Gönderen Konu: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.  (Okunma sayısı 68247 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
B Ü Y Ü K T Ü R K E L İ (25.03.1962- ? )

“Aylık fikir dergisi”. 25 Mart 1962’de İzmir’de çıkarılmağa başlandı. 28x20 sm. boyutunda, 24 sayfa çıkarılan derginin kapağı 1. içi ise 3. hamur kâğıda basılıyordu. Kapaktaki logosunun altında “Tanrı Türk’ü korusun” söylemi, Ay-yıldızlı kurt amblemi, “Bu sayıda” dizimi, en altta da tek satırda yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi verilmekte idi. Fiyatı 100 kuruştu.

Derginin sahibi Hasan Oraltay, yazı işleri müdürü Burkay Kaynak’tı. Türkçü yazı ve şiirlere yer verilen derginin başlıca yazarları Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Zeki Velidî Togan, Basri Gocul, Hasan Oraltay, Hayranî Ilgar, Bilâl Hakim, İskender Öksüz, N. Gökbayrak, M. Serçinlioğlu, Cemal Oğuz Öcal, Ruhi Çelebi, Baymirza Hayit, Köksal Toptan, H. Fehmi Poyrazoğlu, Kemal Fedai Coşkuner, Kemal Vehbi Gül, Burkay Kaynak, vb. idiler.

Dergi Türk dünyasına ilişkin yazı, yorum ve haberleri ile, adına uygun bir yayın politikası izledi.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
O R K U N – II (02.1962-01.1964)

Aylık Türkçü dergi. O sırada Kastamonu milletvekili olan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’nun girişim ve sahipliği ile Ankara’da yayınlandı. Atsız, bu derginin de “kurucusu" olarak gösteriliyordu.

30 sayı yayımlanan derginin boyutları ve sayfa sayıları değişikti. İlk sayılarında Kapağında logo, “Bütün Türkler bir ordu” söylemi, sayı belirteci ve yazarlar dizimi yer alıyordu. 5. sayıdan başlayarak kapakları renkli tasarımlarla yayımlanır oldu. 9. sayıda da ilk söylemin yerini “Cihan yıkılsa Türk yılmaz”, 11. sayıda ise “Tanrı Türk’ü korusun” söylemi aldı; sonra yine ilk söyleme dönüldü.

Derginin 28x20 sm. olarak öngörülen boyutu, 10. sayıdan başlanarak 34x24 sm.’ye çıkarıldı. Fiyatı 125 kuruştu. Sahibi İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, ilk sayılarında yazı işleri müdürü Işıksal Baltacı idi; 5. sayıdan başlayarak bu görevi Yalçın Oker, 10-11 sayılarda Nejdet Sançar, 12-15. sayılarda M. Zekeriya Kürşad üstlendi. Daha sonraki sayılarda sahibi olarak Göktürk Mehmet Uytun, yazı işleri müdürü olarak Yavuz Bülent Bâkiler görev aldı.

Orkun-I’in de yazarları olan Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Tahsin Ünal, H. Fethi Gözler, Refet Körüklü, vb.’ye ek olarak Ârif Nihat Asya, Hâlide Nusret Zorlutuna, Galip Erdem, Abdülkadir İnan, Fethi Tevetoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, Karamağaralı Halûk, Şinasi Siber, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Basri Gocul. Mehmet Orhun, Aziz Alpaut, Yavuz Bülent Bâkiler, Göktürk Mehmet Uytun, Zekeriya Kürşad, Ziyaettin Babakurban, Mustafa Kafalı, Ali Rıza Özer, M. Zihni Hızal, Mustafa Hacıömeroğlu, Fahriye Yılanlığlu, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Şinasi Sükan, Fahri Ersavaş, Necdet Kürşad, İsmail Devletkuşu, Mehmet Altınsoy, Bahri Ulaş, Fevziye Abdullah Tansel, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Ziyaeddin Babakurban, Şekür Turan, Kemal Fedai Coşkuner, Abdürrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Aclan Sayılgan, A. Fuat Azgur, Hayrani Ilgar, mahlaslarla Necmeddin Sefercioğlu, Reşat Candaş, İsmail S. Coşkuner, İlter Veziroğlu, Nurettin Uytun, Kemal Vehbi Gül, Yılmaz Gürbüz, Münir Tümtürk, Fuat Uluç, Hüsnü Dikeçligil, Ahmet Nihat Akay, Cevat Önder, Kâzım Hancığlu, İsmet Kapısız, Ramazan Demirsoy gibi birçok yazar ve şairin yazı ve şiirlerine yer verilmişti.

