Gönderen Konu: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!  (Okunma sayısı 327986 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Türkiye'nin başlıca düşmanları: ABD, Rusya, Çin H.C., İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Ermenistan, Yunanistan ve İrandır.

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir. Ancak Yunanlılarla ve Ermenilerle Kurtuluş Savaşı'nda savaşan Türkler, Yahudilerle savaşmadıkları için onları Yunanlılar ve Ermeniler kadar tehdit görmez! Halkımız bu konuda bilinçli değildir!

Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Rusya ile doğrudan savaşmıştır. ABD de bu devletlerin müttefiki idi. Türkler Amerikalılarla cephede birebir savaşmadıklarından Amerika'yı düşman olarak görmemiştir. Oysaki kurulması planlanan Ermenistan Devleti'nin sınırlarını çizen ABD Başkanı Wilson idi.

Türkiye, II.Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'yı "dost ve müttefik" olarak görmüştür. Bunda Sovyet tehdidinin büyük rolü vardı.

Amerikalı Yahudiler ve Sovyetler Birliği'ndeki Yahudiler ikili oynuyordu. Sovyet tehdidi yüzünden Yunanistan, Türkiye, İran gibi ülkeler Amerika'ya yanaşmak zorunda kalmıştır. SSCB'nin yaptıkları gerçekte Amerikan Emperyalizmine hizmet etmiştir. Türk halkı da yıllarca sağ-sol biçiminde kamplara bölünmüştür. Bu kamplaşmanın arkasındaki güçler hiçbir zaman sorgulanmamıştır.

Günümüzde Türkiye, "Yahudi İstilası" ve "Kürt İstilası" ile karşı karşıyadır. PKK terör örgütünün ve sözde Ermeni Soykırımı iddialarının arkasındaki güç Yahudilerdir. Birçok Yahudi, "Türk adı ve soyadı" taşıdığı için milletimiz tarafından Türk olarak bilinir. Yahudi Yahudidir! Türkiye'deki Yahudiler, kendilerini "Amerikalı" olarak görmektedir.

Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçülük yok farzedilmiş, "Türk Düşmanları" gazetelere (ve daha sonra televizyonlara), üniversitelere, bankalara, borsaya hakim olmuştur. Türk kültürüne, Türk Diline yönelik geniş çaplı bir saldırı vardır.

Türk milleti, dizilerle, futbolla, magazinle, müzikle uyutulmaktadır. "Gerçekleri" görsün istenmemektedir.

________________________________________

Bu konuda izin verilirse daha detaylı yazmak istiyorum.
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2011 »
Yahudiler sayıca az olduklarından Dünya'yı elegeçirme emellerine ulaşabilmek için diğer milletlerden insan "devşirmişlerdir". Masonlar, işte bu devşirmelerdir.

Kısaca Masonluk Tarihi'ne değineceğim...

Bugün Dünya’yı yöneten sistem gerçekten de "Yahudi-Mason-Siyonist-Satanist" bir sistem. Bu sistem için çalışanların uzantıları Dünyadaki bütün siyasi partilerde mevcuttur.

Masonluk, Tapınak Şövalyelerine (Knights Templar) dayanıyor. (Kuruluşu: 1118 / 1119, Kurucusu: Hugues de Payens) Tapınak Şövalyeleri, diğer Hristiyan tarikatlerin tersine tamamen "dünyevi". Mal-Mülk-Güç-İktidar peşindeler. Yahudilerle temas kurup "Satanizm’i" öğreniyorlar... Hristiyan dogmalarının "saçma" olduğunun farkındalar. Yasak-günah-ahlak kavramlarına uzaklar. Faize karşı değiller, Kapitalizmin temelini atıyorlar.

Ancak Türk ve Müslümanların, Haçlıları yenilgiye uğratmasıyla Tapınakçılar Filistin’den kovuluyor (1291). Fransa’ya geri dönen Tapınakçılar, sahip oldukları güç ve servetle "Devlet içinde Devlet" konumuna yükseliyorlar. Devlete yüklüce borç para veriyorlar, kontrol altına alıyorlar. Tapınakçılardan hiç memnun olmayan Fransa Kralı IV.Philippe, 1307 yılında onları tutuklatıyor. Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de Molay’ı 1314 yılında yakarak öldürtüyor. Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı yasaklanıyor. Fransa Kralı IV. Philippe ayrıca Yahudileri de Fransa’dan kovmuştur.

