Hüküm

Hüküm

Tarihin hiçbir sayfasında böyle bir pişkinliğe, böyle bir arsızlığa, böyle bir küstahlık ve böyle bir alçaklığa rastlayamazsınız!

Böyle bir şerefsizliğe de rastlayamazsınız!

Çete Müdüriyeti'nde istihdam edilen Kofi Annan zencisi, tiksinen bakışlarını üzerinde dolaştırmaktan zevk duyan hangi beyaz efendisinden tâlimat aldıysa; sen kalk, hiç istenmediğin hâlde taaa Amerika'dan Kıbrıs'a gel, rum tarafının "işte benim liderim" diye seçtiği o kaatille sayın Denktaş'ı buluştur ve Denktaş'ın ülkesinde Denktaş'ı yok farzederek de ki:

- Plânın kabulü için 30 Mart'ta referanduma gidin! Bu adamın plân diye önümüze koyduğu paçavranın, rumların eski lideri Yorgo Vasiliu'dan aldığı rüşvet karşılığında, İngiltere'nin Kıbrıs Temsilcisi David Hannay ve rum savcı Markides tarafından yazıldığını geçen gün açıklamıştık!

Sayın Denktaş ise ilk günden beri Annan zencisinin imzasıyla dayatılan bu tuzak plânının ABD ve İngiltere tarafından hazırlandığını söyleyip duruyor.

Fakat kulak veren yok ki adama. 


Bizimkiler de tıpkı Kofi gibi ecnebi efendilerine diyet ödemekle meşguller!

Filistin'de çoluk-çoğunu başına toplayıp kuru-yavan yemek için sofraya oturan müslümanın evine aniden bir yahudi tankı giriyor mu?

- Giriyor Aile efrâdı çelik paletlerin altında ezilmezlerse enkazın altında can veriyor mu? - Veriyor. Çocuklar analarının gözü önünde kurşunlanıyor mu?

- Kurşunlanıyor. Gece yarısı müslüman evlerini ateşe veren yahudi askerleri kendilerini sokağa atan çağanın çocuğun üzerine mermi yağdırıyor mu?

- Yağdırıyor. Öyleyse niye Filistin'e gitmiyor bu Kofi zencisi? 10 yıldan beri topraklarının beşte biri işgal altında bulunan Azerbaycan'a niye gitmiyor?

Ermeni vahşetinden kaçan 1 milyona yakın Türk, 11 yıldan beri karın-tipinin altında çamurda-çadırda barınmağa çalıştığı hâlde bu Zifirî Karanlık neden Azerbaycan'a gitmiyor da, 1974'ten beri güven içinde yaşayan Ada'yı karıştırmak için Kıbrıs'a damlıyor?

Siz bu soruya nasıl cevap verirsiniz bilmem ama benim hükmüm şudur: Türkiye'de erkek yok, erkek! Param olsa, billahi binlerce çingene pembesi etekle, fıstık yeşili yaşmak diktirip, bohçaya birer adet de sakız koyarak "ben devlet adamıyım" tafrası satan mahlûkatın adresine postalarım!

Lütfen kınamayın beni.

Herhâlde ortada şu kadınımsı Aydın'dan başka erkek göremediği için, Denktaş'a haddini bildirmek üzere hamle yaptığı sırada, yardımcı ve temsilci sıfatıyla muhtelif başkentlerde kırıtan erkek fahişeler neredeydi biliyor musunuz?

Bir puşt plânlamasıyla düzenlenen Denktaş aleyhtarı mitingte, Denktaş'ı yuhalayan vatan hainleriyle birlikteydiler!

Yazıklar olsun Denktaş'ın silâh arkadaşlarına!

O efsanevî Türk Mukavemet Teşkilâtı'nın mensupları iki dinamit lokumunu şu Kofi zencinin ağzına yerleştirip fitili ateşleyecek cesareti kaybettilerse, vatanın pazarlandığı mitingi de mi dağıtamazlardı! Referandum yapacakmışız...

Hassstirr oradan!


Necdet Sevinç


1298-2911

Konuyla ilgili başlıklar