Derginin bir özelliği de, sıkça ‘özel sayı’lar çıkarılması ve siyaset ağırlıklı yazılara da yer verilmesi idi. İlk sayısında yayımlanan, Atsız’ın yazdığı “Millî Kalkınma Programı”nın (1) Türkçüyüz, (2) Arınmış Türkçeciyiz, (3) Yasacıyız, (4) Toplumcuyuz, (5) Gelenekçiyiz, (6) Demokrasiye taraftarız, (7) Ahlâkçıyız, ( 8 ) Bilimciyiz, (9) Teknikçiyiz biçimindeki ilkelerin sonradan “9 Işık” adı ile MHP programına yansımış olması da önemli bir hizmeti idi.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Ö N A S Y A (09.1965-02.1972)

“Aylık Türkoloji, fikir ve sanat mecmuası”. Ankara’da 78 sayı çıkarıldı. 33x24 sm. boyutla 24+4 sayfa olarak yayımlanıyordu.

Kapak düzeni her sayıda değişen dergide, sanat tarihi, arkeoloji yanında, millî konulara ağırlık veren yazılar da yer alıyordu. Fiyatı 10 lira idi.

Önasya’nın sahibi Sadi Bayram, yazı işleri müdürü Şadi Bayram’dı. Muzaffer Özdağ, Fethi Tevetoğlu, Ahmet Edip Uysal, Halûk Karamağaralı, Faruk Taşkıran, Yılmaz Önge, A. Süheyl Ünver, Enver Behnan Şapolyo, İsmet Binark, Hikmet Gürçay yazarlarının başlıcaları idi.

Önasya’nın yayın hayatı Ocak-Şubat 1972 tarihli, 77-78. sayısı ile son buldu. Çıktığı yıllarda millî kültür ve sanatımıza ışık tutan değerli yazılara yer vermişti.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
D E F N E (05.04.1966-11.1971)

“Haftalık sanat dergisi” olarak 05 Nisan 1966’da Ankara’da çıkarılmağa başlandı. 36. sayısından başlanarak aylık duruma getirildi ve Kasım 1971’e kadar 95 sayı yayımlandı.

34x23 sm. boyutlu olarak çıkarılan ve içindekinden ayrı bir kâğıda basılan kapağın sol yanını kapatan renkli bir kalın şeridin alt kesiminde beyaz olarak basılan logosu; geriye kalan açık renkli veya beyaz boşlukta ise sayı belirteci ve yine altta (logonun hizasında) “haftalık (sonradan aylık) sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Sayfa sayısı 1-35’inci sayılarda 20, 36-60. sayılarda 24, 61-95. sayılarda ise 28 idi. Fiyatı da 1-35.’te 100, 36-60.’da 125, 61-95.’de 200 kuruştu.

Amacı “belli kalemlerin ihtirasını tatminden ziyade Türk gençliğine sanat yönünden yardımcı ve rehber olmaktır. Millî kültürümüzü tanıtmak ve millî kültürümüze yeni imzalar kazandırmaktır.” cümleleri ile ortayakonulan Defne’nin kurucuları Ârif Nihat Asya, Galip Erdem, Ayhanİnal ve Metin Nuri Samancı idi. “Sahip”lik ve “yazı işleri sorumlumüdürlüğü” görevini, baştan sona Metin Nuri Samancı yürüttü. Dergideyaşlı ve genç yüzlerce yazarın düşünce yazısı, şiir ve hikâyesi yayımlandı.