1307 yılından sonra Fransa’dan kaçan bir grup Tapınakçı, İskoçya’ya sığınıyor. O dönemlerde İskoçya, İngiltere ile sürekli savaşmaktadır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Tapınakçıları memnuniyetle karşılıyor. İskoç ordusu, Tapınakçılarla beraber 24 Haziran 1314’te Bannockburn Savaşı’nda İngiliz ordusunu bozguna uğratır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Hristiyanlığı pek sevmemektedir. Atalarının Pagan- Kelt inançlarına bağlıdır. Tapınakçıların dünya görüşü, kendisine yakındır. Tapınakçılar, İskoç kralının muhafız alayı olmuştur. "İskoç Masonluğu" böylece doğmuştur.

İskoçya Kralı Robert the Bruce, şimdiki Büyük Britanya Kraliçesi II.Elizabeth’in atasıdır: II.Elizabeth < VI.George < V.George < VII.Edward < Victoria < Kent Dükü Edward < III.George < Galler Prensi Frederick < II.George < I.George < Sophia of Hanover < Elizabeth Stuart < Büyük Britanya Kralı I.James < İskoçya Kraliçesi Mary (Stuart Hanedanı) < İskoçya Kralı V.James < IV.James < III.James < II.James < I.James < III.Robert < II.Robert < Marjorie Bruce (Robert the Bruce’ın kızı) < İskoçya Kralı Robert the Bruce (= I.Robert)

Diğer Tapınakçılar, Mason ("Duvarcı") Loncalarına sığınmış, Duvarcı görünümünde Tapınakçılığı gizli gizli devam ettirmişlerdir. Duvarcıların kullandıkları aletler, Mason simgelerine dönüşmüştür. Masonlar ("Duvarcılar") olarak gizlice faaliyet sürdürmek pekçok Tapınakçının işine gelmiştir. Bunun nedeni açıktan açığa sürdürdükleri faaliyetlerin 1307’de darbe yemesidir. Şimdi sinsice Dünya’yı ele geçirmeye çalışacaklardır... Baş düşmanları ise krallar, Papalık ve Katolik Kilisesidir. Masonlar, gizli faaliyet gösterdiklerinden, bir bakıma hepsi istihbaratçı haline geliyorlar...

İngiltere-Tapınakçı bağlantısı çok eskilere kadar gider... Kral I.Henry, II.Henry, Arslan Yürekli Richard ve I.John Tapınakçı idi. Tapınakçıların yasaklanmasından sonra Masonluk İngiltere’de yayılmıştır. III.Henry, V.Henry, VI.Henry, VII Henry, I.James, I.Charles, II.Charles, I.George, II.George, III.George, IV.George, V.George, VI.George, VII Edward, VIII.Edward hep mason krallardır. Kadınlar Mason olmadıklarından, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II.Elizabeth görünüşte mason değildir. (Ancak Masonluğun koruyucularıdır!) İngiltere zamanla tam bir mason ülkesi haline gelmiş, İskoçya ile birleştikten sonra Masonluk tamamen Büyük Britanya’ya hakim olmuştur. İngilizler Dünya’da sömürgelere sahip oldukça Masonluk oralara yayılmıştır (Kanada, Hindistan, Avustralya, Y.Zelanda, G.Afrika, Mısır, vb.) .

İspanya’ya karşı bağımsızlığını kazanan Hollanda ise herzaman Yahudilerin ve Masonların özgürce yaşadığı bir ülke oldu. Büyük Britanya’ya hakim olmak Masonluk için yeterli değildi; Fransa, İspanya, Portekiz, Papalık, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, Rus Çarlığı masonların "Dünya Egemenliği" için birer engeldi.

Öncelikle bir "Mason Devleti" kurulmalıydı. Amerikan İhtilali (1776) ile bu gerçekleştirildi ve ABD kuruldu. George Washington ve Benjamin Franklin masondu. George Washington’a yenilen İngiliz komutanlar da masondu! ("Danışıklı dövüş"! Yoksa Amerikalılar, dünyanın en güçlü devleti olan İngilizleri yenemezlerdi!) ABD, Yahudilerin ve Masonların Dünya’yı ele geçirmesinde herzaman "amiral gemisi" rolünü oynadı. (ve oynuyor!)

Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2011 »
Fransız İhtilali ile (1789), Fransız Krallığı ortadan kaldırıldı. İhtilali yapanların tamamı masondu. Kral XVI.Louis 1793’te idam edildi. XVI.Louis’nin idamı, Jacques de Molay’ın idamının (1314) intikamıydı! Fransa masonların eline geçti. Daha sonraları, yine bir mason olan Napoleon ülkedeki kargaşayı dindirerek kendini İmparator ilan etti (1804).

Napoleon Savaşları sonucunda İspanya, Meksika’dan Şili’ye kadar bütün sömürgelerini kaybetti. Portekiz de Brezilya’yı kaybetti. Güney Amerika Ülkeleri’nin İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşı veren devrimcilerinin hepsi masondu! İspanya ve Portekiz bir daha toparlanamadı. Dünya siyasetinde bir etkileri pek kalmadı.

Napoleon Savaşları sonrasında Avusturya İmparatorluğu da darbe yedi, Macarlar ve Slavlar daha çok hak istediler. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar ayaklandı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya aşama aşama bağımsızlıklarını kazandılar. Fransız Devrimi’nin ilkeleri bütün Avrupa’ya yayıldı. Sömürgecilik yayıldı. İngiltere ve Fransa büyük sömürge imparatorlukları kurdular, bunlardan yararlanan yine masonlardı. Japonya batılılaştı (İngiliz-ABD etkisiyle).

Masonluk, 1721 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde aktif olmaya başladı. II.Abdülhamid, Masonluğa ve Yahudilerin Filistin’e yerleşme isteklerine karşıydı. Masonlar tarafından (üyelerinin büyük bir bölümü* mason olan!) "İttihat ve Terakki Cemiyeti" kuruldu. Bu cemiyet kurulurken İtalyan Carbonari Cemiyeti örnek alınmıştı. II.Abdülhamid devrildi. Trablusgarp ve Balkan Savaşı’nda Osmanlılar ağır darbe yedi.

* not:  Ancak Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi gerçek Türkçüler, Masonluğa karşıydı!

Bu tarihlerde Portekiz Kralı da masonlar tarafından bir suikastle öldürüldü (1908). Portekiz’de Cumhuriyet ilan edildi (1910). Portekiz yönetimi masonların eline geçti.

I.Dünya Savaşı öncesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus çarlığı; "Mason Dünya Egemenliği" için hâlâ birer engeldi. Osmanlı Kuvvetleri’nin Çanakkale ve Filistin’deki komutanı Liman von Sanders Yahudi asıllıydı! Türk askerini kırdırmıştı. Savaş sonunda bu imparatorluklar ortadan kaldırıldı! (Rusya kazanan tarafta olmasına rağmen!) Toprakları paylaşıldı. Masonlar, bu ülkelerde etkili duruma geldiler. Sovyet İhtilali’ni yapan komünistlerin birçoğu Yahudi asıllı ve gizli-masondu! I.Dünya Savaşı’nda 15 milyondan fazla insan öldürüldü!

İtalyan bölgeleri tarih boyunca, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın işgaline uğramıştı. Masonlar, "Birleşik ve Masonik bir İtalya" kurmak istiyorlardı. Önlerindeki engel Papalık Devleti, İki Sicilya Krallığı ve Avusturya İmparatorluğu idi. Masonların kurduğu Carbonari Cemiyeti , İtalya’nın bağımsızlığını amaçlayan bir çeşit "terör örgütü" idi. İtalya, mason Giuseppe Garibaldi önderliğinde Bağımsızlık Savaşı’nı kazandı (1859-1870). Mason Giuseppe Mazzini de İtalya’nın bağımsızlığını elde etmesinde etkili olmuştu. Ancak cumhuriyet ilan edilmedi. Sardinya Kralı, "İtalya Kralı" oldu.

Prusya, yine bir mason olan başbakan Otto von Bismarck önderliğinde Alman Birliği’ni gerçekleştirdi (1871). Masonluk İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde de hızla yayıldı.

