DEVLET GELENEKLERİ

20 Şubat 2001

Türk Devlet Geleneklerinde yeri olmayan davranışlar:

 • Hiç kimse devlet başkanı için “son derecede terbiye dışı bir üslûb kullandı” diyemez.
 • Hiç kimse devlet başkanının kullandığı uslûb ile kendilerine karşılık veremez.
 • Hiç kimse devlet başkanından özür dileme talebinde bulunamaz.
 • Hiç kimse veyâ hiçbir kurul devlet başkanının kendince doğru bulmadığı bir davranışını uluorta kamuoyuna açıklayamaz.
 • Hiç kimse kendisinin kamuoyuna yansıttıklarını, devlet başkanının yansıttığını iddiâ edemez.
 • Hiç kimse devlet başkanı hakkında bir toplantıyı “arenaya dönüştürdüğü” ifâdesini kullanamaz. Böyle bir ifâde hoşgörü ile karşılansa bile, “arenaya dönüştürme” fiilinin ne demek olduğunun açıklanması gerekir.
 • Hiç kimse devlet başkanının kendisine “saygısızlık” gösterdiğini söyleyemez.

 • Hiç kimse umumî yerlerde devlet başkanını doğrudan adıyla veyâ soyadıyla zikredemez.
 • Hiç kimse kamu karşısında devlet başkanının davranışlarını “sorumsuzluk örneği” olarak niteleyemez.
 • Hiç kimse veyâ hiçbir kurul “devlet başkanının yaptığı bir muâmelenin çirkinliği” konusunda beyânda bulunamaz.
 • Hiç kimse veyâ hiçbir kurul devlet başkanının yaptığı bir muameleye esef edemez.
 • Hiçbir kurul devlet başkanının kendisine “saygısızlık” yaptığını söyleyemez.
 • Hiçbir kurul devlet başkanından özür dileme talebinde bulunamaz.

Türk Devlet Geleneklerinde yeri olan davranışlar:

Devlet başkanı, kim olursa olsun karşısındakine ağır ithâmlarda bulunabilir.

Devlet başkanı, şahsında temsîl ettiği devlete karşı menfî davranışlarından ötürü, her kim olursa olsun bir şahsı kaldırabilir veyâ kaldırtabilir. Numûneleri aşağıdadır:

 

 

Türk Devleti’nin Osmanlı saltanatı süresi içinde kaldırılan sadrâzamlar

KALDIRAN/KALDIRTAN

KALDIRILAN

Adı

Millîyeti

Târîhi

Kaldırılma Sebebi

Fâtih Sultan Mehmed Hân

Çandarlı Halîl Paşa

Türk

1453

Fethin geciktirilmesi için Bizans'tan rüşvet alması

Rum Mehmed Paşa

Rum

1469

Türk Düşmanlığı

Mahmud Paşa

Rum veyâ Hırvat

1473

?

Gedik Ahmed Paşa

Arvavut veyâ Rum

1482

Şehzâde Mustafa'nın vefâtına sevinmesi

Yavuz Sultan Selîm Hân

Koca Mustafa Paşa

Frenk veyâ Rum

1512

Kış bahânesiyle orduyu terhîsi

Dukaginoğlu Ahmed Paşa

Arnavutlaşmış Frenk

1515

İhâneti ve isyâna sebeb olması

Yûnus Paşa

Devşirme

1517

Devlete ihâneti

Kânûnî Sultan Süleymân Hân

Frenk İbrâhim Paşa

İtalyan (Rum, Hırvat) devşirme

1536

Saltanat makâmına göz dikmesi

Kara Ahmed Paşa

Arnavut

1555

Hurrem Sultan'ın gadrına uğraması

Birinci Sultan Ahmed Hân

Derviş Mehmed Paşa

Boşnak Boşnak

1606

Tamâhı ve ihtirâsı

Nasûh Paşa

Arnavut

1614

Saltanat makâmına göz dikmesi

Dördüncü Sultan Murad Hân

Kemânkeş Kara Ali Paşa

Türk

1624

Gurûru, rüşvet alması, Bağdad'ın düşmesi

Topal Receb Paşa

Boşnak

1632

Şiddet göstermesi

Sultan İbrâhim Hân

Kemânkeş Kara Mustafa Paşa

Arnavut

1644

Cinci Hoca'ya karşı çıkması

Sâlih Paşa

Boşnak

1647

Bir yasağı iyi tâkîb edememesi

Hezârpâre Ahmed Paşa

Rum?

1648

Yeni bir vergi salıp ocağın isyanına sebeb olması

Dördüncü Sultan Mehmed Hân

Tarhuncu Ahmed Paşa

Arnavut

1653

Mâlî siyâsetine karşı olanların tertîbi

İpşir Mustafa Paşa

Abaza

1655

Yeniçeri isyânı üzerine

Merzifon'lu Kara Mustafa Paşa

Türk

1683

İkinci Viyana seferindeki başarısızlığı

Sarı Süleymân Paşa

Boşnak

1687

Macaristan'ı düşmana kaptırması, orduyu bozması

İkinci Sultan Ahmed Hân

Sürmeli Ali Paşa

?

1695

Hazîneyi hortumlaması

Üçüncü Sultan Osmân Hân

Bıyıklı Ali Paşa

Türk

1755

Rüşvet ve yalancılık iftirâsı

Çelebizâde Şerîf Hasan Paşa

?

1791

İrtikab, irtişâ, idâre zaafı

 

Bu liste görevleri sırasında kaldırılanları kapsamaktadır. Azledildikten veyâ istîfâ ettikten sonra kaldırılanlar listeye dâhil edilmemişlerdir.

 Erk Yurtsever tarafından hazırlanmıştır. Kendisi uçmağa varmıştır.


318-2415 Güncelleme: 01/03/2021

Konuyla ilgili başlıklar