Başlıca yazarları Ârif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H. Fethi Gözler, Coşkun Ertepınar, Mustafa Özbalcı, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Müjgân Cunbur, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Refet Körüklü, Ali Rıza Özer, Fevziye A. Tansel, Yavuz Bülent Bâkiler, Celâl Ertugay, Ayhan İnal, Azmi Güleç, Cahit Obruk, Sabahattin Çankaya, Ahmet Tufan Şentürk, Emine I_ınsu Okçu, Halil Soyuer, Metin Nuri Samancı, Göktürk Mehmet Uytun, İsmail Safa Esgin, Şükrü Güzel, Hasan Kaya Mânioğlu, A. Fuat Azgur, Pınar Yamaç, vb. idiler.

Defne, yayın hayatı boyunca pek çok yazar, şair ve hikâyecinin yetişmesinde etkili oldu.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
M İ L L Î I Ş I K (05.1967-04.1971)

İstanbul’da yayımlanan aylık milliyetçi dergi. Mayıs 1967 ile Nisan 1971 arasında 48 sayı çıkarıldı. 26x20 boyutlu kâğıda 38 sayfa olarak basılan derginin kapağında logosu, sayfanın dörtte birini kapsayan beyaz bölümde iki satır halinde yer alıyor, altında “Aylık fikir dergisi” söylemi veriliyordu. Sayı belirteci ve çıktığı ay da burada bulunuyordu.

Sahibi N. Bozkurt, yazı işleri müdürü Altan Deliorman olan Millî Işık’ın başlıca yazarları; Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Ârif NihatAsya, Faruk K. Timurtaş, Aclan Sayılgan, Necmettin Hacıeminoğlu,Galip Erdem, M. Necmettin Deliorman, İbrahim Kafesoğlu, MehmetEröz, Altan Deliorman, Cahit Okurer, İlhan E. Darendelioğlu, ErolGüngör, Sabahattin Zaim, Tahsin Demiray, Fındıkoğlu ZiyaeddinFahri, Namık Zeki Aral, Mustafa Kafalı, Enver Esenkova, CengizOrhonlu, Muzaffer Batur, Kemal Ayaldı, Metin Eriş, Mir’at Özçamlı,Turhan Berkok, Feyyaz Anıl, Talip Yücel, Şükrü Güzel, Fazlı Akaya,Kemal Bircan, Ahmet Cebeci, N. Bilâl Şimşir, Ahmet Kabaklı,Mustafa N. Sepetçioğlu, Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Kardeş, vb.idiler.

Okuyucularına dört yıl hizmet eden derginin yayımı 48. sayıda son buldu.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
O C A K - II, (01.1968-08.1971)

“Aylık fikir ve kültür dergisi”. Ocak 1968’de Ankara Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti’nce çıkarılmağa başlanan ve 7. sayısında Üniversiteliler Kültür Denği’ne devredilen dergi. Temmuz 1968’den başlanarak Ankara’da aylık olarak yayımlandı.

23x15 sm. boyutunda, 16+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin, ayrı tür kâğıda basılı kapağı renkli zeminin üst bölümünde logusu ve yanında bir ocak resmi, altındaki beyaz şerit üzerinde İstiklâl Marşı’mızın “sönmeden yurdumun üstünde en son ocak” mısraı, onun altındaki ikinci şerit üzerinde ise sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri, alttaki renkli zemin üzerinde de içindeki önemli yazıların adları veriliyordu. Başlangıçta 100 kuruş olan fiyatı, 37. sayıda 150 kuruşa çıkarılmıştı.