Atatürk, 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir. Ancak Atatürk’ün zamanla İttihatçılarla arası açıldı. Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün dehası sayesinde kazanıldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Atatürk’ün çevresi Masonlar ve eski İttihatçılarla çevriliydi. (Çünkü savaşta çok sayıda kişi ölmüştü, başka okur-yazar eğitimli kimse yoktu!) Atatürk, Masonluk teşkilatının Türkiye için çok zararlı olduğunu gördüğü için 1935 yılında bu teşkilatı kapattı. Masonlar, bunun üzerine Atatürk’ü öldürdüler (1938). Atatürk’ün doktorları: Mason Büyük Üstadı Mim Kemal Öke, Yahudi Samuel Abravaya Marmaralı, Fransız Noel Fiessinger, Nihad Reşad Belger, Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden, Mehmet Kamil Berk, Süreyya Hidayet Sertel, Mustafa Hayrullah Diker, Dişçisi Yahudi Sami Günzberg’tir. Masonluk, II.Dünya Savaşı’nın yarattığı kargaşa nedeniyle ancak 1948 yılında yeniden açılmıştır. Bu tarihten sonra Masonlar, CHP ve DP üzerinde etkili olmuşlardır.

Yahudilerin amacı Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaktı ("İsrail"). Filistin, İngilizler tarafından I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden bu amaçla kopartılmıştı. (Petrol bölgesi Irak ile birlikte!) Ancak Avrupa’da yaşayan Yahudiler, Filistin’e gelmek istemiyordu. Örneğin Marsilya’da yaşayan bir Yahudi, çölün ortasında yaşamak istemezdi. Hitler bu amaçla kullanıldı! Batı Avrupalı Yahudiler, ABD’ye ve Filistin’e göç etmek zorunda kaldılar. (Göç etmeyenler öldürüldü veya toplama kamplarına gönderildi!) Doğu Avrupa’nın "gerçek Yahudi olmayan" Yahudileri (Hazar Türkü ve Slav asıllıydılar!), Naziler tarafından imha edildi. II.Dünya Savaşı’nda toplam 70 milyon kişi öldürüldü! 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Dünyadaki bütün Yahudiler, İsrail’e yardım ettiler. İsrail Devleti hızla güçlendi... Nükleer Silah sahibi oldu.

Sonuç olarak Türkiye’de çok sayıda Mason aktif olarak çalışmakta, Yahudi-Amerikan Emperyalizmine hizmet etmektedir. Gereği yapılmalıdır. Bütün Türkçüler bu gerçekleri bilmelidir!Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #3 : 15 Ekim 2011 »
Yahudilerin ve Masonların tarih boyunca yaptıklarından bahsetmem "Yahudi-Mason Propagandası" gibi görünebilir... Ama bu yazdıklarımın hangisi gerçek değil? Tam tersine, düşmanın yaptıkları iyi bilinmelidir.

Osmanlı Devleti 1683 yılından itibaren hızla gerilemeye ve toprak kaybetmeğe başladı. Buna karşılık İngiltere, Fransa, ABD (1776'dan itibaren) ve Almanya zengin ve güçlü devletler haline geldi. Bu inkar edilmez bir gerçektir.

Türk Tarihi, Avrupa milletlerinin tarihinden ayrı olarak analiz edilemez! Onlar ne yapıyordu, biz ne yapıyorduk? "Biz Avrupalı değiliz ki, Avrupalıların tarihi, Avrupalıların yaptıkları bizi ilgilendirmez." yanlış bir zihniyettir. Ermeni, Yunan, Yahudi, Rus, İngiliz, Fransız, Amerikan, Çin Tarihi'ni de Türk Tarihi gibi bilmeliyiz.

Türkler, I.Dünya Savaşı'nın en kötü koşullarında bile Çanakkale Destanı yazabilmiş bir millettir. Demek istediğim, iyi koşullar sağlandığı takdirde Türkiye "bölgesel bir güç" haline gelebilir.

Türkiye'nin gelişmesini bugün de hiçbir ülke istemiyor. Bu gerçekler bilinmelidir.
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Selim Pusat

 • Bozkurt
 • Türkçü-Turancı
 • ***
 • İleti: 103
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #4 : 15 Ekim 2011 »
Yazdıklarınızı dikkatli bir şekilde okudum, çoğu tespitiniz doğrudur.


