BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 41 dizi...

0

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 41 dizi...

:Xrüt:MHK:MBS:NGK:Aglib:Xrüt:şmTRY:IrHt:gt:IrHt1

:KÜRÜT:MıÑaK:MıBaS:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT:ŞıMTaRaY:İRÑeT:GeT:İRÑeT

Teñri teg Teñri yaratmış Türk Bilge Kağan; Sözüm: Babam Türk

:Irlgb:glükrk:Zd:iy:ZGU:ZKUT:rıs:IT..L:AJ..:Aglib

:İReLGeB:GüLÜKeReK:ZiDe:İYi:ZuGO:ZuKOT:RİS:IT..La:ADN..:EGLİB

Bilge ..nda al..tı Sir, Tokuz Oğuz, İyi Ediz otağlı beğleri,

:. .IrHt:Xröt:. .:INDUB

:..İRÑeT:KÜRÜT:..:INuDOB

bodunu .. Türk Teñri ..

:rlgb:Xrüt:amGNKS:EÇİÇtlö:amqTRLO:MTRLO:NGK:EZÜ2

:ReLGeB:KÜRÜT:AMGıNıKaS:EÇİÇeTLÖ:AMuKUTRuLO:MuTRuLO:NaGaK:EZÜ

üstüne kağan oturdum. Oturduğumda ölürcesine sıkılan Türk beğleri,

:MZÜ:Ekdüb:ıtrükrgüy:IZÜk:şmTHUT:Pnbs:prg:NDOB

:MüZÖ:EKDÖB:İTRÖKiReGÜY:İZÖG:ŞıMaTÑOT:PiNiBeS:PiRiGö:NuDOB

bodunu, silkinip, sevinip, yere bakan gözü yukarı baktı. Bu çağda kendim

:IrHt:kök:eZÜ:mdti:.:IKDHLuB:trüt:grüt:RG:ECUB:PRLU

:İRÑeT:KÖK:EZÜ:MiDTİ:.:IKaDÑuLOB:TRÖT:GüRÖT:RıGa:AÇNUB:PıRıLO

oturup bunca ağır töreyi dört yandaki .......... etdim. Üstte Kök Teñri,

:smNLıK:ıLGO:ısık:AR:nik:aDqJLIK:Ry:ZGY:ARS

:ŞıMNıLIK:ILGO:İŞİK:ARa:NİKi:ADKUDNıLIK:ReY:ZıGaY:ARSa

altta yağız yer kılındığında ikisi arasında kişi oğlu kılınmış.

:ŞMRLO:NGK:Imtsı:NGK:NMUB:MAP:MÜÇ:EZÜ:AJILGO:ısık3

:ŞıMRuLO:NaGaK:İMeTSİ:NaGaK:NıMUB:MAPa:MÜÇe:EZÜ:ADNILGO:İŞİK

Kişi oğlunun da üstüne atalarım Bumın Kağan, İstemi Kağan oturmuş.

:smrib:İti:smrib:ATUT:nisürüt:nili:HNDOB:Xrüt:NPRLO

:ŞiMRİB:İTİ:ŞiMRİB:ATUT:NÜSÜRÖT:NİLİ:ÑıNuDOB:KÜRÜT:NaPıRuLO

Oturunca Türk Bodunu'nun ilini, töresini tutu vermiş, edi vermiş.

:GNDUB:IKDHLuB:trüt:nplüs:üs:smr:ıGY:POK:HLOB:tröt

:GıNuDOB:IKaDÑuLOB:TRÖT:NePeLÜS:ÜS:ŞiMRi:IGaY:POK:ÑıLUB:TRÖT

Dört yan hep yağı imiş. Ordu gönderip dört yandakı bodunu

:smrüküs:ggçZIt:smrJXy:GGLŞB:smLİK:ZB:pok:smL:POK

:ŞiMRüKÖS:GiGiLZİT:ŞiMRüDNüKÜY:GıGıLŞaB:ŞıMLIK:ZaB:POK:ŞıMLa:POK

hep almış, hep bağlamış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.

:Ürik:igt:AKŞIy:NKRDK:ülgli

:ÜRİK:İGeT:AKŞIY:NaKRıDaK:ÜReGLİ

Doğu'da Kadırkan ormanına kadar, Batı'da

:AC:Xrüt:köX:ZSKO:İdi:AR:nik:smRJUq:igt:AKGPKrmt4

:AÇNa:KÜRÜT:KÖK:ZuSKO:İDİ:ARa:NİKi:ŞıMRuDNOK:İGeT:AKGıPaKRiMeT

Temirkapı'ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek düzensiz Kök Türk öylece

:amy:ıqRYUB:smr:NGK:PL:smr:NGK:eglib:smr:RURLO

:EMiY:IKURYUB:ŞiMRe:NaGaK:PLa:ŞiMRe:NaGaK:EGLİB:ŞiMRe:RURuLO

oturur imiş. Bilge kağan imiş. Alp kağan imiş. Buyruğu bile

:Züt:emy:INDUB:emy:irlgb:Cr:smr:PL:Cr:smr:eglib

:ZÜT:EMiY:INuDOB:EMiY:İReLGeB:ÇNiRe:ŞiMRe:PLa:ÇNiRe:ŞiMRe:EGLİB

bilge imiş gerçek, alp imiş gerçek. Beğleri bile, bodunu bile düz

:smti:gürüt:PTUT:gli:Cr:smTUT:AC:gli:nüçü:IN:smr

:ŞiMTİ:GÜRÖT:PıTUT:GiLİ:ÇNiRe:ŞıMTUT:AÇNa:GiLİ:NÜÇÜ:INa:ŞiMRe

imiş. Onun için ili öyle tutmuş gerçek. İli tutup töre düzenlemiş.

