Gönderen Konu: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.  (Okunma sayısı 68249 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
K A Y N A K L A R

Karauğuz, Doğu, “Türkçülüğün Zonguldak’ta yükselen sesi : “Doğu” dergisi. Türk yurdu, xxviii, 230 (Ekim 2006), 59-67.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Atsız mecmua”, Türk kültürü, 304 (Ağustos 1988), 47-53.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Kopuz”, Türk kültürü, xxvi, 311 (Mart 1989), 59-62.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Orhun”, Türk kültürü, xxvi, 306 (Ekim 1988), 34-39.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Orkun”, Türk kültürü, xxvi, 308 (Aralık 1988), 42-49.

Tevetoğlu, Fethi, “Türkçü dergiler : Tanrıda_. Türk kültürü, xvii, 321 (Ocak 1990), 27-31.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Türk yurdu”, Türk kültürü, xxv, 296 (Aralık 1987), 15-23.; xxvi, 298 (Şubat 1988), 20-27.;299 (Mart 1988), 16-25.; 300 (Nisan 1988), 39-45.; 301 (Mayıs1988), 33-39.; 303 (Temmuz 1988), 50-53.82

Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi. İstanbul : Dergâh Yayınları,
1977-1998. 8 c.

Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Bölümü dermesi.


AÇIKLAMALAR:

1 Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler” Türk kültürü, xxv: 296.; xxvi: 298 -301., 303-304., 306., 308., 311.; xxvii: 318., 321. sayılar.
2 Ayrıntılı bilgi için bk. “Genç kalemler”, Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, (Istanbul, Dergâh, 1979), 320.
3 Genç kalemler dergisi / Yayıma hazırlayanlar: _smail Parlatır, Nurullah Çetin. Ankara ; TDK, 1999. 577 s.
4 Hüseyin Tuncer, “Türk yurdu”. Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, 8 (Istanbul: Dergâh, 1998), 424; 90. yıl Türk yurdu bibliyografyası (Ankara, 2002), v-xı. s. Aynı düşünceyi Fethi Tevetoğlu da paylaşmaktadır: “Türkçü dergiler, I-VI: Türk yurdu”, Türk kültürü, xxv,
296.; xxvi, 298, 299, 300, 301, 303. sayılar.
5 Bu durumla ilgili dergi bildiriminde Galip Erdem’in adı “Mehmet Galip Erdem” diye gösteriliyordu; oysa Erdem’in adında ‘Mehmet’ yoktu. “Mehmet Galip Erdem”i Umumî Neşriyat Müdürü iken, Ömer Öztürkmen’in tavsiyesi üzerine kullanmağa başlamış; bu kullanış o görevle sınırlı kalmıştı
6 Atsız mecmua yazarlarının alfabe sıralı tam bir listesi ve dergiye ilişkin başka ayrıntılı bilgiler için bk.: Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler, VII: Atsız mecmua”, Türk kültürü, xxvi, 304 (A_ustos 1988), 499-505.
7 Her iki dönemdeki Orhun yazarlarının tam alfaetik dizimi ve dergiye ilişkin başka ayrıntılar için, bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Orhun”, Türk kültürü, xxvi, 306 (Ekim 1988), 34-39.
8 Irkcılık ve Turancılık Dâvâsı ilgili yazılarda, sanıkların sayısı 23 (yirmi üç) olarak gösterilir. Oysa, Orkun dergisindeki, Askerî Cezaevinde bulunanlarla ilgili bir anektoddan, bu sayının 24 olduğu açıkça anlaşılıyor. Bk. “1944’den hâtıalar”, Orkun, 8 (24 Kasım 1950),
9 Kopuz’un her iki dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve yazarların alfabetik tam listesi için bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Kopuz”,xxvii, 311 (Mart 1989), 59-62
10 Tanrıdağ dergisi hakkındaki başka ayrıntılar ve yazarlarının tam dizimi için bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler, XII, Tanrıdağ”, Türk kültürü, xxvii, 321 (Ocak 1990), 27-29.
11 Tevetoğlu, Aynı yazı, 29..
12 Dergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için bk. Doğu Karauğuz, “Türkçülüğün Zonguldak’tan yükselen sesi: Doğu dergisi”. Türk yurdu, 230 (Ekim 2006), 59-67.
13 Atsız, ‘Vedâ’, Orkun, 68 (18 Ocak 1952), 2.
14 İsmet Tümtürk, ‘Orkun kapanıyor’, Orkun, 68 (18 Ocak 1952), 26.