Üniversiteliler Kültür Derneği adına derginin sahibi Mehmet Aktaş, yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan idi. Yazarları ise, Galip Erdem, Selim A(yvaz) Gökdemir, Cezmi Bayram, Nuri Gürgür, Acar Okan, Peyami Turan, Mehmet Ferit Gökdemir, Alâaddin Korkmaz, Orhan Arslan, Nevzat Köroğlu, ,İrfan Tunç, Şeref Yılmaz, Metin Akın, Celâl Battaloğlu, Hasip Öztürk, Saime Hazinedar, Müslim Turan, Orhan Türköz, Ümit Akkoyunlu, Ziya Gürel, Tarık Karayusufuğlu, Osman Öngel, Mustafa Kürşad Özemir, Şakir Gözübüyük, Nurettin Başaran, Celâl Er, Orhan Kavuncu, Süleyman Kürkçü, Erdal Sargutan, vb. idiler.

Derginin yayımı 44 sayı sürdü. 3. ve 4. ciltlerinde bazı sayılar birkaç sayı (s.g. 33-35., 37-38, 42-44.) bir arada yayınlanmış ise de bu toplu sayılarda sayfa sayıları da 36, 32, 64 olarak artırılmıştı. Fakat bu toplu sayılar, bir “son”un belirtileri idi. Derginin yayımı, yerini Ocak-III’e bırakmak üzere, 44. Ağustos 1971 sayısı ile son verildi.

Ocak dergisinin önemi inceleme ve araştırmaya değer veren bir yüksek öğrenimli gençlik topluluğunun bu nitelikteki yazılarını yayımlaması idi.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
Ö T Ü K E N (01.1964-12.1975)

Atsız mecmua, Orhun ve Orkun dergilerinin devamı sayılan “aylık Türkçü dergi”. Ocak 1964 ile Kasım 1975 arasında, 143 sayı çıkarıldı.

27x18 sm. boyutundaki dergi, genellikle 8 sayfa olarak yayımlanıyordu. Yazı yoğunluğuna bağlı olarak bazı sayıların 12, 16, 20, 24 ve 32 sayfa olarak çıktığı da oluyordu. Kapağı oluşturan ilk sayfasında, renkli zemin üstüne basılan logonun altında “Bütün Türkler bir ordu” söylemi, aylı kurt amblemi, bir özdeyiş ve sayı belirteci, çıktığı ay ve fiyatı yer almakta idi. Son sayılarına her sayıda rengi değiştirilen, Ötüken’i temsil eden bir resim konuluyordu. 1969’da çıkan bazı sayıları Ankara’da basıldı.

Sahibi Atsız’dı. Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Kayabek, sona yakın sayılarında ise Erdoğan Saruhanoğlu yaptı. Türkçülük ülkü ve düşüncesini Atsız’ın biçimlendirdiği yolda işleyen yazı ve şiirlere, günlük olayların yorumlarına yer veren dergide dil ve tarih konularındaki yazılara da rastlanır.

Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Refet Körüklü, Muzaffer Eriş, Mehmet Orhun, Fahri Ersavaş, vb. yanında, Mustafa Kayabek, Aydil Erol, Hayranî Ilgar, Ahmet Bican Ercilasun, Mirat Özçamlı, İbrahim Güleç, Murat Çetin, Suphi Saatçi, Mustafa Tanırer, Osman Üçer, Mevlût Yılmaz Uluğtekin, Abdurrahman Keleş, Atillâ Demiral, Nihat Yücel gibi genç Türkçüler de yer almakta idi.

Ötüken’in yayınlanışı sırasında karşılaşılan en ilgi çekici fakat üzücü olay, hükûmet yetkililerinin dikkatini Güney Doğu Anadolu’daki Kürtçülük -bölücülük eylemlerine çekmek için yazdığı ve derginin Nisan-Temmuz 1967 sayılarında yayımlanan yazılarından dolayı Atsız’a ve yazı işleri müdürü M. Kayabek’e 15’er ay hapis cezası verilmesi idi. Cezanın gerekçesi onların “bölücülük yaptıkları” suçlaması idi. Kayabek bu cezanın tümünü memleketindeki cezaevinde kalarak çekmiş; Atsız, hasta olmasına rağmen bir süre cezaevinde tutulduktan sonra, Türkçülerin yoğun başvurusu üzerine, zamanın cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün affı ile özgürlüğüne kavuşmuştu.

