TÜRKÇÜLERE BİRİNCİ TEKLİF

0

Türkçülüğü nazariye olmaktan kurtarıp hayata tatbik edebilmek için artık daha hızla harekete geçmeliyiz. İlk düşüneceğimiz şey Türkiye?de Türk kültürünü hakim kılmak, yabancı tesirleri silkip atmaktır. Bunun için her sayımızda Türkçülere teklifler yapacak ve tekliflerimizi kendimiz de titizlikle tatbik edeceğiz. Bugün ileri sürdüğümüz birinci teklif şudur: ?Numara? kelimesinin kısaltılmış şekli olarak ?Nu.?yu kabul ediyoruz. Bunu ?No.? olarak yazmayı reddediyoruz. Çünkü ?No.?, bunun Fransızca kısaltılmış şeklidir. Fransızlar, kendi dillerindeki ?numero? kelimesinin ilk ve son harflerini alarak ?No.? Şeklini bulmuşlardır. Nitekim Almanlar da kendi dillerinde numara demek olan ?Nummer?in baş ve son harflerini alarak ?Nr.? Şeklini kullanır olmuşlardır. Biz onlara uyarak, yani ve ilk ve son harfleri alarak ?Na.?yı kullanamayız. Çünkü bu işaret bize ?numara?yı hatırlatmaz. Halbuki ?Nu.? Şekli aklımıza derhal ?numara?yı getirir. Yabancı kültüre ait olan şeyleri faydasız ve lüzumsuz yere kullanmak ancak bir ?aşağılık duygusu?nun sonucu olabilir. Onun için bütün Türkçülere ?nu.? şeklini kullanmayı teklif ediyoruz.

Atsız

(Orkun, 3.sayı, 20 Ekim 1950)
53-2397

Konuyla ilgili başlıklar