BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (BATI YÜZÜ) 9 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (BATI YÜZÜ) 9 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (BATI YÜZÜ) 9 dizi...   ...Ezü...1

Devam..
BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 15 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 15 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 15 dizi...   :ikli:güs:Hib:ity:IqTR:nmüt:rib:isüs:GLT:ÇGBT:...........1

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 5. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...   :mditib:ngitGLOY:IsIT:ngitlük:emgtib:gtib:ACOB :MiDİTİB:NiGİTGuLOY:ISITa:

Devam..
BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 10 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 10 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 10 dizi... :itr:qT:IZGOB:NDOB:ZMtr:RURLO:üyy:NGSBT:üyiy:kyk1

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...   :FGIÇ:Xrüt:NIMRB:NIŞIG:nişmük:NINUTL:Hngitlök :NYıGIÇa:KÜRÜT:NIMıRaB:NIŞIGa:NİŞiMÜK:NINUTLa:ÑiNiGİTLÖK

Devam..
TÜRK YAZISI İLE BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

TÜRK YAZISI İLE BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

BİLGE TONYUKUK TAŞLARI... 1. taş, 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 7 dizi... :itr:rröx

Devam..
BİLGE TONYUKUK... 2. TAŞ... 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 8 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 2. TAŞ... 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 8 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 2. TAŞ... 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 8 dizi... :ITMDU:nüt:MDRLO:NGK:NGPK:itr:....:AKsY:ZTO:

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 40 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 40 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 40 dizi...   :ILGO:isik:AR:nik:ADqJLIK:ry:ZGY:ARS:irHt:kök:eZü1

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (KUZEY YÜZÜ) 13 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (KUZEY YÜZÜ) 13 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 3. yüz. (KUZEY YÜZÜ) 13 dizi...   :smrülü:KOP:nir:şmşHüs:elrib:qTUT:UŞUq:elrib:...1

Devam..
BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...   :GKRB:ACUB:mdtib:ngit:GLOY:nigtib:NGK:eglib... :GıKRaB:AÇNUB:MiDiTİB:NiGİT:GuLOY:NİGiTİB:NaGaK:EGLİB...

Devam..
BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...   :ekşdö:itiy:ilnük:ilnüt:PROY:ü

Devam..
BEÑGÜ YAZILAR

BEÑGÜ YAZILAR

Atayurt�tan... Orkun Irmağı DİRSE KHAN OĞLI BUĞAÇ KHAN BOYINI BEYÂN İDER KHANUM HEY Bir gün Kam Gan oğlı Khan Bayındır yirinden turmış idi. Şâmî günlügi yir yüzine diktürmiş idi. Ala sayvanı gök yüzine aşanmış idi. Biñ yirde ipek khalıçası döşenmiş idi. Khanlar Khanı Khan Bayındır yılda bir kerre toy idüp Oğuz beglerin konuklar idi. Gin

Devam..
BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 41 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 41 dizi...

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 41 dizi... :Xrüt:MHK:MBS:NGK:Aglib:Xrüt:şmTRY:IrHt:gt:IrHt1

Devam..
BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

BİLGE TONYUKUK TAŞLARI 1. TAŞ... 2. TAŞ... 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 7 dizi... 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 10 dizi... 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 7 dizi... 4. yüz. (KUZEY YÜZÜ) 11 dizi... 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 9 dizi... 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 6 dizi... 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ) 8 dizi... 4. yüz. (KUZE

Devam..
LATİN YAZISI İLE KÖL TİGİN BENGÜ TAŞI'NIN ÇEVİRİSİ

LATİN YAZISI İLE KÖL TİGİN BENGÜ TAŞI'NIN ÇEVİRİSİ

1.yüz. (Güney yüzü) 1- Teñri gibi Teñride olmuş Türk Bilge Kağan bu çağda oturdum. Sözümü bitene (kadar) işit. En çok kardeş yeğenim, oğlum bütün soyum, bodunum, Güney'deki şadpıt beğleri, Kuzey'deki tarkat buyruk beğleri, Otuz Tatar, 2- Dokuz Oğuz beğleri, bodunu bu sözümü iyice işit, katıca dinle. Doğu'da gün doğusuna, Güney'de gün ortasına, Batı'

Devam..
BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 7 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 7 dizi...

BİLGE TONYUKUK... 1. TAŞ... 1. yüz. (BATI YÜZÜ) 7 dizi... :itr:rröx

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 4. yüz. (KUZEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 4. yüz. (KUZEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 4. yüz. (KUZEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...   :Y:CZKoT:IDÇU:ekmrgy:

Devam..
LATİN YAZISI İLE BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI'NIN ÇEVİRİSİ

LATİN YAZISI İLE BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI'NIN ÇEVİRİSİ

1. yüz. (Doğu yüzü) 1- Teñri teg Teñri yaratmış Türk Bilge Kağan; Sözüm: Babam Türk Bilge ..nda al..tı Sir, Tokuz Oğuz, İyi Ediz otağlı beğleri, bodunu .. Türk Teñri .. 2- üstüne kağan oturdum. Oturduğumda ölürcesine sıkılan Türk beğleri, bodunu, silkinip, sevinip, yere bakan gözü yukarı baktı. Bu çağda kendim oturup bunca ağır töreyi dört yandaki

Devam..
LATİN YAZISI İLE BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

LATİN YAZISI İLE BİLGE TONYUKUK TAŞLARI

1. taş, 1. yüz. (Batı yüzü) 1- Ben Bilge Tonyukuk'um. Kendim Çin ülkesinde doğdum. Türk bodunu Çin'e bağlı idi. 2- Türk bodunu (bir) baş bulamadan Çin'den ayrıldı, (bir) baş buldu. (O) başı bırakıp Çin'e yine döndü. Teñri şö

Devam..
KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 13 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 13 dizi...

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 1. yüz. (GÜNEY YÜZÜ) 13 dizi... :ekdö:UB:NGK:eglib:Xrüt:ŞMLOB:edirHt:gt:irHt1

Devam..
Sayfalar o>>