Derginin bir hizmeti de çevresinde toplanan Türkçü gençlerin katılımı ile, sonradan adı ‘Türkiye Milliyetçiler Birliği’ne dönüşen Türkçüler Derneği’nin kuruluşuna vesile olması idi.

Dergi, Ankara’da görevli iken bile çıkarılmasına büyük emek veren, hatta birçok sayılarını orada hazırlayıp bastıran veya İstanbul’daki basımevine gönderen Nejdet Sançar’ın uçmağa varışı ve Atsız beğin ağırlaşan hastalığı yüzünden, yayımına 143. Kasım 1975 sayısı ile son vermek zorunda kaldı.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
T Ü R K Y O L U (06.02-16.09.1969)

Haftalık haber ve yorum gazetesi. 06 Şubat 1969’da İstanbulda yayımlanmağa başladı.

Yarım gazete (42x29 sm.) boyundaki bu gazete-derginin kapağında, sayfanın yarısını kapsayan kalın bir kare çerçeve içinde, iki satıra ayrılmış, kırmızı renkli olarak basılmış logosu, onun altında da , kalın bir siyah çizgi içinde, “Bütün Türkler birleşiniz” söylemi yer alıyordu. Logo karesinin altında “Haftalık gazete” sözü, yayınlanış tarihi ve 125 kuruş olan fiyatı yazılıydı (Bu satıra sonradan sayı belirteci de eklendi).

Derginin imtiyaz sahibi Mahmut Belenli, yazı işleri sorumlu müdürü Erhan Demirutku idi. Birçok tanınmış Türkçünün de bulunduğu geniş bir yazar kadrosu vardı. Atsız, Nurettin Pakyürek, Ertuğrul Satıcı, Mahmut Belenli, Erhan Demirutku, Yaşar Aksoy sürekli yazarlarıydı. Ayrca Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Galip Erdem, Rifat Baykal, Muzaffer Özda, Mümtaz Turhan, Derviş Mânizade, M. Kemal Cabioğlu, Necdet Sevinç, İffet Halim Oruz, Refik Özdek, Kurt Tarık Özhan, Süleyman Sürmen, Necmettin Hacıeminoğlu, Celâl Erçıkan, Dursun Yıldırım, Ahmet B. Ercilasun, İlter Veziroğlu, vb.’de yazarları arasındaydı.

Türk yolu’nun ilgi çekici bir yanı, ilk sayısından başlayarak Atsız’ın Türkçülük ve meselelerini ele alan yazılarını, ve Erhan Demirutku’nun “1944 Türkçülük Olayı” başlıklı dizi röportajını yayımlaması idi. O röportajlarda A. Nurullah Barıman, İsmet Tümtürk ve Yusuf Kadıgil’in gördükleri işkenceler ve duruşma izlenimleri hakkında verdikleri bilgiler ilgi çekici ve ibret verici idi.

Türk yolu’nun yayımı, 16 Haziran 1969’da çıkarılan 19. sayı ile son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
M İ L L Î H A R E K E T (11.1966-12.1971)

“Aylık fikir, sanat, siyaset dergisi” olarak Kasım 1966’da on beş günde bir çıkarılmağa başlandı. 1968 sonlarından başlanarak aylık yayımlandı.

Ahmet Karabacak, Rıza Fırtına, Muammer Işın, Fethi Şekercioğlu’nun kuruculuğunda, İstanbul’da çıkarıldı. Millî hareket’in ilk altı sayısı Muammer Işın’ın sahipliğinde çıkarıldı.