:smLOB:kgrk:AC:iZö

:ŞıMLOB:KeGReK:AÇNa:İZÖ

Kendisi öylece ölümü bulmuş.

:ÇGBT:lglüç:içküb:IDKSGUT:nüX:irHü:IÇTGIs:IÇGUY5

:ÇaGBaT:LiGüLÖÇ:İLKÖB:ADKıSGOT:NÜK:ERÑÖ:IÇTıGIS:IÇGOY

Yasçı, ağlayıcı, Doğu'da, gün doğusunda Böklü Çül'lü İl, Çin,

:ACUB:IBTT:FTIQ:RTTZTU:NKIRUqçü:ZKRIQ:MRUP:RP:tüpüt

:AÇNUB:IBaTaT:NYaTIK:RaTaTZuTO:NaKIRUKÇÜ:ZıKRIK:MuRUP:RaPa:TÜPÜT

Tibet, Apar, Rum, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtayn, Tatabı, bunca

:AJ:smr:NGK:glük:GJ:smaLGUY:smaTGIS:nplk:NDOB

:ADNa:ŞiMRe:NaGAK:GüLÜK:GaTNa:ŞıMALGOY:ŞıMATGIS:NePİLeK:NoDUB

bodun gelerek ağlamış, yaslanmış. Öyle ünlü kağan imiş. Ondan

:AJ:Cr:smLoB:NGK:ITILGO:Cr:smLOB:NGK:isini:ersik

:ADNa:ÇNiRe:ŞıMLOB:NaGaK:ITILGO:ÇNiRe:ŞıMLOB:NaGaK:İSİNİ:ERSİK

sonra, kardeşi kağan olmuş gerçek. Oğulları kağan olmuş gerçek. Ondan

:gt:nisiç:isini:ersik

:GeT:NİSİÇe:İSİNİ:ERSİK

sonra kardeşi, ağabeği gibi

:NGK:Zisglib:Cr:qDmNLIK:gt:niHK:ILGO:Cr:qDmNLIK6

:NaGaK:ZİSGiLİB:ÇNiRe:KUDaMNıLIK:GeT:NIGNaK:ILGO:ÇNiRe:KUDaMNıLIK

kılınmadığı gerçek, oğlu babası gibi kılınmadığı gerçek, bilgisiz kağan

:Cr:Zsglib:emy:IqKYUB:Cr:smRLO:NGK:KLBY:Cr:smRLO

:ÇNiRe:ZiSGiLİB:EMiY:IKURYUB:ÇNiRe:ŞıMRuLO:NaGaK:KaLBaY:ÇNiRe:ŞıMRuLO

oturmuş gerçek. Kötü kağan oturmuş gerçek. Buyruğu yine bilgisiz(miş)gerçek,

:NDOB:ÇGBT:nüçü:ZsZüt:INDOB:irlgb:Cr:smr:KLBY

:NuDOB:ÇaGBaT:NÜÇÜ:ZüSZÜT:INuDOB:İReLGeB:ÇNiRe:ŞiMRe:KaLBaY

kötü imiş gerçek. Beğleri, bodunu eğri (olduğu) için, Çin bodunu

:iliç:ilni:nüçü:nisiçKmR:nüçü:glrük:niglbt

:İLİÇe:İLiNİ:NÜÇÜ:NISIÇKaMRa:NÜÇÜ:GüLRÜK:NİGiLBeT

alcı, kandırıcı (olduğu) için, aldatıcı (olduğu) için, kardeşi ağabeğe

:GILNDOB:ilgb:nüçü:niXtrüsHik

:GILNuDOB:İLGeB:NÜÇÜ:NİKÜTRÜŞÑİK

düşürdüğü için, beğle, bodunu

:UNGÇI:nili:Xdlli:NDOB:Xrüt:nÜÇÜ:niqTRUŞHOY7

:UNıGÇI:NİLİ:KÜDeLLİ:NuDOB:KÜRÜT:NÜÇÜ:NIKUTRUŞÑOY

çekiştirdiği için, Türk Bodun, illediği ilini elden

:IRU:klgb:AKNDOB:ÇGBT:sMDI:ürtiy:NINGK:qDLNGK:smDı

:IRU:KiLGeB:AKNuDOB:ÇaGBaT:ŞıMDI:ÜRüTİY:NINaGaK:KUDaLNaGaK:ŞıMDI

çıkarmış, kağanladığı kağanını yitiri vermiş. Çin Bodunu'na beğlik er

:rlgb:Xrüt:IVUB:Hök:nLGu:ZıQ:klis:IVUB:LUK:niLGU

:ReLGeB:KÜRÜT:IDLOB:ÑÜK:NıLGO:ZIK:KiLİŞi:IDLOB:LUK:NILGO

oğlanı kul oldu, kadınlık kız oğlanı odalık oldu. Türk beğleri

:ÇGBT:NPTUT:nıTa:ÇGBT:rlgb:IGÇGBT:ITI:nıTa:Xrüt

:ÇaGBaT:NaPuTUT:NITA:ÇaGBaT:ReLGeB:IGÇaGBaT:ITI:NITA:KÜRÜT

Türk adını attı. Çinli beğlercesine Çin adını tutarak, Çin

:Lıy:gl:sMrük:AKNGK

:LIY:GiLe:ŞiMRÖK:AKNaGaK

kağanına kapılmış. Elli yıl

:igt:AKNGK:ilküb:ADKSGOT:nüX:ürgli:smrib:gçük:gsi8

:İGeT:AKNaGaK:İLKÖB:ADKuSGOT:NÜK:ÜReGLİ:ŞiMRİB:GiÇÜK:GiŞİ

işini güçünü vermiş. Doğu'da, gün doğusunda Bökli kağana kadar