Atsız Atamızın da söylediği gibi " Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır."
ALEMDE ŞER, OĞUZ'DA ER TÜKENMEZ

Çevrimdışı TÜRK-KAN

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2182
 • UÇMAĞA VARDI, TANRI DAĞLARINDA!
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #5 : 16 Ekim 2011 »
  Yahudiler, I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Türk Milleti'ne karşı İngilizlerin yanında savaşmışlardı. Yahudilerden oluşan birliğin adı Zion Mule Corps(Siyon Katır Alayı) idi.23 EKİM 2023'DE, ELİM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU, UÇMAĞA VARDI.
ŞİMDİ; TANRI DAĞINDA, ATALAR YURDUNDA, ATSIZ ATA MAKAMINDA, BAŞBUĞLAR OTAĞINDA, ERİNÇ İÇERİSİNDE!

Çevrimdışı TÜRK-KAN

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2182
 • UÇMAĞA VARDI, TANRI DAĞLARINDA!
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2011 »
I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı isyan eden Araplarla Siyonist Yahudilerin işbirliği anlaşmasını daha evvel aşağıdaki bağlantıda yayınlamıştık. Bu konuda da yayınlamakta fayda var.
https://www.hunturk.net/forum/index.php?topic=4416.msg30248#msg30248
23 EKİM 2023'DE, ELİM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU, UÇMAĞA VARDI.
ŞİMDİ; TANRI DAĞINDA, ATALAR YURDUNDA, ATSIZ ATA MAKAMINDA, BAŞBUĞLAR OTAĞINDA, ERİNÇ İÇERİSİNDE!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #7 : 16 Ekim 2011 »
Evet bu kitap ve bu anlaşma önemli belgelerdir. Ben, "Yahudiler bizimle savaşmadı." demek istemedim. Tam tersine I.Dünya Savaşı'nı planlayanlar Yahudilerdi (Amerikalı Yahudiler, Fransız Yahudiler ve İngiliz Yahudiler başta olmak üzere).

"Halkımız bu konuda bilinçli değildir!" derken, halkımız birebir Ermeni zulmünü ve Yunan zulmünü yaşamıştı. Ama asıl saldırgan gücün Yahudiler olduğunun farkında değildi anlamında kullandım. Çanakkale'de bize karşı savaşan Yahudilerin mevcut olduğunu o dönemde Türk tarafının bildiğini sanmıyorum. Türkler, o askerleri İngiliz olarak görüyordu.

Ayrıca müttefikimiz olan Almanya da pek sorgulanmamıştır. Almanya içindeki Alman Yahudileri ve Alman masonları çok aktifti. Onlar Almanya'yı arkadan vurmuşlardır. Samimi olarak Türklere yardım eden Almanlar olduğu gibi, bazı Alman komutanlar ise Türk askerini kırdırtmış, adeta yenilmemizi istemişlerdir! İngilizler Kudüs'ü ele geçirdiğinde Almanlar da sevinmişlerdir! (Bu ne biçim bir müttefikliktir?)

Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'ı öldürerek I.Dünya Savaşı'nı başlatan Sırp "Kara El" cemiyeti de masonik bir cemiyettir. (Bu konu da hiçbir zaman sorgulanmamıştır!)
________________________________________

Ana konuyu bozmamak için değinmediğim konuları da yazmak istiyorum:

Yahudiler ve Masonlar, Hristiyanlığı (Katolik Kilisesi’ni) çökertmek için Rose-Croix (Gül Haç)* Cemiyeti’ni kurdular. 1400’lerden 1600’lere kadar varlığını sürdüren bu cemiyet de Protestanlığı oluşturdu.

* not: ancak örneğin 1500'lerde (o cemiyetin üyeleri dışında) kimse bu cemiyetin varlığından haberdar değildi! Günümüzde bu cemiyetle ilgili kitapları CIA yazdırtıyor! (Benim vardığım sonuç, böyle bir cemiyetin gerçekten varolduğu yönünde. Masonlar, bu anlattığım konuları zaten biliyorlar. -Ben bu bilgilere ulaşmak için oldukça emek sarfettim. Bunu belirtmek isterim.-   Aradan 500 yıl geçtikten sonra Gül Haç Cemiyeti vardı diye kitap yazmak biraz anlamsız...  Bu tür kitapları yazanlar iyi niyetli değiller ve onlar da aynı teşkilattan! İş işten geçtikten sonra bu bilgiler açıklansa ne olacak? -Yine de bilgi bilgidir diyerek bu kitapları da takip ediyorum.-)

Dante Alighieri gizli bir Tapınakçı idi (F.S.K.I.P.F.T. üyesi). Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb da gizli bir Tapınakçı idi, Leonardo da Vinci de! (Bu kişiler tarih kitaplarımızda büyük yazar, büyük kaşif, büyük sanatçı-bilimadamı olarak tanıtılır! Gerçekte hepsi Tapınakçıdır!) "Satanist" olduklarından, Büyücüler ve Simyacılar da Masondu! Tarot kartları da Masoniktir!