Daha sonra sahip ve yöneticisi Ahmet Karabacak oldu. Yazı işleri müdürlüklerini de Nail Erhan, Erol Kılıç ve Sakin Öner yaptılar.Yazarları arasında Ahmet Karabacak, Ahmet Kabaklı, Kemal Cabioğlu, Faruk K. Timurtaş, Muzaffer Özdağ, Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Hikmet Tanyu, Mustafa Yazgan, Sabahaddin Cem, Aclan Sayılgan, Dündar Taşer, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Necmettin Hacıeminoğlu, Galip Erdem, Refik Özdek, Nevzat Yalçıntaş, Osman Yüksel, Mehmet Eröz, Ergun Kaftancı, Yücel Hacaloğlu, Sakin Öner, Niyazi Adıgüzel, Derviş Manizade, Yusuf İmamoğlu, Yılmaz Yalçıner, vb. bulunuyordu.Aralık 1971’e kadar düzenli olarak yayımlanan dergi sonradan bazı özel sayılar çıkardı.

Kaynak: TURANİA.NET

Çevrimdışı Çağrı Bey

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 690
D E V L E T (17.04.1969-06.1979)

Milliyetçi haber ve yorum gazete-dergisi. Türk Ocağı ve Üniversiteliler Kültür Derneği’nden yetişen gençlerce çıkarıldı. Birbirini izleyen haftalık, ve aylık iki dönem halinde yayımlandı.

1. (Haftalık) dönem (17.04.1969-03.1978)
Devlet, 17 Nisan 1969 günü Ankara’da yayımlanmaya başladı. Yayımına haftalık olarak başlayan dergi, 20 Eylül 1971 günlü 128. sayısından başlanarak, 20 Kasım 1972 günlü 159. sayıya kadar on beş günde bir çıkarıldı; bundan sonra yeniden haftalığa döndü ve bu durum 435. sayıya kadar sürdü.

Her sayısı 12 sayfa olan bu gazete-derginin boyutu 42x29 sm. idi. Gazete kâğıdına basılıyordu. Kapak hizmeti gören ilk sayfasında, siyah üzerine beyaz olarak tasarlanmış olan logosunun altında, “Ey Türk kendine dön…” söylemi, sağ yanında da sayı ve tarih bildirimi yer alıyordu. Bunların altında kalan boşlukta ise önceki haftanın önemli olaylarına ilişkin resimlere ve önemli yorum yazılarının iri harflerle yazılmış başlıklarına yer verilmekte idi.

Devlet dergisinin sahip ve yazı işleri müdürlü_ü görevlerini, 1-42. sayılar boyunca Halil Özyıldız yaptı. Özyıldız’ın evini Istanbul’a taşıması üzerine, 43. sayıda bu görevleri üstlenen İbrahim Metin, sahipliği dergi kapanıncaya kadar sürdürdü. Yazı işleri müdürlüğünü ise, 110. sayıdan başlayarak Tevfik Fikret Kılıçkaya yürüttü.20 Bunun üzerine oluşturulan “umumî neşriyat müdürlüğü görevini ilkin Mehmet Nedim Budak, daha sonra da Sadi Somuncuoğlu üstlendi.

Devletin çok geniş bir yazar ailesi vardı. Yüzlerce kişinin yazılarını yayımladı. “Devletten millete” başlıklı başyazılar imzasız yayımlanıyordu.

Sürekli yazarları olan Galip Erdem, Emine Işınsu, Cezmi Kırımlıoğlu (Bayram), Hikmet Tanyu, Ârif Nihat Asya, Nuri Gürgür, Sadi Somuncuoğlu, Ayhan Tucugil (İskender Öksüz), Dilâver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, İsmail Gerçeksöz, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu yanında Alparslan Türkeş, Atsız, Nejdet Sançar, Necmettin Hacıeminoğlu, Aziz Alpaut, Sait Ali Ankara, Osman Turan, İmre Toht, Tuncer Gülensoy, Sadık Kemal Tural, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Şevket Kutkan, Gökçeoğlu Yavuz Yücel, M. Zeki Sofuoğlu, Nevzat Kösoğlu, Süleyman Hayri Bolay, Ahmet Kabaklı, Enis Öksüz, Mehmet Orhun, Kurt Tarık Özhan, Akdes Nimet Kurat, Yavuz Bülent Bâkiler, Nejat Göğünç, Mehmet Eröz, Âmiran Kurtkan, Sakin Öner, Ömer Öztükmen, Mustafa Kafalı, Necdet Sevinç, Kurt Karaca (Fikret Eren), Ahmet Rifat (Ahmet Nuri Yüksel), Hasan Oraltay, Enver Esenkova, Suat İlhan, Acar Okan, Mustafa Hacıömeroğlu, Hakkı Dursun Yıldız, Şaban Karataş, Ahmet Temir, Kâmil Turan, Yaşar Kutluay, Mehmet Altınsoy, Şeref Yılmaz, Şevket Bülent Yahnici ve daha pek çok yazar dergiye katkıda bulundular.