:ÇGBT:smrib:üylüs:igt:AKGPKrmt:URGRUq:smrib:üylüs

:ÇaGBaT:ŞiMRİB:ÜYeLÜS:İGeT:AKGıPaKRiMeT:URaGıRUK:ŞiMRİB:ÜYeLÜS

ordulayı vermiş. Batı'da Demirkapı'ya kadar ordulayı vermiş. Çin

:aC:NDOB:GMK:ARK:Xrüt:smrib:IL:nisürüt:nili:AKNGK

:AÇNa:NuDOB:GaMaK:ARaK:KÜRÜT:ŞiMRİB:ILa:NİSÜRÖT:NİLİ:AKNaGaK

kağanına ilini, töresini alı vermiş. Türk’ün bütün kara bodunu şöyle

:gli:ekmk:INK:ITM:mli:mtr:NDOB:glli:smit

:GiLİ:EKMiK:INaK:ITMı:MiLİ:MiTRe:NuDOB:GiLLİ:ŞiMİT

demiş:"İlli bodun idim. İlim şimdi hani? Kime ili

:smr:rit:nmRUNGZK

:ŞiMRe:RİT:NeMRUNaGZaK

kazanırım" der imiş.

:gçük:gsi:AKNGK:en:INK:MNGK:mtr:NDOB:GLNGK9

:GüÇÜK:GiŞİ:AKNaGaK:EN:INaK:MıNaGaK:MiTRe:NuDOB:GıLNaGaK

"Kağanlı bodun idim. Kağanım hani? Ne kağana işi güçü

:IGY:sMLOB:IGY:AKNGK:ÇGBT:pit:AC:smr:rit:nmrürib

:IGaY:ŞıMLOB:IGaY:AKNaGaK:ÇaGBaT:PİT:AÇNa:ŞiMRe:RİT:NeMRÜREB

veririm." der imiş. Böyle deyip Çin kağanına yağı olmuş. Yağı

:gçük:gsi:aCuB:smkçi:NY:qDMU:UNUTRY:ünti:PLUB

:GüÇÜK:GiŞİ:AÇNUB:ŞiMKiÇİ:ANaY:KUDaMU:UNUTaRaY:ÜNiTİ:PuLOB

olup, kendini derleyip toparlamadığından yine tutsaklaşmış. Bunca işi güçü

:rit:niYTRSGRO:niyrülü:NDOB:Xrüt:ITMNKS:ürgXtrib

:RİT:NIYaTaRıSGuRU:NİYeRÜLÖ:NuDOB:KÜRÜT:ITaMNıKaS:ÜReGKÜTRİB

verdiğini düşünmeden Türk bodununu öldüreyim, kazıyaym der

:eZü:smr:RIRB:UDKUY:smr

:EZÜ:ŞiMRe:RIRaB:UDaKUY:ŞiMRe

imiş. Yokolmaya varır imiş. Üstte

:NDOB:Xrüt:smt:AC:IBUS:iriy:qDı:XRÜt:ısırHt:Xrüt10

:NuDOB:KÜRÜT:ŞiMTi:AÇNa:IBUS:İRİY:KUDI:KÜRÜT:İSİRÑeT:KÜRÜT

Türk Teñrisi, Türk kutlu yerini, suyunu öyle düzenlemiş. Türk bodunu

:srtli:MHK:nyit:NUÇLUB:NDUB:nyit:NUZMLUB:qoY

:ŞiReTLİ:MıÑaK:NiYİT:NUÇLOB:NuDOB:NiYİT:NUZaMLOB:KOY

yok olmasın diye, bodun olsun diye babam İlteriş

:ürgüy:PTUT:eJispöt:irHt:GNUTK:eglibli:mgü:GNGK

:ÜReGÜY:PuTUT:EDNİSüPÖT:İRÑeT:GıNUTaK:EGLİBLİ:MüGÖ:GıNaGaK

Kağanı, anam İlbilge Kadını göğün tepesinde tutup yukarı

:ARŞT:smkşT:nr:imrgyitiy:NGK:MHK:Cr:smrütük

:ARŞaT:ŞıMKıŞaT:NiRe:İMRiGiYİTİY:NaGaK:MıÑaK:ÇNiRe:ŞiMRÜTÖK

kaldırmış gerçek. Babam Kağan onyedi erle dışarılamış. "Dışarı

:IKDGT:smQGT:IKDQLB:pds:ük:nyit:RUYRUY

:IkaDGaT:ŞıMKIGaT:IKaDKILaB:PiDiŞe:ÜK:NiYİT:ROYuROY

yürüyor" diye söz işitip kentteki dışarılamış, dağdakı

:nçü:Xtrib:çüX:irHt:smLoB:r:smty:plrit:smni11

:NiÇÜ:KÜTRİB:ÇÜK:İRÑeT:ŞıMLOB:Re:ŞiMTeY:PiLiRİT:ŞiMNİ

inmiş. Dirilip yetmiş er olmuş. Teñri güç verdiği için

:ürgli:smr:gt:Foq:ısıGY:smr:gt:iröb:isüs:NGK:MHK

:ÜReGLİ:ŞiMRe:GeT:NYOK:ISIGaY:GeT:İRÖB:İSÜS:NaGaK:MıÑaK

babam kağanın çerisi börü gibi, yağısı koyun gibi imiş. Doğu'yu

:smLoB:r:Zyity:IGMK:ŞMTRBOK:Şmrit:plüs:URGRUq

:ŞıMLOB:Re:ZüYİTeY:IGaMaK:ŞıMTaRBUK:ŞiMRİT:PeLÜS:URaGıRUK

Batı'yı çerileyip derlemiş toparlamış. Hepsi yediyüz er olmuş.