Faşizm de Masonluğun icadıdır. Mussolini’yi iktidara Masonlar getirdi. (Bunun böyle olduğu, Türk masonlarının çıkarttığı Mimar Sinan Dergisi'nde de belirtiliyor!) Ancak faşizm, "görünüşte" Yahudiliğe ve Masonluğa karşıydı.

Hitler’i de iktidara Masonlar getirdi! Thule Cemiyeti (Thule-Gesellschaft) Masonik bir cemiyetti. Kurucusu Rudolf von Sebottendorf bir masondu. Thule Cemiyeti, Nazi Partisi’ni kurmuştur (NSDAP = Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi)!

Alman halkının çoğunluğu, zaten I.Dünya Savaşı’nı kaybettikleri için ABD’den, İngiltere’den, Fransa’dan, SSCB’den ve Yahudilerden nefret ediyordu. Savaş sonrası bir de "hiperenflasyon" sorunu yaşanmıştı. Almanlar intikam almak istiyordu. -Ben Hitler dahil birçok Alman milliyetçisinin "samimi" olduklarına inanıyorum.- Ancak Nazilerin içinde ikili oynayan "ajanlar" da vardı! Bir çok Nazi, savaş sonunda ABD ile işbirliği yaptı. Amerikalılar bu Nazileri "suçsuz" görüyordu, belki en başından beri bunlar "Amerikan ajanı" idi. Nazilerin içinde "gizli masonlar" ve "gizli Yahudiler" de vardı! NASA bile eski Naziler sayesinde kuruldu! (Wernher von Braun Naziydi.) Ayrıca II.Dünya Savaşı sonrasında Amerikan istihbaratında, Alman istihbaratında ve Gladio da eski Naziler görev aldı.

II. Dünya Savaşı'nda önce Almanlar Avrupa'yı elegeçirdi, daha sonra ABD Avrupa'yı "kurtardı"! Nihai amaç zaten Avrupa'nın Amerikan egemenliğine girmesiydi! (Bugün bile Fransızlar ve Belçikalılar, ABD'yi kurtarıcı olarak görüyorlar.)


Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!

Çevrimdışı Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2246
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #8 : 16 Ekim 2011 »
Sayın Böri Kardeşim,
Değerli paylaşımlarınız için sağolun!
Yahudiler tartışmasız olarak Türlüğün düşmanıdır. Aynı zamanda Yahudiler, inançları gereği, bütün insanlığı kendilerine hizmetkar ve köle olarak gördüklerinden tarih boyunca Yahudi olamayan milletlere karşı, başta ekonomik olarak sömürme olmak üzere, her türlü düşmanlığı sinsice yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar.
Tarih boyunca en büyük güç her yer ve zamanda para olmuştur. Paranın gücünün farkında olan Yahudiler bulundukları her yerde "pahada ağır, yükte hafif" olarak tabir edilen değerli şeylerin ticaretini yaparak maddi olarak güçlenmiş ve genel kabule göre de dünya finansının kontrolünü ellerinde tutmayı başarabilmişlerdir.

