm. boyutunda, 36 sayfalık bir dergi olan Türk dünyası’nın kapağında, logosu sağ üst köşede, iki satırlık küçük bir alan işgal ediyordu. Logonun altında da, onu tamamlayan “bölünmez bir bütündür” sözü yer alıyordu. Renkli bir zemin üzerinde bulunan, Türk desenlerinin çerçevelediği iki boşluktan üstteki üzerinde bir resim, alttakinde ise o sayıda yazısı bulunan yazarların adları bulunuyordu. Derginin fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Türk dünyası’nı Altan Deliorman çıkarıyordu. O yılların yasalarına göre yaşı imtiyaz almaya uygun olmadığı için, derginin sahipliğini babası Necmettin Deliorman üstlenmişti. Altan Deliorman da yazı işleri müdürü konumunda idi. Yalnızca iki sayısında 40 kadar yazarın yazılarına, şiirlerine ve hikâyelerine yer verilmişti. Mehmet Sadık Aran, Arık Ozan (Mustafa Ârif Arık), Hasan Ferit Cansever, İsmail Hami Dânişmend, Altan Deliorman, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Basri Gocul, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Nâmık Orkun, Murat Gencoğlu (Altan Deliorman), Mehmet Gökalp, H. Fethi Gözler, Ayhan İnal, Yusuf Kadıgil, Lütfi Önsoy, İzeddin Şadan, İsmet Tümtürk, Müstecip Ülküsal, Tahsin Ünal, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı bunlar arasında idi.

Derginin yayınlanması için konulabilen anapara ancak iki sayının bastırılıp yayınlanmasına yetecek kadardı. Her sayının bir önceki sayının geliri ile çıkarılabileceği umuluyordu. İlk iki sayının satış bedelini almak için baş bayiye gittiğinde, genç Deliorman, dergilerin toplu durumda tezgâh altında durduğunu, dağıtımının bile yapılmamış olduğunu gördü. Böylece dergiyi sürdürme umudu tümüyle söndü.

Türk dünyası’nın hazırlışı yapılmış olan üçüncü sayısı bile çıkarılamadı.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
K O P U Z - II (04-.. .1956)

Aylık sanat, fikir, ülkü dergisi. “İlk sekiz sayısını bir serhat şehrinde (muhtemelen Gaziantep’te) tamamlayan Kopuz, Nisan 1956’dan başlanarak Ankara’da yayımlandı. Yayımını 9/1. sayı ile sürdürdü.

25x17 boyutlu, kendinden kapaklı, 16 sayfalı bir dergi idi. Kapağında logosu, içindekiler dizimi, büyükçe bir resim, sayı belirteci, yayınlanış tarihi ve 25 kuruş olan fiyatı yer alıyordu.

Sahibi ve mes’ul müdürü Lâtif Gökçek, neşriyat müdürü Yavuz Bülent Bâkiler’di. Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Şerif Korkut, Mehterbaşıoğlu, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Ârif Nihat Asya, M. Zeki Sofuoğlu, Osman Yüksel, Nuri Gökçe, Ali Said Yüksel, Necati Bozkurt, Namık Zafer Alpsü, şairleri arasında Mehmet Zeki Akdağ, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Hayalî Hasan Yavaş, Yavuz Bülent Bâkiler, Basri Gocul, Ekrem Marakoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, vb. bulunuyordu.

Kopuz, anapara ve dağıtım yetersizliğinden dolayı kapandı.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
O C A K - I (02.03.1956-15.10.1958)

“Haftalık milliyetçi-siyasî gazete”. 02 Mart 1956-15 Ekim 1958 tarihleri arasında, İstanbul’da çıkarıldı. Gazete-dergi karışımı bir yayın organı idi.

35x25 sm. boyutlu, 16 sayfalı idi. Kapağında; yayın hayatının sonuna kadar değiştirilmeyen ve genelde sayfanın sol-üstünde yer alan, kırmızı renkli, sayfa eninin dörtte üçünü kapsayan, iri harflerle yazılmış logosu ile, altındaki “Haftalık milliyetçi-siyasî gazete” söylemi vardı. Sayı belirteci yazarlar dizimi, fiyatı da orada veriliyordu. Fiyatı 50 kuruştu.

Olayları Türkçü bir görüş açısından yorumlayıp değerlendiren, aynı zamanda dönemin başlıca Türkçü yazarlarının yazılarını sunan Ocak’ın sahibi Burhaneddin Şener, yazı işleri müdürü ise İrfan Açıkel idi.Yazarları arasında Nejdet Sançar, Besim Atalay, Hüseyin Nâmık Orkun, Remzi Oğuz Arık, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, Sedat Çetintaş, Selâhattin Ertürk, Darendelioğlu (İlhan Egemen), Atlan Deliorman, H. Fethi Gözler, Cebbar Ertürk, Rasim Şimşek, Necmettin Hacıeminoğlu, Cemal Oğuz Öcal, Bilgin Turan, ağabeydin Mümtaz Kısakürek, Necati Bozkurt, Basri Gocul, Sadi Borak, Mehmet Gökalp, Turan Berkok, Nurettin Özdemir, Ali Uslu, Hikmet Dizdaroğlu, Meşkûre Sargut, Mustafa Ârif Arık, İzmirlioğlu, Tahsin Ünal, Kurt Tarık (Özhan), Yılmaz Gürbüz, Yusuf Ziya İnan, A. Suphi Soysallıoğlu, Âlim Dervişoğlu, Necmddin Sefercioğlu, vb. bulunmaktaydı.