:sMDLOq:smdHük:GNDOB:smRSNGk:smrsl:PLOB:r:Zyity

:ŞıMDaLUK:ŞiMDeÑÜK:GıNuDOB:ŞıMaRıSNaGaK:ŞiMeRiSLi:PıLOB:Re:ZüYİTeY

Yediyüz er olunca ilsizleşmiş, kağansızlaşmış bodunu, odalıklaşmış, kullaşmış

:smNGçı:nüsürüt:Xrüt:GNDOB

:ŞıMNıGÇI:NÜSÜRÖT:KÜRÜT:GıNuDOB

bodunu, Türk Töresi'ni bırakmış

:silüt:smRUGŞUB:smTRY:eCisürüt:mep:müç:GNDOB12

:SİLÖT:ŞıMRUGŞOB:ŞıMTaRaY:EÇNİSÜRÖT:MAPa:MÜÇe:GıNuDOB

bodunu atam, babam töresince yaratmış, yerleştirmiş. Tölis

:ÇGBT:eyrb:smrb:AJ:GDŞ:GUGBY:smt:AJ:GNDOB:ŞUDRT

:ÇaGBaT:EyiRiB:ŞiMRiB:ADNa:GıDaŞ:GUGBaY:ŞiMTi:ADNa:GıNuDOB:ŞUDRaT

Tarduş bodunu orada, düzeltmiş. Yabguyu şadı orada vermiş. Güney'de Çin

:smr:IGY:NUDUB:ZGUZUqT:NGK:ZB:AYRIy::smr:IGY:NDOB

:ŞiMRe:IGaY:NUDOB:ZuGOZUKOT:NaGaK:ZaB:AYıRIY:ŞiMRe:IGaY:NuDOB

bodunu yağı imiş. Kuzey'de Baz Kağan, Dokuzoğuz bodunu yağı imiş.

:NGK:MHK:smr:IGY:Puq:IBTT:FTIQ:RTTZTU:NKIRUq:ZKRIQ

:NaGaK:MıÑaK:ŞiMRe:IGaY:POK:IBaTaT:NYaTIK:RaTaTZuTO:NaKIRUK:ZıKRIK

Kırgız, Kurıkan, Otuztatar, Kıtayn, Tatabı hep yağı imiş. Babam kağan

:IqTR:KRIQ:...ACUB

:IKUTRa:KRIK:...AÇNUB

bunca... kırk artığı

:müçü:qDKLRY:irHt:smsHüs:sHüs:imrgy:smlüs:ILOY:ity13

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:ŞiMŞüÑÜS:ŞüÑÜS:İMRiGiY:ŞiMeLÜS:ILOY:İTeY

yedi yol ordu salmış, yirmi savaş savaşmış. Teñri istediği için

:gglZit:smlık:ZB:GIGY:smTRSNGK:GGLNGK:smtrsl:gglli

:GiGiLZİT:ŞıMLIK:ZaB:GIGaY:ŞıMTaRıSNaGaK:GıGıLNaGaK:ŞiMTeRiSLi:GiGiLLİ

illiyi ilsizleştirmiş, kağanlıyı kağansızlaştırmış, yağıyı buyruğunda kılmış. Dizliye

:PNGZK:gürüt:gli:AC:NGK:MHK:smrüJküy:GGLŞB:smrüküs

:PıNaGZaK:GÜRÖT:GiLİ:AÇNa:NaGaK:MıÑaK:ŞiMRÜDNüKÜY:GıGıLŞaB:ŞiMRÜKÖS

diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam kağan onca ili töreyi kazanıp

:MHK:smkit:LBLB:GNGK:ZB:UYLŞB:AKNGK:MHK:smRB:AÇU

:MıÑaK:ŞiMKİT:LaBLaB:GıNaGaK:ZaB:UYaLŞaB:AKNaGaK:MıÑaK:ŞıMRaB:AÇU

ölü vermiş. Babam kağana ilkin Baz kağanı balbal dikmiş. Babam

:eZü:edürüt:LO:MTLK:ADŞY:Ziks:MZÖ:ADqDÇU:NGK14

:EZÜ:EDÜRÖT:LO:MıTLaK:ADŞaY:ZİKeS:MüZÖ:ADKUDÇU:NaGaK

kağan öldüğünde kendim sekiz yaşında idim. Töreye göre üste

:itgi:idti:eçiy:GNDOB:Xrüt:NPRLO:ITRLO:NGK:miç

:İTiGİ:İDTİ:EÇİY:GıNuDOB:KÜRÜT:NaPıRuLO:ITRuLO:NaGaK:MİÇe

amcam kağan oturdu. Oturunca Türk bodununu yine düzenledi, doyurdu.