TTK.
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
« Yanıtla #9 : 17 Ekim 2011 »
Seyredenler bilir, Mel Gibson’ın oynadığı "Braveheart" (Cesur Yürek) filmi görünüşte İngiltere'ye karşı İskoçya'nın Bağımsızlık savaşını anlatmakla birlikte gerçekte İskoçya Kralı Robert Bruce'u anlatmaktadır. Filmde bu nedenle İskoçlar övülmekte, İngilizler yerilmektedir... İlk bakışta İngilizlerin kötülenmesi garip gelebilir çünkü genelde İngiltere'yi eleştiren hiçbir film yapılmamıştır. Ancak İngilizleri yenen İskoçya Kralı Robert Bruce, Tapınakçıları da himaye eden biridir. "Cesur Yürek" ünvanı da sanıldığı gibi Mel Gibson'ın oynadığı William Wallace'a ait değil, İskoçya Kralı Robert Bruce'a ait bir ünvandır. -Filmde İskoçya Kralı Robert Bruce, İngiltere'ye karşı bir türlü savaşmak istememekte ve temkinli davranmaktadır. İskoç köylü kahraman William Wallace (Mel Gibson) ise İngiltere'ye karşı savaşır ama yakalanarak idam edilir. Yaptığının hata olduğunu ve hayattaki en önemli şeyin İskoçya'nın bağımsızlığı olduğunu sonunda anlayan Kral Robert Bruce, İngiltere'ye karşı savaşmaya karar verir ve zafer kazanır. Film böyle sona erer.-

İskoçya Kralı Robert Bruce, şimdiki İngiltere / B.Britanya Kraliçesi II.Elizabeth'in atasıdır. (İngiliz Kraliçesi I.Elizabeth çocuksuz olarak ölünce, İskoçya Kralı James İngiltere'nin de kralı olur ve iki ülke "Büyük Britanya" adıyla birleşir. O gün bugündür İngiltere'yi bu hanedan yönetir. -Alman asıllı Hannover Hanedanından I.George, anneannesi bu İskoç Stuart Hanedanından gelen biri olduğu için İngiltere Kralı olabilmiştir. Hannover Hanedanı gerçekte İskoç Stuart Hanedanı'nın bir yan dalıdır.- Kraliçe II. Elizabeth'in soyağacını  daha önce yazmıştım.)
________________________________________

Masonlarla ilgili bir komplo teorisini görüşlerinize sunmak istiyorum:

MASON DERECELERİ:

1)Çırak
2)Kalfa
3)Üstad / Usta
4)Sır Üstadı
5)Yetkin Üstad
6)Sır Sekreteri
7)Nazır ve Yargıç
8)Bina Emini
9)Dokuzlar Seçilmişi
10)Onbeşler Seçilmişi
11)Yüce Seçilmiş Şövalye
12)Büyük Mimar Üstad
13)Dokuzuncu Kemer Şövalyesi
14)Yetkin Seçilmiş Tam ve Yüksek Mason
15)Doğu Şövalyesi
16)Kudüs Prensi
17)Doğu ve Batı Şövalyesi
18)Rozkrua Şövalyesi
19)Yüksek İskoçyalı
20)Yaşamboyu Üstad
21)Prusya Şövalyesi
22)Lübnan Prensi
23)Tabernakl Başkanı
24)Tabernakl Prensi
25)Tunç Yılan Şövalyesi
26)Triniter İskoçyalı
27)Mabet Komandörü Şövalyesi
28)Güneş Şövalyesi
29)Aziz Andre Şövalyesi
30)Kadoş Şövalyesi
31)Büyük Denetici
32)Royal Sır Yüksek Prensi
33)Egemen Büyük Genel Denetici

(Toplumumuzda ne yazık ki işadamı, avukat, doktor, dişçi, profesör, bankacı, siyasetçi, spor kulüplerinde yönetici, vb. çok sayıda kişi bu dereceleri almak için uğraşıyor!)

KOMPLO TEORİSİ: Masonluk 33 derecedir. 33 sayısıyla bir mesaj mı veriliyor?

Bingöl'de 33 erin şehit edilmesi (1993)

Erzincan / Başbağlar Katliamı: 33 sivilin öldürülmesi (1993)

Sivas Katliamı (1993) : 37 kişi öldürüldü ama basın ilk gün "33 kişi öldü" diye haber yaptı.

Dersim olayları (1937) : 33 Jandarmanın öldürülmesiyle başlıyor! "İhsan Sabri Çağlayangil'e göre, 1937 yılında Atatürk Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere Dersim'e gelecekti. Bu köprünün bir ucunda güvenliği sağlamak amacıyla bir askeri karakol bulunuyordu. İsmail Hakkı adlı bir teğmen'in komutasındaki karakola isyancılar tarafından saldırı düzenlenir. Karakol yakıldı, 33 askerin tümü öldürüldü."

Atatürk Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştı ama Masonlar aktifti!


Bunlar bir tesadüf mü?


Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!