KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 4. yüz. (KUZEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

0

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 4. yüz. (KUZEY DOĞU YÜZÜ) 1 dizi...

 

:Y:CZKoT:IDÇU:ekmrgy:itiy:AKLIy:Foq:ngitlük

:Ya:ÇNuZuKOT:IDÇU:EKiMRiGiY:İTİY:AKLIY:NYOK:NiGİTLÖK

Köl Tigin Koyun yılının (Birinci ayının) onyedisinde öldü. Dokuzuncu ayın

:N:niŞT:gtib:niZdb:niKRB:Zmtrütr:GOY:AKZTO:ity

:Na:NIŞaT:GiTİB:NİZiDeB:NIKRaB:ZüMüTRÜTRe:GOY:AKZuTO:İTiY

yirmiyedisinde yoğ düzenledik. Anıtını, süslemesini, yazılı taşını o

:ngitlük:ZMDKL:POK:AKZTO:itiy:Y:Ctiy:AKLIy:niçib

:NiGİTLÖK:ZıMıDKLa:KOP:AKZuTO:İTİY:Ya:ÇNiTİY:AKLIY:NİÇİB

Biçin yılının Yedinci ayının yirmiyedisinde hep bitirdik. Köl Tigin'in

:giçZdb:ACUB:.....ŞT:TILOB:GŞY:itiy:IqTR:KRIQ:İZü

:GİÇZiDeB:AÇNuB:.....ŞaT:TILOB:GıŞaY:İTİY:IKUTRa:KRIK:İZÖ

kendisi kırktan artık yedi yaşında bulut oldu. Taş..... Bunca süslemeciyi

:itrülk:rbtl:NGYOT

:İTRÜLeK:ReBeTLi:NuGYOT

Toygun paşası getirdi.

2
132-2262

Konuyla ilgili başlıklar