:mZö:ADqTRLO:NGK:MİÇ:IVQ:ŞÜX:GIZ:IVQ:YB:GFGIÇ

:MüZÖ:ADKUTRuLO:NaGaK:MİÇe:IDLIK:ŞÜKÖ:GIZa:IDLIK:YaB:GıYNaGIÇ

Yoksulu bay kıldı. Azı çok kıldı. Amcam kağan oturduğunda kendim

:müçü:qDKLRY:irHt:.....yi:.....rk:ngit

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:.....Yİ:.....KRe:NiGİT

tigin erk..... iy..... . Teñri istediği için

:miç:MTRLO:DŞ:eZü:NDOB:ŞUDRT:AKMIŞY:imrgytrüt15

:MİÇe:MıTRuLO:DaŞ:EZÜ:NuDOB:ŞUDRaT:AKMIŞaY:İMRiGiYTRÖT

Ondört yaşımda Tarduş bodunu üzerine şad oturdum. Amcam

:Zmdlüs:igt:AKIZY:HUJŞ:Zgü:LŞY:ürgli:elrib:NGK

:ZiMiDeLÜS:İGeT:AKIZaY:ÑUTNaŞ:ZüGÖ:LıŞaY:ÜReGLİ:ELRİB:NaGaK

kağan ile Doğu'da Yeşil Irmak, Şantuñ yazısına kadar ordu saldık.

:ZKRIQ:aş:nmgük:Zmdlüs:igt:AKGPK:rmt:URGRUq

:ZıKRIK:AŞa:NeMGöK:ZiMiDeLÜS:İGeT:AKGıPaK:RiMeT:URaGıRUK

Batı'da Demir Kapı'ya kadar ordu saldık. Kögmen'den aşıp Kırgız

:imrgyçü:Zmdlüs:ZTUşib:IGMK:Zmdlüs:igt:eHiriy

:İMRiGiYÇÜ:ZiMiDeLÜS:ZuTOŞİB:IGaMaK:ZiMiDeLÜS:İGeT:EÑİRİY

yerine kadar ordu saldık. Topluca yirmibeş (yol) ordu saldık. Onüç (yol)

:gglZit:ZmDTRSNGK:GGLNGK:Zmdtrsli:gglli:ZmdşHüs

:GiGiLZİT:ZıMıDTaRıSNaGaK:GıGıLNaGaK:ZiMiDTeRiSLİ:GiGiLLİ:ZiMüDŞüÑÜS

savaştık. İlliyi ilsizleştirdik. Kağanlıyı kağansızlaştırdık. Dizliye

:mXrüt:NGK:sgrüt:ZmtrJüXy:GGLŞB:Zmtrküs16

:MüKÜRÜT:NaGAK:ŞiGRÜT:ZiMüTRüDNÜKÜY:GıGıLŞaB:ZiMüTRüKÖS

diz çökerttik. Başlıya baş eğdirttik. Türgiş kağanı Türk'üm

:nIqJIZY:nIqDLHY:eHZib:nüçü:nküdmlib:itr:MINDOB

:NIKUDNIZaY:NIKUDLıÑaY:EÑiZİB:NÜÇÜ:NiKÜDeMLİB:İTRe:MINuDUB

bodunum idi. Bilemediği için, bize karşı yanıldığı, yağılık yaptığı

:NDOB:q:NO:itlö:emy:irlgb:IqRYUB:itlö:INGK:nüçü

:NuDOB:KO:NO:İTLÖ:EMiY:İReLGeB:IKURYUB:İTLÖ:INaGaK:NÜÇÜ

için kağanı öldü. Buyruğu, beğleri yine öldü. On Ok bodunu

:NUZMLK:Zsdi:BUS:riy:smTUT:ZMAP:Zmüç:itrök:kgm

:NUZaMLaK:ZiSiDİ:BUS:RİY:ŞıMTUT:ZıMAPa:ZiMÜÇe:İTRÖK:KeGMe

eziklik gördü. Atalarımızın tuttuğu yerler, sular ıssız kalmasın

:gb:SRB:.....:PTRY:pti:GNDOB:Z:nyit

:GeB:SraB:.....:PıTaRaY:PiTİ:GıNuDOB:Za:NiYİT

diye Az bodununu eğitip, düzenleyip ..... Bars Beğ

:GUYCoq:mlHis:Zmtrib:Zib:AJOB:GT:NGK:itr17

:GUYuÇNOK:MiLiÑİS:ZiMiTRİB:ZİB:ADNUB:GıTa:NaGaK:İTRe

idi. Kağan adını burada biz verdik. Kız kardeşim eceyi

:IVOB:Luq:Hük:INDOB:itlö:INGK:IJZY:iZö:Zmtrib

:IDLOB:LUK:ÑÜK:INuDOB:İTLÖ:INaGaK:IDNıZaY:İZÖ:ZiMiTRİB

verdik. Kendisi yağılaştı. Kağanı öldü. Bodunu odalık, kul oldu.

