Gökbörü Türkçüler Derneği Genel Başkanı Türkçüler Günü Konuşması

Gökbörü Türkçüler Derneği Genel Başkanı Türkçüler Günü Konuşması

Gökbörü Türkçüler Derneği Genel Başkanı Sayın İbrahim ÖZMEN'in 3 Mayıs Türkçüler Günü Konuşması:

Saygıdeğer konuklar,
Hanımefendiler,
Basın mensupları,
Sevgili dava arkadaşlarım,
Türklüğün umudu genç Bozkurtlar,
Derneğimiz mensubu yiğit Gökbörüler!
3 Mayıs Türkçüler Günü etkinliklerine hoş geldiniz, esenlikler getirdiniz!
Gökbörü Türkçüler Derneği adına hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum.
3 Mayıs Türkçüler Günümüz kutlu olsun!

Gökbörü Türkçüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 3 Mayıs Türkçüler Gününün 70. yıl dönümünde yine birlikteyiz.
Türkçülük ruhunun günümüzdeki takipçileri olarak Türklüğün milli kıblesi başkent Ankara?da, aynı ruh, mana ve imanla, kutlu bir ülkünün sevdası için, bir aradayız.
Ne mutlu bizlere!
70 yıl önce dirilen 3 Mayıs ruhu Türklüğün sinesinde sonsuza dek yaşayacaktır!


3 Mayıs Türkçüler gününde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletine hizmet etmiş olan bütün ulularımızı ve Türkçülük Bayrağını Tanrı Dağlarına kadar yükselten Uluğ Bilge Atsız Ata ve dava arkadaşlarını rahmet, şükran ve saygıyla anarız..
Ruhları şad, durakları Tanrı Dağları ve Türk Uçmağı olsun!
İnanıyoruz ki kutlu ruhları, şu anda, bizlerle beraberdir?

Türklüğü var eden milli mukaddesatımıza karşı, onlarca yıldır, hız kesmeden sürdürülen kahpe saldırılara karşı göğüslerini siper eden isimsiz Türk Yiğitlerini de saygıyla selamlıyor ve manevi kişilikleri önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli konuklar,  sevgili dava arkadaşlarım!
Bundan 70 yıl önce Türkçülük Ülkümüzün yolbaşçısı, büyük fikir ve dava adamı, Uluğ Bilge Hüseyin Nihal Atsız ve dava arkadaşlarına karşı yürütülen zulüm, sindirme ve yok etme çabaları o gün hangi mantıkla yapılıyorsa bu günde Türklüğe ve Türkçülüğe karşı yürütülen sistematik sindirme ve yok etme eylemleri de aynı mantıkla yapılmakta ve yürütülmektedir.
Türklüğe karşı sürdürülen düşmanca zihniyet ve tavır, dün de, bu günde aynıdır.
 Değişen tek şey aktör, figüran ve piyonlarıdır.

O günlerde İsmet İnönü ve avenesi hangi amaca hizmet ediyor, Türklüğü ve Türkçülüğü hangi gayelerle sindirmeye ve yok etmeye çalışıyorlarsa, o günlerin üzerinden 70 yıl geçmiş olmasına rağmen, aynı zihniyet bu gün de Recep Tayyip Erdoğan ve avenesi tarafından daha da şiddetlenerek sürdürülmektedir.

3 Mayıs 1944 günü Uluğ Bilge Atsız?ın etrafında kenetlenerek şahlanan Türkçü iman; o günlerde, Türklüğe ve Türkçülüğe karşı yürütülen zulüm ve baskılarına karşı nasıl dik ve onurluca duruyorsa, bu günde, Türkçülüğü ayaklarının altına aldığını söylemek haysiyetsizliğini, sergileyenlere karşı, Gökbörü Türkçüler Derneği çatısı altında, yüreği Türklük ve Türkçülük aşkıyla dolu, Türk oğulları ve kızları; atalarından devraldıkları inanç, iman ve ülküyle aynı karalılıkla durmaktadırlar.

