BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

0

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

 

:ekşdö:itiy:ilnük:ilnüt:PROY:üs:URGOY:gHü:köX ...

:EKŞüDÖ:İTİY:İLNÜK:İLNÜT:PıROY:ÜS:URuGOY:GüÑÖ:KÖK...

Kök Öñ'ü yürüyerek ordu yürütüp, geceli gündüzlü yedi çağda

:...:igt:eknçk:sb...k:gir:IÇGLOY:pgt:AKKROÇ:mdçk:ZSBUS

:...:İGeT:EKNiÇeK:SeB...K:GİRe:IÇGıLUY:PiGeT:AKKaROÇ:MiDÇeK:ZuSBUS

Susuz'a geçtim. Çorak'a ulaşıp yağmacı er(ler)i k...bes Keçin'e kadar ... .

3
139-2188

Konuyla ilgili başlıklar