Yayınını 50. sayıya kadar aynı boyutta sürdüren Ocak, 51. sayıdan başlayarak, 28x20 boyutunda dergi biçimine dönüştürüldü; fakat içeriğinde önemli bir değişiklik olmadı. 51-56. sayılar bu biçimde çıkarıldı.

Bu arada yayında bir kesilme oldu. 15 Ekim 1958 günü 1.’den başlatılarak gazete biçiminde çıkarılan tek sayısı ile yayımı son buldu. Ocak, 1950’li yıllarda çıkarılan Türkçü yayınların en ilgi çekenlerinden biri idi.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
D Ü Ş Ü N E N A D A M (05.01.1961-19.04.1962)

“Tarafsız siyasî mecmua” olarak 05 Ocak 1961 – 19 Nisan 1962 arasında, İstanbul’da, haftalık olarak 68 sayı yayımlandı.

28x20 sm. boyutlu, 34+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin içindekinden ayrı kağıda basılan kapağında logosu, çıktığı haftanın önemli olay veya kişilerini simgeleyen renkli bir resim, en altta da sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri yer almakta idi. Fiyatı bir lira idi.


Temelde bir haber ve yorum dergisi olan Düşünen adam’ı, Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğlu çıkarıyorlardı. Başlangıçta dergi yönetiminde Hami Tezkan, imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, Gökhan Evliyaoğlu da “umumî neşriyat müdürü” olarak görev aldılar. 44. sayıdan başlayarak yazı işleri müdürlüğünü Yücel Hacaloğlu üstlendi.

Dergide, değişik siyaset ve toplum konularında önemli haber yorumları yayımlanırken çok sayıda yazarın yazılarına da yer verilmekte idi. Peyami Safa, Ali Fuat Başgil, Gökhan Evliyaoğlu, Nurettin Topçu, Cevdet Perin, Tahsin Ünal, Mehmet Turgut, Emin Bilgiç, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Galip Erdem, Faruk K. Timurtaş, Halide Nusret Zorlutuna, Mahmut Kurtuldu, Türkân Turgut, Tahsin Ünal, Kâmil Turan, Fethi Tevetoğlu, Selâhattin Ertürk, Aclan Sayılgan, Yaşar Özen, Orhan Günday, Ömer Behiç Alka, Selâhattin Şar, Ziyaeddin Babakurban, Vecdi Bürün, vb. bunların başlıcaları idiler.

Düşünen adam’ın yayımı 68. sayıda son buldu. Çıkış dönemindaki Yassıada dâvâlarına ve sonuçlarına ilişkin haber ve yorumları ile ilgi çekti.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
M İ L L Î Y O L (26.01.-28.12.1962)

Haftalık siyasî, milliyetçi dergi. Amacını, “Tarafsız haber dergisi olarak yayın hayatına başladık. Milliyetçiyiz. Her konuyu milliyetçi gözüyle göreceğiz” diyerek belirten Millî yol, bu amaca bir yıla yakın hizmet etti.

Gazete kâğıdına, 30x21 sm. boyutlu ve 16 sayfa olarak basılan derginin ilk sayfası kapak hizmeti görüyordu. O sayfanın en üstünde kırmızı harfli logosu, altında “Haftalık siyasî, milliyetçi dergi” söylemi, onun altında da yayınlanış tarihi, 50 kuruş olan fiyatı, yıl ve sayı belirteçleri veriliyordu. Sayfanın geriye kalan boşluğuna bazen önemli bir haber veya yazı, bazen de resim konuyordu.

1962 yılında 48 sayı yayımlanan Millî yol’un “imtiyaz sahibi” Necati Bozkurt, “neşriyat müdürü” ise İsmet Tümürk idi. Haber dergisi olduğu için çıktığı tarihten önceki haftaya ilişkin haberlerin yorumlarına, karikatürlere ve fıkralara ağırlık verilen dergide, birçok Türkçü yazarın yazıları ve dörtlükleri de yer alıyordu. Bu yazarların başlıcaları Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, İsmet Tümtürk, Dursun Cebe, Muhittin Koran, Fethi Tevetoğlu, Ali Rıza Özer, Süleyman Aksoyalp, Necdet Kürşad, Mustafa Nuri Bayhan, Süleyman Hayri Bolay, Altan Deliorman, Mahmut Aydın Elbeyioğlu, Ülkü Urungu, Abdürrahim Karakoç, Yusuf Öktem, Reşat Cantaş, Hızır Bek Gayretullah, Ferit Törümküney, Yusuf Öktem, İlhan E. Darendeliğlu, Hayranî Ilgar, Süreyya Narmanlı, Halis Su, Yörükvelibeyoğlu, A. Galip Çaka, Tahsin Ünal, A. Fuat Azgur, İskender Öksüz, Hasan Sami Bolak, Peşkircioğlu, Hasan Sami Bolak, Refet Körüklü, Mehmet Serhat, Turhan Berkok, Ayhan Sayın, Bahattin Çokay, Necdet Özyazar, Alpaslan Kılıç, N. Denizcioğlu, Yüce Uran, Erhan Demirutku. Bu yazarlardan Altan Deliorman bütün fıkra ve yazılarını Murat Gençoğlu; Nejdet Sançar bazı yazılarını A. Okçuoğlu, Ahmet Tuğcu ve Zeki Sofuoğlu, bazı yazılarını Ziya Aydınoğlu mahlasları ile yazdılar.


Millî yol; 48’inci 28 Aralık 1962 sayısındaki başyazıda “iki ay kadar ara verdikten sonra yeniden çıkacağı” belirtilmişse de, bir daha yayımlanamadı.

Kaynak: TURANİA.NET