Bizim için Türkçülük uğruna verilen uğraştan daha kutlu bir uğraş yoktur.
Onca yalnızlık ve yokluğa rağmen bu uğurda karşılaşacağımız her zorluğa direnip, Türklüğe karşı yürütülen düşmanlıklara karşı amansızca savaş vermeye devam edeceğiz.
Ne acıdır ki Türk Devleti bir avuç hileci ve istismarcı etnik azınlık tarafından işgal edilmiştir.
.
Milletimizin büyük çoğunluğu çeşitli oyunlarla uyutulmuş durumdadır.
Olup bitenleri, ne manaya geldiğini anlamadan, sinema filmi izler gibi, izlemektedir.
Türk Devletinin iktidarını işgal eden hileci, istismarcı ve tescilli hırsızlar her geçen gün daha da pervasızlaşarak ihanetlerine ve hırsızlıklarına son sürat devam etmektedirler.
Doğu ve güneydoğuda vatan topraklarımızın bir kısmı bölücü ve hain kürt terör örgütünün kontrolüne terk edilerek fiili bir federatif yapı oluşmuştur.
Hain ve bölücü kürt terör örgütü bazı illerimizde Türk Bayrağı dahi astırmamaktadır.
Hain ve bölücü kürt terör örgütünün dağdaki eşkıyaları şehre inerek silahlı milis gücü sıfatıyla kimlik kontrolleri yapmakta, Türk askerlerini kaçırarak, Türk milletine ve devletine kafa tutmaktadır.
Bütün bunlar olurken memleketin, sözüm ona, namlı şanlı milliyetçileri sıcak salon nutukları atarak işbirlikçi AKP nin bölücü politikalarını kolaylıkla uygulayabilmesinin önünü açmaktadırlar.

Türk?üm demek suç olmuş, Türklük her vesileyle aşağılanarak itibarsızlaştırılmıştır.
İşgalci etnik azınlık yönetimin bu tutum ve davranışları; hem kendilerine bu makamları lütfeden patronlarından aldıkları görevlerinin gereği, hem genetik yapılarının ve hem de bilinçaltlarına yerleşmiş olan Türk?e düşmanlık etme dürtülerinin gereğidir.
Türklüğe karşı bunca amansız saldırı karşısında çoğu kişi ve kuruluş akp ihanet şebekesinin çaldığı şarkıya tempo tutarcasına gereksiz işlerle uğraşmakta, Türklük ruhunu uyandırıcı en ufak bir şey yapmadıkları gibi birde uydurdukları sahte kardeşlik masallarıyla Türk Milletini uyutmaktadırlar.
Bizim için daha acıklı olanı ise: Bizzat Ulu Türkçü Atsız Ata tarafından adlandırılan ?TÜRKÇÜLER GÜNÜ? Türklükten utanan birilerince ?MİLLİYETÇİLER GÜNÜ? olarak adlandırılmıştır.
Biz Türklükten utanan yığınlara, kimliklerinden bihaber mankurtlara, Türklüğe düşman onca haine rağmen Türklüğümüzü şeref bilerek Türk?üz, Türkçüyüz diye haykırmaya devam edeceğiz.
Bu kutlu günümüzün adını değiştirenlere inat yaşasın 3 Mayıs Türkçüler Günü!
Bizim için 3 Mayıs bir bayram da değildir.
Uluğ Bilge Atsız Atanın deyimiyle:
?3 Mayıs; bir bayram değildir. Milli şuurun ayaklanmasıdır?