:pti:GNDOB:ZKRIK:Z:nyit:NUZMLK:Zsdi:BUS:riy:nmgük

:GıNuDOB:ZıKRIK:Za:NiYİT:NUZaMLaK:ZiSiDİ:BUS:RİY:NeMGÖK

Kögmen yeri, suyu ıssız kalmasın diye Az, Kırgız budununu eğitip,

:ürgl:Zmtrib:ANY:nili:.....:ZmdşHüs:Zmtlk:PTRY:pti

:ÜReGLi:ZiMiTRİB:ANaY:NİLİ:.....:ZüMüDŞüÑÜS:ZiMiTLeK:PıTaRaY:PiTİ

eğitip, düzenleyip geldik. Savaştık. ..... ilini yine verdik. Doğu'da

:URGRUq:Zmdti:AC:ZMTRUJUq:AC:GNDOB:AŞ:Gşy:NKRDK

:URaGıRUK:ZiMiDTİ:AÇNa:ZıMuTRUDNOK:AÇNa:GıNuDOB:AŞa:GıŞıY:NaKRıDaK

Kadırkan ormanını aşıp bodunu öyle düzenledik, öyle eğittik. Batı'da

:Zmdt:AC:ZMTRJOq:AC:GNDOB:Xrüt:igt:AKNBRT:üHk18

:ZiMiDTi:AÇNa:ZıMuTRuDNOK:AÇNa:GıNuDOB:KÜRÜT:İGeT:AKNaBRaT:ÜÑeK

Keñü Tarman'a kadar Türk bodununu öyle kondurduk, öyle düzenledik.

:nisiç:isini:itr:smLuB:GlHük:Hük:GLLUq:Luq:ekdö:Lo

:NİSİÇe:İSİNİ:İTRe:ŞıMLOB:GiLÑÜK:ÑÜK:GuLLUK:LUK:EKDÖ:LO

O çağda kul kullu, odalık odalıklı olmuş idi. Kardeşi ağabeyini

:smti:AC:smNGZK:AC:itr:Zmlib:niHK:ILGO:itr:Zmlib

:ŞiMTİ:AÇNa:ŞıMNaGZaK:AÇNa:İTRe:ZeMLİB:NIÑaK:ILGO:İTRe:ZeMLİB

bilmez idi. Oğlu babasını bilmez idi. Öyle kazanılmış, öyle edilmiş

:eZü:ds:NDOB:irlgb:ZGO:Xrüt:itr:Zmürüt:Zml

EZÜ:DiŞe:NuDOB:İReLGeB:ZuGO:KÜRÜT:İTRe:ZiMÜRÖT:ZiMiLİ

elimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beğleri, bodun, işit:Üstte

:rsmnlt:riy:ARS:RSMSB:irHt

:ReSeMNiLeT:RİY:ARSa:RaSaMSaB:İRÑeT

Teñri basmazsa, aşağıda yer delinmezse

:Xrüt:itr:IÇADU:ITTR:mk:nHürüt:nHl:NDOB:Xrüt19

:KÜRÜT:İTRe:IÇADU:ITaTRa:MiK:NiÑÜRÖT:NiÑiLi:NuDOB:KÜRÜT

Türk bodunu, elini, töreni kim bozabilir, yıkabilir? Türk,

:AHNGK:eglib:smdgi:nüçü:nHügrük:nükü:ntr:NDOB

:AÑıNaGaK:EGLİB:ŞiMDiGİ:NÜÇÜ:NiÑÜGeRÜK:NÜKÖ:NiTRe:NuDOB

bodunu, cay, uyan. Buyruk dinlemezliğinden, eğiten bilgili kağanına,

:NJK:GLKRY:gtrügik:KLBY:GVHY:üJk:eHl:ügd:smRB:smr

:NıDNaK:GıLKaRaY:GüTRÜGİK:KaLBaY:GıDLıÑaY:ÜTNeK:EÑiLi:ÜGDe:ŞıMRaB:ŞiMRe

bağımsız, bunsuz iyi iline kendin yanıldın. Kötülük ettin. Pusatlı nereden gelip

:nXtü:qDI:idtl:erüs:nplk:NJK:glgHÜs:idtl:AFY:plk

:NeKÜTÖ:KUDI:İDTLi:ERÜS:NePiLeK:NıDNaK:GüLGüÑÜS:İDTLi:AYNaY:PiLeK

(seni) dağıtıp gönderdi. Süngülü nereden gelerek sürüp gönderdi. Kutlu Ötüken

:URGIKUq:GDRB:AMGIRB:ürgli:GDRB:NDOB:ŞIY

:URaGIRUK:GıDRaB:AMGIRaB:ÜReGLİ:GıDRaB:NuDOB:ŞIY

ormanının bodunu, gitti. Doğu'ya gidenin gitti. Batı'ya

:eçZgü:GNK:Cr:LO:gügd:edriy:qDRB:GDRB:AMGIRB20

:EÇZüGÖ:NıNaK:ÇNiRe:LO:GÜGDe:EDRİY:KUDRaB:GıDRaB:AMGIRaB

gidenin gitti. Gittiğin yerde iyiliğin oydu gerçek. Kanın ırmakça

:GVIQ:Luq:nHLGO:IRU:klgb:IDTY:AÇGT:HüXHüs:itrgüy

:GIDLIK:LUK:NuÑuLGO:IRU:KiLGeB:IDTaY:AÇGaT:ÑÜKÜÑÜS:İTRüGÜY

aktı. Kemiğin dağca yığıldı. Beğlik erkek oğlunu kul kıldı.