15 Atsız’ın mektupları / Yayına hazırlayan Yücel Hacaloğlu. İstanbul, Orkun Yayınları, 19…
16 Orkun hakkında daha ayrıntılı bilgi ve yazarlarının alfabetik tam dizimi
için, bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Orkun”. Türk kültürü, xxvi, 42-46.
17 Remzi Oğuz Arık ilgili yazılar, sonraki sayılarda da yer aldı.
18 Bu yazı ileri müdürlüğü değişikliği, o dönem Ankara’sındaki Sıkı Yönetim baskısından kurtarmak için Devlet’in yönetimini Konya’da gösterme gereğinden doğmuştu. Konya avukatlarından olan T.F. Kılıçkaya kendisine teklif edilen bu görevi ‘fahrî’ olarak üstlenmişti; yazıhanesi de derginin idarehanesi olarak gösterilmişti. Devlet Ankara’da hazırlanıp yayımlanıyor, fakat Konya’dan yönetilir görünüyordu. Bu durum dönem sonuna kadar sürdü.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Türkçü yayınların tarihi seyrine baktığımızda Türkçülük hareketinin onca güçlü fikir adamına rağmen uzun soluklu yayın hayatı olmadığı ve sık sık kesintilere uğradığı ve dağınık bir manzara sergilediği gözüküyor.

Bunun belli başlı sebepleri arasında maddi olanakların kısıtlılığı öne çıkmış olsa da kanımca Türkçü yayınların istenilen satış sayılarına ulaşamamasının en büyük nedeni toplumda Türkçülük bilincinin yeterince gelişmemiş olmasındandır.

Yani Türkçü cephe çok iyi fikir adamları, teorisyenler, dahi çapında düşünür ve araştırmacılar yetiştirmeyi başarmış ama aynı başarıyı, Türkçü fikriyatın toplumda yaygınlaşmasını ve teşkilatlar vasıtasıyla kurumsallaşması noktasında gösterememiştir.

Ve günümüzde de, aynı durum, devam etmektedir.
Görünen o ki Türkçülerin gerek dün ve gerekse bu gün, en büyük ve yaşamsal eksiği; yaygın ve örgün örgütlenmelerden yoksun olmasıdır.
Bu eksik tamamlandığı takdirde fikren her zaman altın çağını yaşayan Türkçülük topluma ve devlete yön ve şekil vermede de altın çağına ulaşacaktır.

Benim çıkardığım sonuç ve vardığım kanaat böyledir.

Türkçüler, ne yapıp edip, bütün yurt sathında örgütlenerek, Türk Milletiyle manevi birlikteliklerini, müşahhas olarak da gerçekleştirmek zorundadır.
Aksi durumda Türkçü söylemler, bu zamana kadar olduğu gibi, bundan böyle de, birileri tarafından, bir takım siyasi çıkarların malzemesi olmaya devam edecektir.

TTK.

Kaynak: TURANİA.NET - Börü Kam

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Bu başlık konusunu otağımızda yayınlanabilir hale getirmek için, kardeşimizin bir kaç gün uğraştığını biliyorum.

Burada hepimiz gönüllülük esasına göre bulunuyoruz. Tarihimizden ve geçmiş yolbaşçıların yaşamlarından çıkaracağımız derslerin, geleceğimize ışık tutmasına elden geldiğince destek vermek ilk hedefimizdir. Bir de şu yanılgıya düşmemek gereklidir, Türkçülük ya da Türkçüler sanalağdaki yapılanmalardan ibaret değildir. Gerçek yaşamda adı sanı belli olan, olmayan binlerce insan Türkçülük olarak adlandırmasalar da bu davanın savunucusu ve takipçisidir. Bunların çeşitli olaylara karşı verdikleri tepkiler, damarlarında dolaşan kanın emri ve imzası gereği oluşan doğal tepkilerdir. Tanrı'ya şükür ki, böyledir.

Kaynak: TURANİA.NET - Tonyukuk

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Güzel bir çalışma olmuş.
Emek veren andanın, eline sağlık.
Elbirliği Derneğinin çıkardığı Bozkurt ve İlteriş Türkçüler Derneğinin çıkardığı İlteriş adlı dergiler son yıllarda çıkartılmış olan Türkçü dergilerdendir.
Sanırım şu günlerde, her ikisi de, çıkartılmıyorlar.

