BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

0

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI... 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ) 1 dizi...

 

:GKRB:ACUB:mdtib:ngit:GLOY:nigtib:NGK:eglib...

:GıKRaB:AÇNUB:MiDiTİB:NiGİT:GuLOY:NİGiTİB:NaGaK:EGLİB...

... Bilge Kağan'ın (bu) yazısını (ben) Yoluğ Tigin yazdım. Bunca anıtı,

:tröt:IqTR:Y:nm:ngit:GLOY:isiT:NGK...:GZU:gZdb

:TRÖT:IKUTRa:Ya:NeM:NiGİT:GuLOY:ISITa:NaGaK...:GuZU:GiZiDeB

süsü, bezemeyi ... kağanın yeğeni Yoluğ Tigin , ben, (bir) ay, dört

:...GY:mtZdb:mditib:PRLO:nük

:...GaY:MiTeZiDeB:MiDİTİB:PuRuLO:NÜK

gün oturup yazdım, süsledim. Yağ...

3
143-2194

Konuyla ilgili başlıklar