Devlet’in bu dönemdeki yayını Mart 1978 ayında çıkan 435. sayısı ile son buldu. Dergi, dokuz yıl süren bu yayını ile Türkçülük için önemli bir yetiştirici ve yönlendirici hizmeti yapmakla kalmamış, o dönemin karmaşık olaylarını tespit ve kayıt etme görevini de başarı ile yürütmüştü. Bir ara satışı 23 bine kadar yükselen Devlet’in malî ve idarî yüküne dokuz yıl katlanan İbrahim Metin bu yükü taşıyamaz duruma gelince, derginin kapatılmasından başka yol kalmamıştı.

2. (Aylık) dönem (04-05.1978-06..1979)
Haftalık Devlet’in kapanması kesinleşince, o günlere kadar derginin çıkmasına yardımcı olan ve dergilerinin kapanmasına gönülleri razı olamayan, aralarında Osman Çakır, Osman Oktay, Meriç Coşkun, Nedim Ünal, Sadık Tokuçoğlu’nun bulunduğu on iki kişilik genç Türkçü topluluğu, maddî ve manevî imkânlarını birleştirerek derginin sürdürülmesi görevini üstlendiler. Nisan 1978’den başlayarak aylık olarak çıkarılmaya başlanan dergi, haftalık olanla olan bağlantısını belirtmek üzere, biri 1’den, öteki 436’dan başlayan iki ayrı numara ile yayımlanıyor ve “ikinci dönem” söylemine yer veriyordu.

Aylık Devlet, 27x19 sm. boyutlu, 32 sayfalı idi. Değişik kâğıda basılan kapağın ilk sayfası, ortası boş renkli bir çerçevenin üst bölümünde, büyük, dişi harflerle yazılmış ad logoyu, altında “Milliyetçi aktüalite-fikir ve yorum dergisi” söylemini taşıyor, çerçevenin alt bölümünde de sayı belirteci veriliyordu. Derginin 1-11. sayılarda 10, 12-14. sayılarda 15 lira olan fiyatı, arka kapağın altında yer alıyordu. Ilk dokuz sayısında Mehmet Çağatay Özdemir’in “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gözüktüğü dergide, 10. sayıdan başlayarak sahiplik görevini Şeref Savaş, yazı işleri müdürlüğünü de Süleyman Kürkçü üstlenmişti. Baş yazı niteliğindeki “ayın yorumu” yazılarını, imzasız olarak Acar Okan yazıyordu. Sürekli yazarlar olan Nuri Gürgür, Ayvaz Gökdemir, İlteriş Metin (Galip Erdem), Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Özkan (Necdet Özkaya), Ahmet Ârif (Ahmet Nuri Yüksel), Mete Demirkan (Sadi Somuncuoğlu), Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Tevfik Ertüzün’ün yanında, Turgut Günay, Rasih Demirci, Orhan Düzgüneş, Aziz Alpaut, Süleyman Hayri Bolay, Orhan Kavuncu, A. Oktay Güner, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Kâmil Kutluay da yazıları yayımlanan başlıca yazarlardı. Derginin yayımı, 14. (450.) sayısı ile son buldu. Böylece Devlet, en uzun ömürlü milliyetçi dergilerden biri oldu.

Kaynak: TURANİA.NET