Tarihte 16 Devleti de kurduk mu?

Tarihte 16 Devleti de kurduk mu?

  Anayasa değiştirmekle yeni bir devlet kurulmaz. Bir toprağı terk ederek yeni bir coğrafyaya göçmekle de yeni bir devlet kurulmaz. Hutbe okunup kös vurulması da yeni bir devletin kurulduğunun habercileri değil sâdece ona hükmedenlerin değiştiklerinin duyurulmasından ibârettir.

Tuğun birden ikiye, üçe yükselmesi de bir devletin ömrünü bitirdiğini ve bir yenisinin kurulduğunu bildirmez. Tuğun artışındaki hikmet, yaşayan devlete yeni iltihâkların olduğunu bildirmek içindir.

Sikke kestirmek de yeni bir devletin kurulduğu anlamına gelmez.

Bunlardan bir veyâ ikisinin olmaması bir devletin yıkıldığının işâretleri değildir.

Devlet, törenin tükendiği yer ve zamânda yıkılır.


       Biz çok devlet kurmayı bir mezîyet sandığımızdan, en ufak bir değişikliği yeni bir devlet kurmuşluğa yormuşuzdur. Daha doğrucası devlet olmakla devletlû olmayı birbirine karıştırmışızdır. Son zamânlarda, târîhimiz boyunca 16 devlet kurduğumuzu iddiâ eden bilginlere göre, acabâ beylikler de birer devlet mi idiler? Acabâ fetret devrinde kendi adlarına hutbe okutan ve nevbet vurduran Cennet-mekân Yıldırım Bayazıt Hân'ın şehzâdeleri, üç beş yıl içinde 4 adet devleti birden kuruverdiler de, bu bilginler bunları bizim bilmediğimiz bir sebepten mi 16 devlet masalına ilâve etmediler, bilinemez. Bu bilginlerin 16 Türk Devleti'ne yakıştırdıkları sözde bayrakları hangi kurgan, kazı veyâ yazmadan bulduklarını bir bilen de yoktur. Bu bayraklar herhâlde birer şâh-eser-i hâb-ı istihâredirler.

      Türkler, târîhleri boyunca iki devlet kurmuşlardır. Bu devletler de zaman zaman imparatorluklar hâline dönüşmüşler ve türlü sebeplerle de bu vasıflarını kaybetmişlerdir. 2200 yılda 16 devlet kurmak, ortalama bir hesâb ile 150 yılda bir devlet yıkmak veyâ yıkılmak mânâsına gelir ki buna târîh değil, ancak komedi denilebilir.

ORTADOĞU 5 Mayıs 1992

Erk YURTSEVER

 

Atsız Ata'nın konu ile ilgili makalesi:
16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR

 


314-3661

Konuyla ilgili başlıklar