:NHIKLBY:nüçü:ngüXdmlib:LO:GVIQ:Hük:nHLGO:ZIK:kls

:NıÑIKaLBaY:NÜÇÜ:NiGÜKÜDeMLİB:LO:GIDLIK:ÑÜK:NuÑuLGO:ZIK:KiLiŞi

Kadınlık kız oğlunu odalık kıldı. O bilmediği için, kötülük (ettiği)

:LBLB:GNGK:ZKRIQ:UYLŞB:IDRB:AÇU:NGK:miç:nüçü

:LaBLaB:GıNaGaK:ZıKRIK:UyaLŞaB:IDRaB:AÇU:NaGaK:MİÇe:NÜÇÜ

için amcam kağan ölüme vardı. İlkin Kırkız kağanını balbal

:GNGK:MHK:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB:Xrüt:mdkit

:GıNaGaK:MıÑaK:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB:KÜRÜT:MiDKİT

diktim. Türk bodununun adı sanı yok olmasın diye babam kağanı,

:Xrüt:irHt:emgrib:li:irHt:emgrtük:GNUTK:mgö21

:KÜRÜT:İRÑeT:EMGiRİB:Lİ:İRÑeT:EMGüRüTÖK:GuNUTaK:MüGÖ

anam katunu yücelten Teñri, il veren Teñri, Türk

:NGK:irHt:LO:nMZü:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB

:NaGaK:İRÑeT:LO:NüMüZÖ:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB

bodununun adı, sanı yok olmasın diye, beni o Teñri kağan

:ARŞT:ZSŞ:erçi:MDMRLO:AJDOB:GsLİy:Hn:Cr:IDTRLO

:ARŞaT:ZıSŞa:ERÇİ:MıDaMRuLO:ADNuDOB:GıSLIY:ÑeN:ÇNiRe:IDTRuLO

oturttu gerçek. Varlıklı, bay bodun (üstüne) oturmadım. İçi aşsız dışı

:ngitlök:mni:MTRLO:EZÜ:AJDOB:KLBY:ZBY:ZSNOT

:NiGİTLÖK:MiNİ:MuTRuLO:EZÜ:ADNuDOB:KaLBaY:ZıBaY:ZuSNOT

giyimsiz, düşkün, kötü bodunun üstüne oturdum. Kardeşim Költigin,

:ZMHK:ZmdşlZüs:elrib:ngitlök:mni:DŞ:ik

:ZıMıÑaK:ZiMiDŞeLZÖS:ELRİB:NiGİTLÖK:MiNİ:DaŞ:İKi

iki şad, kardeşim Költigin ile konuştuk. Babamızın,

:Xrüt:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB:smNGZK:Zmç22

:KÜRÜT:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB:ŞıMNaGZaK:ZiMiÇe

amcamızın kazandığı bodunun adı sanı yok olmasın diye Türk

:ngitlök:mni:MDMRLO:Ztnük:MDMDU:nüt:nüçü:NDOB

:NiGİTLÖK:MiNİ:MıDaMRuLO:ZüTNÜK:MıDaMuDU:NÜT:NÜÇÜ:NuDOB

bodunu için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Költigin

:ikrib:PNGZK:AC:MJGZK:ütiy:ülö:elrib:DŞ:ik:elrib

:İKiRİB:PıNaGZaK:AÇNa:MıDNaGZaK:ÜTİY:ÜLÖ:ELRİB:DaŞ:İKi:ELRİB

ile, iki şad ile öle bite kazandım. Öyle kazanıp bütün

:UYS:riy:AMqTRLO:NGK:mZö:nm:MDMLIK:BUS:TO:GNDOB

:UYaS:RİY:AMuKUTRuLO:NaGaK:MüZÖ:NeM:MıDaMLIK:BUS:TO:GuNuDOB

bodunu od su yapmadım. Ben kendim kağan oturduğumda her yere

:ANY:NHLY:NGDY:ütiy:ülö:NDOB:ŞMRB

:ANaY:ÜTİY:ÜLÖ:NıÑıLaY:NıGaDaY:NuDOB:ŞıMRaB

gitmiş bodun yayan çıplak, öle bite dönüp

:APT:NDOB:ZGO:URGRIy:nyit:niydgi:GNDOB:itlk23

:APaT:NuDOB:ZuGO:URaGıRIY:NiYİT:NİYeDiGİ:GıNuDOB:İTLeK

geldi. Bodunu düzenliyeyim diye Kuzey'de Oğuz bodunu üstüne,

:APT:ÇGBT:ürgrib:APT:NDOB:IBTT:FTIQ:ürgli

:APaT:ÇaGBaT:ÜReGiRİB:APaT:NuDOB:IBaTaT:NYaTIK:ÜReGLİ

Doğu'da Kıtayn, Tatabı bodunu üstüne, Güney'de Çin üstüne

:nüçü:qDKLRY:irHt:ersik:AJ:mdsHüs:mdlüs:imrgy:ik

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:ERSİK:ADNa:MüDŞüÑÜS:MiDeLÜS:İMRiGiY:İKi

oniki (kez) ordu saldım. Savaştım. Ondan sonra Teñri bağışladığı için,

:mtgi:ürgrit:GNDOB:içtlö:nüçü:RB:mgülü:MTUq

:MiTiGİ:ÜRüGRİT:GuNuDOB:İÇeTLÖ:NÜÇÜ:RaB:MüGÜLÜ:MuTUK

kutum,, gücüm var (olduğu) için ölecek bodunu diriltip besledim.

:MVIK:YB:GNDOB:FGIÇ:MVIK:GLNOT:GNDOB:HLY

:MıDLIK:YaB:GuNuDOB:NYaGIÇ:MıDLIK:GıLNOT:GuNuDOB:ÑıLaY

Çıplak bodunu giyimli kıldım. Yoksul bodunu varlıklı kıldım.