Bizim için 3 Mayıs:
Türk Milletine ve Türk Devletine meydan okuyanlara karşı ?Yeter söz Türk?ündür? diye haykırmaktır.
Bizim için 3 Mayıs:
Soysuzlaşmaya ve yozlaşmaya karşı başkaldırmaktır.
Bizim için 3 Mayıs:
Türk Milletine ve devletine karşı savaş açmış olan dönme, devşirme ve sapkın ideolojilerin uşaklarından hesap sorma iradesidir.
Bizim için 3 Mayıs:
Taşıdığımız kutlu kanın gücünün farkına varmaktır.
Bizim için 3 Mayıs:
Türk olmanın verdiği büyük sorumluluğun gereği olarak tarihi görevimize sımsıkı sarılmaktır.
Bizim için 3 Mayıs:
Türk Birliğine ve Turan?a giden yoldur.
Bizim için 3 Mayıs:
Milliyetçiler günü değil, şanıyla şerefiyle TÜRKÇÜLER GÜNÜDÜR!
Bu kutlu günümüzün adını değiştirenlere inat yaşasın 3 Mayıs Türkçüler Günü!

Sözlerime son verirken
Gökbörü Türkçüler Derneği olarak:
?Altta yağız yer delinmedikçe, üstte mavi gök çökmedikçe? Türk ilinin, Türk Töresinin ve Türk Milletinin yok edilemeyeceğinin bütün cihana, bir kez daha, duyuruyoruz!

Gökbörü Türkçüler Derneği olarak:
Türklüğün; tunç yürekli, bükülmez bilekli, çelik iradeli Bozkurt oğlu Kutlu Başbuğ Atatürk?ün Türk istiklal, istikbal ve cumhuriyetini emanet ettiği Türk Gençliği olmanın bilinciyle, Başbuğ Atamızın bizlere emanet ettiği kutsal değerlere sahip çıkmak için; muhtaç olduğumuz güç ve kudreti, damarlarımızda taşıdığımız asil kanda bularak görev ve sorumluluklarımızı yapmaktan bir an dahi geri durmayacağız.

Gökbörü Türkçüler Derneği olarak:
Asil kanımızın, ulu atalarımızın ve şanlı tarihimizin üzerimize yüklediği görev ve sorumluluğun bilinciyle, bu gün burada, sizlerin huzurunda, 3 Mayıs Türkçüler Gününde, Türkçülük Bayrağını elden ele yarınlara taşıyacağımıza; asil kanımız, namusumuz, şerefimiz ve milli mukaddesatımız üzerine yemin ediyoruz.
 
Ey Türkoğlu, Ey Türk Kızı!
Türk Milleti'ne karşı yürütülen düşmanca operasyonları bertaraf etmek, Türk Devletini ve cumhuriyetini koruyup, kollamak en öncelikli görevinizdir.

Unutmayın ki;
Sizler Türklüğün şan ve şerefini temsil eden birer bayraksınız!
Bu bayrağı Türklük kalesinin en yüksek burçlarına dikecek olan da sizlersiniz!
Ve siz, kim bilir belki de, Türk Soyunun Gizli Gücüsünüz!
Bu bayrağı yere düşürmeyin!

Ey Türkoğlu, Ey Türk Kızı!
Taşıdığın kanının üzerine görev kıldığı işleri yapmak üzere sende Gökbörü Türkçüler Derneğinin saflarına katılarak bu kutlu davaya ve bu soylu uğraşa; el, omuz ve gönül ver!

Ve unutmayın ki:
Yüzde yüz Türk olduğunuz gün cihan sizin olacaktır!

Gökbörü Türkçüler Derneği olarak biz de;

Nerede bir Kürşad isyanı, nerede bir Bozkurt görürseniz, bilin ki orada olacağız!

Tanrının esenliği, üzerine olsun!
3 Mayıs Türkçüler gün Büyük Türk Milletine kutlu olsun!
Ne mutlu Türk?üm Diyene!
Tanrı Türk?ü Korusun!

 

http://forum.hunturk.net/3-mayis-2014-turkculer-gunu-etkinlikleri-6728-s10.html


277-5302

Konuyla ilgili başlıklar