Ayrıca Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının düzenli olarak çıkardığı dergi ve diğer yayınları da bu başlık altında sıralamak gereklidir.

Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama, son yıllarda çıkartılan ve halen yayınını sürdüren başka dergi ve yayınlar da var.

Otağımızdaki andalar, el ele verip, bir dergi de biz çıkartarak Türkçülük kalesinin burçlarından birisi olsak iyi olmaz mı?

Mesela TURAN BAYRAĞI kulağa hoş gelmiyor mu?

Tanrı Türk'ünü Korusun!

Kaynak: TURANİA.NET - Kıraç Ata

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Arkadaşlarımız "KURGAN" adında bir dergi çıkarmaktadırlar.
Aylık Türkçü Dergi bölümünden inceleyebilirsiniz.

Kaynak: TURANİA.NET - Tanrıkut Töre

KURGAN OCAK 2010 - TURANİA.NET

KURGAN ŞUBAT 2010 -TURANİA.NET

KURGAN MART 2010 - TURANİA.NETÇevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Bursa'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları KÖMEN adlı Aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
Türkçü dergi KÖMEN'e yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçüleri kutlarız.

TTK.KÜNYE
İmtiyaz Sahibi : Caner Kara
Genel Yayın Yönetmeni : Bahadır Çelikbaş
Yazı İşleri Müdürü : Gülay Yaşbey
Düzenleyici : Elmir Abbasoğlu
Görsel Tasarım : Berkant Parlak
Dergi Adresi : Tahtakale Mah. Çelebiler Cad. Akarsu İpekçi İş Sarayı Nu: 55 Osmangazi / BURSA
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Ve son olarak Gökbörü Türkçüler Teşkilatınca aylık olarak çıkartılan GÖKBÖRÜ Türkçü Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi:

Künye: GÖKBÖRÜ Türkçü Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi
ISSN : 5655
İdare Merkezi : Karanfil Sk. Nu: 34 / 10 - C Kızılay - ANKARA


Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Ali Talip Çatalyürek

 • Türkçü-Turancı
 • ***
 • İleti: 83
Atsız Mecmua:
Mayıs 1931-Eylül 1932 arası İstanbul’da aylık olarak 17 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı ilk dergidir. Atsız Beğ, Zeki Velidi Togan ile tartışan Reşat Galib’e protesto telgrafı çektiği ve İstanbul Darülfünunu’ndaki bazı hocaların ilmi açıdan yetersiz olduğunu söylediği için üniversitedeki görevinden alınmış ve dergi kapanmıştır.
 Beni çeken budur.

Çevrimdışı AĞASAR

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 354
 • TANRI DAĞINDA, UÇMAĞA VARDI...
Bursa'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları KÖMEN adlı Aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
Türkçü dergi KÖMEN'e yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçüleri kutlarız.

TTK.KÜNYE
İmtiyaz Sahibi : Caner Kara
Genel Yayın Yönetmeni : Bahadır Çelikbaş
Yazı İşleri Müdürü : Gülay Yaşbey
Düzenleyici : Elmir Abbasoğlu
Görsel Tasarım : Berkant Parlak
Dergi Adresi : Tahtakale Mah. Çelebiler Cad. Akarsu İpekçi İş Sarayı Nu: 55 Osmangazi / BURSA


Yıllardır üstüne basa basa vurguladığımız en önemli hususlardan birisi de Türkçülük yolunda bir takım çalışmalar yapanları takdir ve tebrik etmektir... Yukarıda ki yücelik, nezaket, bilgelik ve adamlık cümle Türkçü'ye örnek olsun!

Var olun sayın Başkanım!
Dolunay buğusunda zifiri göklere yazılmış Ad'ın...
İnkâra düşen geceler gibi yok saysın varlığını bütün kâinat
Varsın mavi gün her doğanda silinsin ne çıkar ?
Ay dolanır , yüz bulanır, vakit döner, tılsımlı bir âyinde söylenir Ad'ın ;

Senin Ad'ın TÜRK !...


UÇMAĞA VARDI..!
TANRI DAĞINDA...
ATSIZ ATA OTAĞINDA, ULU ATALAR HUZURUNDA DİZ VURMAKTA!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2256
Antalya'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları "TÜRKÇÜ DERGİ" adlı iki aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
TÜRKÇÜ DERGİ'ye yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçü kardeşlerimizi kutlarız.
Varolsunlar, sağolsunlar!

TTK.Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!