:giy:ADGLNGK:RGI:edgll:RGI:MVIK:şkö:GNDOB:Z24

:GİY:ADGıLNaGaK:RaGI:EDGiLLi:RaGI:MıTLIK:ŞüKÖ:GuNuDOB:Za

Az bodunu çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan iyi

:MVIK:ZısGY:MVIK:ZB:POK:ADGLNGK:IKDHLOB:tröt:MVIK

:MıDLIK:ZISıGaY:MıDLIK:ZaB:POK:GuNuDOB:IKaDÑuLUB:TRÖT:MıDLIK

kıldım. Dört yandaki bodunu hep buyruğumda kıldım, yağısız kıldım.

:TUHT:mdlüs:APT:TUHT:AMŞY:imrgy:ity:itrök:AHM:Poq

:TUÑaT:MiDeLÜS:APaT:TUÑaT:AMıŞaY:İMRiGeY:İTiY:İTRÖK:AÑaM:POK

Hep bana sığındı(lar). Onyedi yaşımda Tañut yönüne ordu saldım. Tañut

:MTL:AJ:niMRB:nisiKLIy:niZTOY:niLGO:MDZOB:GNDOB

:MıTLa:ADNa:NIMıRaB:NISIKLIY:NIZuTOY:NILGO:MuDZOB:GuNuDOB

bodununu bozdum. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, (bütün) varlığını orada aldım.

:KDGOS:BUÇ:ITL:AMŞY:imrgy:Zks

:KaDGOS:BUÇ:ITLa:AMıŞaY:İMRiGeY:ZiKeS

Onsekiz yaşımda Altı Çub Soğdak

:sb:qTUT:HO:ÇGBT:MDZOB:eJ:GNDOB:mdlüs:APT25

:ŞiB:KUTUT:ÑO:ÇaGBaT:MuDZOB:ADNa:GuNuDOB:MİDeLÜS:APaT

yönüne ordu saldım. Bodununu orada bozdum. Çinli Oñ paşa beş

:MDŞIK:qOY:eJ:güs:LO:mdşHüs:ADŞB:qDI:itlk:üs:nmüt

:MıDLIK:KOY:ADNa:GÜS:LO:MüDŞüÑÜS:ADŞaB:KUDI:İTLeK:ÜS:NeMÜT

tümen erle geldi. Iduk Baş'da savaştım. O orduyu orada yok ettim.

:ZMDI:ŞKR:irt:NDOB:MŞGO:TqDI:LMSB:AMŞY:imrgy

:ZaMDI:ŞıKRa:İTRe:NuDOB:MuŞuGO:TUKıDI:LıMSaB:AMıŞaY:İMRiGiY

Yirmi yaşımda, Basmıl Idıkut soyum (olan) bodun idi. Yüklü deve göndermedi

:ZTO:ik:mtrülk:ürb:nHLK:mtrgc:t..:..k:mdlØs:nyit

:ZuTO:İKi:MüTRÜLeK:ÜRiB:NıÑıLaK:MiTReGÇİ:T..:..K:MiDeLÜS:NiYİT

diye ordu saldım. ..... boyun eğdirttim. Varlığını beri getirdim. Yirmiki

:ÇGBT:AMIŞY

:ÇaGBaT:AMIŞaY

yaşımda Çin

:mdşHüs:elrib:üs:nmüt:Zks:nüHs:eçç:mdyüs:APT26

:MüDŞüÑÜS:ELRİB:SÜ:NeMÜT:ZiKeS:NÜÑES:AÇaÇ:MiDeLÜS:APaT

yönüne ordu saldım. Çaça Paşa'nın sekiz tümen ordusu ile savaştım.

:elrib:ZKRIQ:NDOB:kiç:AMŞY:ZTO:ITL:mtrlö:AJ:nisüs

:ELRİB:ZıKRIK:NuDOB:KİÇ:AMıŞaY:ZuTO:ITLa:MüTRüLÖ:ADNa:NİSÜS

Ordusunu orada öldürdüm. Yirmialtı yaşımda Çik bodunu Kırgız ile (birleşip)

:mdşHüs:etnprö:mdlüs:AIT:kiç:eçk:mk:IVOB:IGY

:MüDŞüÑÜS:ETNePRÖ:MiDeLÜS:APaT:KİÇ:EÇeK:MeK:ITLOB:IGaY

yağı oldu. Kem Irmağını geçip Çik yönüne ordu yürüttüm. Örpen'de savaştım.

:AMIŞY:ZTO:ity:mtrgl...:MTL:GNDOB:Z:MDCS:nisüs

:AMIŞaY:ZuTO:İTiY:MiTReGLi:...:MıLTa:GuNuDOB:Za:MıDÇNaS:NİSÜS

Ordusunu sançtım. Az bodununu aldım. Boyun eğdirttim. Otuzyedi yaşımda

:IMTB:gHüs:mdlüs:APT:ZKRIQ

:IMıTaB:GüÑÜS:MiDeLÜS:APaT:ZıKRIK

Kırgız yönüne ordu yürüttüm. Mızrak batacak (boydaki )

:ADU:GNDOB:ZKRIQ:PIROY:AGOT:Gşiy:nmgük:npküs:GRK27

:ADU:GuNuDOB:ZıKRIK:PIROY:AGOT:GıŞIY:NeMGÖK:NePüKÖS:GıRaK

karı sökerek, Kögmen ormanını aşıp yürüyerek Kırgız bodunu uykusunda

:mtrlö:niNGK:mdşHüs:ADŞiy:AHOS:elrib:niNGK:MDSB

:MüTRüLÖ:NINaGaK:MüDŞüÑÜS:ADŞIY:AÑOS:ELRİB:NINaGaK:MıDSaB

bilge kağan be taşı 1 yüz doğu yüzü 41 dizi

Konuyla ilgili başlıklar