3 Mayıs Nedir

3 Mayıs Nedir

3 Mayıs nedir?
3 Mayısı nasıl anlamak gerekir?
3 Mayıs Türkçüler günü neyi ifade etmektedir?

Atsız Beğ’in anlatımı ile 3 Mayıs;


3 Mayıs nedir?
3 Mayısı nasıl anlamak gerekir?
3 Mayıs Türkçüler günü neyi ifade etmektedir?

Atsız Beğ’in anlatımı ile 3 Mayıs;
‘’Bir bayram değildir. Milli şuurun ayaklanmasıdır. Başarıyla bitmemiş, fakat milletin gözünü açarak o zamanki hükümetin içine sızan ihanet unsurlarını sindirmiştir.’’
Bundan sonra 3 Mayıs Türkçülerin günüdür. Ona bir bayram diyemiyeceğiz. Çünkü yıllarla süren büyük ızdırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşı ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gafil bir çocuk toyluğu ile yürüyen Türkçülük 3 Mayıs'ta gafletten ayrılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düşmanlarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayalin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür.Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılmaz. Bundan dolayı biz 3 Mayıs'a Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz.


3 Mayıs:
Gönülleri Türklük ve Türkçülük Ülküsünde birleşenlerin büyük acılara, dayanılmaz işkencelere, tarifsiz sıkıntı ve bunalımlara, akıl almaz suçlama, tehdit ve aşağılamalara uğratıldığı, dönemin iktidarının en kahredici bir şekilde kin ve nefret kusmaya başladığı gündür.

3 Mayıs 1944 de;
Öz yurtlarında Türk milletine olan bağlılıklarını ifade eden Türk Milliyetçileri maalesef bu sevgilerinin bedelini; hücrelerde, tabutluklarda ve zindanlarda en ağır şekilde ödemişlerdir.

3 Mayıs:
Türk’ü Türk yapan değerleri savunan Türkçüleri; hücrelere, tabutluklara ve zindanlara hapsedenlerin vicdan ve gönüllerinin ne denli karardığının ortaya çıktığı gündür.

3 Mayıs:
Türklüğün Bozkurt oğlu Başbuğ Atatürk'ün sonsuzluğa yürümesinden sonra, O’nun Türk milliyetçiliği temellerine dayalı olarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine dinamit koymak isteyenlerin hain emellerinin ve çirkin yüzlerinin, yüreği Türkçülük Ülküsüyle dolu Türk yiğitlerince gözler önüne serildiği gündür.

3 Mayıs:
Başbuğ Atatürk’ den sonra Türkçülerin soysuzlaşmaya karşı yeniden baş kaldırdığı gündür.

3 Mayıs:
Türk Devletini yağmalamakla kalmayıp bir de Türk Milliyetçilerine karşı savaş açmış olan dönme, devşirme ve sapkın ideolojilerin uşaklarından hesap sorulduğu gündür.

3 Mayıs:
Türk Milletine ve Türk Devletine meydan okuyanlara karşı Türkçülerin “Yeter söz Türk’ündür” diye haykırdıkları gündür.

3 Mayıs:
Türkçülük Ülküsünün kendini hareket ve içerik olarak ortaya koyduğu dönüm noktasıdır. Dönemin iktidarını işgal edenlerin Türklüğe düşman olan ideolojilere hayat hakkı tanıması karşısında, Türk milletine sevdalı Türkçüler tarafından haykırışın en sert ve anlamlı günüdür.

3 Mayıs:
Sadece gaza meydanlarında şehit ya da gazi olmakla görevli görülen Türk çocuklarının vatanları ve milli mukaddesatları için ölmeyi bildikleri gibi, sahip oldukları devleti de yönetmeye talip olduklarını; dost, düşman bütün cihana ilan ettikleri gündür.

3 Mayıs:
Onurun, erdemin, ahlakın, delikanlılığın, yiğitliğin, mertliğin ve cesaretin timsali Türkçü Bozkurtların; Gökbilge Atsız Ata ve dava arkadaşlarının manevi şahsında; vatan hainlerinin, komünistlerin, dönmelerin, etnik bölücülerin, irticacıların, liboşların, ikinci cumhuriyetçilerin, okyanus ötesinden Türk devletine savaş açanların ve bil cümle Türklük düşmanlarının ve onların yerli işbirlikçilerinin yüzlerine şamar olup patladığı gündür.

3 Mayıs:
Türklüğün demir dağları eritme iradesini sergilediği; ruh ve mana olarak 20. yüzyılda bir kez daha Ergenekon’ dan çıkışı ve dirilişidir.

3 Mayıs:
Zulmün en şiddetlisini yaşatanlara karşı Türkçülerin: "Çileler bizim rütbemizdir" diyerek, her türlü olumsuzluk ve zorluk karşısında bile Türk milletine duydukları derin sevgi ve bağlılığı tüm dünyaya ispat ettikleri gündür.

3 Mayıs:
“Altta yağız yer delinmedikçe, üstte mavi gök çökmedikçe” Türk ilinin, Türk Töresinin ve Türk Milletinin yok edilemeyeceğinin bütün cihana, bir kez daha, duyurulmasıdır!

3 Mayıs:
Türklüğün; tunç yürekli, bükülmez bilekli, çelik iradeli Bozkurt oğlu Kutlu Başbuğ Atatürk’ün Türk istiklal, istikbal ve cumhuriyetini emanet ettiği Türk Gençliğinin, Başbuğ Atalarınca kendilerine emanet edilen kutsal değerlere sahip çıkmak için; muhtaç oldukları güç ve kudreti, damarlarında taşıdıkları asil kanda buldukları gündür.

3 Mayıs:
Türkçü Gökbörülerin; asil kanlarının, ulu atalarının ve şanlı tarihlerinin üzerlerine yüklediği görev ve sorumluluğun bilinciyle Türkçülük Bayrağını elden ele yarınlara taşıma yemini ettikleri bir kutlu günün adıdır.

3 Mayıs Türkçüler günü Büyük Türk Milletine kutlu olsun!

3 Mayıs Türkçüler günü münasebetiyle Başbuğumuz Atatürk ve Türk milletine hizmet etmiş olan bütün Türkçüleri ve Türkçülük Ülküsünün son temsilcisi Uluğ Bilge Atsız Beğ'i rahmet, şükran, özlem ve minnetle anarım.

Kutlu ruhları şad olsun!


VAKTİYLE BİR ATSIZ VARMIŞ...
VAR OLSUN..!


Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi Yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey.

 

https://www.hunturk.net/3-mayis-1944


1300-2259 Güncelleme: 03/05/2024

Konuyla ilgili başlıklar