Yeni Gün Nevruz

Yeni Gün Nevruz

Türk kültüründe 21 Mart, Ergenekon'dan çıkışımızı ve baharın gelişini temsil etmenin yanısıra 12 hayvanlı Türk Takvimine göre de yeni yılın ilk günüdür.

Azerbaycan ve bir çok Türk devlet ve topluluğunda Nevruz nedeniyle, bir haftaya yayılan, coşkulu şenlikler yapılır.

Hatta Cumhuriyetin ilk yıllarında Kutlu Başbuğumuz Atatürk zamanında da coşkulu olarak kutulanmış, ama nedense, daha sonraları ikinci, üçüncü planda kalarak gitgide devlet protokolünden çıkartılmıştır.


Türk dilindeki YENİGÜN kelimesi bu ulu günü tanımlıyor olmasına rağmen yaygın olarak Farsça "yeni" anlamındaki "nev" ile "gün" anlamındaki "ruz" kelimeleri birleştirilerek "nev+ruz = Nevruz/Nevroz" olarak adlandırılmaktadır.

Binlerce yıllık Türk bayramı, milli duyarlılıktan yoksun yöneticilerin basiretsizliği ve pısırıklığından ötürü, bir takım haşarat tarafından gasp edilmeye ve Türk devletine kafa tutma gösterilerine vesile yapılmaya çalışılsa da yelin kayadan bir şey koparamayacağı aşikardır.

21 Mart 4658 yıldır Türkün Ergenekondan çıkışını ve YENİGÜN'ü temsil ettiği gibi bundan sonraki bin yıllarda da aynı değerleri taşımaya ve temsil etmeye devam edecektir.

Ergenekon'dan çıkışımızın 4658. Yılı ve YENİGÜN, Altay Dağlarından Macaristan'a kadar, bütün Türk Budunu'na, uğurlu ve kutlu olsun!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

Üçoklu Börü Kam
https://www.hunturk.net/forum/ergenekondan-cikisi-nevruz-yenigunu-kutlarken-8247.html


1307-1719 Güncelleme: 21/03/2024

Konuyla ilgili başlıklar