ANDIMIZ GERİ DÖNDÜ. KUTLU OLSUN!..

ANDIMIZ GERİ DÖNDÜ. KUTLU OLSUN!..

2013 yılından beri kanı ve vicdanı kirli bir takım kişi ve kuruluşların girişimleri sonucu okullarda okutulması yasaklanan ANDIMIZ Başta Türk Eğitim Sen olmak üzere milli duyarlılık sahibi kişi ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalar sonucu DANIŞTAY'ca tekrar okunması yönünde karar alınmıştır. 

TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN!


Türküm, doğruyum, çalışkanım!..

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!

Ne Mutlu Türküm Diyene!.. 

PAROLA ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..’’

‘’Türk İslam Sentezi’’ Emperyalistlerin Tezgahıdır. Din temelli Turan olmaz.
[Yusuf Akçura]
  

Türk İslam Sentezi, Müslüman olan Türkleri bilhassa Araplar olmak üzere diğer Müslüman toplumlara yakınlaştırmak için (1970) lerin başında uygulamaya konulmuş bir sistemdir. Oysa dünya da, ‘’Tengri’’ inancında, ‘’Şaman’’ inancında, ‘’Budist’’ inancında, ‘’Zerdüşt’’ İnancında, ‘’Musevi’’ (Karaim Mezhebi) inancında, ‘’Hristiyan’’ inancında ve sayısı bilinmeyen Ateist Türk olmak üzere dünya üzerinde bilinen (450 Milyon) Türk yaşamaktadır. Gerçek olan şu ki, Türkün tamamı Müslüman değildir. Din, vicdan işidir. Kişilerin kendi bireysel duygularıdır. 
Şimdi biz Müslüman olan Türkler, Müslüman olmayan diğer soydaşlarımıza, ‘’Ya bu dine geçin ya da sizi kafir sayarak size karşı Cihat ilan edeceğiz’’ mi diyeceğiz. Onlarda bize ‘’Siz de Araplaşmışsınız, bizim için de siz kafirsiniz’’ diye bize savaş açarsa ne olacak. Ne mi olacak ‘’Kardeş kavgası’’  Türk Türk’ü öldürecek diğer milletler bize kıs kıs gülecek. Din kardeşliği ütopyası işe yaramamaktadır. Aynı dine ‘’İslam’a’’ inanan Ortadoğu milletleri bilhassa Arapların durumu gözler önünde, ortalık kan gölü, ülkeler harabe kelleler havada uçuşuyor. 
 Başka dinlere inanan Türk soydaşlarımız ile on binlerce yıllık ortak geçmişimiz olan Türklük bazında bağlar kurulabiliriz. 
Türk Kimliğini, Türkçülüğü kullanarak kahramanlık söylemleri ile farklı inançlardaki Türk dünyasını kendi şahsi çıkarları için kullanmak isteyen sahtekarlar her zaman olmuştur ve bundan sonra da mutlaka olacaktır. Çok okuyup, çok araştırıp, bilhassa şüpheci olmalıyız. Türklük üzerinden oluşturulan derneklere, partilere, tarikatlara çok dikkat etmeliyiz. Bu oluşumların çevirdiği entrikalar birey olarak bizleri kullandığı gibi, bizler üzerinden Türk Milletini de kullanmaya kalkmaktadırlar. Bu nedenle çok okumalıyız, çok araştırmalıyız, az güvenmeliyiz. Her şeyin globalleştiği günümüzde Türk dünyasının toparlanıp, ekonomik ve sosyolojik olarak ayağa kalkarak birleşmesi için okumak, araştırmak ve her şeyi incelemek, sorgulamak, iç yüzünü görmek zorundayız.
Artık geride bıraktığımız tarihimizle övünerek avunma gerzekliğini bir yana bırakarak gelecekte birey bazında Türk ve Türk Milleti olarak neleri nasıl başaracağımızın projeleri üzerine yoğunlaşmalıyız.  Emperyalistlerin tuzağı olan; ‘’Türk-İslam Sentezi’’,  ‘’Tengrici Türkçülük’’, ‘’İslami Türkçülük’’, ‘’Sosyalist Türkçülük’’, ‘’Ateist Türkçülük’’, ‘’Kapitalist Türkçülük’’ gibi kavramlara saplanarak birbirimizi boğazlayarak yok etmeyi bırakmalıyız. 
Türk demek; Türk Milletinden olmak demektir.
Türk demek; Çalışkan Olmak demektir.
Türk demek; Dürüst olmak demektir.
Türk demek; İlim sahibi olmak demektir.
Türk demek; Üretken olmak demektir.
Türk demek; Aldatmamak, aldanmamak demektir.
Türk demek; Kazanan tarafta olmak değil, kazanan taraf olmak demektir.
Türk demek; Tüm farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul edip Türk Dünyasını topyekün kabullenip, kucaklamak demektir.
Türk demek; Yeni doğmuş bir çocuğun öz annesinden başkasını benimsememesi gibi Türklüğünü benimseyerek, Türkçü olmak demektir.
Bu nedenle, Türk Milliyetçiliğini, Türkçülüğü, Turancılığı veya adına ne derseniz deyin bir partinin, bir derneğin, bir akımın ideolojisi olarak görmeyip, ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..’’ parolasıyla bütün Türk Dünyasının birleştirici çimentosu olarak algılamalıyız.
‘’Ne Mutlu Türküm Diyene!..’’
Adil ÖZTÜRK


348-2674
Dosya Tipi: image/jpg
İndirilen Dosya:andimiz-geri-dondu-kutlu-olsun.jpg İndirme: 7
MD5 Hash:8436fa3c9bc6e092ade558770dee4ae1

Konuyla ilgili başlıklar